Ibintu 15 byo kuzirikana kugira ngo duhirike ubutegetsi bwa FPR Inkotanyi .Par Abdallah Akishuli

Abdulah Akishuri
Abdulah Akishuri

 

FPR NTIYAFASHE IGIHUGU KUBW’AMAGAMBO, NTAN’UBWO IZAVANWAHO N’AMAGAMBO GUSA ATAGIRA IBIKORWA.


IRIBURIRO


1. Iyi nyandiko ndayigutuye Muvandimwe wanjye nkunda Bwana Déo Mushayidi wowe wabaye uwa mbere mu kwumva ko kwegera abanyarwanda ariyo nkingi nyakuri yo kubabohora.


2. Ndayigutuye Wowe Madame Ingabire Victoire wabonye ko u Rwanda rugeze iwa Ndabaga ugasiga ibyiza byose byari bigukikije harimo umuryango wawe n’imilimo yawe ukarusha ubutwari abagabo mwari mufatanije urugamba ukiyemeza gutangaho igitambo ubuzima bwawe ubuha igihugu cyawe.


3. Ndayigutuye bwana Bernard Ntaganda wabashije kwerekena ibyo utekereza kandi utari uyobewe ingaruka zari gukurikiraho.


4. Ndayigutuye Padiri Thomas Nahimana wowe wabashije kunyereka uburemere bw’ikibatsi kikugurumanamo ngasanga gihwanyije ubukana n’ikingurumanamo.


5. Ndayibatuye banyamuryango ba PDP IMANZI mutaciwe intege n’ifungwa ry’uwatubimburiye mugakomeza gutera ikirenge mu cye.


6. Ndayibatuye mwebwe mwese mutagoheka mushaka icyabohora abanyarwanda.


Banyarwanda banyarwandakazi munyotewe n’impinduramatwara mu Rwanda!


Hashize igihe kinini benshi muri mwe hamwe nanjye dukurikirana ibikorwa bya politiki bikorwa n’abanyarwanda batavuga rumwe n’ubutegetsi cyane cyane abakorera hanze y’igihugu kubw’umwihariko ku mugabane w’iburayi ndetse na Amerika tutibagiwe no muri RD Congo. Aha ndashaka kuvuga ibikorwa by’umutwe wa FDLR.


Iyo witegereje ibikorwa by’abanyamashyaka akorera hanze y’u Rwanda usanga ibyinshi ari ukwizengurukaho ntacyo bageraho gifatika uretse kwiyamamaza mu bitangazamakuru binyuranye nabyo bitagera kuri rubanda rwa giseseka mu Rwanda ari narwo rubangamiwe cyane n’igitugu cya buriya butegetsi.


Njye rero nsanga niba koko abanyamashyaka bacu bagamije guhirika buriya butegetsi bw’agatsiko ka Kagame hari ibyo bari bakwiye kumenya byabafasha kubigeraho.
Muri byinshi byadufasha kugera kuri iyo ntego ndifuza kubagezaho ibintu cumi na bitanu mbona ari ingenzi kurusha ibindi.


Ibyo bintu uko ari cumi na bitanu nkaba nabigabanyijemo ibice bitatu,buri gice kikaba kigizwe n’ibintu bitanu.


Ndibwira ko buri wese unyotewe n’impinduka abashije kubizirikana byamufasha kwiha ikerekezo cyo gufata ingamba zihamye. Ntabatindiye rero dore uko biteye:


I.IGICE CYA MBERE:


IBINTU BITANU BY’INGENZI BYATUMYE FPR IFATA UBUTEGETSI.


1.Inkunga y’igihugu cya Uganda


Leta ya Uganda yafashije ku buryo bugaragara umurayango wa FPR inkotanyi cyane cyane mu kuwuha ibikoresho bya gisirikari birimo abasirikari b’abanyarwanda bahoze ari aba NRA,  intwaro,imyambaro ibimodoka bya gisirikari ndetse n’ibindi bikoresho binyuranya ibyo bikaba ari byo byawufashije kugaba igitero ku Rwanda ku  ya mbere  ukwakira mu mwaka wa 1990.


Ibyo ntibyaciriye aho nk’uko umunyamakuru FlorentiKampayana yakundaga kubivuga ahubwo igihugu cya Uganda cyari indiri y’inkotanyi kuko niho zari zifite ibindiro by’inyuma mbere na nyuma y’uko zifata igice kinini cy’u Rwanda zikubaka ibirindiro bihamye.


N’ubwo Ingabo z’inkotanyi zaje kubona ibirindiro ku butaka bw’u Rwanda ntizahise zicuka kuko zakomeje kujya zikorera amanama, ibitaramo ndetse na za fundrising (ikusanyamali) mu Bugande ku mugaragaro. Ibyo rero nibyo byazihaye ikizere gihagije cyo kuzegukana intsinzi ishingiye ku ntambara y’amasasu.


2.Kugira ingabo


Kugira Ingabo kwa FPR byatumye Habyarimana yemera gushyikirana n’Inkotanyi kandi bituma ahindura imvugo aho kubita abaganda yemera ko ari abanyarwanda. Muribuka ko yigeze kuvuga ko u Rwanda rwuzuye rumeze nk’ikirahure cy’amazi ku buryo wongeyeho igitonyanga yameneka yose.


Kugira ingabo kwa FPR byatumye yemera ko ari abanyarwanda ndetse yicara kumeza amwe n’inkotanyi i Arusha muri Tanzaniya ahava yemeye isaranganya n’igabana ry’ubutegetsi. Ibyo byose yabyemejwe n’urusaku rw’imbunda. Ndibuka ko inkotanyi zakundaga kwita imbunda akazina ka Rifle (umusifuzi) bishaka kuvuga ko ariko kazaca urubanza.


3. Ubumwe mu banyamuryango


FPR yakoresheje ubuhanga buhanitse mu rwego rwa sensibilisation ishyira imyumvire y’abanyamuryango bayo ku rugero rumwe, bakabona ibintu kimwe, ibubakamo ubuvandimwe burenze urugero, yunga abari bafitanye utubazo, ibatoza gusaranganya imitungo yabo bwite, utunze agafasha umukene, ndetse ibatoza no kurwananaho mu bundi buryo nko gushakira akazi abatagafite, gucumbikira abatagira icumbi maze bose bumva ibintu kimwe intero iba itabaro, udatabaye akagemura , uwo binaniye byose akitwa ikigwari kandi nawe bikamutera isoni akaba atahiga abasore bateranye.


4. Ukwitanga kurenze urugero


Abanyamuryango ba FPR bamaze gucengerwa n’amatwara y’umuryango bashyize imbere inyungu z’umuryango bazirutisha izabo bwite ku buryo bamwe mubatari barabashije kujya ku rugamba bataye imirimo yabo bwite bajya gukorera icyama nta mushahara: hari abajyaga kwikorera amasasu bayegereza urugamba, hari abajyaga hirya no hino mu bihugu bikikije u Rwanda gukora imirimo y’icyama nko gushaka abasore batabara, imisanzu ndetse no gukora ubukangurambaga. Ibyo byose babikoraga nta mafaranga ya mission bahawe nta n’ayo bateganya kuzahabwa. Bagendaga bacumbika mu banyamuryango kandi batabyinubira ahubwo wasangaga baterwa ishema n’icyo kizere bagiriwe.


Muri uku kwitanga birenze urugero ninaho FPR yakuye umutungo wo gukomeza urugamba idakomeje kurangamira inkunga ya Président MUSEVENI.


5. Ibyitso.


Ubwo Habyarimana yirirwaga avuga ko FPR yabashoyemo ibyitso ntiyabeshyaga kuko byari bihari. Mu Rwanda rwagati hari abakada ibihumbi bitanu bahawe amahugurwa ahagije; abo akaba aribo bakoraga ubukangurambaga mu baturage mu buryo bw’ibanga rikomeye ndetse bakanakusanya imisanzu nyuma bakayohereza mu biro bikuru by’icyama.
Hari ikindi gice cy’abanyapolitike n’abasirikari bari mu butegetsi bwa Habyarimana cyangwa bari muri opposition FPR yabashije kwiyegereza bemera gukorana nayo ndetse banayifasha gushegesha ubutegetsi bw’Ikinani kugeza ubwo kinanuye. Ngirango buri wese aribuka uruhare rwa MDR, PSD na PL mu gushyigikira FPR.


II. IGICE CYA KABIRI: 


IBINTU BITANU BIDINDIZA OPOZISIYO NYARWANDA


1. Ubuhezanguni


Byaragaragaye kenshi ko abantu benshi bavuga ko bifuza ko ibintu bihinduka bakigoswe n’amarangamutima ashingiye ku bwoko ibyo bigatuma bahorana urwikekwe hagati yabo n’abo badasangiye ubwoko ndetse n’uturere. Iyo witegereje uburyo amashyaka avuka n’abayayoboka mu dutsiko bikwereka aho ibitekerezo byabo biba bishingiye ibyo bigahamwa n’ibyo bandika ku mbuga zinyuranye mu bitekerezo bitagira umurongo ufatika cyangwa se uhoraho.


Birumvikana ko abenshi babiterwa n’amateka mabi abanyarwanda baciyemo ariko ikibabaje ni uko buri wese yireba ku giti ke ntarebe na mugenzi we ko nawe yababaye. Umuhutu ati abatutsi baratwishe, ariko ntashake kubihera aho byatangiriye. Umututsi nawe ati badukoreye Génocide ariko ntiyemere ko yahorewe birenze urugero.


2. Kutagira ingabo.


Paul Kagame ni umuntu warezwe n’igisirikari ku buryo kimutemba mu ngingo kugeza ubu ntikiramutenguha kuko nicyo kimugize akagirwamana. Azi neza ko amagambo y’abasivire atahangana n’urusaku rwa AK47, yizeye inkunga y’Abanyamerika n’Abongereza kubera uturimo tuzamura ubukungu bwabo abakorera. Ibyo ari nabyo bituma amatwi ye ayavuniramo ibiti.
Mu gihe rero azi neza ko abavuga bavugira kure kandi amajwi yabo ntarenge umutaru nta na rimwe yabaha agaciro ngo yemere gushyikirana nabo cyangwa se ngo adohore igitugu akandamishije Abanyarwanda.


3. Umwiryane no guhuzagurika.


Amashyaka menshi ya opposition arangwa n’umwiryanye n’urwikekwe bidafite ishingiro. Ujya kwumva ngo ishyaka runaka ryacitsemo ibice bibiri kubera hari abumva ibintu mu buryo ubu n’ubu abandi bakabyumva muri ubu. Wajya kumva ngo ba runaka bakorana n’inkotanyi kandi wenda atari byo ahubwo ari uko imyumvire yabo itajyanye.


Amashyaka menshi n’abayagize usanga aterekana neza umurongo wa politike uhamye yihaye ku buryo ibyo bidaha ikizere abanyarwanda ngo bayashyigikire kubera gutinya ingaruka yabakururira.
Nibutse ko umwiryane utagarukira mu mashyaka imbere gusa ahubwo usanga n’amashyaka ubwayo ashinjana ibintu bidafututse bamwe bita abandi ngo ni za baringa.


Ishingwa ry’amashyaka mashyashya rya buri munsi naryo rigaragaza uguhuzagurika kw’abanyepolitike ba opposition kuko baba batazirikanye rya jambo rivuga ngo Divide and Rule (ryanisha utegeke). Ibi rero (ryanisha utegeke) ubundi ni umurimo wagombye gukorwa na Kagame ariko ntibyirirwa bimugora kuko opposition iba yabimukoreye.


4. Ukwikunda.


Abanyapolitiki benshi barangwa no kwikunda ku buryo bahisemo kuvugira kure y’abo bavugira ibi nabyita ko bafite politiki yo gushora abaturage ngo batege imitwe Kagame ayimene bo bigaramiye mu bususuruke i Burayi bityo babone uko bandika za Déclarations zitarenga umutaru. Politiki nk’iyo ubona ari imitwe cyangwa umurengwe wo gutunga za mudasobwa mu nzu noneho umuntu yabura icyo akora akajya kuyikiniraho ashyushya imitwe y’abantu yandika ko iminsi ya Kagame ibaze nyamara ntacyo yerekana kiyigabanya.


5. Ubukene.


Amashyaka menshi nako hafi yayose nta mutungo agira kandi nta n’ubwo ashyiraho umwete wo gushaka uburyo uwo mutungo waboneka. Iyo uganiriye na bamwe muri bo bakubwira ko batahwemye kubivuga ko umutungo ukenewe ariko abantu ntibabyitabire.


Aba rero ntibamenya aho bipfira kuko nabo ubwabo bataragera ku rwego rwo kwitangira ibyo bemera. Bibwira ko kubivuga gusa bihagije ntibibuke ko hagomba n’ibikorwa.


III.IGICE CYA GATATU:

IBINTU BITANU BYAHIRIKA FPR MUGIHE KITARAMBIRANYE.


1. Kugira ubumwe muri opposition


Igihe cyose abanyapolitiki bacu batazumva ko gukorera hamwe ari ngombwa ntibazabasha guhirika ingoma y’igitugu (baca umugani ngo abahigi benshi bayobya uburari).


Nibadashyira hamwe ntibizorohera abanyarwanda kubashyigikira kuko babura uwo bahitamo n’uwo bareka.


Kwirirwa bacuranwa abayoboke nibyo bituma abanyarwanda babatakariza ikizere kuko usanga abenshi muri bo ari abahanga mu kuvuga ariko mu ngiro akaba ari zero.


Umunsi abanyepolitiki bacu babashije kuba intangarugero mu guhuriza hamwe imbaraga zabo bizatanga ikizere ko bashobora no kubanisha abanyarwanda. Nibitaba ibyo bazajya biruka amahanga ngo barasobanura imigabo n’imigambi bahave bacyuye umunyu.


2. Gushinga umutwe w’ingabo uhamye.


Dukurikije imiterere y’ubutegetsi bw’u Rwanda ndetse n’imyumvire y’inkotanyi n’abambari babo biragaragara ko nta mishyikirano ishoboka hatabayeho urusaku rw’imbunda kubera impamvu zikurikira :


(1)Ubu amahanga yirirwa avuga imyato Inkotanyi ko ari abadahigwa ku rugamba bigatuma nazo zicinya icyara ko ntawazitsimbura.


(2)Amahanga azishyigikiye ntashobora kugira icyo amarira opposition mu gihe abona ko nayo idashinga kubera ibigambo byinshi naho ibikorwa ari zero.


(3)Nta kindi kintu cyaha ikizere abanyarwanda cyavanaho iriya ngoma uretse kumva ko hari ingabo zihagazeho zishobora guhangana n’inkotanyi.


(4)Gushinga umutwe w’ingabo nicyo kintu cyonyine cyatuma amahanga ashyigikiye Kagame yemera ko opposition iriho kandi ko ibiganiro ari ngombwa.


(5)Kugira ingabo nicyo kintu cyonyine cyatuma abanyarwanda benshi barushaho kugirira ikizere opposition nyarwanda bigatuma bayishyigikira ndetse bakanayitera n’inkunga bayiha imisanzu.

 

3.Gushinga ikigega cy’umutungo

 

Umutungo ni ngombwa ku rugamba urwo arirwo rwose.
Opposition nyarwanda ntishobora guhangana n’ubutegetsi bwa Kagame bufite umutungo utagira ingano naho yo nta kantu na gato yibitseho ni ngombwa rero ko amashyaka ya opposition yiyegeranya akiga gukorera hamwe adatatanya imbaraga zayo noneho agashyiraho ikigega cy’umutungo kigamije kubohora u Rwanda.


Icyo kigega nicyo cyajya cyakira imisanzu y’abanyarwanda n’iy’abandi baterankunga.


Igice kimwe cy’Amafaranga yaboneka cyakora imirimo ya buri munsi ijyanye n’urugamba, ikindi gice kigakora mu ishoramari kugirango akomeze kubyara umusaruro hateganijwe ko hari igihe urugamba rwaba rurerure bityo abatanga imisanzu bakaba barambirwa bikabaviramo gucika intege.


4. Gushaka igihugu cyashyigikira opposition nyarwanda

 

Mu rugamba urwo arirwo rwose ni ngombwa kugira igihugu byibura kimwe gihana imbibi n’icyanyu cyemera kubatera inkunga igaragara kugira ngo mubashe gukora ibikorwa byanyu nta nkomyi.


Ibyo bitanga ikizere ku bantu bari mu gihugu rwagati babashyigikiye kuko baba bumva mubari hafi kandi umunsi uwo ariwo wose mwabasha kubageraho.


Ibyo kandi byorohera n’abantu banyu bakorera mu gihugu imbere kubageraho bazanye inkunga n’amaraporo ndetse n’abakorerabushake bakabageraho ku buryo bworoshye. Niyo bibaye ngombwa ko mugaba ibitero mubitera muturuka hafi, bityo mwashaka gusubira inyuma (repli tactique / withdraw) ntibibagore.


Ariko muri iki gihe hakurikijwe umwuka uri mu karere biragoye kubona igihugu cyakwiyemeza kubaha ibirindiro kuko usanga ibihugu strategique nka Uganda, u Burundi ndetse na RD Congo usanga bifitanye ubumwe bukomeye n’u Rwanda ku buryo niyo byakwemera kuguha ibirindiro bishobora guca inyuma akaba aribyo bikugambanira. Tanzania nayo kubera kwanga amahane ntibyoroshye cyane kukwemerera kuguha ibirindiro dore ko no gutera wambutse umugezi w’akagera usumana ubukana bwinshi bitoroshye.


Ibyo ariko ntawe byaca intege abantu baganira n’ibyo bihugu haba hari imbogamizi hari ubundi buryo butari munsi ya bune bufatika (efficace) ariko akaba atari byiza kubushyira ahagaragara kuko bwahumura umwanzi bigatuma ahahanga ijisho.


5. Kugira ibyitso mu butegetsi.


Kuva isi yaremwa nta muntu urakuraho ubutegetsi adafitemo ibyitso bimushyigikiye ari nabyo bimukorera imirimo y’ubutasi munda y’ingoma. Niyo mpamvu na opposition nayo igomba gukora uko ishoboye igashaka ibyitso mu butegetsi, mu gisirikari ndetse no mu gipolisi. Ibyo kandi ntibigoye kuberako uretse ubwoba bwibasiye abanyarwanda ndibwira ko abifuza ko ibintu bihinduka mu Rwanda aribo benshi.


Kugira ngo ariko abantu bari mu butegetsi bemere gukorana na opposition ni uko nayo yabanza ikagaragaza ko ishinga atari amagambo gusa aha ndashaka kuvuga nko gutangiza bya bikorwa navuze haruguru. Ariko cyane cyane itangiriye ku gikorwa kijyanye no kugarura ubumwe nyakuri mu bantu barwanya ubutegetsi. Kuko abantu barangwa n’umwiryane ntibashobora guhumuriza abandi.


UMWANZURO.


Banyarwanda banyarwandakazi,
Uyu ni umisanzu wanjye, umwe muri myinshi nteganya guha igihugu cyanjye nk’uko ntahwemye kwitanga uko nshoboye uhereye ku rugamba rwa mbere nagiyeho rw’inkotanyi ngatabaruka ntageze ku ntego nari narabeshywe kimwe n’abandi benshi tubyumva kimwe baba bakibeshya FPR ko bayirimo nyamara umutimanama wabo uri ahandi, baba barafashe indi nzira yo kugaragaza aho bahagaze hatandukanye na FPR. Ndizeza igihugu cyanjye ko nzakitangira uko nshoboye ndetse ko niteguye no kugiha amaraso aho kugirango imbwa zizayanywere ubusa.


Numva mu gihe igihugu cyanjye kitarabohoka aho nabonera amahoro ari mu mva cyangwa muri gereza.


Ndasaba umuntu wese wumva ibintu kimwe na njye ko yabimbwira ndetse tukanajya n’inama y’uko twafatanya kugirango igihugu cyacu kibohoke.
Ndambiwe gukorera politiki kure y’u Rwanda, ndambiwe gukorera politiki munyandiko nta bikorwa.


Wifuza kunyandikira ugira ibyo unyungura cyangwa ushyigikira ibi bitekerezo, adresse yanjye ni:
abdallah.akishuli@yahoo.com
Telefone :             00262639030023      
Cyangwa ukansanga kuri Facebook: Abdallah Akishuli

 

 

Commentaires : 137
 • #137

  MUKIZA Elia (jeudi, 29 juin 2017 09:26)

  bacumugani ngo agacumu kazaguhorera ntumenya umucuzi wagacuze sinibaza impamvu muvugira hanze yigihugu mubonyeko igihugu cyacu kimaze gutera imbere none kuko mwagitereranye murifuza icyahora kidusubiza inyuma natwe ntanarimwe tuzatezuka kuntego twiyemeje tuzahangana namwe umusaza wacu tumurinyuma.

 • #136

  nkundurwanda (mardi, 13 septembre 2016 11:44)

  muri injiji gusa mwabuze ibyo mukora mwirirwa musebya igihugu kubera inda nini,murabeshya ibyo mupanga biza bapfubana,
  ntamunyarwanda ubashyigikiye numwe.ikituraje ishinga ni ukwiyubakira urwatubyaye,no kwiteza imbere nka abanyarwanda,ntaho ibyo muga ni ubuginga gusa mwa mburamumaro

 • #135

  BBC (samedi, 27 août 2016 06:32)

  AZAVAHO

 • #134

  イリュウ (samedi, 08 mars 2014 08:34)

  男根増長素:http://www.zzleshirts.com/p410.html
  消渇丸:http://www.zzleshirts.com/p179.html
  消渇丸 輸入:http://www.zzleshirts.com/p179.html
  MaxMan:http://www.zzleshirts.com/p152.html
  法国性奴:http://www.zzleshirts.com/p439.html
  蔵秘男宝:http://www.zzleshirts.com/p294.html
  男宝:http://www.zzleshirts.com/p329.html
  壮三天:http://www.zzleshirts.com/p443.html
  魔根:http://www.zzleshirts.com/p403.html
  壮天根:http://www.zzleshirts.com/p55.html
  黒倍王:http://www.zzleshirts.com/p401.html
  九鞭粒:http://www.zzleshirts.com/p463.html
  黒色風暴:http://www.zzleshirts.com/p42.html
  男露888:http://www.zzleshirts.com/p349.html
  性霸2000:http://www.zzleshirts.com/p209.html
  Xing霸:http://www.zzleshirts.com/p209.html
  藏秘男宝:http://www.zzleshirts.com/p294.html
  鹿茸腎宝:http://www.zzleshirts.com/p332.html
  力多精:http://www.zzleshirts.com/p103.html
  西班牙蒼蝿水:http://www.zzleshirts.com/p228.html
  モチベーター:http://www.zzleshirts.com/p213.html

  天天素:http://www.zzleshirts.com/p387.html
  V26:http://www.zzleshirts.com/p183.html
  強効痩:http://www.zzleshirts.com/p363.html
  御秀堂:http://www.zzleshirts.com/p120.html
  痩身一号:http://www.zzleshirts.com/p46.html
  痩身1号:http://www.zzleshirts.com/p46.html
  唯美OB:http://www.zzleshirts.com/p246.html
  終極痩身:http://www.zzleshirts.com/p52.html
  韓国痩身一号:http://www.zzleshirts.com/p46.html
  韓国痩身1号:http://www.zzleshirts.com/p46.html
  日本秀身堂:http://www.zzleshirts.com/p368.html
  超級脂肪燃焼弾:http://www.zzleshirts.com/p283.html
  スーパーファット:http://www.zzleshirts.com/p283.html
  大印象ダイエット茶:http://www.zzleshirts.com/p290.html
  曲美:http://www.zzleshirts.com/p366.html
  碧生源減肥:http://www.zzleshirts.com/p693.html

  精力剤:http://www.zzleshirts.com
  中国精力剤:http://www.zzleshirts.com
  ed治療薬:http://www.zzleshirts.com/c12.html
  勃起不全:http://www.zzleshirts.com/c16.html
  勃起障害:http://www.zzleshirts.com/c16.html
  ペニス増大:http://www.zzleshirts.com/c13.html
  早漏防止薬:http://www.zzleshirts.com/c14.html
  ED治療:http://www.zzleshirts.com/c12.html
  ED改善:http://www.zzleshirts.com/c12.html
  勃起促進:http://www.zzleshirts.com/c16.html
  媚薬:http://www.zzleshirts.com/c60.html
  媚薬 通販:http://www.zzleshirts.com/c60.html
  媚薬 販売:http://www.zzleshirts.com/c60.html
  媚薬 効果:http://www.zzleshirts.com/c60.html
  媚薬 激安:http://www.zzleshirts.com/c60.html
  女性用媚薬:http://www.zzleshirts.com/c60.html
  リキッド媚薬:http://www.zzleshirts.com/c60.html
  粉劑媚薬:http://www.zzleshirts.com/c60.html
  催情剤:http://www.zzleshirts.com/p74.html
  催情:http://www.zzleshirts.com/p74.html
  催情粉:http://www.zzleshirts.com/p38.html
  催淫:http://www.zzleshirts.com/p28.html
  催淫剤:http://www.zzleshirts.com/p28.html
  ペニス増大:http://www.zzleshirts.com/p192.html
  アフリカ超人:http://www.zzleshirts.com/p688.html
  房事神油:http://www.zzleshirts.com/p409.html
  愛妻楽:http://www.zzleshirts.com/p262.html
  紅蜘蛛 通販:http://www.zzleshirts.com/p35.html
  威哥王販売:http://www.zzleshirts.com/p250.html
  巨人倍増カプセル:http://www.zzleshirts.com/p2.html
  五便宝カプセル:http://www.zzleshirts.com/p238.html
  金色起点:http://www.zzleshirts.com/p9.html
  威猛酷哥:http://www.zzleshirts.com/p249.html
  毎粒堅:http://www.zzleshirts.com/p334.html
  香港宝和堂海狗丸:http://www.zzleshirts.com/p180.html
  金威龍:http://www.zzleshirts.com/p7.html
  イリュウ:http://www.zzleshirts.com/p7.html
  威龍:http://www.zzleshirts.com/p435.html
  マカ:http://www.zzleshirts.com/p215.html
  D5 催情剤:http://www.zzleshirts.com/p164.html
  SPANISCHE FLIEGE D5:http://www.zzleshirts.com/p164.html

 • #133

  奇果 (samedi, 08 mars 2014 08:30)

  RU486:http://www.zzleshirts.com/p59.html
  D10:http://www.zzleshirts.com/p74.html
  D10媚薬:http://www.zzleshirts.com/p74.html
  D10催情剤:http://www.zzleshirts.com/p74.html
  巨人倍増:http://www.zzleshirts.com/p2.html
  淫インモラル:http://www.zzleshirts.com/p651.html
  インモラル:http://www.zzleshirts.com/p651.html
  紅蜘蛛:http://www.zzleshirts.com/p35.html
  威哥王:http://www.zzleshirts.com/p250.html
  花痴:http://www.zzleshirts.com/p28.html
  ハナチ:http://www.zzleshirts.com/p28.html
  絶對高潮:http://www.zzleshirts.com/p1.html
  絶對高潮カプセル:http://www.zzleshirts.com/p1.html
  魔鬼天使性欲粉:http://www.zzleshirts.com/p348.html
  Muira Puama:http://www.zzleshirts.com/p348.html
  中華牛鞭:http://www.zzleshirts.com/p60.html
  FLY D5:http://www.zzleshirts.com/p293.html
  D5原液:http://www.zzleshirts.com/p292.html
  蒼蝿水:http://www.zzleshirts.com/p293.html
  花之欲:http://www.zzleshirts.com/p26.html
  美人豹:http://www.zzleshirts.com/p338.html
  妻之友:http://www.zzleshirts.com/p357.html
  福源春:http://www.zzleshirts.com/p372.html
  福源春カプセル:http://www.zzleshirts.com/p372.html
  催情丹:http://www.zzleshirts.com/p411.html
  D8 催情剤:http://www.zzleshirts.com/p170.html
  蟻王:http://www.zzleshirts.com/p206.html
  アリ王:http://www.zzleshirts.com/p206.html
  淫インモラル:http://www.zzleshirts.com/p651.html
  インモラル:http://www.zzleshirts.com/p651.html
  妖姫:http://www.zzleshirts.com/p650.html
  VOV催情液:http://www.zzleshirts.com/p193.html
  小情人:http://www.zzleshirts.com/p162.html
  VOV催情粉:http://www.zzleshirts.com/p194.html
  d9催情:http://www.zzleshirts.com/p167.html
  中絶薬:http://www.zzleshirts.com/c3.html
  中絶 薬:http://www.zzleshirts.com/c3.html
  潤滑剤:http://www.zzleshirts.com/p149.html
  コンドーム:http://www.zzleshirts.com/c26.html
  避妊薬:http://www.zzleshirts.com/c23.html
  SEX DROPS:http://www.zzleshirts.com/p162.html
  スペイン セックス ドロップ:http://www.zzleshirts.com/p170.html
  情愛芳香劑:http://www.zzleshirts.com/c65.html
  安宮牛黄丸:http://www.zzleshirts.com/p639.html
  夜狼神:http://www.zzleshirts.com/p689.html
  徳国黒金:http://www.zzleshirts.com/p696.html
  VigRx:http://www.zzleshirts.com/p198.html
  アフリカ超人:http://www.zzleshirts.com/p688.html
  蔵秘雄精:http://www.zzleshirts.com/p690.html
  ヴァージン催淫水:http://www.zzleshirts.com/p706.html
  poniwa超強力催淫水:http://www.zzleshirts.com/p705.html
  Lose Chastity 失貞粉:http://www.zzleshirts.com/p704.html
  KKK超強力催情水:http://www.zzleshirts.com/p703.html
  止血薬 カルバゾクロム錠:http://www.zzleshirts.com/p694.html
  女性用バイアグラ:http://www.zzleshirts.com/p698.html
  セフラジン:http://www.zzleshirts.com/p695.html

  威哥王:http://www.zzleshirts.com/p250.html
  巨人倍増:http://www.zzleshirts.com/p2.html
  狼1号:http://www.zzleshirts.com/p100.html
  狼一号:http://www.zzleshirts.com/p100.html
  三鞭粒:http://www.zzleshirts.com/p433.html
  三体牛鞭:http://www.zzleshirts.com/p402.html
  三體牛鞭:http://www.zzleshirts.com/p402.html
  新一粒神:http://www.zzleshirts.com/p429.html
  五便宝:http://www.zzleshirts.com/p238.html
  三便宝:http://www.zzleshirts.com/p288.html
  蟻力神:http://www.zzleshirts.com/p128.html
  VigRx:http://www.zzleshirts.com/p198.html
  vigrxプラス:http://www.zzleshirts.com/p198.html
  ビグレックス:http://www.zzleshirts.com/p198.html
  勃動力三體牛鞭:http://www.zzleshirts.com/p456.html
  蔵八宝:http://www.zzleshirts.com/p430.html
  中華牛鞭:http://www.zzleshirts.com/p60.html
  リドスプレー:http://www.zzleshirts.com/p212.html
  LIDO SPRAY:http://www.zzleshirts.com/p212.html
  VVK:http://www.zzleshirts.com/p192.html
  Wenickman:http://www.zzleshirts.com/p192.html
  奇果:http://www.zzleshirts.com/p358.html
  金博郎:http://www.zzleshirts.com/p469.html
  立挺90度:http://www.zzleshirts.com/p104.html

 • #132

  夜狼神 (lundi, 17 février 2014 07:56)

  金動力:http://bestkanpou.com/product/457.html
  五便宝:http://www.bestkanpou.com/product/41.html
  魔鬼天使性欲粉:http://bestkanpou.com/product/9.html
  Muira Puama:http://bestkanpou.com/product/9.html
  悦可亭:http://www.bestkanpou.com/product/13.html
  性霸2000:http://www.bestkanpou.com/product/35.html
  D5原液:http://bestkanpou.com/product/231.html
  三鞭粒:http://www.bestkanpou.com/product/437.html
  福源春:http://www.bestkanpou.com/product/36.html
  維尼好:http://bestkanpou.com/product/300.html
  奇果:http://www.bestkanpou.com/product/128.html
  新一粒神:http://www.bestkanpou.com/product/465.html
  花之欲:http://www.bestkanpou.com/product/291.html
  天天素:http://www.bestkanpou.com/product/17.html
  夜狼神:http://www.bestkanpou.com/product/yelangs.html
  狼一号:http://www.bestkanpou.com/product/62.html
  狼1号:http://www.bestkanpou.com/product/62.html
  韓国痩身一号:http://www.bestkanpou.com/product/166.html
  韓国痩身1号:http://www.bestkanpou.com/product/166.html
  中華牛鞭:http://www.bestkanpou.com/product/100.html
  魔根:http://www.bestkanpou.com/product/436.html
  アリ王:http://www.bestkanpou.com/product/126.html
  FLY D5:http://www.bestkanpou.com/product/231.html  ラッシュ芳香劑:http://www.bestkanpou.com/product/rush1570.html
  Xing霸:http://www.bestkanpou.com/product/35.html
  蔵八宝:http://www.bestkanpou.com/product/464.html
  威哥王:http://www.bestkanpou.com/product/55.html
  媚薬:http://www.bestkanpou.com/Charming/Charming-medicine.html
  三体牛鞭:http://www.bestkanpou.com/product/384.html
  紅蜘蛛:http://www.bestkanpou.com/product/43.html
  三便宝:http://www.bestkanpou.com/product/349.html
  巨人倍増:http://www.bestkanpou.com/product/12.html
  花痴:http://www.bestkanpou.com/product/237.html
  RU486:http://www.bestkanpou.com/product/408.html
  VigRx:http://www.bestkanpou.com/product/22.html
  蟻力神:http://www.bestkanpou.com/product/397.html
  アフリカ超人:http://www.bestkanpou.com/product/alichaoren.html
  徳国黒金:http://www.bestkanpou.com/product/deguoheijins.html
  止血薬 カルバゾクロム錠:http://www.bestkanpou.com/product/jinyut.html
  女性用バイアグラ:http://www.bestkanpou.com/product/viagerw.html
  セフラジン:http://www.bestkanpou.com/product/cefradinew.html
  立挺90度:http://www.bestkanpou.com/product/123.html
  SPANISCHE FLIEGE D5(催情剤)D5原液:http://bestkanpou.com/product/365.html
  妖姫:http://bestkanpou.com/product/youhi.html
  三體牛鞭:http://www.bestkanpou.com/product/384.html
  情愛芳香劑:http://www.bestkanpou.com/product/rush1611.html
  情愛芳香劑:http://www.bestkanpou.com/product/rush1602.html
  レディーチャイナ:http://bestkanpou.com/product/231.html
  D10媚薬:http://bestkanpou.com/product/366.html
  絶對高潮:http://bestkanpou.com/product/391.html  中絶薬:http://www.bestkanpou.com/Avoid/Avoid-pregnanting.html
  男露888:http://www.bestkanpou.com/product/345.html
  早漏防止:http://www.bestkanpou.com/Energy/11.html
  蔵秘雄精:http://www.bestkanpou.com/product/zangmixj.html
  D8 催情剤:http://www.bestkanpou.com/product/404.html
  淫インモラル:http://www.bestkanpou.com/product/immoral.html
  インモラル:http://www.bestkanpou.com/product/immoral.html
  SEX DROPS:http://www.bestkanpou.com/product/284.html
  催情丹:http://www.bestkanpou.com/product/460.html
  力多精:http://www.bestkanpou.com/product/97.html
  蔵秘男宝:http://www.bestkanpou.com/product/57.html  精力剤:http://www.bestkanpou.com/Energy/Energy.html
  滋養強壮:http://www.bestkanpou.com/Energy/13.html
  ED治療:http://www.bestkanpou.com/Energy/12.html
  九鞭粒:http://www.bestkanpou.com/product/410.html
  男宝:http://www.bestkanpou.com/product/75.html
  終極痩身:http://bestkanpou.com/product/450.html
  超級脂肪燃焼弾:http://www.bestkanpou.com/product/432.html
  御秀堂:http://www.bestkanpou.com/product/164.html
  V26:http://www.bestkanpou.com/product/462.html
  v26ダイエット:http://www.bestkanpou.com/product/462.html

 • #131

  威哥王 (jeudi, 01 août 2013 08:07)

  巨人倍増:http://巨人倍増.kanpoudonya.com/
  ru486:http://ru486.kanpoudonya.com/
  威哥王:http://威哥王.kanpocom.com/
  紅蜘蛛:http://紅蜘蛛.kanpoucom.com/
  d10媚薬:http://d10媚薬.xxkanpo.com/
  d10催情剤:http://d10媚薬.xxkanpo.com/

  巨人倍増:http://www.kanpoudonya.com/Product/12.html
  威哥王:http://www.kanpoudonya.com/Product/55.html
  紅蜘蛛:http://www.kanpoudonya.com/Product/288.html
  花痴:http://www.kanpoudonya.com/Product/393.html
  三便宝:http://www.kanpoudonya.com/Product/350.html

  巨人倍増:http://巨人倍増.kanpoudonya.com/
  巨人倍増:http://巨人倍増.kanpoudonya.com/
  巨人倍増:http://巨人倍増.kanpoudonya.com/
  巨人倍増:http://巨人倍増.kanpoudonya.com/
  巨人倍増:http://巨人倍増.kanpoudonya.com/

  威哥王:http://www.kanpoudonya.com/Product/55.html
  威哥王:http://www.kanpoudonya.com/Product/55.html
  威哥王:http://www.kanpoudonya.com/Product/55.html
  威哥王:http://www.kanpoudonya.com/Product/55.html
  威哥王:http://www.kanpoudonya.com/Product/55.html

  紅蜘蛛:http://www.kanpoudonya.com/Product/288.html
  紅蜘蛛:http://www.kanpoudonya.com/Product/288.html
  紅蜘蛛:http://www.kanpoudonya.com/Product/288.html
  紅蜘蛛:http://www.kanpoudonya.com/Product/288.html
  紅蜘蛛:http://www.kanpoudonya.com/Product/288.html

  花痴:http://www.kanpoudonya.com/Product/393.html
  花痴:http://www.kanpoudonya.com/Product/393.html
  花痴:http://www.kanpoudonya.com/Product/393.html
  花痴:http://www.kanpoudonya.com/Product/393.html
  花痴:http://www.kanpoudonya.com/Product/393.html

  三便宝:http://www.kanpoudonya.com/Product/350.html
  三便宝:http://www.kanpoudonya.com/Product/350.html
  三便宝:http://www.kanpoudonya.com/Product/350.html
  三便宝:http://www.kanpoudonya.com/Product/350.html
  三便宝:http://www.kanpoudonya.com/Product/350.html

  精力剤:http://www.kanpoudonya.com/Energy.html
  媚薬:http://www.kanpoudonya.com/Charming-medicine.html
  RU486:http://www.kanpoudonya.com/Product/409.html
  福源春:http://www.kanpoudonya.com/Product/37.html
  五便宝:http://www.kanpoudonya.com/Product/41.html
  ru486 販売:http://www.kanpoudonya.com/Product/409.html
  男宝:http://www.kanpoudonya.com/Product/75.html
  天天素:http://www.kanpoudonya.com/Product/17.html
  中絶薬:http://www.kanpoudonya.com/Avoid-pregnanting.html
  蟻力神:http://www.kanpoudonya.com/Product/398.html
  狼1号:http://www.kanpoudonya.com/Product/62.html
  狼一号:http://www.kanpoudonya.com/Product/62.html
  三體牛鞭:http://www.kanpoudonya.com/Product/412.html
  三体牛鞭:http://www.kanpoudonya.com/Product/385.html
  VVK:http://www.kanpoudonya.com/Product/30.html
  小情人:http://www.kanpoudonya.com/Product/225.html
  福源春:http://www.kanpoudonya.com/Product/37.html
  三便宝:http://www.kanpoudonya.com/Product/28.html
  Wenickman:http://www.kanpoudonya.com/Product/30.html
  女性用媚薬:http://www.kanpoudonya.com/Charming-medicine.html
  媚薬 カプセル:http://www.kanpoudonya.com/Product/247.html
  絶對高潮カプセル:http://www.kanpoudonya.com/Product/260.html
  紅蜘蛛 液体:http://www.kanpoudonya.com/Product/43.html
  西班牙蒼蝿水:http://www.kanpoudonya.com/Product/265.html
  催情:http://www.kanpoudonya.com/Product/66.html
  殺精子剤:http://www.kanpoudonya.com/list/19.html
  蒼蝿水:http://www.kanpoudonya.com/Product/252.html
  蒼蝿粉:http://www.kanpoudonya.com/Product/258.html
  韓国痩身1号:http://www.kanpoudonya.com/Product/368.html
  韓国痩身一号:http://www.kanpoudonya.com/Product/368.html
  終極痩身:http://www.kanpoudonya.com/Product/451.html
  FLY D5:http://www.kanpoudonya.com/Product/232.html
  三便宝カプセル:http://www.kanpoudonya.com/Product/28.html
  避妊薬:http://www.kanpoudonya.com/Avoid-pregnanting.html
  中絶薬RU486:http://www.kanpoudonya.com/Product/15.html
  経口避妊薬:http://www.kanpoudonya.com/Avoid-pregnanting.html
  絶對高潮:http://www.kanpoudonya.com/Product/392.html
  巨人倍増:http://www.kanpoudonya.com/Product/12.html
  威哥王:http://www.kanpoudonya.com/Product/55.html
  紅蜘蛛:http://www.kanpoudonya.com/Product/288.html
  花痴:http://www.kanpoudonya.com/Product/393.html
  三便宝:http://www.kanpoudonya.com/Product/350.html
  三便宝 販売:http://www.kanpoudonya.com/Product/350.html
  三便宝 激安:http://www.kanpoudonya.com/Product/350.html
  三便宝 販売店:http://www.kanpoudonya.com/Product/350.html
  紅蜘蛛 液体:http://www.kanpoudonya.com/Product/43.html
  紅蜘蛛 通販:http://www.kanpoudonya.com/Product/43.html
  紅蜘蛛 激安:http://www.kanpoudonya.com/Product/43.html
  紅蜘蛛 正規品:http://www.kanpoudonya.com/Product/43.html
  威哥王 通販:http://www.kanpoudonya.com/Product/55.html
  威哥王 激安:http://www.kanpoudonya.com/Product/439.html
  威哥王三鞭粒:http://www.kanpoudonya.com/Product/441.html

 • #130

  巨人倍増 (jeudi, 01 août 2013 07:57)

  威哥王:http://威哥王.kanpocom.com/
  巨人倍増:http://巨人倍増.kanpoudonya.com/
  紅蜘蛛:http://紅蜘蛛.kanpoucom.com/
  ru486:http://ru486.kanpoudonya.com/
  威哥王:http://www.威哥王通販.com/
  巨人倍増:http://www.巨人倍増.net/
  紅蜘蛛:http://www.紅蜘蛛通販.net/
  媚薬:http://www.女性用媚薬.com/
  d10媚薬:http://d10媚薬.xxkanpo.com/
  d10催情剤:http://d10媚薬.xxkanpo.com/

  花痴:http://www.花痴.net/
  紅蜘蛛:http://www.紅蜘蛛通販.com/
  三便宝:http://www.三便宝.com/
  三便宝:http://www.三便宝.net/
  威哥王:http://www.威哥王通販.net/
  狼一号:http://www.狼一号.com/
  狼1号:http://www.狼一号.com/
  d10媚薬:http://d10媚薬.xxkanpo.com/
  d10催情剤:http://d10媚薬.xxkanpo.com/
  威哥王:http://威哥王.kanpocom.com/
  威哥王:http://威哥王.kanpocom.com/
  威哥王:http://威哥王.kanpocom.com/
  巨人倍増:http://巨人倍増.kanpoudonya.com/
  巨人倍増:http://巨人倍増.kanpoudonya.com/
  巨人倍増:http://巨人倍増.kanpoudonya.com/


  威哥王:http://www.kanpocom.com/Pro/weigewang.html
  三便宝:http://www.kanpocom.com/pro/satibo-capsules5.html
  紅蜘蛛:http://www.kanpocom.com/Pro/hong-zhi-zhu.html
  花痴:http://www.kanpocom.com/Pro/huachi.html
  巨人倍増:http://www.kanpocom.com/pro/jurenbeiceng.html

  催情剤:http://www.kanpocom.com/Pro/MaxWoman-Sex.html
  天天素:http://www.kanpocom.com/pro/tiantiansu.html
  D10 媚薬:http://www.kanpocom.com/Pro/D10-meiyao.html
  三體牛鞭:http://www.kanpocom.com/Pro/stlb.html
  三体牛鞭:http://www.kanpocom.com/Pro/stlb.html
  狼一号:http://www.kanpocom.com/Pro/langyihao.html
  狼1号:http://www.kanpocom.com/Pro/langyihao.html
  蟻力神:http://www.kanpocom.com/pro/yilishen.html
  韓国痩身1号:http://www.kanpocom.com/Pro/hgshs.html
  韓国痩身一号:http://www.kanpocom.com/Pro/hgshs.html
  終極痩身:http://www.kanpocom.com/Pro/zhongjishousheng.html
  痩身一号:http://www.kanpocom.com/Pro/hgshs.html
  痩身1号:http://www.kanpocom.com/Pro/hgshs.html
  避妊薬:http://www.kanpocom.com/pro/yueke.html
  悍神:http://www.kanpocom.com/Pro/hanshen.html
  超級脂肪燃焼弾:http://www.kanpocom.com/Pro/FAT-BURNERS-3.html
  蒼蝿水:http://www.kanpocom.com/pro/canyingshui5.html
  蒼蝿粉:http://www.kanpocom.com/Pro/INVERMA.html
  西班牙蒼蝿水:http://www.kanpocom.com/pro/canyingshui5.html
  蟻王:http://www.kanpocom.com/Pro/ANTKING.html
  ハナチ:http://www.kanpocom.com/Pro/huachi.html
  V26:http://www.kanpocom.com/Pro/V26sx.html
  v26 ダイエット:http://www.kanpocom.com/Pro/V26sx.html
  勃起促進:http://www.kanpocom.com/JingLiJi/boqi.html
  滋養強壮:http://www.kanpocom.com/JingLiJi/bushen.html
  絶對高潮:http://www.kanpocom.com/Pro/juedui.html

  三鞭粒:http://www.kanpocom.com/pro/weige.html
  小情人:http://www.kanpocom.com/pro/sex-drops5.html
  漢方精力剤:http://www.kanpocom.com/jingliji/shejing.html
  紅蜘蛛 通販:http://www.kanpocom.com/Pro/hong-zhi-zhu.html
  紅蜘蛛 液体:http://www.kanpocom.com/Pro/hong-zhi-zhu.html
  威哥王 販売:http://www.kanpocom.com/Pro/weigewang.html
  ウェイカワン:http://www.kanpocom.com/pro/aeigewan.html
  三便宝 販売:http://www.kanpocom.com/pro/satibo-capsules5.html
  三便宝カプセル:http://www.kanpocom.com/pro/satibo-capsules5.html
  威哥王:http://www.kanpocom.com/Pro/weigewang.html
  三便宝:http://www.kanpocom.com/pro/satibo-capsules5.html
  紅蜘蛛:http://www.kanpocom.com/Pro/hong-zhi-zhu.html
  花痴:http://www.kanpocom.com/Pro/huachi.html
  巨人倍増:http://www.kanpocom.com/pro/jurenbeiceng.html
  威哥王:http://www.kanpocom.com/Pro/weigewang.html
  三便宝:http://www.kanpocom.com/pro/satibo-capsules5.html
  紅蜘蛛:http://www.kanpocom.com/Pro/hong-zhi-zhu.html
  花痴:http://www.kanpocom.com/Pro/huachi.html
  巨人倍増:http://www.kanpocom.com/pro/jurenbeiceng.html
  威哥王:http://www.kanpocom.com/Pro/weigewang.html
  三便宝:http://www.kanpocom.com/pro/satibo-capsules5.html
  紅蜘蛛:http://www.kanpocom.com/Pro/hong-zhi-zhu.html
  花痴:http://www.kanpocom.com/Pro/huachi.html
  巨人倍増:http://www.kanpocom.com/pro/jurenbeiceng.html

 • #129

  d10媚薬 (jeudi, 01 août 2013 07:53)

  巨人倍増:http://巨人倍増.kanpoudonya.com/
  ru486:http://ru486.kanpoudonya.com/
  威哥王:http://威哥王.kanpocom.com/
  紅蜘蛛:http://紅蜘蛛.kanpoucom.com/
  d10媚薬:http://d10媚薬.xxkanpo.com/
  d10催情剤:http://d10媚薬.xxkanpo.com/

  巨人倍増:http://www.kanpoudonya.com/Product/12.html
  威哥王:http://www.kanpoudonya.com/Product/55.html
  紅蜘蛛:http://www.kanpoudonya.com/Product/288.html
  花痴:http://www.kanpoudonya.com/Product/393.html
  三便宝:http://www.kanpoudonya.com/Product/350.html

  巨人倍増:http://巨人倍増.kanpoudonya.com/
  巨人倍増:http://巨人倍増.kanpoudonya.com/
  巨人倍増:http://巨人倍増.kanpoudonya.com/
  巨人倍増:http://巨人倍増.kanpoudonya.com/
  巨人倍増:http://巨人倍増.kanpoudonya.com/

  威哥王:http://www.kanpoudonya.com/Product/55.html
  威哥王:http://www.kanpoudonya.com/Product/55.html
  威哥王:http://www.kanpoudonya.com/Product/55.html
  威哥王:http://www.kanpoudonya.com/Product/55.html
  威哥王:http://www.kanpoudonya.com/Product/55.html

  紅蜘蛛:http://www.kanpoudonya.com/Product/288.html
  紅蜘蛛:http://www.kanpoudonya.com/Product/288.html
  紅蜘蛛:http://www.kanpoudonya.com/Product/288.html
  紅蜘蛛:http://www.kanpoudonya.com/Product/288.html
  紅蜘蛛:http://www.kanpoudonya.com/Product/288.html

  花痴:http://www.kanpoudonya.com/Product/393.html
  花痴:http://www.kanpoudonya.com/Product/393.html
  花痴:http://www.kanpoudonya.com/Product/393.html
  花痴:http://www.kanpoudonya.com/Product/393.html
  花痴:http://www.kanpoudonya.com/Product/393.html

  三便宝:http://www.kanpoudonya.com/Product/350.html
  三便宝:http://www.kanpoudonya.com/Product/350.html
  三便宝:http://www.kanpoudonya.com/Product/350.html
  三便宝:http://www.kanpoudonya.com/Product/350.html
  三便宝:http://www.kanpoudonya.com/Product/350.html

  精力剤:http://www.kanpoudonya.com/Energy.html
  媚薬:http://www.kanpoudonya.com/Charming-medicine.html
  RU486:http://www.kanpoudonya.com/Product/409.html
  福源春:http://www.kanpoudonya.com/Product/37.html
  五便宝:http://www.kanpoudonya.com/Product/41.html
  ru486 販売:http://www.kanpoudonya.com/Product/409.html
  男宝:http://www.kanpoudonya.com/Product/75.html
  天天素:http://www.kanpoudonya.com/Product/17.html
  中絶薬:http://www.kanpoudonya.com/Avoid-pregnanting.html
  蟻力神:http://www.kanpoudonya.com/Product/398.html
  狼1号:http://www.kanpoudonya.com/Product/62.html
  狼一号:http://www.kanpoudonya.com/Product/62.html
  三體牛鞭:http://www.kanpoudonya.com/Product/412.html
  三体牛鞭:http://www.kanpoudonya.com/Product/385.html
  VVK:http://www.kanpoudonya.com/Product/30.html
  小情人:http://www.kanpoudonya.com/Product/225.html
  福源春:http://www.kanpoudonya.com/Product/37.html
  三便宝:http://www.kanpoudonya.com/Product/28.html
  Wenickman:http://www.kanpoudonya.com/Product/30.html
  女性用媚薬:http://www.kanpoudonya.com/Charming-medicine.html
  媚薬 カプセル:http://www.kanpoudonya.com/Product/247.html
  絶對高潮カプセル:http://www.kanpoudonya.com/Product/260.html
  紅蜘蛛 液体:http://www.kanpoudonya.com/Product/43.html
  西班牙蒼蝿水:http://www.kanpoudonya.com/Product/265.html
  催情:http://www.kanpoudonya.com/Product/66.html
  殺精子剤:http://www.kanpoudonya.com/list/19.html
  蒼蝿水:http://www.kanpoudonya.com/Product/252.html
  蒼蝿粉:http://www.kanpoudonya.com/Product/258.html
  韓国痩身1号:http://www.kanpoudonya.com/Product/368.html
  韓国痩身一号:http://www.kanpoudonya.com/Product/368.html
  終極痩身:http://www.kanpoudonya.com/Product/451.html
  FLY D5:http://www.kanpoudonya.com/Product/232.html
  三便宝カプセル:http://www.kanpoudonya.com/Product/28.html
  避妊薬:http://www.kanpoudonya.com/Avoid-pregnanting.html
  中絶薬RU486:http://www.kanpoudonya.com/Product/15.html
  経口避妊薬:http://www.kanpoudonya.com/Avoid-pregnanting.html
  絶對高潮:http://www.kanpoudonya.com/Product/392.html
  巨人倍増:http://www.kanpoudonya.com/Product/12.html
  威哥王:http://www.kanpoudonya.com/Product/55.html
  紅蜘蛛:http://www.kanpoudonya.com/Product/288.html
  花痴:http://www.kanpoudonya.com/Product/393.html
  三便宝:http://www.kanpoudonya.com/Product/350.html
  三便宝 販売:http://www.kanpoudonya.com/Product/350.html
  三便宝 激安:http://www.kanpoudonya.com/Product/350.html
  三便宝 販売店:http://www.kanpoudonya.com/Product/350.html
  紅蜘蛛 液体:http://www.kanpoudonya.com/Product/43.html
  紅蜘蛛 通販:http://www.kanpoudonya.com/Product/43.html
  紅蜘蛛 激安:http://www.kanpoudonya.com/Product/43.html
  紅蜘蛛 正規品:http://www.kanpoudonya.com/Product/43.html
  威哥王 通販:http://www.kanpoudonya.com/Product/55.html
  威哥王 激安:http://www.kanpoudonya.com/Product/439.html
  威哥王三鞭粒:http://www.kanpoudonya.com/Product/441.html

 • #128

  ukuri (dimanche, 23 décembre 2012 19:34)

  yewe baca umugani ngo imbwa yashyukkwe irapha njye nshima imana n\uko mbayeho

 • #127

  rwandan (vendredi, 21 décembre 2012 22:54)

  hahah....!!ubundi umugabo mbwa n'uvuga adakora...!!arko nanjye ndakurenganya wakor'iki se ko userukije agatwe bakamena?!erega uwabatsinze ntaho yajyiye kndi ajyize amahirwe mwakonjyera mugahura noneho akagusiba mu byitwa ibinyabuzima.

 • #126

  FDLR ET M23 (lundi, 17 décembre 2012 08:54)

  Le M23 et les FDLR sont deux organisations mises « hors la loi » par la Communauté Internationale. Elles ont la particularité d’évoluer au Congo et d’être constitués de congolais d’origine rwandaise ou de rwandais réfugiés dans ce pays. Cependant, force est de constater que l’audience que la même communauté internationale accorde à chacune de ces organisations mises « hors la loi » par elle-même est de nature à prouver l’incohérence et la partialité des décideurs qui dirigent notre monde.

  FDLR et M23

  Les FDLR ont été créées en 2000 en RDC. Parmi leurs objectifs ces fondateurs entendaient avoir un cadre politico-militaire à travers lequel ils pouvaient défendre la vie et les intérêts des réfugiés hutu qui étaient massacrés en RDC depuis novembre 1996. Ils entendaient en outre exiger au régime de Paul Kagame d’accepter de s’asseoir suer une même table des négociations afin de débattre sur le fond des problèmes ethniques récurrents qui endeuillent le Rwanda depuis des décennies. Face à ces revendications légitimes, le régime rwandais, fort du soutien de certaines grandes puissances, a vite fait de faire inscrire les FDLR sur la liste des organisations terroristes et ses leaders politiques et militaires arrêtés ou recherchés. C’est cette situation qui prévaut et que le monde doit avaliser au risque de s’attirer le foudre de Paul Kagame et donc de ses sponsors.

  Le M23 s’est fait connaître en avril 2012. Il est constitué d’anciens militaires tutsi intégrés dans l’armée nationale congolaise en 2009. Ils se sont mutinés et ont pris le sobriquet de M23 en référence à la date du 23 mars 2009 quand fut singé l’accord avec le gouvernement congolais qui les intégrait dans l’armée. Ils étaient alors commandés par l’officier tutsi congolais Laurent Nkunda depuis lors en résidence « surveillée » au Rwanda. C’est son successeur le général tutsi congolais Bosco Ntaganda surnommé « Teminator » qui, après avoir été inculpé par la Cour Pénale Internationale, a provoqué la mutinerie en créant le M23 ex-nihilo afin de s’assurer de l’impunité. Fort de l’appui du Rwanda et de l’Ouganda dirigés par les mêmes seigneurs de guerre, le M23 a haussé le ton et a placé la barre trop haut en s’emparer de la capitale provinciale di Nord Kivu, la ville de Goma tout en menaçant de continuer la progression jusqu’à Kinshasa. Seulement, le coup était dur à avaler et face au tollé soulevé par cette Nième humiliation de la RDC par le minuscule Kagame du Rwanda, le M23 fut déclaré hors la loi et sommé de se retirer des zones conquises. Ces leaders furent placés sur la liste noire tout comme ceux des FDLR, sans parler de Bosco Ntaganda, leur véritable commandant, qui est visé par un mandat d’arrêt international délivré par la CPI.

  Deux poids, deux mesures ?

  Là où tout devient déconcertant c’est quand l’ONU, les Etats de la région, l’Union Européenne… qui ont unanimement condamné le M23 et lui ont demandé de déposer les armes et exigent que ses leaders soient arrêtés et traduits en justices pour les crimes de guerre qu’ils continuent de commettre au Kivu, ces mêmes instances demandent au Gouvernement congolais d’évaluer les revendications de ces criminels de guerre et de les satisfaire. Mais , au même moment, les FDLR, une organisation constituée des enfants des réfugiés en RDC et fondée seulement en 2000 pour protéger les refugiés hutu qui sont l’objet d’un génocide perpétré par le régime de Paul Kagamé comme l’a documenté le Mapping Report de l’ONU en 2010 et dont les leaders politiques (le Président Ignace Murwanashyaka et son Vice-président Straton Musoni) ont déjà été neutralisés par les services de Kagamé et que les chefs militaires comme le général Sylvestere Mudacumura sont visés par des mandats d’arrêt de la CPI, rien n’est exigé au régime dictatorial de Paul Kagamé pour « évaluer les revendication des FDLR, comme il en est demandé au gouvernement de la RDC vis-à-vis des terroristes et bandits du M23.

  Si le M23, aujourd’hui discrédité par la communauté internationale et dont les principaux leaders tels Bosco Ntaganda et Sultan Makenga sont considérés comme des criminels de guerre et recherchés comme tels, on ne comprend pas comment leurs revendications devraient être prises en compte par le gouvernement de la RDC pendant que celles des FDLR, beaucoup plus légitimes et vitales, seraient toujours ignorés par le gouvernement de Kigali.

  Zédoc Bigega
  03/12/2012

 • #125

  MPOZEMBIZI (dimanche, 16 décembre 2012 11:19)

  Akishuli rero nkubwiz'ukuri nib'utekereza ko ari wow'ukunz'urwanda uzabibona nusunuts'agatwe n'abazakujy'inyuma nibw'uzabon'iyo ntar'iziritse wow'ukab'uzituye ibyiza by'URWANDA birarebeka byacitse muvuga yibwir'abo mubana bataz'ibijyambere twe tuveho

 • #124

  KANYAMIGEZI (vendredi, 14 décembre 2012 09:15)

  UKO MBYUMVA:
  Bwana Akishuri niba ari nako witwa cyangwa ari ibyo wahimbye dore ko nabyo byeze, nagiraga ngo ngire icyo mvuga kuri iyi nyandiko yawe.
  1. Ndagushyigikiye mu ibitekerezo byawe kuko numva nawe uri umwe mubantu bakunda ubumwe, amahoro n'amajyambere.
  2.Inyandiko yawe nayikundiye ko ivugira abanyarwanda bari mu Rwanda cyane kuruta kuvugira abari hanze, kandi koko nkuko wabivuze abari mu Rwanda nitwe dutsikamiwe kuruta mwe muri hanze. Ntanzara mufite nkiyo dufite nkuko njya mbibonera kubyo mwoherereza imiryango yanyu.
  3.Nongeye gushima ko udakeneye amagambo nubwo ariyo watangije ahubwo ukeneye ibikorwa.
  4.Niba nasomye neza inyandiko yawe nasanze abakubanjirije bose muri politiki yo hanze wabanenze uretse Président wa PDP Déo MUSHAYIDI na Madame INGABIRE Victoire uhagarariye FDU Inkingi aho ugaragaza ko ifungirwa mu Rwanda ryabo ari ukwegera abanyarwanda.
  Ndatekereza ko ari naho washingiye uvuga ko u Rwanda rutabohowe waruhukira muri Gereza cg mu Mva.

  Hari ibyo nshaka ko wadusobanurira:
  1.Kuba abanyarwanda ndetse n'amashyaka ari muri opposition byakwishyira hamwe bikumvikana ubiha amahirwe angana iki?
  2.Ufite izihe ngamba zo kugirango bizagerweho?
  3.Uburwayi bw'amoko n'uturere byokamye abanyarwanda wumva ufite umuti wo kubuvura? Wutubwire.Kuko FPR no kubirwanya mumvugo gusa byarayinaniye aho igaragaza ko abatutsi arabapfuye gusa ikoresheje ijambo ngo itsembabwoko ryakorewe abatutsi, ikagaragaza ko abasigaye ari abanyarwanda n'abasigajwe inyuma n'amateka.
  4.Ko wifuza ko hajyaho ubutegetsi bushya, mu banyarwanda bashoboye uzi baba aba Hutu cg abatutsi ninde uha amahirwe yo kuyobora u Rwanda?
  5.Nonese wowe wumva witeganyiriza uwuhe mwanya?
  6.Ziriya ntwari wavuze zifunzwe wowe uziteganyaho iki?
  7.Umutwe w'ingabo mushaka nuwiki kandi mufite FDLR hanze?
  8.Kuki umwirondoro wawe utashatse guhita uwuvuga, ntawo ufite kano kanya? cyangwa urashaka kujya kuwuhimba
  9.Watubwiye ko inkunga yawe yambere ari iyi nyandiko muzindi nyinshi ushaka kuzatugezaho. Ushobora kugerageza ukaduha inkunga byibura imwe muzo uteganya yo mubikorwa itari amagambo?
  10.Ubona abanyarwanda batinya iki gituma badashyira hamwe ngo bahirike ingoma y'igitugu?
  11.Ushobora kutubwira bimwe mubyo waba warigeze gukorera abanyarwanda ukiri mu Rwanda nibyo wakoreye abo hanze uri hanze utagamije inyungu zawe bwite?
  12.Niba bishoboka watubwira niba ushaka gukinira politiki nk'umusirikali cg nk'umusiviri?
  13.Ko ijya kurisha ihera k'urugo waba ufite bangahe bo m'umuryango wawe barangije kwiyemeza kumenera amarasi igihugu? Aho ndatinya ko byaba nkabyabindi Colonel RENZAHO yatubwiriraga muro Congo ngo bana banjye kandi abana be bari i Paris!
  14.Umaze kugira abantu bangahe bagushyigikiye bo muri FPR?
  15. Wowe ubarizwa murihe shyaka? Garagaza itandukaniro ryaryo nayandi tuzi unaduhe n'ikizere cyuko ritazahindura ibyo ryemeye niba rihari?
  INAMA NTANGA:
  1.Shaka abantu bashoboye badafite ivangura ry'amoko n'uturere bagufashe gushyiraho gahunda yo kwigisha abanyarwanda gukundana, gufashanya no gutabarana.
  2.Abo ni nabo muzafatanya kuvura ibikomere biri mumitima y'abantu
  3.Muburyo ubwaribwo bwose mufite bwo gukorana n'abantu muharanire kubabera ababyeyi kuruta kubabera abategetsi.
  4.Nti mugasibe amateka yaranze u Rwanda kuko ariyo n,dorerwamo buri wese agomba kwireberamo mbere yo kugira ibyo akosora.
  5.


 • #123

  kajerijeri (jeudi, 13 décembre 2012 06:59)

  Mbakundira ko muvuga kurusha inzogera y'i Kabgayi ariko ibikorwa bikaba zero. Ngaho ayo magambo ndebe ko azabageza kuri aspirations zanyu!!!!!!!! Erega ntabwo amagambo akora ahubwo arasenya gusa.

 • #122

  Rutatina (jeudi, 13 décembre 2012 06:45)

  Abdallah, ubwenge mbonye munyandiko yawe mbabajwe nuko ubupfushije ubusa, vayo muri FPR, witigihe cyawe inyuma yumuyaga,vayoTwubake igihugu.nta gitugu kiri muRWANDA,ahubwo africa nuko iyoborwa

 • #121

  Theo (jeudi, 13 décembre 2012 06:38)

  Ha ha ha ha!! ngo ntimumuzi mugisirikari cya RDF? none se mwe mufata intwaro twari tubazi mugisirikari cy FAR?
  Uyu mugabo Akishuli afite ibitekerezo bizima tuzamushyigikira mpaka tubakaniye urubakwiye harya ngo aravuga igihugu nabi? sinarinzi ko muri injinji bigeze aho kabisa. igihugu ni U Rwanda ntabwo ari RPF tugomba kurwanya ikiba byanze bikunze.

 • #120

  Titi (mercredi, 12 décembre 2012 22:12)

  Wangu Gabanya amagambo gutsindwa kwawe kujya muri U.N nibitume uvuga igihugu nabi kandi ntabwo tukuzi mu mugisirikare cya RDF tukuzi nkumuntu wakoze ingando so reka gushyushya imitwe yabanyarwanda im so surprise to c u again

 • #119

  Abdallah Akishuli (mercredi, 12 décembre 2012 06:27)

  Nsubize so why (#117#)
  Muvandimwe turi kumwe kandi niteguye kwakira no gusubiza ikibazo icyo aricyo cyose cyamara amatsiko abantu bose bifuza kugira icyo bambaza cyangwa se bafite ibyo banyibazaho. Sinihanganira kuniganwa ijambo nanjye rero sinifuza kugira uwo narinigana. Mfite ibintu byinshi byo kubabwira ndetse mfite na za strategies zitari nkeya nifuza kubagezaho numva ko zadufasha gutsinda urugamba kugirango tuziganireho. Ariko kandi sibyiza ko uha abantu ibintu byinshi ubisukiranya icyarimwe kuko bishobora kubatera urujijo cyangwa ntibabikurikire neza,ukaba wakwibwira ko ubutumwa bwatambutse kandi bwasigaye buhagamye mukirere niyo mpamvu tugomba gusigamo akanya hagati y'igitekerezo n'ikindi kugirango n'abatarabona iyi nyandiko babanze bayibone ndetse banayisobanukirwe kandi n'uwifuza kugira icyo ayivugaho akivuge. Nkomeje kwakira ibitekerezo by'abantu benshi banyuranye munzira z'itumanaho zitandukanye kandi byose byubaka. abenshi barabaza nkawe bati Twibwire tumenye uwo tugiye gufatanya urugamba; abandi bati twakora iki kugirango ibi bitekerezo bishyirwe mungiro? abandi bati ko intore ziri hose tuzazikorana dute? ndababwiza ukuri ko icyangombwa ari uguhuza imitima naho ibindi birikora iyo abantu bahisemo ikerekezo gisobanutse kandi gitunganye. Buri wese agomba kumva ko bimureba kandi ko atari ngombwa guhabwa amabwiriza na runaka kugirangoa agire icyo akora noneho tugahuriza hamwe ibikorwa. Kuri njye Imbaraga abantu benshi baha FPR sinzibona nk'uko bazibona njye FPR nyifata nk'intare ifungiye muri ZOO kuko iyo abantu bagiye kuyisura n'ubwo bwose baba babona ko ifunzwe umusatsi ntubura kuborosokaho iyo bayegereye. Nyifata nk'ikiyoka kinini cyavomwemo ubumara kuko iyo kinyagambuye abantu baravuga bati kiratumaze buri wese agakiza aye magara. Ndifuza guha abasomyi umwanya wo kumva ibi bitekerezo Nyuma y'igihe gito nzabagezaho umwirondoro wanjye(C.V), nimwumva ntacyo ubatwaye kugirango dufatanye urugamba nzabagezaho ingamba mbona zadufasha kururwana maze turutangire.Mugire amahoro

 • #118

  mukimbiri (mardi, 11 décembre 2012 21:24)

  NDAHAMAGARIRA ABANYARWANDA BOSE BUNVA KO BATAVUGA RUMWE NUBUTEGESTI OPOSITION BABA BALI MU GIHUGU IMBERE NANGWA ABALI MU MAHANGA DUSHAKE UBURYO DUHURIZA HAMWE VUBA NA BWANGU NIDUSHAKA TUGUME MU MASHYAKA TUBAMO ARIKO NI MUREKE DUSHAKE UBURYO TWASENYERA UMUGOZI UMWE KUKO TWESE UWO DUSHAKA GUHANGANA NAWE NUMWE KAGAME NA FPR NDASABA ABABA MU MAHANGA CYANE NI MUSHAKE UBURYO BWIHUTIRWA MWAHURA MUGAFATA INGAMBA NYAZO AMATEKA NTACYO AJYA ATWIGISHA IYO NIBUSTE KO INTERAHAMWE IYO ZITEKEREZA ZOSE KUBANZA KURWANYA UMWANZI NYAWE NTIZIJYE MU NZIRA KARENGANE NTABWO INTAMBARA YARI BURANGIRE UKO YARANGIYE NUBWO NTASHYIGIKIRA ABICANYI ABO ALIBO BOSE ALIKO NVUGE NKABO IYO BATEKEREZA BATI TURIKUMWE NABO MUGIHUGU NTAHO BAZAJYA REKA TUBANZE TURWANYE INKOTANYI ZIRI KURASA NDABARAHIYE KO ZITALI GUSTINDA NA GATO NAMWE RERO MUBE MUSHYIZE HASI IBIBATANDUKANYA BYOSE TURWANYE TWIMAZINYUMA FPR MUREBE KO BIDASHOBOKA WENDA BIRANGIYE TUKICARA TUGASASA INZOBE. NDASABA NKOMEJE PADIRI THOMAS TWAGIRAMUNGU RUDASINGWA ABAHAGARARIYE KIGELI UHAGARARIYE FDLR MUSANGANFURA ABAHAGARARIYE ISHYAKA RYA MUSHAYIDI NTAGANDA NABANDI BOSE BUNVA BIFUZA IMPINDUKA MU RWANDA KO TWAKUNVIKANA UMUNSI ISAHA NAHO TUZAHURIRA TUGATEGURA INAMA YABANYARWANDA BOSE BIFUZA KO IBINTU BYAHINDUKA MAZE DUFATE IMPANVU TUYIRUTISHE KURE IBYO TWABA DUFPA KUKO NITATABIKORA UBU NZABAREGA UBUGAMBANYI NO GUTERERANA ABALI MU KAGA. MBIFURIJE MWESE UMWAKA MWIZA.

  MUKIMBIRI.

 • #117

  So why? (mardi, 11 décembre 2012 19:40)

  Bwana Akishuli nibyiza kwumva ibisobanuro byawe, birushaho kwumvisha abagushyigikiye gukomeza kumenya Uwo uriwe. Mu gihe Thomas Sankara yari perezida wa burkinafaso, yagiraga umwanya wo ku kujya muri quartier akaganira n'abenegihugu nta kwishisha kurimo ahubwo agamije kubahugura, kuko burya révolution yo mu ibitekerezo ikwiye gushimangirwa kugirango abantu babashe kugera kuri révolution nyir'izina. Rumwe mu ngero yabagezagaho, n'ukwihesha agaciro bimenyereza kwambara imyenda bo Ubwabo bikoreye mu nganda Zabo. Kandi ibyo byagezweho.
  Imana imwakire mu bayo, nawe Imana ikurinde.

 • #116

  Sezikeye (mardi, 11 décembre 2012 15:27)

  Turahari dufite courage ureke abatontoma batontome imitunu y'urukwavu ntibuza ishyamba gushya tugomba gusezerera FPR vuba na bwangu.

 • #115

  Musonera (mardi, 11 décembre 2012 15:24)

  Tukuri inyuma mwana ubushake n'ubushobozi birahari ntugire shida turambiwe iterabwoba ry'igisirikari cy'ubwoko bumwe ntaho bitaniye n'iby'abakiga.

 • #114

  elikah (mardi, 11 décembre 2012 13:35)

  Kuli #111# wiyise OYA!

  NIko Intore mwabaye mute. Dore uhishe n'izina ryawe wiyita ngo OYA. Iryo zina ryo ni nigisebo rwose kuli wowe no kuli FPR na Kagame bagutumye. Ingoma y'igitugu igomba guhirikwa byanze bikunze.

  Isomo ty'ibitutsi wa mugani mwararizobereye nkuko Akishuli abivuze mu kanya.

  Akishuli rero:

  Courage, hari n'abandi benshio twatangiye nkibyo urimo twari twarabuze abo dufatanya urugendo. Courage cyane. Dore icyo nakwibwirira abanyarwanda mu butumwa bugufi ni ukwanga kuba ingwate kandi twese hamwe turabihindura mu gihe gito.

  Ubutumwa rero ku bana b'u Rwanda abatutsi n'abahutu n'abatwa n'aba naturalisees bose: "NIMUSYE AMASAKA MWARIKE KANDI MUVUGE UMUTSIOMA, KUKO INYAMASWA IKURIKIWE N'ABAGABO".

  Encore une fois Akishuli coourage cyane, ndakwibuka ukili muto ntiwavugirwagamo rwose, reka dutabare urwanda Rwaguye. Benshi barangije kwitegura. Turahari impagarike n'ubugingo, ewana!

  Elikah

 • #113

  Abdallah Akishuli (mardi, 11 décembre 2012 06:19)

  Nkomeje gukurikiranira Impaka ziri kugibwa hano kuri uru rubuga kubijyanye n'ibikubiye muri iyi nkagereranya ngasesengura amagambo avugwa n'abadashaka kumva ibikubiye muri iyi nyandiko bigatuma mbona faiblesse y'abambari ba FPR. Mubitekerezo byose ngenda nsoma by'izo ntagondwa nabuzemo igitekerezo byibura kerekan ubwiza bw'iriya ngoma. Icyo nabonye ni uko isomo ry'ibitutsi baryumvise neza. Hari abandi biha kunsobanura uko ntari. Ndamenyesha abantu bose ko muminsi itarambiranye nzabagezaho umwirondoro wanjye wose wuzuye bakareka kubabeshya. Ntacyo mfite cyo guhisha nk'uko ntacyo mfite kinteye ipfunwe. Ikizabashimisha muzasangamo ni uko ntigeze mbohoza umutungo w'abandi atari uko byananiye ahubwo ari ugushyira mugaciro,sinigeze nshinja ibinyoma nk'uko byirirwaga bikorwa n'abo bose banyihaye, ntamaraso namennye nta mandat d'arret inshakisha, nta deni rya Bank nahunze,nta n'iry'umuturage nahunganye. Abavuga ko nshakisha uburyo bwo kugirango OFPR impe ibyangombwa ndagirango mbamenyeshe ko ubu mfite protection de refugiés conformement aux convention iternetional. Hari uwagize ati ariyandikira akisubiza. Niko ubyumva kuko mwamenyereye gukorera mu buriganya njye si uko nteye. ibyo ni ibitekerezo by'abanyarwanda bashyira mugaciro barambiwe ingoma y'igitugu. Ni abanyarwanda bamaze kumva ko umuvandimwe nyawe ari uwo muhuje vision. Naho abantwerera ubwoko nagirango mbabwire ko buri gihe iyo urwana intambara y'ubwoko uba wirahuriraho umuriro. Njyekuba umunyarwanda birampagije kandi niteguye gufatanya n'uwo tubyumva kimwe. kuba umuhutu,umutwa cyangwa umututsi ntacyo binwaye kuko bose baremwe n'Imana ariko kandi ntan'icyo bimariye mugihe bitampa ubwisanzure mugihugu cyanjye. Birambabaza kubona mbufite hano mumahanga nkavuga icyo ntekereza simbizire ariko nabivugira iwacu nkarara brigade. Ni kangahe se nafunzwe nzira ko navuganiye abashoferi? Birambabaza kubona hano nshobora gushinga ishyirahamwe bakampa ibyangombwa mucyumweru kimwe gusa Nyamara iwacu Mutsindashyaka yaranyeruriye muruhame kumunsi w'ibibazo akambwirako ishyirahamwe nari narashinze rizabona ibyangombwa FPR itakiri kubutegetsi. None se nanjye nari umujenosideri? Ushobora kudindiza Revolution ariko ntiwayibuza kubaho. Mugire amahoro.

 • #112

  Kadogo (lundi, 10 décembre 2012 21:38)

  Akishuli we uri intwari rwose natwe hano i Rwanda twiteguye ko hagira umuntu waza akatubwira icyakorwa kugirango twisanzure ino ngoyi idutsikamiye.

  Abanyarwanda turagowe rwose, turi kungoyi y'agahotoro. Mzee kijana yanze guca inkoni izamba kuko tumerewe nabi pe.
  Hano i Nyagatare urubyiruko tumerewe nabi barikudufata kungufu ngo tujye muri m23 kandi rero kugenda ntawe ugaruka. Turarambiwe.

  Ariko koko ubu abasilikare b'inkotanyi bose babaye ibibura bitekerezo ngo hagire uwafata iyambere ngo ngo adukoreho duhindure ibintu koko.

  Turarambiwe pe!

 • #111

  oya (lundi, 10 décembre 2012 20:14)

  Iki kigoryi nicyo kiri kwiyandikira kikisubiza. Turakizi ntihagire uwo gitesha umwanya. Ni igisivile kitazi gusoma no kwandika, kitagira ishuri narimwe none ngo ngwiki ? Ibi nibyo cyabeshye OFPRA irakivumbura, none kiragirango gikomeze kiyobye ibirari ari ukugirango kirusheho kwisobanura muri OFPRA

 • #110

  elikah (lundi, 10 décembre 2012 16:28)

  Kuli #mutabazi#

  Ahubwo aho gusebya Akishuli wa Ntore we utumye tumenya ko ali umugabo! Niba yarahanganye na coloneli Dodo ahubwo ni intwari mu banyarwanda kuko Kagame na Dodo bamaze abantu abashpoferi n'abagenzi. Nguwo umwana dukeneye ahubwo. Naho Intore niba mwaramutesheje umutwe ashaka gucungura abashoferi, ni uko yari wenyine! None twaje turi benshi sha! Ngaho wowe na Dodo na Kagome wanyu nimushikame tubonane!

 • #109

  Mutabazi (lundi, 10 décembre 2012 16:10)

  uriya yigize muswayire ni intagondwa kuva kera nawe se imbwa yigeze kwigerezaho ngo irahangana na kolonel Dodo muri Atraco kiha kwigira umucunguzi w'abashoferi amagambo se ntiyagashiranye kakagenda kimyiza imoso ntikabateshe igihe n'iminsi mike kakibagirana natwe dusonga mbele muri vision 2020

 • #108

  MPOZEMBIZI (lundi, 10 décembre 2012 13:30)

  Akishuli muvuga ntimumuzi njye rero ndamuzi nimumubaze ko atapimuy'ibyuma bishaje(scrap) mu kidelenga i nyabugogo kwa mirimo cg mumubaze ko madamuwe adacuruza pieces de rechange imbere ya kobil i nyabugogo ahubwo mumubwire yitonde atazasig'inkuru mbi

 • #107

  elikah (lundi, 10 décembre 2012 11:03)

  Aliko abantu bagiye bareba igitekerezo ntibajye kuvuga ngo uli uwahe? wakoze iki? etc. Reba igitekerezo! Ngo Akishuri nta bwenge agira, nta kazi agira, etc. Yewe jye ndamuzi neza kuva primaire, ntiyigeze aba umuswa na gato mu ishuri. Yahuye n'iringaniza rimukubita inshuri aliko bulletin ye ari uwa mbere cg 2eme buri gihe ntiyigeze aba uwa gatatu. Nyuma yaje kugenda yongera ubwenge uko bimushobokeye kandi si umuswa rwose. Kandi ntiyandavuye yihagazeho bya kigabo rwose, si umutindi nkuko mubivuga. Yihagazeho kandi guhangana arabishoboye. Yahagarariye impunzi z'abanyafurika muli france, ayobora imyigaragambyo igihe kinini yo kurwanira uburenganzira bw'abasaba ibyangombwa by'ubuhunzi muli france d'outre mer. Mu izina ry'impunzi zose z'abanyafurika, yasinye urwandiko urwo rugaga rwandikiye Alain Jupe (foreign affairs) aha copie Sarkozy na Cl Gueant amenyekanisha ko icyemezo Jupain yafashe cyo kutanduza aklaboko ke asuhuza Kagame bagishimye, kandi asaba Gouvernement ya France kwitandukanya na leta y'abicanyi ya Kagame na FPR, n'ibindi n'ibindi. Ubwo aho atakoze nk'umugabo ni hehe? uretse no ku banyarwanda ndetse ko n'uburenganzira bw'abandi barengana bose yaburwaniriye, akageraho akubitwe na police ya france impunzi n'abandi bagasakuza agahabwa amahoro

  Ikindi igitekerezo atanze ni cyiza cyane, hakenewe inama. Kandi nimwivanemo ibyo kuvuga ngo tukakujya inyuma, ahubwo nimuvuge muti turatanga umuganda uyu, bburi wese ku rwego ashoboye, twunganirane no mu bitekerezo. Tureke kuvuga ngo kanaka niwe dushaka! ngaho aho u Rwanda rwakubitikiye kuva cyera, ngo njye ndi uwa kanaka, etc. Nitube ab'ibitekerezo na gahunda nzima uwaba azizanye wese, ubwoko yaba afite bwose, amashuri yaba afite yose, etc; Icyo nzi cyo ni uko Akishuri ayarusha Kagame na Ibingira n'abandi bamaze imyaka 18 baragira abanyarwanda buka na butama bamariye rubanda ku munigo!!! Ayo afite arahagije kugira ngo dukore akazi kabisa. UBundi les specialistes bandi bose bo mu moko yose Inkunga yabo turayishaka cyane, kuko twe twatangiye ntituzasubira inyuma. Padiri wahitishije iyi nyandiko kandi ashimirwe cyane kuko iyo ataba ayishyigikiye ntaba yayihitishije. Kandi Padiri yanagize neza kubwira abahutu n'abatutsi ko badakwiye kuguma mu mmugozi wa RPF! Bararagirwa n'abagome b'injiji! Bazumva ryari abahutu? Bazumva ryari abatutsi? Ngicyo icyo Pdiri yavuze kizima.
  Amashuri twize n'amasasu twarashe, birahagije ngo dukureho ishyano.

 • #106

  Mbarimombazi (lundi, 10 décembre 2012 09:14)

  Ubundi se uri muntu ki,uba he, wabayeho ute mbere yo kukujya inyuma? Ibyo wifuza gukora jya ubinyuza kuri Padiri Thomas niwe twizera abandi mwese ntawamenya!Icyokora urakoze kutwibutsa ibyo twari dusanze tuzi.

 • #105

  Aha (dimanche, 09 décembre 2012 19:46)

  Ariko narumiwe ! Uyu muswa ntagira aho ahagaze. Yewe ni ibi yabigiyemo ari amaburakindi. Nta shuri agira narimwe, ntagira epfo na ruguru, ntamwuga agira, amatiku gusa gusa. Nihagira umwandikira kkuri iyo mail ye azabisanga ahandi. Iki ni ikipfayongo Abdallah kiri kwiyandikira kikanisubiza ziriya msg zose zimushimagiza.Muve kumujinga twikomereza urugamba rwo kubohoza u rwanda. Kiriya ni icyo kuturindagiza, Bumbafu we enda mbali kabisa;

 • #104

  Mutijima (dimanche, 09 décembre 2012 18:49)

  Ariko inkotanyi zarasaze koko uvuze ukuri wese bamwambura ubututsi ninde wababwiye se ko Akishuli ari umuhutu cyangwa yitsindirira ubututsi twe turamuzi neza ni umucikacumu w'i Nyamirambo kandi ubutwari bwe si ubwa none kandi ntiyigeze arngwa n'amavangura kuva kera.

 • #103

  elikah (dimanche, 09 décembre 2012 17:58)

  Turaje tugufashe mwana!

  Turahari kandi dufite uburambe.

 • #102

  murenzi (dimanche, 09 décembre 2012 17:48)

  Akishuli ko hali umbwiye ko uli umuswayire wo mu biryogo. Ngo wihatirag kutitwa umuhutu kuko washatse umututsikazi none aho inyenzi zikwihakaniye urashaka kwisubiza ubuhutu bwawe! Garuka humura turakwakira nubundi wagiye tutagutumye! Uwo mututsikazi nawe IKAZE mu rugo. Abana abyara ni abacu nta problem wangu.

  Ubundi iby'intambara tuzayirwana ntuzaheeze n'abatutsi badakunda Gaciro, kandi abahutu bose turi tayari.

 • #101

  Ndahiro (dimanche, 09 décembre 2012 17:41)

  Akishuli ntucibwi intege n'abamotsi batinya ukuri ntbabasha guhangana mubitekerezo none se aho kwirirwa abtukana nabo bakwerekanye munyandiko ko ubutegetsi bwabo ari ntamakemwa? ibitekerezo watanze turabishyigikiye kuko birimo ubushishozi bwinshi kandi birarasa kuntego.komera.

 • #100

  MPOZEMBIZI (dimanche, 09 décembre 2012 12:46)

  Akishuli rwose ntacy'ufite watanga reka kuyaz'abantu n'ayo maraso yaw'uvuga uyakunda kubi gusa sinari nziko ur'ikigoryi gutyo n'ibyo mpora mbabwira ko muzabur'ibyo musobanura muri mu nkiko kumagambo mwandika uzavuga nawese ko washutswe? naguhanuraga!

 • #99

  MPOZEMBIZI (dimanche, 09 décembre 2012 12:32)

  Akishuli gucuruza scrap birakunaniye nogucuruza pieces de rechange birakunaniye ugiye muri politique ko nabonyese utunz'umututsikazi watey'indi ntambwe ukamushakir'amahoro? wifuzase kub'iki kirenze icy'uricyo uratangase ako karyango katarimo na 100$

 • #98

  RURANGWA (dimanche, 09 décembre 2012 00:13)

  #55
  kajerijeri
  (vendredi, 07 décembre 2012 10:24)


  ABAHUTU MURI IBIGORYI GUSA, USIBYE UYU UBASAZA SE NGO MURWANE HARI IGIHE MUTARWANYE? MWATSINZE RYARI SE? MUZABANZE MURWANE N'INDA ZANYU N'UBUGORYI BWANYU NIMUBITSINDA MUZABONE MUZE KUTURWANYA.???MUZAPFA NKA CYA KIGORYI MANEKO TWAGUZE KITWA GASPARD NACYA KIGORE CY'IVUKA GITARAMA GITUYE I BRUSELI BASENZANYA CY'ICYOMANZI ACUMITA BYANDITSWE KULI IYI SITE YANYU GITUYE I BRUSELI MU MINSI MIKE TUZABEREKA KULI ZA SITES ZINYURANYE AMAFAFOTO YIBYO BIHANGANGE KOMERA PADIRI

 • #97

  m23 (samedi, 08 décembre 2012 21:38)

  wa bona ngo uravuga ari wowe,urangwa na munyangire,ni uteranya,ni wowe ushaka gutegeka,wigize nyiarandabizi
  kdi tukuzi,urangwa nivangura,irondakoko,ubuhezanguni
  ni kamere ugira nk penetensia,none ni umusanzu wawe.
  banze ukure urwango rukubatsemo urukorope ubona kwandika ibi.ikindi wumveko ufite uruhu rupfa nka...

 • #96

  umuhirimbiri (samedi, 08 décembre 2012 19:17)

  rwanda waragowe ntawe utakunyaramo

 • #95

  idrissa wassa (samedi, 08 décembre 2012 18:27)

  Yewe Kayoka kagame aravugisha hejuru y'abasilikare icumi ba FDLR nihaza 10.000 ruzarara ruguye, erega ntabwo inyenzi zadutsindishije ingufu nabo barabizi ni ibinyoma, ko bose babamenye, tuba muri rUHENGELI? gISENYI , rWANDA YOSE AZADUCIKIR HE? ESE AGIRA NGO kIGALI NTITUYIZI KUMURUSHA? ABACENGEZI ABANA NABO? ESE NTABWO AZI NEZA IBYO rWARAKABIJE YAVUZE KO IMFUNGWA ZANGA KUBURANA KUKO ZITEGEREJE KO fdlr IZA KUZIBOHOZA? HASHIZE IMINSI INGAHE NGO TUBOHOZE ABANYURURU I gISENYI? ABIZI ATE, MURIBESHYA CYANE DUFITE INGUFU DUTEGEREJE GUSA ......

 • #94

  Mzee (samedi, 08 décembre 2012 18:02)

  Bila jeshi atuna ushindi.....

 • #93

  mwungeriwanyankaka (samedi, 08 décembre 2012 17:20)

  Aliko uyu muhungu akishuli aho azi Mr gaciro ko yica ra? abamuzi mwamugiriye inama ataramunyuzamo umushyo cg urusoro cg utuzi bishyushye rwose? ko Mwene rutagambwa atagira idini ra=? Itonde mwana kuko yahitanye benshi, kandi nurea nabi aho mu kirwa arahaguturumbura izua riva? Harya ugira ubuhungiro? nakugiraga inama ngo umenye ko shitani y ubwicanye yashinze ingando mu mutima wa Kagame Paul
  maze umugendere buke nshuti

 • #92

  nkundabatatu (samedi, 08 décembre 2012 16:49)

  rwose umvugiye ibintu ni ibi nahoze mbasaba kuva na kera aho turi turarambiwe ,amagambo atagira ibikorwa amaboko turayafite n'ubwenge habura iki munsabe abasore igihumbi ndababona tuve mumagambo .ssebo tuli bakoowu

 • #91

  Umuti (samedi, 08 décembre 2012 16:36)

  Ubivuze ukuri Kagame ntashobora kuva kwizima kariya gatwe ke katamenetse....naho base arriere sicyo kibazo kuko n'abaturage bashobora base arriere ...ninako abarundi babigenje kandi agatsiko barakikijije...dukomere rero ku muheto urugamba niyo rugitangira!

 • #90

  NAHAYO (samedi, 08 décembre 2012 13:23)

  kuri#43,
  ngo SHITANI yishimire kwakira ALOYSIA ? ibyo wavuze si byiza. urubanza nurw'IMANA YONYINE gusa.
  gusa ndunga mu ryawe mvuga ko bariya basivili bo muri RPF nabo barikoroje byimazeyo, mu kugambana, mu gucura ibinyoma, mu gutahukana impunzi cyane uyu ALOYSIA, hanyuma gato zigakubitwa ifuni... amaraso abari ku ntoki mu buryo buri direct cyangwa indirectly ni menshi cyane.
  MAY GOD JUDGE ALL CRIMINALS.

 • #89

  RNC -FDLR , BIGOMBA KWIYUNGA (samedi, 08 décembre 2012 13:02)

  ESE UMUNSI RNC IZASOBANULIRA ISI , KANDI KO ALICYO GISIGAYE KO FDLR ATALI ABA DENOCIDAIRE KO ALI ABANA BAVUTSE NYUMA YA GENOCIDE KO BANDI 94 BALI BAFITE IMYAKA ALI MUNSI YI 10 94 , KANDI RNC IKABWIRA AMAHANGA KO BARENGANA , HARYA RPF NTIZASHYIKIRANA ?????? IKI NINACYO KIBURA NINACYO GISIGAYE !!!!
  KABAREBE AHO URUGAMBA NTIRUZAMUYOBERA AHO AZOHEREZA 2000 KURUGAMBA 1500 KIKISANGIRA FDLR ???????
  NGO NTA NYESHYAMBA YAMARA 1 HOUR KUBUTAKA BW'URWANDA ????
  NABA NA KAGAME YOHEREJE UMWANA WE MUGISILIKALI , KABAREBE SE NABANDI BAYOBOZI KO MBONA ABANA BABO BABONA IGISILIKALI BAKABABWA ?????

 • #88

  RUKARA (samedi, 08 décembre 2012 03:24)

  KURI 65.
  REKA MAMA MUSHIKI WANJYE NA MASENGE NTIBASAMBANA.BABA BASAMBANIRA IKI KO TURI ABANYAKURI? ABATUTSIKAZI BASAMBANA KUBERA AMANYANGA ARIKO NONEHO KIGIYE KUBABERA IMPFABUSA N UBWO BAKIRISHIJE IGIHE KIREKIRE.BASIGAYE BAGITANGA ABO BAGIHAYE NTIBIBABUZE GUKORA IBYO BAPANZE!NAHO UBUNDI ABATUTSI BARI BAGIYE KWIFATIRA ISI BAKORESHEJE IGITUBA N IBIFARANGA BIVA MURI KONGO,MU MFASHANYO NO KWAMBURA ABAHUTU.BAHUTU MWE,NIMWIHANGANE MUGIYE KUBONA AMAHWEMO NIBA TUGIZE AMAHIRWE INGOMA Y ABA BAGOME B UMWUGA IGAHIRIMA.RERO NGO N URUTARE.MON OEUIL!WAIT AND SEE.