Dusangirijambo :Abanyarwanda bateye impuhwe kuko bameze nk'intama zitagira Abashumba! Padiri Thomas Nahimana.

Harya ngo muri iki gihe Abatutsi bonyine nibo bashoboye kuba abayobozi bakuru b'ingabo z'igihugu ? Koko nta mu ofisiye n'umwe w'umuhutu ukwiye umurimo nk'uwo ? Iri si ivangura gusa , ni ikimenyetso cy'ubutegetsi bwenda kuvamo umwuka!
Harya ngo muri iki gihe Abatutsi bonyine nibo bashoboye kuba abayobozi bakuru b'ingabo z'igihugu ? Koko nta mu ofisiye n'umwe w'umuhutu ukwiye umurimo nk'uwo ? Iri si ivangura gusa , ni ikimenyetso cy'ubutegetsi bwenda kuvamo umwuka!

 

 

“Mbega abashumba b’abatindi, batererana intama zikicwa urubozo  cyangwa bakazireka zigateragira…Kubera ubukozibwibibi bwanyu intama zanjye zarayobaguritse ndetse ziratatana kuko mwanze kuzitaho. Kubera iyo mpamvu rero ni mwebwe ngiye guhagurukira!”(Yer23, 1-2)


Ngayo amagambo atangira ubutumwa umuhanuzi Yeremiya yatugeneye kuri iki cyumweru!


1. Ubutumwa bw’umushumba ni ubuhe?


Umurimo w’UMUSHUMBA cyangwa UMWUNGERI ni ukuragira intama. Kuragira  ntibivuga kujyana mu rwuri gusa ahubwo bisobanura gukenura. Ni ukwita ku ntama muri byose: kuzigaburira, kuzisukura, kuziririmbira, kuzivura igihe zirwaye, kuzitabara no kuzirengera mu gihe zatewe cyangwa zihigwa n’inyamaswa z’inkazi.


Umushumba mwiza ni ukora ako kazi kose atitangiriye itama, kandi kuko  ako kazi gasaba ubwitange budasanzwe, umushumba mwiza ntiyagatunganya atageretseho GUKUNDA INTAMA ashinzwe!


Iyo umushumba adakunda intama akora nk’Umucancuro, ashyize imbere inyungu ze bwite gusa! Ubuzima bwiza bw’intama ntacyo buba bukimubwiye ndetse iyo amagara atewe hejuru, umushumba mubi akiza aye, ay’intama agasandara!


2. Abayobozi b’igihugu n’ab'amadini ni ABASHUMBA.


Mu bihugu by’Ubulayi bw’iburengerazuba bakunze kenshi gukoresha ishusho (metaphore)  y’umushumba bashaka kuvuga abami. Muri Isiraheli iyo shusho yari ikwiranye ahanini n’umwami Dawudi kuko we yabaye koko umushumba w’amatungo mbere yo gutorerwa kuba umwami. Iyo shusho kandi yakomeje no gukoreshwa ku bamukomokaho.Byumvikane rero ko Umwami mwiza ari uwita ku baturage b’igihugu cye nk’uko umushumba mwiza yitangira amatungo ye.


Icyo abaturage b’igihugu baba bateze ku bategetsi babo ni ubutabera, uburinganire, umutekano n’amahoro (droit, justice, sécurité). Umutegetsi ushoboye guharanira izo ndangagaciro afasha abaturage be kuticamo íbice ahubwo bagahora baharanira ubumwe.

 

Mu ibaruwa Pawulo Mutagatifu yandikiye Abanyefezi (3,13-18) , aremeza ko ababatijwe bagomba kurenga ibibacamo íbice ahubwo bakarangwa n’ubumwe , kwiyunga, bityo bagashobora kubaho babanye mu mahoro . Ibyo kandi abivuga anenga cyane imigenzereze igayitse yagaragaye mu Rusengero rukuru rw’i Yeruzalemu aho wasangaga icyumba kinini cyagengewe Abayahudi bonyine, abandi (abataragenywe) bakaba bari babujijwe kugikandagizamo ibirenge(le parvis d’Israel). Icyo cyumba nicyo Pawulo yita urukuta rw’urwango (le mur de la haine).

Byumvikane neza ko iyo mu iyobokamana harimo ukwivangura guteye gutyo, ibintu biba biteye inkeke !


3. Abakristu b’Abanyarwanda batekereza iki ku rukuta rw’urwago ?

 

Muri iki gihe, n’ubwo mu Rwanda ababatijwe ari benshi, n’ubwo twese twemeza ko twayobotse Kristu, guharanira ubumwe bw’abana b’Imana biracyari ingorabahizi! Kuri benshi, kuba Umuhutu cyangwa Umututsi biracyafite agaciro karenze kuba dusangiye ukwemera. Iyobokamana ntirirashobora kutubera isano isumba iy’amaraso, mbese nk’uko byari bimeze mu gihe cya Yezu hagati y’abayahudi n’abataragenywe! Ubukristu ntiburashobora kutubyarira ubuvandimwe nyabwo! Ibimenyetso birigaragaza.


Irondakoko riravuza ubuhuha mu Rwanda kandi no mu kiliziya ntiribuze! Hagenderwa ku bwoko mu gutanga akazi, buruse, mu gisilikari, muri polisi…ivanguramoko ryahawe intebe kugera no mu irimbi : hari abafite uburenganzira bwo gushyingurwa mu cyubahiro abandi bo bakaba badakwiye guhambwa nk’abantu! Kuba ivangura nk’iryo rigishobora guhabwa intebe mu kinyejana cya 21,  biteye ubwoba, hari ubwo umuntu abitekerezaho akibaza niba Abanyarwanda nabo ari abantu!


Nyamara iyo witegereje neza usanga bamwe mu biyita abakristu aribo bashyigikiye bene iryo rondakoko! Kandi ibyo ntibibabuze kwirirwa mu biterane by’amasengesho no kwamamaza hose ko ari abakiranutsi, ko bafite ukwemera gushyitse, ko ari bo bakristu b’intangarugero! Mu by’ukuri ahantu hose hagaragaye kuvangura abantu no kwicamo íbice, byerekana ko SEKIBI (le Diviseur) yahashinze amajanja. Kuvangura ubwoko no kwicamo íbice nk’uko bigaragara mu Rwanda rw’iki gihe, aho hatoneshwa ubwoko bumwe bw’Abatutsi ubw’Abahutu bugahindurwa ruvumwa, byerekana ko ukwemera Kristu kwabo kuba kurwaye bikomeye. Ntawakwemera Batisimu imwe ngo agaruke abone muri bagenzi be ba Nyagupfa, badakwiye kuramirwa.


Muri make, urukuta rw’urwango ruracyakomeye mu Rwanda, ndetse no mu nsengero, mu misigiti naza kiliziya urwo rukuta rurahari ndetse barusize irangi! Aho abayobozi bakuru b’amadini nabo barabibona?


4. Abanyarwanda bameze nk’intama zitagira abashumba!


Birababaje cyane kuba abategetsi benshi bo mu Rwanda nta yindi gahunda bagira uretse guharanira inyungu zabo bwite, gutererana abaturage no kubacamo ibice (Diviser pour regner). Politiki yo gushaka abanzi(IBIPINGA,ADUI) mu benegihugu , nta kindi yageraho uretse gusenya igihugu no kugitwika kugeza kibaye umuyonga!


Uwareba uko benshi mu Banyarwanda bahora bahagaritse umutima kubera iterabwoba ribahora ku mutwe, uwakwitegereza uko Abanyarwanda basonzeye ubutabera n’amahoro ariko bakuhirwa akarengane n’igitugu, uwareba uko Abanyarwanda bifuza gusaranganya uduke Imana yabahaye ariko bakabangamirwa n’Abategetsi bikunda kurusha abazima n’abapfuye, bahora bashaka kwikubira bonyine ibyiza by’igihugu,  uwakwitegereza ukuntu Abanyarwanda benshi cyane bananijwe mu mutwe no mu mubiri, ntiyabura kubagirira impuhwe nka Yezu (Mariko 6, 30-34), ndetse byacamo agaturika akarira  kuko mu by’ukuri Abanyarwanda b’iki gihe bameze nk’intama zabuze abashumba!


Na none ariko amarira yonyine siyo gisubizo, ikiruta byose ni ugutinyuka kwitoza no kwiyemeza kureka Imana ikagutora maze ikahoreza kubabera UMUSHUMBA MWIZA.

 

Icyumweru cyiza ku bakunda Imana n'u Rwanda mwese.

 

Padiri Thomas.

 

Commentaires : 128
 • #128

  巨人倍増 (jeudi, 01 août 2013 12:20)

  威哥王:http://威哥王.kanpocom.com/
  巨人倍増:http://巨人倍増.kanpoudonya.com/
  紅蜘蛛:http://紅蜘蛛.kanpoucom.com/
  ru486:http://ru486.kanpoudonya.com/
  威哥王:http://www.威哥王通販.com/
  巨人倍増:http://www.巨人倍増.net/
  紅蜘蛛:http://www.紅蜘蛛通販.net/
  媚薬:http://www.女性用媚薬.com/
  d10媚薬:http://d10媚薬.xxkanpo.com/
  d10催情剤:http://d10媚薬.xxkanpo.com/

  花痴:http://www.花痴.net/
  紅蜘蛛:http://www.紅蜘蛛通販.com/
  三便宝:http://www.三便宝.com/
  三便宝:http://www.三便宝.net/
  威哥王:http://www.威哥王通販.net/
  狼一号:http://www.狼一号.com/
  狼1号:http://www.狼一号.com/
  d10媚薬:http://d10媚薬.xxkanpo.com/
  d10催情剤:http://d10媚薬.xxkanpo.com/
  威哥王:http://威哥王.kanpocom.com/
  威哥王:http://威哥王.kanpocom.com/
  威哥王:http://威哥王.kanpocom.com/
  巨人倍増:http://巨人倍増.kanpoudonya.com/
  巨人倍増:http://巨人倍増.kanpoudonya.com/
  巨人倍増:http://巨人倍増.kanpoudonya.com/


  威哥王:http://www.kanpocom.com/Pro/weigewang.html
  三便宝:http://www.kanpocom.com/pro/satibo-capsules5.html
  紅蜘蛛:http://www.kanpocom.com/Pro/hong-zhi-zhu.html
  花痴:http://www.kanpocom.com/Pro/huachi.html
  巨人倍増:http://www.kanpocom.com/pro/jurenbeiceng.html

  催情剤:http://www.kanpocom.com/Pro/MaxWoman-Sex.html
  天天素:http://www.kanpocom.com/pro/tiantiansu.html
  D10 媚薬:http://www.kanpocom.com/Pro/D10-meiyao.html
  三體牛鞭:http://www.kanpocom.com/Pro/stlb.html
  三体牛鞭:http://www.kanpocom.com/Pro/stlb.html
  狼一号:http://www.kanpocom.com/Pro/langyihao.html
  狼1号:http://www.kanpocom.com/Pro/langyihao.html
  蟻力神:http://www.kanpocom.com/pro/yilishen.html
  韓国痩身1号:http://www.kanpocom.com/Pro/hgshs.html
  韓国痩身一号:http://www.kanpocom.com/Pro/hgshs.html
  終極痩身:http://www.kanpocom.com/Pro/zhongjishousheng.html
  痩身一号:http://www.kanpocom.com/Pro/hgshs.html
  痩身1号:http://www.kanpocom.com/Pro/hgshs.html
  避妊薬:http://www.kanpocom.com/pro/yueke.html
  悍神:http://www.kanpocom.com/Pro/hanshen.html
  超級脂肪燃焼弾:http://www.kanpocom.com/Pro/FAT-BURNERS-3.html
  蒼蝿水:http://www.kanpocom.com/pro/canyingshui5.html
  蒼蝿粉:http://www.kanpocom.com/Pro/INVERMA.html
  西班牙蒼蝿水:http://www.kanpocom.com/pro/canyingshui5.html
  蟻王:http://www.kanpocom.com/Pro/ANTKING.html
  ハナチ:http://www.kanpocom.com/Pro/huachi.html
  V26:http://www.kanpocom.com/Pro/V26sx.html
  v26 ダイエット:http://www.kanpocom.com/Pro/V26sx.html
  勃起促進:http://www.kanpocom.com/JingLiJi/boqi.html
  滋養強壮:http://www.kanpocom.com/JingLiJi/bushen.html
  絶對高潮:http://www.kanpocom.com/Pro/juedui.html

  三鞭粒:http://www.kanpocom.com/pro/weige.html
  小情人:http://www.kanpocom.com/pro/sex-drops5.html
  漢方精力剤:http://www.kanpocom.com/jingliji/shejing.html
  紅蜘蛛 通販:http://www.kanpocom.com/Pro/hong-zhi-zhu.html
  紅蜘蛛 液体:http://www.kanpocom.com/Pro/hong-zhi-zhu.html
  威哥王 販売:http://www.kanpocom.com/Pro/weigewang.html
  ウェイカワン:http://www.kanpocom.com/pro/aeigewan.html
  三便宝 販売:http://www.kanpocom.com/pro/satibo-capsules5.html
  三便宝カプセル:http://www.kanpocom.com/pro/satibo-capsules5.html
  威哥王:http://www.kanpocom.com/Pro/weigewang.html
  三便宝:http://www.kanpocom.com/pro/satibo-capsules5.html
  紅蜘蛛:http://www.kanpocom.com/Pro/hong-zhi-zhu.html
  花痴:http://www.kanpocom.com/Pro/huachi.html
  巨人倍増:http://www.kanpocom.com/pro/jurenbeiceng.html
  威哥王:http://www.kanpocom.com/Pro/weigewang.html
  三便宝:http://www.kanpocom.com/pro/satibo-capsules5.html
  紅蜘蛛:http://www.kanpocom.com/Pro/hong-zhi-zhu.html
  花痴:http://www.kanpocom.com/Pro/huachi.html
  巨人倍増:http://www.kanpocom.com/pro/jurenbeiceng.html
  威哥王:http://www.kanpocom.com/Pro/weigewang.html
  三便宝:http://www.kanpocom.com/pro/satibo-capsules5.html
  紅蜘蛛:http://www.kanpocom.com/Pro/hong-zhi-zhu.html
  花痴:http://www.kanpocom.com/Pro/huachi.html
  巨人倍増:http://www.kanpocom.com/pro/jurenbeiceng.html

 • #127

  d10催情剤 (jeudi, 01 août 2013 12:12)

  巨人倍増:http://巨人倍増.kanpoudonya.com/
  ru486:http://ru486.kanpoudonya.com/
  威哥王:http://威哥王.kanpocom.com/
  紅蜘蛛:http://紅蜘蛛.kanpoucom.com/
  d10媚薬:http://d10媚薬.xxkanpo.com/
  d10催情剤:http://d10媚薬.xxkanpo.com/

  巨人倍増:http://www.kanpoudonya.com/Product/12.html
  威哥王:http://www.kanpoudonya.com/Product/55.html
  紅蜘蛛:http://www.kanpoudonya.com/Product/288.html
  花痴:http://www.kanpoudonya.com/Product/393.html
  三便宝:http://www.kanpoudonya.com/Product/350.html

  巨人倍増:http://巨人倍増.kanpoudonya.com/
  巨人倍増:http://巨人倍増.kanpoudonya.com/
  巨人倍増:http://巨人倍増.kanpoudonya.com/
  巨人倍増:http://巨人倍増.kanpoudonya.com/
  巨人倍増:http://巨人倍増.kanpoudonya.com/

  威哥王:http://www.kanpoudonya.com/Product/55.html
  威哥王:http://www.kanpoudonya.com/Product/55.html
  威哥王:http://www.kanpoudonya.com/Product/55.html
  威哥王:http://www.kanpoudonya.com/Product/55.html
  威哥王:http://www.kanpoudonya.com/Product/55.html

  紅蜘蛛:http://www.kanpoudonya.com/Product/288.html
  紅蜘蛛:http://www.kanpoudonya.com/Product/288.html
  紅蜘蛛:http://www.kanpoudonya.com/Product/288.html
  紅蜘蛛:http://www.kanpoudonya.com/Product/288.html
  紅蜘蛛:http://www.kanpoudonya.com/Product/288.html

  花痴:http://www.kanpoudonya.com/Product/393.html
  花痴:http://www.kanpoudonya.com/Product/393.html
  花痴:http://www.kanpoudonya.com/Product/393.html
  花痴:http://www.kanpoudonya.com/Product/393.html
  花痴:http://www.kanpoudonya.com/Product/393.html

  三便宝:http://www.kanpoudonya.com/Product/350.html
  三便宝:http://www.kanpoudonya.com/Product/350.html
  三便宝:http://www.kanpoudonya.com/Product/350.html
  三便宝:http://www.kanpoudonya.com/Product/350.html
  三便宝:http://www.kanpoudonya.com/Product/350.html

  精力剤:http://www.kanpoudonya.com/Energy.html
  媚薬:http://www.kanpoudonya.com/Charming-medicine.html
  RU486:http://www.kanpoudonya.com/Product/409.html
  福源春:http://www.kanpoudonya.com/Product/37.html
  五便宝:http://www.kanpoudonya.com/Product/41.html
  ru486 販売:http://www.kanpoudonya.com/Product/409.html
  男宝:http://www.kanpoudonya.com/Product/75.html
  天天素:http://www.kanpoudonya.com/Product/17.html
  中絶薬:http://www.kanpoudonya.com/Avoid-pregnanting.html
  蟻力神:http://www.kanpoudonya.com/Product/398.html
  狼1号:http://www.kanpoudonya.com/Product/62.html
  狼一号:http://www.kanpoudonya.com/Product/62.html
  三體牛鞭:http://www.kanpoudonya.com/Product/412.html
  三体牛鞭:http://www.kanpoudonya.com/Product/385.html
  VVK:http://www.kanpoudonya.com/Product/30.html
  小情人:http://www.kanpoudonya.com/Product/225.html
  福源春:http://www.kanpoudonya.com/Product/37.html
  三便宝:http://www.kanpoudonya.com/Product/28.html
  Wenickman:http://www.kanpoudonya.com/Product/30.html
  女性用媚薬:http://www.kanpoudonya.com/Charming-medicine.html
  媚薬 カプセル:http://www.kanpoudonya.com/Product/247.html
  絶對高潮カプセル:http://www.kanpoudonya.com/Product/260.html
  紅蜘蛛 液体:http://www.kanpoudonya.com/Product/43.html
  西班牙蒼蝿水:http://www.kanpoudonya.com/Product/265.html
  催情:http://www.kanpoudonya.com/Product/66.html
  殺精子剤:http://www.kanpoudonya.com/list/19.html
  蒼蝿水:http://www.kanpoudonya.com/Product/252.html
  蒼蝿粉:http://www.kanpoudonya.com/Product/258.html
  韓国痩身1号:http://www.kanpoudonya.com/Product/368.html
  韓国痩身一号:http://www.kanpoudonya.com/Product/368.html
  終極痩身:http://www.kanpoudonya.com/Product/451.html
  FLY D5:http://www.kanpoudonya.com/Product/232.html
  三便宝カプセル:http://www.kanpoudonya.com/Product/28.html
  避妊薬:http://www.kanpoudonya.com/Avoid-pregnanting.html
  中絶薬RU486:http://www.kanpoudonya.com/Product/15.html
  経口避妊薬:http://www.kanpoudonya.com/Avoid-pregnanting.html
  絶對高潮:http://www.kanpoudonya.com/Product/392.html
  巨人倍増:http://www.kanpoudonya.com/Product/12.html
  威哥王:http://www.kanpoudonya.com/Product/55.html
  紅蜘蛛:http://www.kanpoudonya.com/Product/288.html
  花痴:http://www.kanpoudonya.com/Product/393.html
  三便宝:http://www.kanpoudonya.com/Product/350.html
  三便宝 販売:http://www.kanpoudonya.com/Product/350.html
  三便宝 激安:http://www.kanpoudonya.com/Product/350.html
  三便宝 販売店:http://www.kanpoudonya.com/Product/350.html
  紅蜘蛛 液体:http://www.kanpoudonya.com/Product/43.html
  紅蜘蛛 通販:http://www.kanpoudonya.com/Product/43.html
  紅蜘蛛 激安:http://www.kanpoudonya.com/Product/43.html
  紅蜘蛛 正規品:http://www.kanpoudonya.com/Product/43.html
  威哥王 通販:http://www.kanpoudonya.com/Product/55.html
  威哥王 激安:http://www.kanpoudonya.com/Product/439.html
  威哥王三鞭粒:http://www.kanpoudonya.com/Product/441.html

 • #126

  巨人倍増 (lundi, 08 juillet 2013 05:52)

  威哥王:http://www.kanpocom.com/Pro/weigewang.html
  巨人倍増:http://www.kanpocom.com/pro/jurenbeiceng.html
  花痴:http://www.kanpocom.com/Pro/huachi.html
  三便宝:http://www.kanpocom.com/pro/satibo-capsules.html
  紅蜘蛛:http://www.kanpocom.com/Pro/hong-zhi-zhu.html
  威哥王:http://www.kanpocom.com/Pro/weigewang.html
  巨人倍増:http://www.kanpocom.com/pro/jurenbeiceng.html
  花痴:http://www.kanpocom.com/Pro/huachi.html
  三便宝:http://www.kanpocom.com/pro/satibo-capsules.html
  紅蜘蛛:http://www.kanpocom.com/Pro/hong-zhi-zhu.html
  中絶薬:http://www.kanpocom.com/zhongjue/
  三體牛鞭:http://www.kanpocom.com/Pro/stlb.html
  三体牛鞭:http://www.kanpocom.com/Pro/stlb.html
  精力剤:http://www.kanpocom.com/jingliji/
  媚薬:http://www.kanpocom.com/meiyao/nxmeiyao.html
  RU486:http://www.kanpocom.com/pro/beijing-ru486.html
  天天素:http://www.kanpocom.com/pro/tiantiansu.html
  消渇丸:http://www.kanpocom.com/Pro/xiaokewan.html
  花之欲:http://www.kanpocom.com/Pro/huazhiyu.html
  狼一号:http://www.kanpocom.com/Pro/langyihao.html
  狼1号:http://www.kanpocom.com/Pro/langyihao.html
  避妊薬:http://www.kanpocom.com/pro/yueke.html
  小情人:http://www.kanpocom.com/pro/sex-drops5.html
  花之欲:http://www.kanpocom.com/Pro/huazhiyu.html
  蟻力神:http://www.kanpocom.com/pro/yilishen.html
  漢方ダイエット:http://www.kanpocom.com/jianfei/hfjianfei.html
  D10 媚薬:http://www.kanpocom.com/Pro/D10-meiyao.html
  韓国痩身一号:http://www.kanpocom.com/Pro/hgshs.html
  紅蜘蛛 通販:http://www.kanpocom.com/Pro/hong-zhi-zhu.html
  漢方精力剤:http://www.kanpocom.com/jingliji/shejing.html
  韓国痩身1号:http://www.kanpocom.com/Pro/hgshs.html
  男露888:http://www.kanpocom.com/Pro/nanlu888.html
  リドスプレー:http://www.kanpocom.com/Pro/Lidosprayer.html
  V26:http://www.kanpocom.com/Pro/V26sx.html
  Wenickman:http://www.kanpocom.com/Pro/WENICKMAN.html
  WENICKMAN:http://www.kanpocom.com/Pro/WENICKMAN.html
  くらはちほう:http://www.kanpocom.com/Pro/zbb.html
  さんべんぼう:http://www.kanpocom.com/pro/satibo-capsules.html
  勃起促進:http://www.kanpocom.com/JingLiJi/boqi.html
  滋養強壮:http://www.kanpocom.com/JingLiJi/bushen.html
  悍神:http://www.kanpocom.com/Pro/hanshen.html
  新一粒神:http://www.kanpocom.com/Pro/xyls.html
  福源春カプセル:http://www.kanpocom.com/Pro/fuyuanchun5.html
  五便宝:http://www.kanpocom.com/Pro/wodibo-capsules.html
  精力増強剤:http://www.kanpocom.com/JingLiJi/mengjing.html
  超級脂肪燃焼弾:http://www.kanpocom.com/Pro/FAT-BURNERS-3.html
  蔵八宝:http://www.kanpocom.com/Pro/zbb.html
  催情:http://www.kanpocom.com/Pro/Footsie.html
  勃動力:http://www.kanpocom.com/Pro/stlb.html
  男宝:http://www.kanpocom.com/Pro/nanbao5.html
  魔根:http://www.kanpocom.com/Pro/mogenjinzhongcao.html
  絶對高潮:http://www.kanpocom.com/Pro/juedui.html
  終極痩身:http://www.kanpocom.com/Pro/zhongjishousheng.html
  しんいちつぶしん:http://www.kanpocom.com/Pro/xyls.html

  女性用媚薬:http://www.kanpocom.com/meiyao/
  催淫通販:http://www.kanpocom.com/pro/spanische-flieged5.html
  蒼蝿水:http://www.kanpocom.com/pro/canyingshui5.html
  絶對高潮カプセル:http://www.kanpocom.com/Pro/juedui.html
  勃動力三體牛鞭:http://www.kanpocom.com/pro/stlb.html
  イーリーシン:http://www.kanpocom.com/pro/yilishen.html
  v26 ダイエット:http://www.kanpocom.com/Pro/V26sx.html
  三鞭粒:http://www.kanpocom.com/pro/weige.html
  ダイエット薬:http://www.kanpocom.com/jianfei/feiman.html
  媚薬 カプセル:http://www.kanpocom.com/Pro/fuyuan-chun.html
  早漏防止:http://www.kanpocom.com/JingLiJi/zaoxie.html
  ビグレックス オイル:http://www.kanpocom.com/pro/Oil.html
  催淫:http://www.kanpocom.com/meiyao/cuiyin.html
  紅蜘蛛 通販:http://www.kanpocom.com/Pro/hong-zhi-zhu.html
  法国性奴:http://www.kanpocom.com/Pro/faguo.html
  ナンパオ:http://www.kanpocom.com/Pro/nanbao5.html
  ベニクモ:http://www.kanpocom.com/Pro/hong-zhi-zhu.html
  福源春:http://www.kanpocom.com/Pro/fuyuanchun5.html
  催情剤:http://www.kanpocom.com/Pro/MaxWoman-Sex.html
  催淫通販:http://www.kanpocom.com/pro/spanische-flieged5.html
  威哥王:http://www.kanpocom.com/Pro/weigewang.html
  威哥王 販売:http://www.kanpocom.com/Pro/weigewang.html
  韓国痩身1号:http://www.kanpocom.com/Pro/hgshs.html
  韓国痩身一号:http://www.kanpocom.com/Pro/hgshs.html
  VigRx:http://www.kanpocom.com/Pro/VigRx.html
  巨人倍増 販売:http://www.kanpocom.com/pro/jurenbeiceng.html
  キョジンバイゾウ:http://www.kanpocom.com/pro/jurenbeizeng.html

 • #125

  威哥王 (lundi, 08 juillet 2013 05:50)

  威哥王:http://www.威哥王通販.com
  巨人倍増:http://www.巨人倍増.net
  紅蜘蛛:http://www.紅蜘蛛通販.net
  媚薬:http://www.女性用媚薬.com
  d10媚薬:http://d10媚薬.xxkanpo.com
  d10催情剤:http://d10媚薬.xxkanpo.com

  花痴:http://www.花痴.net
  紅蜘蛛:http://www.紅蜘蛛通販.com
  三便宝:http://www.三便宝.com
  三便宝:http://www.三便宝.net
  威哥王:http://www.威哥王通販.net
  狼一号:http://www.狼一号.com
  狼1号:http://www.狼一号.com
  威哥王:http://www.威哥王通販.com
  巨人倍増:http://www.巨人倍増.net
  威哥王:http://www.威哥王通販.net
  紅蜘蛛:http://www.紅蜘蛛通販.net
  威哥王:http://www.威哥王通販.com
  威哥王:http://www.威哥王通販.com
  威哥王:http://www.威哥王通販.com
  威哥王:http://www.威哥王通販.com


  威哥王:http://www.威哥王通販.com
  巨人倍増:http://www.巨人倍増.net
  紅蜘蛛:http://www.紅蜘蛛通販.net
  媚薬:http://www.女性用媚薬.com
  d10媚薬:http://d10媚薬.xxkanpo.com
  d10催情剤:http://d10媚薬.xxkanpo.com

  花痴:http://www.花痴.net
  紅蜘蛛:http://www.紅蜘蛛通販.com
  三便宝:http://www.三便宝.com
  三便宝:http://www.三便宝.net
  威哥王:http://www.威哥王通販.net
  狼一号:http://www.狼一号.com
  狼1号:http://www.狼一号.com
  威哥王:http://www.威哥王通販.com
  巨人倍増:http://www.巨人倍増.net
  威哥王:http://www.威哥王通販.net
  紅蜘蛛:http://www.紅蜘蛛通販.net
  威哥王:http://www.威哥王通販.com
  威哥王:http://www.威哥王通販.com
  威哥王:http://www.威哥王通販.com
  威哥王:http://www.威哥王通販.com


  威哥王:http://www.kanpocom.com/Pro/weigewang.html
  三便宝:http://www.kanpocom.com/pro/satibo-capsules5.html
  紅蜘蛛:http://www.kanpocom.com/Pro/hong-zhi-zhu.html
  花痴:http://www.kanpocom.com/Pro/huachi.html
  巨人倍増:http://www.kanpocom.com/pro/jurenbeiceng.html
  巨人倍増:http://www.kanpoudonya.com/Product/12.html

  催情剤:http://www.kanpocom.com/Pro/MaxWoman-Sex.html
  天天素:http://www.kanpocom.com/pro/tiantiansu.html
  D10 媚薬:http://www.kanpocom.com/Pro/D10-meiyao.html
  三體牛鞭:http://www.kanpocom.com/Pro/stlb.html
  三体牛鞭:http://www.kanpocom.com/Pro/stlb.html
  狼一号:http://www.kanpocom.com/Pro/langyihao.html
  狼1号:http://www.kanpocom.com/Pro/langyihao.html
  蟻力神:http://www.kanpocom.com/pro/yilishen.html
  韓国痩身1号:http://www.kanpocom.com/Pro/hgshs.html
  韓国痩身一号:http://www.kanpocom.com/Pro/hgshs.html
  終極痩身:http://www.kanpocom.com/Pro/zhongjishousheng.html
  痩身一号:http://www.kanpocom.com/Pro/hgshs.html
  痩身1号:http://www.kanpocom.com/Pro/hgshs.html
  避妊薬:http://www.kanpocom.com/pro/yueke.html
  悍神:http://www.kanpocom.com/Pro/hanshen.html
  ハナチ:http://www.kanpocom.com/Pro/huachi.html
  V26:http://www.kanpocom.com/Pro/V26sx.html
  v26 ダイエット:http://www.kanpocom.com/Pro/V26sx.html
  超級脂肪燃焼弾:http://www.kanpocom.com/Pro/FAT-BURNERS-3.html
  蒼蝿水:http://www.kanpocom.com/pro/canyingshui5.html
  蒼蝿粉:http://www.kanpocom.com/Pro/INVERMA.html
  西班牙蒼蝿水:http://www.kanpocom.com/pro/canyingshui5.html
  蟻王:http://www.kanpocom.com/Pro/ANTKING.html
  勃起促進:http://www.kanpocom.com/JingLiJi/boqi.html
  滋養強壮:http://www.kanpocom.com/JingLiJi/bushen.html
  絶對高潮:http://www.kanpocom.com/Pro/juedui.html
  三鞭粒:http://www.kanpocom.com/pro/weige.html
  小情人:http://www.kanpocom.com/pro/sex-drops5.html
  漢方精力剤:http://www.kanpocom.com/jingliji/shejing.html
  漢方ダイエット:http://www.kanpocom.com/jianfei/hfjianfei.html

  紅蜘蛛 通販:http://www.kanpocom.com/Pro/hong-zhi-zhu.html
  紅蜘蛛 液体:http://www.kanpocom.com/Pro/hong-zhi-zhu.html
  威哥王 販売:http://www.kanpocom.com/Pro/weigewang.html
  ウェイカワン:http://www.kanpocom.com/pro/aeigewan.html
  三便宝 販売:http://www.kanpocom.com/pro/satibo-capsules5.html
  三便宝カプセル:http://www.kanpocom.com/pro/satibo-capsules5.html
  威哥王:http://www.kanpocom.com/Pro/weigewang.html
  三便宝:http://www.kanpocom.com/pro/satibo-capsules5.html
  紅蜘蛛:http://www.kanpocom.com/Pro/hong-zhi-zhu.html
  花痴:http://www.kanpocom.com/Pro/huachi.html
  巨人倍増:http://www.kanpocom.com/pro/jurenbeiceng.html
  巨人倍増:http://www.kanpoudonya.com/Product/12.html
  威哥王:http://www.kanpocom.com/Pro/weigewang.html
  三便宝:http://www.kanpocom.com/pro/satibo-capsules5.html
  紅蜘蛛:http://www.kanpocom.com/Pro/hong-zhi-zhu.html
  花痴:http://www.kanpocom.com/Pro/huachi.html
  巨人倍増:http://www.kanpocom.com/pro/jurenbeiceng.html
  巨人倍増:http://www.kanpoudonya.com/Product/12.html
  威哥王:http://www.kanpocom.com/Pro/weigewang.html
  三便宝:http://www.kanpocom.com/pro/satibo-capsules5.html
  紅蜘蛛:http://www.kanpocom.com/Pro/hong-zhi-zhu.html
  花痴:http://www.kanpocom.com/Pro/huachi.html
  巨人倍増:http://www.kanpocom.com/pro/jurenbeiceng.html
  巨人倍増:http://www.kanpoudonya.com/Product/12.html

  威哥王:http://www.kanpocom.com/Pro/weigewang.html
  威哥王:http://www.kanpocom.com/Pro/weigewang.html
  威哥王:http://www.kanpocom.com/Pro/weigewang.html
  威哥王:http://www.kanpocom.com/Pro/weigewang.html
  威哥王:http://www.kanpocom.com/Pro/weigewang.html

 • #124

  KAKA (lundi, 30 juillet 2012 02:20)

  Hey

  Padiri ndakugaye ibyo uvuga byose umeze nk'imbwa imoka iziritse.

 • #123

  Marc (dimanche, 29 juillet 2012 09:45)

  Ariko se aba bapadiri ba leprophete.fr barashaka iki kuri Kagame! Bagumye mu matiku yabo bakarangiza ibibazo bafitanye n'abapadiri bagenzi babo na musenyeri i Cyangugu bakareka kwivanga muri politiki batanazi. Ko kagame ashimwa n'isi kuntera yagejejeho u Rwanda, bo bafite bigwi ki? Ese ahubwo ni intumwa zande? Ni iza Kiliziya? Rukokoma?abazungu? Cg shitani? Tomasi na fortunatusi biyitako bakorera kiliziya bakabona udufrw tw'abazungu nyamara ibyabo byaramenyekanye. Tubafata nk'ibisare! Babye nabwo bakorera Twagiramungu baba ari abayobe kuko nawe nta murongo uhamye agenderaho,fin de fin azabataba nkuko yagize abandi. Gusa niba ari n'intumwa za shitani bamwemereye ibyo batazashobora! Revolution nk'iya 59 na jenoside nk'iya 94 ntibiteze kuba tena mu Rwanda. Ahubwo bitegure umunigo wa Shitani. Gusa sinzi n'ikibura ngo Musenyeri wa Cyangugu abirukane. Abona adacumbikiye abarimbuzi ba Kilizia. Nakomeze atinde ahubwo nzareba uko agarura abo muri kuyobya.

 • #122

  Sibyiza (samedi, 28 juillet 2012 18:21)

  Nta muntu winjiji nigeze mbona nkiyi ngirwa padiri NGO ni Tomas ahaaa inkoramaraso zitagwira kabisa namwe musoma izi Nkuru kweli mutirengagije ibyo muvuga murabiyobewe koko umuntu ajye abashuka mwemere ntibikwiye ko abicira imitwe kereka namwe nimba mwarngiritse nkawe mbega ubutindi we

 • #121

  Samuel (vendredi, 27 juillet 2012 21:44)

  Rwose Padiri tomasi urashaka iki kuri Kagame? Ko umaze iminsi umwandagaza mu nyandiko zawe? Jya gukemura ibibazo ufitanye n'abapadiri ba Cyangugu na Musenyeri wawe uhe u Rwanda n'abanyarwanda amahoro. Isi yose ntishidikanya ibyiza Kagame yakoreye abanyarwanda. Ese wowe ukorerande? Kiliziya? Abanyarwanda? Abazungu? Cg Rukokoma? Ntubeshye ko ukorera abanyarwanda kuko wahunze u Rwanda umaze gukora amabi menshi. Mu rwanda nta muntu numwe ukwemera,nabo mukorana ni amaco y'inda umuzungu ntiyakoresha umupadiri w'ikiromoromo nkawe. Nabagukushyigikiye nabo ushuka ko watumwe na Kiliziya,kuko Musenyeri yatinze kukwirukana. Gusa tuziko kiliziya yakwihakanye kera ubu procedures zo kukwirukana zigeze kure Nubwo kiliziya itinze. Ubaye ukorera Rukokoma nabwo waba waratannye kuko nta murongo agira akoreraho. Tomasi ukorera shitani,ngo urashaka ko habaho indi jenoside. Ngo urashaka ko abahutu bikubira ubutegetsi nkaho bagutumye! Vuga ko uri intumwa ya shitani knd witegure ko izakuniga.

 • #120

  Hutupower mureke kagame agende wenyine kuko yakoze amahano arenze urugero (mercredi, 25 juillet 2012 23:39)

  Nimwumve maze mugerageze guhindura imyumvire ndetse n'imikorere yanyu hano kwisi.
  Yesu arabagira inama yo kureka kuryana nabavandimwe banyu.
  nimwanga kumwumvira ubwo muzitegure kwakira ibihano bikomeye.

  http://www.youtube.com/watch?v=wm7J0qFNJ7E

  http://www.youtube.com/watch?v=JOKMmWpZMg0

 • #119

  kuri kajerijeri #118 (mardi, 24 juillet 2012 12:31)

  Ewana gewe ndi umuhutu wuzuye ariko ndakumenyeshako nkunda abantu nkawe kuko ugaragaza aho uhagaze maze ureke byabimara ngo nizamahutu butunzwe no kurekereza nk'imbwa ireba aho barimo kurya kandi idafite ubushobozi bwo gusangira nabo!
  wowe rero uri intwari kuko uhorana ishema kandi ukagaraza ubutwari.
  Gusa reka nkwibarije akantu gato:
  kubera iki abahutu bose ari imbwa zusa, kandi bakaba batinya ko hari uwamenya ko ari abahutu?
  Ese wamfasha kumenya impamvu bahorana ubwoba nkimbwa zimisega?

 • #118

  kajerijeri (mardi, 24 juillet 2012 11:47)

  Dore imfura weeeeeeeeeeeeeeeeeeee Dore imfura Mana y'i Rwandaaaaaaaaaaa ariko Mana kweli izi mfura wemereye iki ko zibabara imyaka 30 mubuhunzi kubera ziriya ngurube waremyee? Dore imfura we maze ingurube zisare cg ziyahure na mbere na YESU yazoherejemo amashitani.

 • #117

  ubwoba n'ubujiji by'abahutu biteye ishozi (mardi, 24 juillet 2012 11:24)

  Ariko se wamugani abahutu nibazima mumitwe?
  Nigute bakomeza kwihoma kubaswa b'inyenzi koko?
  Gewe rwose bintanganza ingene abahutu ari benshi kuruta abatutsi ariko abo bahutu bakanga bagakomeza kwitwara nk'abaja babtutsi!!!

 • #116

  kajerijeri (mardi, 24 juillet 2012 08:31)

  Ngaho nimwandike udutangazo, nudukuru tubaha moral wenda ubuhunzi bubarya bwagabanya ubukana.

 • #115

  sentore (lundi, 23 juillet 2012 23:30)

  Kuri wowe #101 nagirango nkubwire kogutukana bitari muburere nahawe kandi mubanhigishije wasanga harimo na nyoko cyangwa so bakubyara niba mvuze ibitekerezo byange bivuvueuze kuko ni uburenganzira bwawe ariko ntutakane ese ubwo wowe uwaguha kugobora wakora iki cyangwa watuveza kuki
  cyakoza reka nkubwire kimwe nabandi batekereza nkawe Umujinya w'imbwa nkawe ushirira mu murizo.

 • #114

  KAGABO (lundi, 23 juillet 2012 23:02)

  ARIKO RWASE THAMAS WOWE SE UBWO INTAMA WOWE URAZIRAGIYE URIRIRWA UTERA AMADA LE HAVRE WARABAMAZE ARIKO NGO HARI NU MUNER NGO UHERUTSE KURONGORA ARAGUKORAHO

 • #113

  Sandra (lundi, 23 juillet 2012 15:52)

  @Makanji#4
  Urabaza uti:" Kuva FAR yashingwa habayezo les officiers b'abatutsi bangahe??"
  Igisubizo uragisanga mu gitabo cya James Gasana (Du Parti-Etat à l'Etat-Garnison, Paris, l'Harmattan, 2002) ku rupapuro rwa 33 aho avugako igihe yari Ministre w'Ingabo muli 1992, harimo ba officiers b'abatutsi kuburyo bukurikira: 1 colonels,2 Lieutenant-colonels, 7 majors dont 2 gendarme,1 commandant, 6 capitaines +-20"lieutenants et sous-lieutenants. Ubwo kandi ba officiers bose hamwe ntibarengaga 250!Ubwo nawe wajanisha ukareba.

 • #112

  muneza (lundi, 23 juillet 2012 09:10)

  Assanti sana bwana Mussa!! Nanjye n'abo twalikumwe twumvise radio itahuka twumva uko ibintu byali biteye tugwa mu kantu! twakunze baliya bagabo bombi ukuntu badusobanuliye ukuntu abantu bafungwa muli kiliya gihugu!Dore rero impamvu nzigumira hano Lilongwe! ntaho badahamba Mussa we! Igifungo kikugeze he se? Komera!

 • #111

  kajerijeri (lundi, 23 juillet 2012 08:40)

  Ishyari.com niho musanga ubuginga bw'ABAHUTU. ngo no mu irimbi barabavangura???????????!!!!!!!!!!!! yewe ibi birerekana ubugoryi bwanyu. None se ko umuntu atunganya imva ye bitewe n'ubushobozi murumva byagenda gute? yewe ubwinshi bwanyu nibwo bubatera ishyari mukatwitwaza.

 • #110

  Mussa Farid (lundi, 23 juillet 2012 08:18)

  Nta gakuru ka General Muhire? Erega agiye kwishyulira abasilikali kagame acyeka ko batamukomera amashyi!!
  Rugigana we se ageze kuki? Mu mpera z'icyumweru gishize numvise uko ubutabera bwakoraga ndumirwa!! Aliko ubanza aliko bigiteye ntakirahinduka! Azabibazwa byanze bikunze!! Ayiwewe ayiwema !! Mbega ngo arakanja amanwa umunyamakuru w'umuzungu amubajije kuli Congo! Ngo ntacyo bimubwiye! Niyitonde yitegure kubisubiza azilitse amapingu nka mugenzi we Taylor areke kubeshya ngo azaba yibereye kuli Muhazi, asoma ibitabo akanandika ibindi! Mbega kwikilingita nyabusa! Erega aratinyuka we n'umugore we bagaceza bakemera gufotorwa! Ayiwewe ayiwema!! Iliya foto izashimisha abanyarwanda ahubwo...

 • #109

  ‏‎#110 (lundi, 23 juillet 2012 08:08)

  Ako muba bazima? kuko ibyo muba muvuga wagirango ntacyo muzimarira; muba mwumva umushiha s !!!!!

 • #108

  @Yuhi (lundi, 23 juillet 2012 08:03)

  ibyitso byose byari iki? kandi igiteye isoni ni uko abanyarwanda bari bizeye gusaranganya uutugetsi binyuriye mu masezerano y'i Arusha maze uwo sekinyoma ngo ni kagome agahitamo kworeka igihugu binyuze mu kwica uwari umukuru w'igihugu(ariyo coup d'etat yafashijwemo n'abanyamerika kuko bari basanze habaye amatora FPR yari kubona 10%) ubwo se ako gasaza kazonwe n'inzoka karusha imitungo Kadaffi yari afite iva muri petrole itari n'imfashanyo y'ako ka nyakwigendera urimo urata hano,hari n'icya kabiri kuri Mobutu se?

  yewe wa munyarwanda we cg wa mututsi we niba n'abandi batekereza nkawe ahaaaa!

 • #107

  Yuhi (lundi, 23 juillet 2012 07:22)

  Abahutu rwose ntabyanyu. Ku ngoma ya Kinani mu gisirikare harimo aba officers bakuru bangahe b'abatutsi? Naho iby'inkunga ya Amerika ntacyo byadutwara niyo bayihagarika yose! Muzehe Kijana agurishije indege ze n'amato ye byatunga u Rwanda imyaka myinshi.

 • #106

  @sentore#100 (lundi, 23 juillet 2012 04:22)

  Ko unteye ubwoba!!!!!!!!!!!!!!
  ko mbona usa n'aho uri umuvugizi w'igisirikali cy' u Rwanda uru rurimi wandikamo ni uruhe?!

  mu nyandiko yawe hari aho ugira uti "rw'aba coneil militail ,kandi bamwe baza abandi batabizi, hasohoka les americai, hakinjira abashinwa, nabo bagenda hakinjira abayahudi"

  e.g 1 coneil?????
  e.g 2 militail?????
  e.g 3 les americai???? ese ni ikiyahudi ? ese ni igishinwa?!

  Genda Rwanda wajwemo!

  Noneho tuvuye no kururimi rwawe ntumva neza,politiki imeze gutyo igaraza ko igihugu cyacu cyahindutse nk'indaya aho inzererezi zose zigenzwa n'inda y'ubusahuzi n'akaboko karekare muri Congo zinjira mu Rwanda zikazana ayo zifite mukazakira.. ibikurikiraho byo uzabyibonera.....


 • #105

  Impamvu ingana ururo!!! (lundi, 23 juillet 2012 01:47)


  Nk'ubu muri ya migirigiri y'abasore Kagome aherutse kwohera muri M23,bagakimirana batarwanye,bibumbiye hamwe mu mutwe witwa "TURABYANZE",nta kabuza ibisumizi bya Kagame byabiraramo bishaka kubarigisa!
  Icyo gihe,ababyeyi,abavandimwe,abaturanyi n'inshuti(zishiritse ubwoba!)babakurikiranira hafi,bakabashingana,bakavuga ko nihagira n'umwe uzimira ari Leta izamubazwa,kandi bikamenyeshwa amahanga yose!!!Akakurikira kazwi n'Imana yonyine,niho nahereye mbabwira ko impamvu ingana ururo!!
  Ariko ubundi mbabaze,ni kuki inkuru ya bariya basore itakomeje gukurikiranwa?Ko Leta ya Congo yabirukanye,u Rwanda narwo rukabihakana,ubu barabarizwahe,babayeho bate?
  Nyamara mugomba kumenya ko inkoni ikubise mukeba uyirenza urugo!Uyu munsi ni umwana wanjye,ejo ashobora kuba ari uwawe!!!
  Nimusome iyi nkuru,ahari hari icyo yabigisha:

  http://www.veritasinfo.fr/article-leta-ya-kagame-paul-ifite-ubwoba-bw-uko-abaturage-bashobora-kuyitinyuka-108396521.html

 • #104

  Inuma!News (lundi, 23 juillet 2012 00:18)

  https://www.youtube.com/user/InumaNews?feature=watch

 • #103

  Wowe Sentore wivunika (dimanche, 22 juillet 2012 22:44)

  Utwo duhumbi 200 c'est se moquer des pauvres Rwandais et Congolais qui sont sous le joug de Paul Kagome. Abatabizi ni bake, naho abenshi tuzi ko biriya ari imikino hagati y'Abanyamerika n'igikoresho cyabo Kagome. Ubwo se ubwo busa ngo ni 200.000 buvuze iki kuli za toni na toni za diamant na Zahabu za KONGO barimo kugabana au prix des millions des Congolais et Hutu.
  Mureke kuvugaguzwa ahongaho UKULI KURAHARI- Igihe nikigera ibi byose bizajya ahabona, kandi amaraso ameneka ariho aratabarizwa, ARI HAFI GUHORERWA

 • #102

  uzakiruru (dimanche, 22 juillet 2012 21:56)

  Nibwirako i Burundi atari i Bugoyi. Ngaho niba mbeshya Kagame niyibeshye afunge ambasade y'America mu Rwanda aberekeko icyo bashingiyeho bagabanya inkunga batangaga ku gisilikari cy'u Rwanda ari amafuti kandi ko tutabyemera, hahaaaa!!! Abafaransa bagorwa bagorwa!

 • #101

  kagame paul (dimanche, 22 juillet 2012 21:54)

  Sentore mowe uravugaguzwa sha tumbafu hari uwakugize umuvugizi wa RDF.
  mabere ya nyoko.

 • #100

  sentore (dimanche, 22 juillet 2012 21:43)

  muribeshya cyane kuko inkunga ya USA atariyo yubatse igisirikare cy'urwanda, ikindi mu menye abanyarwanda atari ibicucu, mwe mubivuga sinzi aho muri sinzi nibyo muri byo, ubuse abanywarwanda biga ibya gisirikare muri america ni bangahe???, hanyuma se abajyanama b'igisirikali cy'Urwanda urabazi ??? reka rero nkwibire ibanga Kagame si umuswa, niba yabonaga 200.0000 zo kugura uniforme ariko akabona $200.000.000 zinyuze muri israel cyangwa muri ukraine wumva haricyo bivuze? ntimuzibeshye rwose na gato kuko no mu bikoresho bya gisirikari urwanda rudakoresha ibya banyamerica,ngo bahagaritse inkunga ubwo rero murumva igikuba cya citse, u Rwanda rufite stock yarwana imyaka 20 nt ravitaillement rukeneye,kkuburyo mu karere nta gihugu nakimwe kirusha stock u rwanda,uzaze uhagarare nabura iminota 10 imbere ya etat majoro urebe urujya nuruza rw'aba coneil militail ,kandi bamwe baza abandi batabizi, hasohoka les americai, hakinjira abashinwa, nabo bagenda hakinjira abayahudi, none ngo inkunga???
  ngoho ni muze mutere mufate igihugu !!!!

 • #99

  IMINSI ITARENZE 500 (dimanche, 22 juillet 2012 21:40)

  IZIMBWA ZOSE ZIRI KURIYIFOTO ZISHIGAJE IMINSI ITARENZE 500 YO KUMOKA,HAGAKURIKIRAHO KO IZIZABA ZIKIRIHO ZIZABA IMISEGA YIRWA YIRUKA IMUSOZI.
  URUGENDO RWIZA MWAMISEGAMWE.
  PAR KAGAME

 • #98

  Miss w'umuhutukazi yegujwe! (dimanche, 22 juillet 2012 21:31)

  Indamutsa Gigh Françoise ni Umunyarwandakazi watsindiye kuzaserukira u Rwanda mu irushanwa mpuzamahanga “Miss Supranational” ry’uyu mwaka riteganyijwe kuzabera muri Poland Tariki 15 Nzeri 2012, gusa ntakiruserukiye, ahubwo yasimbuwe na Simbi Sabrina nyuma yo gusanga hari amaraso y'umuhutu afite ( nyina umubyara)
  Source: igihe.com

 • #97

  soninde (dimanche, 22 juillet 2012 21:00)

  Aliko turetse kagame utegereje kuzacirwa ho iteka, nk'abazi kureba buriya mubona abiyemeje kumufasha mu bibi balimo MUSHINOWABO na GATSINZI na NTAWUKURIRYOYA bo bazarangira amahoro! Ngo uko Kagame yishe umuhutu bararya niko abagaburira nabo bakajya kumoka ku maradiyo ngo LETA YABO!!!Umututsi yapfa bati yari yarigize ishyano napfe twirire na Kagame wacu. Ahaaaa Bazasya mvome!! Mushinnowabo we sinzi akazamubaho....

 • #96

  Twiyibutse Leon Mugesera (dimanche, 22 juillet 2012 20:31)

  amateka ahora yisubiramo none reka twibuke impamvu Leon Mugesera yavuze iyi disikuru ikurikira:

  http://www.youtube.com/watch?v=egzVksxYQEo&feature=related

  Gewe uyu mugabo ntacyaha cyo guhembera genocide yakorewe abatutsi namushyiraho. icyo kuba yari mukazu cyo aragifite kandi bazabe aricyo bamuhanira.
  Abakiga bazambije ibintu kandi nubu ngubu nibo bakomeje kubizambya kubera ubucucu burenze ukwemera bubaranga. ikindi kiranga benshi muribo n'inda zabatanze imbere.
  nibisubireho bere kuba ibikoresho bya kagame na FPR.

 • #95

  YEWEGAYEWEGA!!! (dimanche, 22 juillet 2012 20:13)

  UBWO SE WANDITSE IKI????

  NTAKINTU UKOZE URETSE KUVANGAVANGA AMASAKA N'AMASAKARAMENTU!!!

  APTUUUUUUUUUUU

 • #94

  @kagitumba(#90) (dimanche, 22 juillet 2012 19:44)

  Wari uzi ko hakiriho ibigoryi byemera ko Rwigyema yishwe n'ingabo za Kinani???
  Ariko naguhaye Link wayireberaho!!Niba bitagukundiye,dore uko wareba amateka ya Rwigyema kuri youtube:

  http://www.youtube.com/watch?v=ma2aSrx_IFo
  http://www.youtube.com/watch?v=UcoHesHucBc
  http://www.youtube.com/watch?v=y5NAlgRn-U4
  http://www.youtube.com/watch?v=-1k-Tkb06Tc
  http://www.youtube.com/watch?v=_kLCSUNAYUU

  N.B:
  -Izi Links uko zikurikiranye niko inkuru yubatse!
  -Kagame ntabwo yishe Rwigyema gusa,ahubwo yaniyemeje guhiga bukware umugore we n'abana be,ababuza amahwemo,ndetse n'umuntu uwo ariwe wese ugaragaje ko yababajwe n'urupfu rwe ndetse n'ibirimo gukorerwa umuryango we,amushumuriza maneko ze,yaba atibonye mu gihome kwa Gacinya,akaburirwa irengero!!
  Erega Kagame ni Bangamwabo,ahubwo n'izi ntozo zirirwa zita amase kuri uru rubuga ngo ziramwogeza,amaherezo zizamera nka ya ntamenya y'ikimasa irigata ubugi bw'intorezo!!
  Uwo bizabaho ntazavuge ko ataburiwe,cyane ko atazaba abaye uwambere!!!!
  Dore aho nigaramiye Mushotsi wa Ntamwemezi!!

 • #93

  Kagame's Time . (dimanche, 22 juillet 2012 19:00)

  Kagame yatangiye yica abahutu , anatoza abatutsi kwica aabahutu no kubirukaho kubabuza amahoro aho balihose !!

  abatutsi bakumva ntakibazo kubera ko byarebaga abahutu gusa !!! none abahutu arabarangije kubera inyota y'amaraso , yadutse mubatutsi abakorera just the same nkibyo yatangiye akorera abahutu !!!!

  ubu rero niwe utahiwe kagame ubwe abo yigishije kwica no kwicira abantu ubusa igihe kirageze ngo abe aliwe baheraho bica !!! mube muretse mumezi 3 gusa murebe ibyo araba yamaze gukora abikorera absilikali , naba civilian abitewe nubwoba !!

 • #92

  93 (dimanche, 22 juillet 2012 17:35)

  Munsobanurire ibyo iki kirimarima 91 kiba gishaka kuvuga kimaze gutera abantu inzoka

 • #91

  MUSHIKIWABO LOUISE&OSWALD (dimanche, 22 juillet 2012 16:55)

  Congo/Rwanda: Louise Mushikiwabo and Oswald(Director of contributions and benefit) ! Amafaranga ya pensions y'abanyarwanda from congo/kinshasa ari hehe ? OSWALD( CSR) ngo congo yarayatanze ariko ni make cyane...Angahe ? Aaaaah ni ibanga se !

 • #90

  kagitumba (dimanche, 22 juillet 2012 16:30)

  Kuri 62,sujet uvuze kuri Rwigema Fred,iriya video,yaba iri kuri youtube?Gusa jye,iki nicyo ntashobora kubabarira Kagame,niba ibi byuya ari amaraso!Kuko ntibyumvikana ukuntu umugenerali,agwa kurugamba,rugikubita,ntibishoboka!Sha Kagame niba yarivuganye inshuti ye magara,ninde yatinya kwivugana!!Niba aribyo ,kagame ni Kagome koko!Sha ubutegetsi buragatsindwa,kuko butuma abavandimwe bahindukana!Rwigema Fred yari umugabo,ariko bagenzi be bari ibikoko,niko mbibona!Iyo unarebye muri bariya batutsi bari kubutegetsi,usanga ntawumeze nka Rwigema ,rekada,ni abagenerali bameze nk'abana,amaraso niyo yuzuye kuntoki zabo!Nibagende bariya bashenzi bishe umugabo!Kinani yari umugabo,ariko amaraso ya Kayibanda Gregoire,yaramugarutse,niko mbibona!Imana ihe amahoro umuryango wa Rwigema!!

 • #89

  @ #88 (dimanche, 22 juillet 2012 16:28)

  Ariko kuki mukorera ku bwoba! Ubu kweri muracyafite ubwoba!
  Umuntu wabonye ibyo INTERHAMWE zakoze akongera akabona ibyo KAGAME + FPR ye bakoze ..! Kweri uwo muntu yatinya iki!

  Ugifte ubwoba si uwanjye! Ahubwo bibaye ibishoboka yaba avuye mu nzira hakiri kare!

 • #88

  byongeye kandi (dimanche, 22 juillet 2012 16:22)

  Abanya Cyangugu murashize, CIMERWA abakozi bose basabwe kwandika ibaruwa isezera akazi! Leprophete.fr na Rukokos babakozeho. Mwavuze muri MDR mugakorera urwababyaye, ubu ukomoka hakurya y'ishyamba wese arahigwa bukware

 • #87

  mabya (dimanche, 22 juillet 2012 15:35)

  Bariya bungeli uko mwababonye batunzwe n'amata n'ikiremve
  Inka zarashize hasigaye abahinzi; bemere batange amaraso bayanywe cyangwa bakure ziriya ntuva ikuzimu mu bazimu dore ko ntamwana w'isi wakora ibibi nkabo baze barye umutsima bashyire ku kabiri.
  Rwanda ugowe no kuyoborwa nibyo ntazi bive ikuzimu bibe abantu bive mu mwirato na nyina w'undi abyara umuhungu

 • #86

  hhhhh (dimanche, 22 juillet 2012 15:29)

  Dore nk'iki gicucu #55 cyiyise Ribara uwariraye cyanditse kibwira abahutu ngo "Abanyarwanda tuzi ubugome bwanyu uko bungana"!
  Kuki mutinya kuvuga ko muri abatutsi? Nonese wasanze abahutu bo atari abanyarwanda? Injiji we!

 • #85

  @Hutupower (dimanche, 22 juillet 2012 14:28)

  Nibakureke wivugire wiyandikire internet niyawe, machine niyawe amafranga ni ayawe! Iyo utandika se nari kuzamenya nyina wa Kabila? Sinari kuzamenya ko Kongo na Uganda zitegekwa n'abanyarwanda, andika buri wese azajya atoramo ibimureba, merci!

 • #84

  Niyitanga JMV (dimanche, 22 juillet 2012 14:23)

  Mu itangazo ryashyizwe ahagaragara n’umuvugizi w’Ibiro bya Amerika birebana n’ibya Afurika (US Department of States – African Affairs) Madame Hilary Fuller Renner taliki 20 Nyakanga 2012, yemeje ko Amerika izahagarika imfashanyo igenera u Rwanda mu birebana n’ibya gisirikari ihwanye n’amadorali y’amanyamerika ibihumbi magana abiri (200 000 $) kubera uruhare u Rwanda rufite mu ntambara ibera mu burasirazuba bwa Repubulika iharanira Demokarasi ya Kongo.Mu nkuru dukesha ikinyamakuru cy’Abongereza Reuters cyasohoye uyu munsi taliki 21 Nyakanga 2012, cyavuze ko uyu mudamu Hilary Fuller Renner yagize ati: Guverinoma ya Leta ya Amerika ishishikajwe cyane n’ibimenyetso byerekana ko u Rwanda rufite uruhare mu gutanga inkunga ku nyeshyamba zirwanira muri Kongo harimo na M23. Ibi akaba yabivuze mu butumwa yatanze kuri murandasi ikinyamakuru Reuters cyemeza ko cyabonye ubwo butumwa bwa e-mail. Yakomeje agira ati muri uyu mwaka wa 2012 ntabwo tuzatanga amadorali y’amanyamerika ibihumbi magana abiri (200 000 $) twageneraga u Rwanda mu bya gisirikari iyo mari izagenerwa ikindi gihugu.
  Renner akaba yavuze ko Washington irimo gususzuma niba hari ibindi byemezo byafatirwa u Rwanda kubera ibyo rurimo gukorera muri Kongo ariko anavuga ko Leta ye izakomeza gutera inkunga ingabo z’u Rwanda ziri i Darfur. Hagati aho ariko hari n’andi makuru avuga ko ingabo za Angola na Zimbabwe zaba zaragejejwe ku mupaka wa Kongo n’u Rwanda hakurikijwe amasezerano aherutse gusinyirwa i Adis Ababa ko uwo mupaka warindwa n’ingabo z’ibihugu bya Afurika. Iyi nkuru y’aba basirikari ba Angola na Zimbabwe ndetse n’iy’iyi nama tukaba twari twarabibagejejeho ariko abatubereye hafi y’umupaka bazakomeza bakurikiranire hafi amakuru tukaba tuzayabagezaho igihe cyose tuyabonye.
  N’ubwo aya madorali Leta ya Amerika yambuye u Rwanda ari make ariko ni ikimenyetso ko n’ibindi byemezo bishobora gufatwa. Iki cyemezo kikaba gifashwe mu gihe hari n’abadepite bo mu Bwongereza batangiye gusinyisha inyandiko yo gusaba Leta yabo guhagarika inkunga icyo gihugu kigenera u Rwanda kubera ibibera muri Kongo ariko ko mu Rwanda nta n’ubwisanzure n’uruvugiro bihari.
  Nyamara hari n’abavuga ko guhagarikira Kagame imfashashanyo ntacyo bimaze mu gihe adakurikiranwe n’ubutabera ngo bumuryoze ibyaha yakomeje kuregwa nk’uko byagendekeye uwahoze ari perezida wa Liberiya Charles Taylor. Bakaba bemeza ko ariwo muti rukumbi wo kurangiza amakimbirane n’intambara bibera mu karere k’ibiyaga binini bya Afurika.
  Twibutse ko mu mwaka wa 2008 ibihugu by’Ubuholandi na Suwedi byahagaritse imfashanyo byatangaga kuri ngengo y’imari ya Leta ya Kagame kubera nanone raporo zaregaga u Rwanda gugira uruhare mu makimbirane ya Kongo. Bikaba bigaragara rero ko kuba Kagame yaragiye afatirwa ibihano bito nka biriya byo guhagarika agace gatoya k’imfashanyo bitamubujije gukomeza umugambi we kumarisha abaturage ba Kongo ataretse n’abanyarwanda. Igihe kikaba kigeze rero ngo abakunda aka karere bahagurukire rimwe bamagane ibikorwa bya Kagame ndetse banasabe kumugaragaro ko yashyikirizwa inkiko akabazwa ibyaha yakoreye abaturage batuye aka karere ka Afurika y’ibiyaga bigari.
  Bitanzwe na Rwanda in Liberation Process

 • #83

  peu d'armees peuvent le faire (dimanche, 22 juillet 2012 14:23)

  La conquête du Rwanda par le FPR (1990-1994) était inéluctable comme sa défense par les FAR était suicidaire.

  [Clincton et Kagame-Rwamagana 20/7/2012-Imvaho nshya]


  Dans un article publié sur ce site le 11 juillet 2010, nous indiquions que « Le général-président Paul Kagame avait commencé à révéler officiellement ses complices dans sa guerre de conquête qui a endeuillé le Rwanda et toute la région depuis 1990 ».
  Nous avions alors indiqué que le 04 juillet 2009, il avait décoré l’éthiopien Meles Zenawi pour son appui direct en homme et en matériel à la rébellion du FPR que dirigeait Paul Kagame. A la même occasion, il a honoré son ancien Commandant en chef Yoweri Kaguta Museveni d’Ouganda qui a initié et soutenu jusqu’à la victoire totale les agresseurs du Rwanda partis de son pays.


  En 2010, le même général-président Kagame va encore livrer quelques secrets en décorant des personnalités comme Roger Winter, un citoyen américain qui était à l’époque Directeur de l’ « US Committee for Refugees » et qui fut à la base de l’organisation et de l’encadrement des organisations des réfugiés dans leur option de lutte armée qui a abouti à l’attaque du 01 octobre 1990. Le président Kagame a aussi décoré l’éthiopien Hailé Menkerios qui était ambassadeur aux Nations-Unies et qui fut par après représentant du Secrétaire Général des Nations Unies au Congo et à ce titre devait couvrir les actes criminels du FPR au Rwanda comme en RDC. Il en fut de même pour le nigérian Ibrahim Gambari qui fut aussi décoré pour avoir, du temps où il représentait son pays à l’ONU au début des années 90, s’être investi en porte- parole de la rébellion du FPR, et sa voix portait loin !
  A l’occasion de la visite au Rwanda en ce juillet 2012 de l’ancien président américain Bill Clinton, le général-président Paul Kagame vient encore de lever un coin de voile en révélant publiquement avoir reçu le soutien de la première super-puissance mondiale dans son entreprise de conquête du pouvoir par la force au Rwanda.
  Le FPR de Paul Kagame a donc bénéficié de l’appui non seulement de l’Ouganda dont il était un officier supérieur dans l’armée, mais également d’autres pays d’Afrique comme l’Ethiopie, la Tanzanie ou le Nigéria. De surcroit, le conquérant bénéficia de l’appui de la première super-puissance mondiale à savoir les USA à travers son président d’alors Bill Clinton qui vient d’en être publiquement remercié. Autrement dit, le FPR n’avait pas le moindre prétexte pour ne pas s’emparer du Rwanda mais au contraire ceux qui se défendaient (les Forces Armées Rwandaises-FAR) accomplissaient une mission impossible et même suicidaire face à cette machine technico-diplomatique sans précédent en Afrique.
  Ainsi donc avec le recul et comme les langues se délient, ceux qui étaient présentés comme des « combattants hors normes » et des « surhommes », se révéleront comme n’ayant été que de pantins des puissances africaines et mondiales, mais qu’au contraire ceux qui les ont résisté pendant près de quatre ans devraient être reconnus pour leur ténacité. En effet, être attaqué par ses plus grands voisins et autres puissances régionales, avoir tout le système des Nations Unies contre lui, et le comble, avoir les Etats-Unis comme sponsor et soutien logistique de ceux qui attaquent… peu d’armées africaines tiendraient autant d’années comme l’ont fait les FAR.

  Zédoc Bigega
  21/07/2012

 • #82

  muhutukazi eliane (dimanche, 22 juillet 2012 14:21)

  Umva mbabwire mutumye nongera kwandika. Uyu mupadiri sinzi niba yarigishijwe n'ivanjiri. Icya mbere ni injiji mu nzira no mu buryo bwose umuntu ashobora kwibaza. Icya kabiri ni umugome n'umurozi w'ibisebe. Satani yamucumbitsemo imbere mu mutima no muli roho, ngira ngo niwe umubwiriza kuvangura no kwanga abatutsi! Icya gatatu ashobora kuba arwaye atari muzima mu mutwe ku buryo abona ngo abahutu badafite imyanya mu rwanda kandi mu buyobozi bwose bwaba ubucamanza bwaba executif bwaba ubushyiraho amategeko huzuyemo abahutu jye ntatinya guhamya ko umubare wabo uruta uwabatutsi na kure. None se arashaka ko baba bonyine ? Ntagakabye ubuhumyi. Dutang amazina se cyangwa tujye mu mibare ifatika? Iby'igisirikare byo, biragaragaza ko aheruka mu rwanda cyera cyane. Reka mubwire uko biteye: abahejwe si abahutu kuko abahutu n'abavuye ibugande alibo bakigaruriye 100%. Mbese muli make igisirikare cya Kagame ni ICY"ABAGANDE N"ABAHUTU, Naho abandi bararirira mu myotsi nta n'ushobora kubumva ku isi. Reka nifatire urugero kuli pouvoir Legislatif et executif, Prezida wa senat harya si umuhutu? (Bwana NTAWUKURIRYINYOOOOO!) Hanyuma se Premier Ministre ni umututsi cyangwa ni umuhutu wuzuye. Hanyuma se Umuvunyi Mukuru Cyanzayire ni iki ra? Ubanza na bwana Rucagu bonifasi mwariyibagije ko ali umuhutu ahari? Yewe Padiri niba wiyumvamo ko ibyo uvuga ali ukuri, ukwiye kubabarirwa kuko ugomba kuba hari ikindi kibazo ufite cyo mu mutwe uwakuvuza yaba atabaye benshi. Abahutu baradamaraye muli Leta ya paul keretse abari hanze y'igihugu bahunze cyera batakizi uko ubwatsi bwo mu kibuga busa! Ngaho nababwira iki!! Ushaka gutungana natungane, abandi nabo ubwo bazagenda bagarura ubwenge gakegake.

 • #81

  byakomeye! (dimanche, 22 juillet 2012 14:17)

  Munyarukire ku rubiga rwa BBC mwisomere amakuru kuri Africa murasanga aho bavuga ko u Rwanda rwahagarikiwe inkunga ya gisirikare rwagenerwaga na Amerika, ubanza ngo bazasubizayo nibyari bikiri muri store i Kanombe, tubitege amaso naho kubitega amatwi byo nimwabyumva

 • #80

  Hutupower kuri #76 na #77 (dimanche, 22 juillet 2012 14:15)

  kuri #77, ibyo uvuga birumvikana kandi niko bigomba kugenda byanze bikunze ariko ibyo bizashoboka ari uko tumaze gusezerera ingoma y'abicanyi kandi babanywi bamaraso bari kubutegetsi murwanda. ubwo rero ngusabye kudufasha mukwitandukanya babo bazimu bayobora urwanda mukino gihe kugirango nitumara gushyiraho ubutegetsi bugendera kumategeko tuzabashe gushyira icyo gitekerezo cyawe mubikorwa..

  Kuri #76, urakoze kuba urimo kugerageza gukangurira abantu kwitabira ibikorwa byo kurwanya inyenzi zikomeje kuyogoza ibintu mukarere k'ibiyaga bigari.
  Ibitekerezo urimo gutanga nibyiza kandi ibyo uvuga niko bigomba kugenda niba koko abahutu bashaka kwikura mukaga barimo.
  Tugomba guhagurukira icyarimwe maze tugashyira ijwi hejuru tuti:
  Ntidushaka gukomeza kuba ingaruzwa muheto kandi turambiwe ubwicanyi kagame akomeje gukorera abaturarwanda. twature tuvuge tuti turambiwe itsembabwoko ririmo gukorerwa abahutu.
  Ikindi kandi tuve mumagambo ahubwo twitabire ibikorwa kuko amagambo gusa ntabwo ahagije.
  Abahutu tugomba gusenya amashyaka kuko nkuko nkomeza kubivuga ayo mashyaka nayo kuduhuma amaso no kuducamo ibice maze tugahora turyana aho guhuza umugambo!
  Tugomba twibumbira mumutwe umwe wabahutu kandi nabatutsi babishaka batanafite uburiganya bakagira uburenganzira bungana nubwacu muri uwo muryango.
  Ikindi kintu gikomeye kandi cyingenzi nuko tugomba no gushyiraho agasanduku abatutsi babishaka hamwe n'abahutu dukusanyirizamo amafaranga avuye muri cotisation tuzajye twishyura buri kwezi.

 • #79

  Komerezaho (dimanche, 22 juillet 2012 14:00)

  Hutupower, reka nanje nongere ngushimire kuko nawe umaze kunshimira kenshi nubwo tutaramenyana. Ubundi jewe nkunda cane abahutu bafise ivyiyumviro nk'ivyo vyawe; ku buryo nibaza ko dushoboye kubona abantu batekereza nkuku kwanje nawe, bashika nka cumi gusa baturuka i Burundi,Rwanda na Kongo dushobora gukora paradizo mu karere k'ibiyaga binini, ariko n'ubundi barahari; ibigiye gukorwa bigiye gukorwa. Ni ukuvuga ko abo bantu nibigaragaza, Kagame na FPR bazaba basezeye ubwicanyi bamaze imyaka hafi 20 bakorera" Peuple Bantou" cyangwa se Abahutu mu rurimi rwacu kavukire.
  Umuhutu agomba kwiyemera, agashimishwa cyane nuko Imana yamuremye ari umuhutu. Agomba kandi gukunda mugenzi we. Agomba kandi kumenya kwirwanaho no kurwana kuri bagenzi be igihe cose umwansi amuteye! mbese binabaye ngombwa akitabaza inguvu zose ziri hafi yiwe.!!!!