Padiri Thomas Nahimana arasubiza Théogène RUDASINGWA Umuhuzabikorwa wa RNC


Nakurikiye nitonze ikigarino cyahise kuri Radiyo Itahuka: Ijwi ry’Ihuriro Nyarwanda taliki ya 28/4/2012 aho uwahoze ari Majoro Theogene Rudasingwa yikomye abo yita ABANZI ba RNC, ndetse ashyiramo n’urubuga Leprophete.fr. mbereye umuyobozi.  Rudasingwa yadushyize mu kebo kamwe n’abo yita Abanyapolitiki bashaje, ngo bamaze igihe kirekire muri opozisiyo, maze twese si ukuduhunda ibisingizo, akora mu nganzo  :

 

(1)Ngo twese hamwe turi ba KIDOBYA, bahaguruka ari uko ibintu bigiye gutungana, kugira ngo babiburizemo. Ariko ibyo bigiye gutungana ntavuga ibyo aribyo. Niba ashaka kuvuga impinduka muri  politiki y'u Rwanda ntekereza ko niyo byaba aribyo Rudasingwa atari akwiye kubyiyitirira wenyine, hari benshi bamaze igihe kirekire bahanganye n’akarengane Abanyarwanda bagirirwa.


Kutwita ba Kidobya byerekana ko atemera uburenganzira bwa buri wese bwo kuvuga icyo atekereza. Bivuga na none ko atarakira umuco wa demokarasi wo kunenga ku mugaragaro ibitekerezo, ibikorwa n'imikorere y'abanyapolitiki kugirango twirinde kuzongera kugwa mu kaga, abanyapolitiki babi baturoshyemo!

 

(2)Rudasingwa yemeza ko mu by’ukuri abatera hejuru ari AGATSIKO gato, ngo kirirwa gatuka abayobozi ba RNC  ku maradiyo amwe n’amwe no ku mbuga za internet nka Leprophete.fr . Gusa ntawe utazi ko inshingano ya Leprophete.fr atari ugutukana  nk’uko Rudasingwa ashaka kubyumvikanisha ko ahubwo ari urubuga buri wese afite uburenganzira bwo kuvugiraho uko yumva impamvu n’ ingaruka z’akaga twashowemo na FPR Rudasingwa yarabereye umwe mu bayobozi b’imena, hagamijwe gutegura ejo hazaza heza kuri buri munyarwanda.

 

(3)Ngo aho gutekereza icyarwanya ubutegetsi bw’i Kigali, dufata RNC nk’aho ari we mwanzi wacu : ibi na byo umuntu yabigereranya n’agasuzuguro ku bantu bose bamaze imyaka n’imyaniko bahanganye na système, we ubwe yagizemo uruhare rukomeye mu kubaka nk’uko adahwema kubyigamba. Twibuke ijambo ry’umuhanga rigira riti : “abateza ibibazo, ntibashobora no gutanga ibisubizo”. Bityo rero ntawabuza Rudasingwa gutanga umuganda we, ariko agomba kureka kwigira kamara, indakoreka, rudahigwa, cyane cyane ko nta n’ikimenyetso na kimwe cyerekana ko icyo apfa na Kagame gishingiye mu kuba yaragerageje kurenganura rubanda  ubu batawe  ku munigo na système yashyizeho na we  na Kagame !

 

(4)Rudasingwa adushinja kuba nta kindi tugira dukora, bityo ngo tukaba dusa n’abafite umurimo wa buri munsi wo kubiba urwango, irondakoko, irondakarere, gutukana no kwijundika abayobozi ba RNC! Niba hari ababona nta muti RNC yabonera ibibazo Abanyarwanda bafite muri iki gihe, ni uburenganzira bwabo: ibyo se nibyo rondakoko...? Ibi Rudasingwa arimo babyita chantage mu gifaransa cyangwa blackmail mu rurimi yumva neza! Ni uburyo budahwitse bwo gushaka gucecekesha abantu !

 

(5)Rudasingwa yemeza ko ako Gatsiko kacu kazatsindanwa n’Agatsiko k’i Kigali. Biratangaje.

 

(6)Rudasingwa asoza atugira inama nziza ko aho kwirirwa dusama isazi mu buhungiro dukwiye kumanuka tukajya i Kigali gufatanya na Kagame kuko n’ubundi  ari we dukorera. Iterabwoba.

 

(7)Rudasingwa aratunenga cyane ko  nta masomo twavanye mu mateka y’u Rwanda, cyane cyane aya hafi yateye za jenoside n’impfu z’Abahutu benshi….Aha ngira ngo ariganirira! 

 

Ngayo ng’uko…

 

Nka Nyir’Urubuga Leprophete.fr, ndiyumva mu bashinjwe ibyo byaha byose biri haruguru aho, nkaba rero nzinduwe no gusubiza Rudasingwa Theogène. Yenda angaye gutinda ariko ntakangaye guhera! Ubutaha nzasubiza na Kayumba Nyamwasa, ikiganiro cye kinshyira mu majwi ku buryo bweruye kurushaho nacyo naracyumvise. Kuganira nta bwoba bijya bintera.

 

Igisubizo nageneye Rudasingwa  ndagishyira mu ngingo 4 zikurikira:

 

*Abashinze RNC ntawabavuga nabi ngo abakabirize

* Kutemera ibinyoma bya RNC bivuga gukorera Kagame ?

*Aho Paul Kagame tubwirwa na Rudasingwa  si uwo yiremeye ?

*Rudasingwa arabeshya Abanyarwanda cyangwa abibeshyaho?

 

Reka noneho tugire icyo tuvuga kuri buri ngingo.

 

1. ABASHINZE RNC NTAWABAVUGA NABI NGO ABAKABIRIZE

 

Ni byo koko hari inkuru  zanyuze ku rubuga leprophete.fr zivuga iby’ubwicanyi bwakozwe n’Uwahoze ari Liyetona Jenerali Kayumba Nyamwasa. Nyuma hari abahereye kuri izo nkuru bantumira mu biganiro kuri Radiyo Ijwi rya Rubanda, bampata ibibazo ku byerekeye uruhare rwa Kayumba Nyamwasa mu bwicanyi bwahekuye Abanyarwanda, cyane cyane abo mu bwoko bw’Abahutu. Nasubije ibibazo uko mbyumva kandi ndumva ari uburenganzira bwanjye .

 

Ngaha aho  impamvu yaturutse ngo sinakagombye kwemera ko inkuru zivuga ubwicanyi bwa Kayumba Nyamwasa zihita ku rubuga mbereye umuyobozi ! Ngo sinakagombye kwatura ngo ngire icyo mvuga ku “Ntwari  ntagatifu zashinze RNC “, ngo kuko ari zo zonyine zizi ibanga ry’uko ziteganya kudukiza ingoma y’Umunyagitugu Paul Kagame, zikatuvana mu buhungiro twatagangariyemo, zikadutahura mu Rwatubyaye !

 

Icyo mbivugaho

 

Iterabwoba ry’aba bagabo, igihe bari ku butegetsi mu Rwanda guhera mu 1994,  niryo ahanini benshi mu Banyarwanda bahunze ! None dore iryo terabwoba baridusangishije no mu mahanga ! Ubwicanyi bwa Kayumba Nyamwasa buzwi na bose: amajwi yarafashwe,video ziriho…. Nawe ubwe hari ubwo ajya aramuka neza akabwemera ! Abukurikiranyweho n’Inkiko mpuzamahanga zo mu Bufaransa no muri Espanye. Ubutabera bw’u Rwanda bwo bwarangije kumukatira ku byaha binyuranye yahamijwe.

 

Kuba Rudasingwa atemera kwamagana ubwicanyi bwakozwe na FPR  bari babereye  abayobozi bakomeye ahubwo akemeza ko kubatunga agatoki ari ukubiba urwango, gucamo Abanyarwanda ibice, kubiba irondakoko n’irondakarere, hari icyo bisobanuye! Yibagiwe kuvuga ko abavuga ko FPR yagize uruhare rukomeye mu gutsemba Abanyarwanda bafite Ingengabitekerezo ya jenoside. Aha arashaka kutwigisha imibare ubwenge bwacu butapfa gushyikira: Kuri we, n'iyo waba uri  mu bantu ba  FPR bakoze ibyaha bikomeye, iyo usohotse ugahunga FPR uhita uhinduka umwere, noneho ibyaha bikaba ibya FPR yonyine ! Ibi kandi Rudasingwa akaba atifuza ko hari umuntu wabihinyura, kuko yaba atangiye kubiba irondakoko ! Narangenze ndabona !

 

Ndagira ngo mbwire Rudasingwa ko guhera ku munsi yahunzeho u Rwanda, nta bushobozi na buke agifite bwo kongera gufungisha, cyangwa gufunga Abanyarwanda umunwa ngo ababuze kuvuga ibyo batekereza kabone n’iyo bitashimisha abashinze RNC n’abambari babo. Ndibutsa ko, nk’uko abahanga barangije kubitera imboni, nta muti ukunze w’ibibazo ukunze guturuka kuri banyirabayazana. Yenda koko ntawe uvuma iritararenga ariko abavandimwe bacu bayobora RNC nibagenze make kandi bamenye ko bagomba kunengwa kimwe n'uko nabo banenga Kagame n’abandi, cyangwa se uko banenga ubutegetsi bwariho mbere y’uko bafata igihugu.

 

Erega ubu ngubu ibihe byarahindutse! Ndagira ngo nibutse Abanyarwanda ko tutakiri mu 1994! Tugeze mu 2012! Abanyarwanda babeshywe bihagije n’Abanyapoliki bishakira utunyungu twabo gusa, abaturage babakurikira bakicwa nk’ibimonyo! Ubu kugira ngo abantu biyemeze gukurikira ba RUHARWA barimbaguye Abatutsi b’inzirakarengane, kimwe na ba bandi bahoze barasa abaturage ba Ruhengeri na Gisenyi bakoresheje kajugujugu, bakabatsinda mu buvumo, bakica impinja, ingimbi, abakecuru n’abasaza….ntibyoroshye. Umva ko nta somo twakuye mu mateka ya vuba aha da!

 

2. KUTEMERA IBINYOMA BYA RNC, BIVUGA GUKORERA KAGAME?

 

Iyi mitekerereze ya Rudasingwa uremye icyaha gishya cyitwa “Gukorera Kagame “akakigereka ku Banyarwanda bakeneye ibisobonauro ku bwicanyi bwa bamwe mu bashinze RNC, ni igikorwa cy’iterabwoba kitwibutsa byinshi!

 

Ndagira ngo mbwire Rudasingwa ibanga atari azi:

 

(1)Njyewe padiri Thomas Nahimana NTABWO NDI IMPUNZI,  nta n’inyungu na mba mfite zo kuguma mu mahanga. Kandi n’uwahunze ni we umenya aho inyungu ze ziri, cyane cyane ko Abanyarwanda bahunze ari benshi igihe  Rudasingwa  na bagenzi be bari mu buyobozi bukuru bw'igihugu. Bivuze ko hariho n’abahunze ibyo bikorwa by’ubwicanyi n'ubundi bugizi bwa nabi abantu bakomeje kwibazaho!

Rudasingwa, abo uvuga ko birirwa basama isazi mu buhungiro ,njye sindimo, ariko nibo nyine bibaza cyangwa basaba ko mwabasobanurira ibyaha bikomeye mwabakoreye! Nkumva rero utakagombye kubishongoraho nk’aho ari wowe utanga akaga , ugatanga n’amahoro. Harya ubuhungiro ko nawe wabubayemo, icyo wakoraga byari ukwirirwa ugusama isazi gusa?

 

(2). Ntabwo ndi Interahamwe ngo mbe narishe Abatutsi. Nta Muhutu nakubise agafuni cyangwa ngo murase isasu. Ntabwo nasahuye BACAR, nta ruswa nariye, ntabwo nahunze urugamba kuko ntigeze kuba mu ngabo z’igihugu, nta bikorwa bihungabanya umutekano w’igihugu nagizemo uruhare.

 

(3). Nta rubanza naciriwe mu gihugu cyanjye ngo abe arirwo nahunze.

 

(4). Ahari icyaha nabarwaho mu Rwanda ni kimwe gusa: ni uko ndashoboye guceceka imbere y’akarengane kagirirwa rubanda. Kandi icyo cyo sincyicuza nta n’ubwo niteguye kugisabira imbabazi!

 

Kubera izo mpamvu zose rero, Bwana Rudasingwa, sinkeneye ko unyibutsa gutaha mu Rwanda. Nta kintu na kimwe kimbuza gusubira mu gihugu cyanjye, isaha ni isaha, n’ejo wakumva ko natashye, nkajya gufatanya n’abandi Banyarwanda bari ku ngoyi mwabashyizeho guhera mu 1994, guharanira uburenganzira bwacu. Niwumva ko nafashe icyemezo cyo gutahuka iwacu , si wowe nzaba mpunze kuko numva ushaka kwibeshya ko ahari hari abo watera ubwoba ! Ahubwo nagira ngo nkwisabire , ubwo uri muri gahunda yo kubohoza Abanyarwanda, uzanyicire ijisho duhurire i Kigali, dore abakeneye kubohorwa niho babarizwa!

 

Na none kandi sinabura kwibariza  Rudasingwa Théogène niba  aho ahungiye ubutegetsi yashyizeho we na bagenzi be, bukaba bumaza imyaka 18 , aribwo yaba yaramenye ko abaturage barengana ? Ese niba yarabimenye mbere y’uko ahunga yaba yarakoze iki kugira ngo we na begenzi be babarenganure! Ese byari ngombwa ko Kagame abahindamo ubudehe kubera impamvu we atavuga, nabo badasobanura, kugira ngo babone uburyo bwo kuvugira rubanda ibashishikaje muri iki gihe ?

 

3. AHO PAUL KAGAME TUBWIRWA NA RUDASINGWA SI UWO YIREMEYE?

 

Mu kunshyira mu bo ashinja gukorera Kagame, Rudasingwa yatumye ntekereza ngera kure! Byanteye kwibaza ikibazo gikomeye yenda benshi batajyaga bibaza:  Aho ibyo Rudasingwa na Bagenzi be bashinja Perezida Kagame ntibyuzuyemo n’ibinyoma bishingiye kuri za nzagano bo  ubwabo baziranyeho?

 

Twibuke ko kuva bahunga u Rwanda, Rudasingwa na bagenzi be nta kintu na kimwe KIZIMA babona kuri mugenzi wabo Paul KAGAME: ngo ni umwicanyi warimbuye ibihumbi amagana by’Abanyarwanda wenyine (!), ni we warashe indege ya Perezida Habyarimana (wenyine ?),niwe wenyine wishe Perezida Ndadaye na Kabila, ngo ni we wenyine usahura umutungo w’igihugu cyose akarunda mu rugo rwe…… ngo ni we wenyine wateye Kongo yica Abanyarwanda bagera ku bihumbi 300 ! Yegoda, ngo ni we wenyine wafashe iminyago y’intambara mu Rwanda no muri Kongo! Harahagazwe!

 

Ntituribagirwa inyandiko Rudasingwa yashyize ahagaragara mu kwezi k’Ukuboza 2011, inyandiko yise ngo “Rwanda: A state without a Stateman”, aho yemeza ko mu by’ukuri Kagame atari umuntu nk’abandi ahubwo ari igikoko cyangwa imashini yahangiwe kwica abantu gusa: ngo ubwonko bwe buteye nk’ubw’umuntu wavukiye kurimbura imbaga bita SERIAL KILLER ! Yabivuze muri aya magambo y’urwongereza: Kagame’s mindset is that of serial killer and mass murderer ».Ibi hari benshi bagiye babyumva bagakoma amashyi, bakabifata nk’ukuri kw’Ivanjiri kuko bibwiraga ko bivuzwe n’umuntu uzi Kagame neza ! Benshi ntibiriwe bashishoza , ngo bumve  ko n’iyo Kagame yaba SERIAL KILLER wa kabuhariwe  adashobora gukora wenyine ibyaha bamuvugaho byose. Nongere nibarize Rudasingwa: ese ko mwari mumuzi kuki mwemeye kumuha ubutegetsi? Mwashakaga ko abakorera akazi ko kurimbura imbaga gusa?

Ubwo se abantu basabye ibisobanuro mwe mwahoze muri amaboko ya Kagame, bikwiye kwitwa irondakoko koko?

 

Twibaze kandi twishakire ibisubizo:

 

(1)Niba Paul Kagame ateye nk’uko Rudasingwa amuvuga, ni ukuvuga SERIAL KILLER, Dogiteri Rudasingwa we niba ari muzima yasobanura ate uko yashoboye kwihanganira SERIAL KILLER, akamukorera imyaka 12  yica abantu urubozo, ntakome  ? Ese kuki yageze mu buhungiro kuva mu mwaka w’ 2006 ntakome, agategereza ko  uwahoze ari Géneral Nyamwasa araswa ngo abone gutangira gukora politiki ? Uwahera aho akivugira ko politiki nk’iyi y’aba bagabo ari iy’amatakirangoyi no kwirengera gusa yaba abitewe n’irondakarere ?

 

(2)Rudasingwa na bagenzi be ni Abatutsi nka Paul Kagame, babanye mu buhungiro, basangira akabisi n’agahiye, bafatanya urugamba rwo gusubira mu Rwanda, kandi tuzi ukuntu urwo rugamba rwagoranye,rugatwara n’ibitambo byinshi ! Niba koko Kagame ari UMUSWA (ngo Rudasingwa yamwigishije kuvuga za speeches binanira Kagame burundu  !) nk’uko uwahoze ari Majoro Rudasingwa ashaka kumugaragaza, bishoboka bite ko Kagame utarize amashuri menshi nk’aye yashoboye KUMUFATANA ubuyobozi bw’ingabo, akayobora urugamba rwa gisilikari, akarutsinda, kugeza ubwo agera no kuba Perezida w’igihugu ? Abo banyabwenge ba RPF, ubu bari muri RNC, bari he ubwo Kagame yabatwaraga imyanya y’Ubuyobozi bukuru?

 

 (3) Abayobozi ba RNC bakomeza kwemeza ko  mu by’ukuri aribo bubatse RPF, bakayishakira inshuti n’abaterankunga, akaba kandi aribo bashyizeho Kagame ngo ababere umuyobozi, nyamara  bagahindukira bakavuga ko bababajwe n’ibyo akora, ngo kuko ari SERIAL KILLER, ugiye kumarira Abanyarwanda  ku icumu . Abo bantu ahubwo sibo bakwiye kubazwa akaga kose Abanyarwanda bahuye nako bitututse ku ntambara yatangiye le 1/10/1990 n’ubwicanyi bwayiherekeje, nyamara bo bakaba badahwema kwivuga ibigwi no kwemeza ko iyo ntambara yari ngombwa ? None se ko bemeza ko nta NTSINZI bagezeho ngo kuko ari Abanyarwanda bicanye hagati yabo, kuki batamagana iyo ntambara ahubwo bagakomeza gukina abantu ku mubyimba, bigaragaza nk’intwari zarwaniye ubusa kuko baruhiye kwimika SERIAL KILLER ? Uku kwivuguruza ntigushe ikinyoma gishobora kuzakora ishyano Abanyarwanda baramutse babagiye inyuma?

 

(4)Muri make, nta wavuga ko Kagame ari umwere mu byabaye mu Rwanda. Ariko se umuntu yasobanura ate ukuntu abo bose birirwa bamugaragaza nabi  yababereye umuyobozi , mu nzego zose ? Wasobanura ute ko Rudasingwa na bagenzi be bibutse kumuvuga nabi no gushyira ahagaragara ibibi bafatanyije (bamugerekaho wenyine!), nyuma y’uko nabo bagezweho! None se ko bemeza ko ari bo bazi ubwenge cyane kurusha na Kagame, aho uruhare rwabo mu gusenya igihugu bimika ingoma irenganya rubanda si runini kurusha uko bo babivuga ? None se Kagame abahora iki ? Ubwoko se?

 

 4. RUDASINGWA ARABESHYA ABANYARWANDA BARI HANZE CYANGWA ARABIBESHYAHO ?

 

Rudasingwa ni umuntu uzi kuvuga neza, muzamugaye ibindi.Gushukashuka Abahutu bari mu kaga no kubabwira ibyo bashaka kumva arabishoboye cyane ! Ariko iyo usesenguye neza, muri disikuru ze nta gahunda ya politiki nzima iharangwa ! Niyo mpamvu mpamya ko Abahutu yirirwa abeshyabeshya batazamara kabiri bataramutahura. Uko njye mbibona, uwashyira  RNC ku munzani yasanga ifite agaciro nashyira mu byiciro bitatu:

 

(1)Ba Rudasingwa bazagurisha amakarita y’umunyamuryango w’Ihuriro (dore ko anakosha!), binjize amafaranga atari make: ibyo ni Business isanzwe, ntawabuza abantu kwigira mu isoko  n’iyo ryaba ribahenda!

 

(2)Kurangaza Abanyarwanda barambiwe ubuhungiro kugira ngo bakomeze kwibwira ko hari ikiri gukorwa ngo batahe mu gihugu, cyabo RNC, izabigerageza! Gusa simpamya ko inzira izabasubiza mu Rwanda izatangwa na RNC. Nibategereza amaso agahera mu kirere bazikura.

 

(3)Guhindura RNC  INDIRI y’Interahamwe n’Inkotanyi bakoze ibara mu Rwanda, hari ababifitemo inyungu ariko si Abanyarwanda bose bari hanze ! Mu by’ukuri abantu RNC ifitiye akamaro, by’igihe gito,  ni abicanyi b’amoko yombi basohotse mu Rwanda bahunga ubutabera. Bene abo babona muri RNC Ihuriro ryabafasha  kujya bafatanya kwirengera, bakirirwa bisobanura imbere y’abazungu ko Umwicanyi ari Kagame wenyine. Bameze nk’abashimishwa n’uko bahuje ibyaha ku buryo ntawe uzajya atunga undi agatoki. Philosophie yabo ni ukuvuga ngo “Nta munyarwanda utarishe, twese turi kimwe ! Bene abo nibo bishimiye kuguma mu buhungiro kuko ariho batikanga ubutabera.Ibyo se nibyo bikwiye kwitwa politiki yo kubohoza Abanyarwanda bari ku ngoyi y'ingoma y'igitugu mu Rwanda?

 

Umwanzuro: Hari icyo nasaba Kagame

 

N'ubwo Perezida Paul Kagame atari Misekigoroye, aracyafite amahirwe (une large marge de manoeuvre) yo kuba yokoresha ubutegetsi afite  mu nzira yo kurenganura Abanyarwanda no guhindura imibereho yabo ya buri munsi ikarushaho kuba myiza. Dore bimwe mu byo yakora bikagira agaciro gakomeye :

 

(1) Gufungura  urubuga rwa politiki, gusubiza  Abanyarwanda uburenganzira bwo kuvuga ibyo batekereza bagamije kubaka igihugu, kabone n’iyo  baba banenga ibibi ubutegetsi bukora.

 

(2) Gufungura Abanyapolitiki bafunze (Victoire Ingabire, Deogratias Mushayidi, Bernard Ntaganda…,) n’abanyamakuru, n’abandi bafungiye impamvu za politiki, bagasoka, bagafatanya n’abandi kubaka igihugu.

 

(3)Gusaba abahunze bose gutaha mu Rwanda, bahagera bagasubizwa imitungo yabo kandi uburenganzira bwabo harimo n’ubwo gukora politiki bukubahirizwa.

 

(4) Gutanga  ihumure kuri buri muturarwanda no gukorana ibishoboka byose ngo Umutungo w'igihugu usaranganywe neza kandi bigere ku Benegihugu bose.

 

(5). Gusaba Abanyarwanda imbabazi z’ubwicanyi ingabo ze zakoreye mu Rwanda no muri Congo.

 

(6). Kureka Abahutu biciwe ababo nabo bakabashyingura mu cyubahiro kandi bakibukwa.

 

Nibyo koko hakenewe IMPINDUKA muri politiki y’u Rwanda, ariko iyo mpinduka yaba nziza ari uko idaherekejwe n’indi mivu y’amaraso! Ibitambo twatanze birahagije.

 

Imana irinde u Rwanda intambara z’urudaca.

 

Padiri Thomas Nahimana


Commentaires : 269
 • #269

  d10催情剤 (vendredi, 02 août 2013 05:23)

  http://www.kanpocom.com/Pro/VigRX-Oil.html ビグレックス
  http://www.kanpocom.com/Pro/K-Yrunhuaji.html 性欲増強通販
  http://www.kanpocom.com/pro/yueke.html 避妊薬
  http://www.kanpocom.com/pro/weigewang.html イカオウ
  http://www.kanpocom.com/pro/yueke.html 中絶薬
  http://www.kanpocom.com/pro/zsj.html 経口避妊薬
  http://www.kanpocom.com/pro/qumei5mg.html 曲美 本物
  http://www.kanpocom.com/pro/Oil.html ビグレックス オイル
  http://www.kanpocom.com/pro/yilishen.html イーリーシン
  http://www.kanpocom.com/Pro/V26sx.html v26 ダイエット
  http://www.kanpocom.com/meiyao/cuiyin.html 催淫
  http://www.kanpocom.com/jingliji/shejing.html 漢方精力剤
  http://www.kanpocom.com/Pro/K-Yrunhuaji.html 性欲増強
  http://www.kanpocom.com/jianfei/hfjianfei.html 漢方ダイエット
  http://www.kanpocom.com/Pro/fuyuanchun5.html 福源春カプセル
  http://www.kanpocom.com/Pro/huachi.html ハナチ
  http://www.kanpocom.com/jingliji/精力剤
  http://www.kanpocom.com/jingliji/xingyuji.html Xing霸
  http://www.kanpocom.com/pro/superfatburning.html FAT BURNING
  http://www.kanpocom.com/Pro/hgshs.html 痩身一号
  http://www.kanpocom.com/Pro/hgshs.html 痩身1号
  http://www.kanpocom.com/pro/kingse-qidian.html 奇勝カプセル
  http://www.kanpocom.com/pro/spanische-flieged6.html SPANISCHE FLIEGE
  http://www.kanpocom.com/pro/aeigewan.html ウェイカワン
  http://www.kanpocom.com/pro/sex-drops5.html 小情人
  http://www.kanpocom.com/pro/yuxiut.html 御秀堂
  http://www.kanpocom.com/pro/xinqumei.html 曲美 ダイエット
  http://www.kanpocom.com/pro/qumei5mg.html 曲美 正規品
  http://www.kanpocom.com/pro/jugen.html 巨根カプセル
  http://www.kanpocom.com/Pro/V26sx.html V26
  http://www.kanpocom.com/pro/qumei.html 曲美
  http://www.kanpocom.com/meiyao/nxmeiyao.html 媚薬

  http://www.kanpocom.com/Pro/USA-Excitement.html 興奮剤
  http://www.kanpocom.com/Pro/pientze-huang.html 片仔廣
  http://www.kanpocom.com/meiyao/媚薬販売
  http://www.kanpocom.com/Pro/D10-meiyao.html D10 媚薬
  http://www.kanpocom.com/Pro/FLYD5yuan.html D5 原液
  http://www.kanpocom.com/Pro/INVERMA.html 蒼蝿粉
  http://www.kanpocom.com/pro/canyingshui5.html 西班牙蒼蝿水
  http://www.kanpocom.com/Pro/ANTKING.html 蟻王
  http://www.kanpocom.com/Pro/nanlu888.html 男露888
  http://www.kanpocom.com/Pro/langyihao.html 男1號
  http://www.kanpocom.com/Pro/xouzhentang.html 日本秀身堂
  http://www.kanpocom.com/Pro/hgshs.html 痩身1号
  http://www.kanpocom.com/Pro/kunchong-fen.html 西班牙昆虫粉
  http://www.kanpocom.com/pro/meirenbao.html 美人豹
  http://www.kanpocom.com/pro/MaxMan.html ペニス増大
  http://www.kanpocom.com/Pro/ANTKING.html アリ王
  http://www.kanpocom.com/Pro/ANTKING.html ANT KING
  http://www.kanpocom.com/Pro/ANTKING.html 媚薬蟻王
  http://www.kanpocom.com/pro/zhuangsantian.html 壮三天

  http://www.kanpocom.com/Pro/faguo.html Sex Slave
  http://www.kanpocom.com/Pro/SpanishFliegeD8.html SEX DROPS
  http://www.kanpocom.com/Pro/VigRx.html VigRx
  http://www.kanpocom.com/Pro/WENICKMAN.html Wenickman
  http://www.kanpocom.com/Pro/WENICKMAN.html WENICKMAN
  http://www.kanpocom.com/Pro/VVK-Wenickman.html VVK
  http://www.kanpocom.com/Pro/V26sx.html V26
  http://www.kanpocom.com/pro/satibo-capsules.html 三便宝 販売
  http://www.kanpocom.com/pro/satibo-capsules5.html 三便宝カプセル
  http://www.kanpocom.com/Pro/sex-drops5.html セックスドロップ

 • #268

  巨人倍増 (vendredi, 02 août 2013 05:15)

  漢方,漢方薬,精力剤,媚薬,ダイエット薬--漢方会社
  すべての取扱商品は専門家に検証、推奨され、100%正規品だと確保いたします。
  EMS(国際速達郵便)にて3日間に届く。商品到着100%保証!
  威哥王:http://威哥王.kanpocom.com/
  紅蜘蛛:http://紅蜘蛛.kanpoucom.com/
  巨人倍増:http://巨人倍増.kanpoudonya.com/
  ru486:http://ru486.kanpoudonya.com/
  d10媚薬:http://d10媚薬.xxkanpo.com/
  d10催情剤:http://d10媚薬.xxkanpo.com/
  http://www.kanpocom.com/pro/jurenbeiceng.html 巨人倍増
  http://www.kanpocom.com/Pro/huachi.html 花痴
  http://www.kanpocom.com/Pro/weigewang.html 威哥王
  http://www.kanpocom.com/pro/satibo-capsules.html 三便宝
  http://www.kanpocom.com/Pro/hong-zhi-zhu.html 紅蜘蛛
  http://www.kanpocom.com/jingliji/ 精力剤
  http://www.kanpocom.com/meiyao/nxmeiyao.html 媚薬
  http://www.kanpocom.com/zhongjue/ 中絶薬
  http://www.kanpocom.com/Pro/stlb.html 三體牛鞭
  http://www.kanpocom.com/Pro/stlb.html 三体牛鞭
  http://www.kanpocom.com/pro/beijing-ru486.html RU486
  http://www.kanpocom.com/pro/tiantiansu.html 天天素
  http://www.kanpocom.com/Pro/xiaokewan.html 消渇丸
  http://www.kanpocom.com/Pro/huazhiyu.html 花之欲
  http://www.kanpocom.com/Pro/langyihao.html 狼一号
  http://www.kanpocom.com/Pro/langyihao.html 狼1号
  http://www.kanpocom.com/pro/yueke.html 避妊薬
  http://www.kanpocom.com/pro/sex-drops5.html 小情人
  http://www.kanpocom.com/Pro/huazhiyu.html 花之欲
  http://www.kanpocom.com/pro/yilishen.html 蟻力神
  http://www.kanpocom.com/jianfei/hfjianfei.html 漢方ダイエット
  http://www.kanpocom.com/Pro/D10-meiyao.html D10 媚薬
  http://www.kanpocom.com/Pro/hgshs.html 韓国痩身一号
  http://www.kanpocom.com/Pro/hong-zhi-zhu.html 紅蜘蛛 通販
  http://www.kanpocom.com/jingliji/shejing.html 漢方精力剤
  http://www.kanpocom.com/Pro/hgshs.html 韓国痩身1号
  http://www.kanpocom.com/Pro/nanlu888.html 男露888
  http://www.kanpocom.com/Pro/Lidosprayer.html リドスプレー
  http://www.kanpocom.com/Pro/V26sx.html V26
  http://www.kanpocom.com/Pro/WENICKMAN.html Wenickman
  http://www.kanpocom.com/Pro/WENICKMAN.html WENICKMAN
  http://www.kanpocom.com/Pro/zbb.html くらはちほう
  http://www.kanpocom.com/pro/satibo-capsules.html さんべんぼう
  http://www.kanpocom.com/JingLiJi/boqi.html 勃起促進
  http://www.kanpocom.com/JingLiJi/bushen.html 滋養強壮
  http://www.kanpocom.com/Pro/hanshen.html 悍神
  http://www.kanpocom.com/Pro/xyls.html 新一粒神
  http://www.kanpocom.com/Pro/fuyuanchun5.html 福源春カプセル
  http://www.kanpocom.com/Pro/wodibo-capsules.html 五便宝
  http://www.kanpocom.com/JingLiJi/mengjing.html 精力増強剤
  http://www.kanpocom.com/Pro/FAT-BURNERS-3.html 超級脂肪燃焼弾
  http://www.kanpocom.com/Pro/zbb.html 蔵八宝
  http://www.kanpocom.com/Pro/Footsie.html 催情
  http://www.kanpocom.com/Pro/stlb.html 勃動力
  http://www.kanpocom.com/Pro/nanbao5.html 男宝
  http://www.kanpocom.com/Pro/mogenjinzhongcao.html 魔根
  http://www.kanpocom.com/Pro/juedui.html 絶對高潮
  http://www.kanpocom.com/Pro/zhongjishousheng.html 終極痩身
  http://www.kanpocom.com/Pro/xyls.html しんいちつぶしん

  http://www.kanpocom.com/meiyao/ 女性用媚薬
  http://www.kanpocom.com/pro/spanische-flieged5.html 催淫通販
  http://www.kanpocom.com/pro/canyingshui5.html 蒼蝿水
  http://www.kanpocom.com/Pro/juedui.html 絶對高潮カプセル
  http://www.kanpocom.com/pro/stlb.html 勃動力三體牛鞭
  http://www.kanpocom.com/pro/weige.html 三鞭粒
  http://www.kanpocom.com/jianfei/feiman.html ダイエット薬
  http://www.kanpocom.com/Pro/fuyuan-chun.html 媚薬 カプセル
  http://www.kanpocom.com/JingLiJi/zaoxie.html 早漏防止
  http://www.kanpocom.com/Pro/hong-zhi-zhu.html 紅蜘蛛 通販
  http://www.kanpocom.com/Pro/faguo.html 法国性奴
  http://www.kanpocom.com/Pro/nanbao5.html ナンパオ
  http://www.kanpocom.com/Pro/hong-zhi-zhu.html ベニクモ
  http://www.kanpocom.com/Pro/fuyuanchun5.html 福源春
  http://www.kanpocom.com/Pro/MaxWoman-Sex.html 催情剤
  http://www.kanpocom.com/pro/spanische-flieged5.html 催淫通販
  http://www.kanpocom.com/Pro/weigewang.html 威哥王
  http://www.kanpocom.com/Pro/weigewang.html 威哥王 販売
  http://www.kanpocom.com/Pro/hgshs.html 韓国痩身1号
  http://www.kanpocom.com/Pro/hgshs.html 韓国痩身一号
  http://www.kanpocom.com/Pro/VigRx.html VigRx
  http://www.kanpocom.com/pro/jurenbeiceng.html 巨人倍増 販売
  http://www.kanpocom.com/pro/jurenbeizeng.html キョジンバイゾウ
  http://www.kanpocom.com/pro/beijing-ru486.html RU486 販売
  http://www.kanpocom.com/pro/qumei5mg.html 曲美 通販

 • #267

  紅蜘蛛 (vendredi, 02 août 2013 05:06)

  威哥王:http://威哥王.kanpocom.com/
  巨人倍増:http://巨人倍増.kanpoudonya.com/
  紅蜘蛛:http://紅蜘蛛.kanpoucom.com/
  ru486:http://ru486.kanpoudonya.com/
  威哥王:http://www.威哥王通販.com/
  巨人倍増:http://www.巨人倍増.net/
  紅蜘蛛:http://www.紅蜘蛛通販.net/
  媚薬:http://www.女性用媚薬.com/
  d10媚薬:http://d10媚薬.xxkanpo.com/
  d10催情剤:http://d10媚薬.xxkanpo.com/

  花痴:http://www.花痴.net/
  紅蜘蛛:http://www.紅蜘蛛通販.com/
  威哥王:http://www.威哥王通販.net/
  三便宝:http://www.三便宝.com/
  三便宝:http://www.三便宝.net/
  狼一号:http://www.狼一号.com/
  狼1号:http://www.狼一号.com/
  d10媚薬:http://d10媚薬.xxkanpo.com/
  d10催情剤:http://d10媚薬.xxkanpo.com/
  威哥王:http://威哥王.kanpocom.com/
  威哥王:http://威哥王.kanpocom.com/
  威哥王:http://威哥王.kanpocom.com/
  巨人倍増:http://巨人倍増.kanpoudonya.com/
  巨人倍増:http://巨人倍増.kanpoudonya.com/
  巨人倍増:http://巨人倍増.kanpoudonya.com/


  威哥王:http://威哥王.kanpocom.com/
  巨人倍増:http://巨人倍増.kanpoudonya.com/
  紅蜘蛛:http://紅蜘蛛.kanpoucom.com/
  ru486:http://ru486.kanpoudonya.com/
  威哥王:http://www.威哥王通販.com/
  巨人倍増:http://www.巨人倍増.net/
  紅蜘蛛:http://www.紅蜘蛛通販.net/
  媚薬:http://www.女性用媚薬.com/
  d10媚薬:http://d10媚薬.xxkanpo.com/
  d10催情剤:http://d10媚薬.xxkanpo.com/

  花痴:http://www.花痴.net/
  紅蜘蛛:http://www.紅蜘蛛通販.com/
  威哥王:http://www.威哥王通販.net/
  三便宝:http://www.三便宝.com/
  三便宝:http://www.三便宝.net/
  狼一号:http://www.狼一号.com/
  狼1号:http://www.狼一号.com/
  d10媚薬:http://d10媚薬.xxkanpo.com/
  d10催情剤:http://d10媚薬.xxkanpo.com/
  紅蜘蛛:http://紅蜘蛛.kanpoucom.com/
  紅蜘蛛:http://紅蜘蛛.kanpoucom.com/
  紅蜘蛛:http://紅蜘蛛.kanpoucom.com/
  ru486:http://ru486.kanpoudonya.com/
  ru486:http://ru486.kanpoudonya.com/
  ru486:http://ru486.kanpoudonya.com/

 • #266

  巨人倍増 (vendredi, 02 août 2013 05:01)

  巨人倍増:http://巨人倍増.kanpoudonya.com/
  ru486:http://ru486.kanpoudonya.com/
  威哥王:http://威哥王.kanpocom.com/
  紅蜘蛛:http://紅蜘蛛.kanpoucom.com/
  d10媚薬:http://d10媚薬.xxkanpo.com/
  d10催情剤:http://d10媚薬.xxkanpo.com/

  http://www.kanpoudonya.com/Product/55.html 威哥王
  http://www.kanpoudonya.com/Product/288.html 紅蜘蛛
  http://www.kanpoudonya.com/Product/393.html 花痴
  http://www.kanpoudonya.com/Product/350.html 三便宝
  http://www.kanpoudonya.com/Product/12.html 巨人倍増

  http://www.kanpoudonya.com/Product/12.html 巨人倍増
  http://www.kanpoudonya.com/Product/12.html 巨人倍増
  http://www.kanpoudonya.com/Product/12.html 巨人倍増
  http://www.kanpoudonya.com/Product/12.html 巨人倍増
  http://www.kanpoudonya.com/Product/12.html 巨人倍増

  http://www.kanpoudonya.com/Product/55.html 威哥王
  http://www.kanpoudonya.com/Product/55.html 威哥王
  http://www.kanpoudonya.com/Product/55.html 威哥王
  http://www.kanpoudonya.com/Product/55.html 威哥王
  http://www.kanpoudonya.com/Product/55.html 威哥王

  http://www.kanpoudonya.com/Product/288.html 紅蜘蛛
  http://www.kanpoudonya.com/Product/288.html 紅蜘蛛
  http://www.kanpoudonya.com/Product/288.html 紅蜘蛛
  http://www.kanpoudonya.com/Product/288.html 紅蜘蛛
  http://www.kanpoudonya.com/Product/288.html 紅蜘蛛

  http://www.kanpoudonya.com/Product/393.html 花痴
  http://www.kanpoudonya.com/Product/393.html 花痴
  http://www.kanpoudonya.com/Product/393.html 花痴
  http://www.kanpoudonya.com/Product/393.html 花痴
  http://www.kanpoudonya.com/Product/393.html 花痴

  http://www.kanpoudonya.com/Product/350.html 三便宝
  http://www.kanpoudonya.com/Product/350.html 三便宝
  http://www.kanpoudonya.com/Product/350.html 三便宝
  http://www.kanpoudonya.com/Product/350.html 三便宝
  http://www.kanpoudonya.com/Product/350.html 三便宝

  http://www.kanpoudonya.com/Energy.html 精力剤
  http://www.kanpoudonya.com/Charming-medicine.html 媚薬
  http://www.kanpoudonya.com/Product/37.html 福源春
  http://www.kanpoudonya.com/Product/41.html 五便宝
  http://www.kanpoudonya.com/Product/409.html ru486 販売
  http://www.kanpoudonya.com/Product/75.html 男宝
  http://www.kanpoudonya.com/Product/17.html 天天素
  http://www.kanpoudonya.com/Avoid-pregnanting.html 中絶薬
  http://www.kanpoudonya.com/Product/398.html 蟻力神
  http://www.kanpoudonya.com/Product/62.html 狼1号
  http://www.kanpoudonya.com/Product/62.html 狼一号
  http://www.kanpoudonya.com/Product/412.html 三體牛鞭
  http://www.kanpoudonya.com/Product/385.html 三体牛鞭
  http://www.kanpoudonya.com/Product/30.html VVK
  http://www.kanpoudonya.com/Product/225.html 小情人
  http://www.kanpoudonya.com/Product/37.html 福源春
  http://www.kanpoudonya.com/Product/28.html 三便宝
  http://www.kanpoudonya.com/Product/30.html Wenickman
  http://www.kanpoudonya.com/Charming-medicine.html 女性用媚薬
  http://www.kanpoudonya.com/Product/247.html 媚薬 カプセル
  http://www.kanpoudonya.com/Product/260.html 絶對高潮カプセル
  http://www.kanpoudonya.com/Product/43.html 紅蜘蛛 液体
  http://www.kanpoudonya.com/Product/265.html 西班牙蒼蝿水
  http://www.kanpoudonya.com/Product/66.html 催情
  http://www.kanpoudonya.com/list/19.html 殺精子剤
  http://www.kanpoudonya.com/Product/252.html 蒼蝿水
  http://www.kanpoudonya.com/Product/258.html 蒼蝿粉
  http://www.kanpoudonya.com/Product/368.html 韓国痩身1号
  http://www.kanpoudonya.com/Product/368.html 韓国痩身一号
  http://www.kanpoudonya.com/Product/451.html 終極痩身
  http://www.kanpoudonya.com/Product/232.html FLY D5
  http://www.kanpoudonya.com/Product/28.html 三便宝カプセル
  http://www.kanpoudonya.com/Avoid-pregnanting.html 避妊薬
  http://www.kanpoudonya.com/Product/15.html 中絶薬RU486
  http://www.kanpoudonya.com/Avoid-pregnanting.html 経口避妊薬
  http://www.kanpoudonya.com/Product/392.html 絶對高潮
  http://www.kanpoudonya.com/Product/12.html 巨人倍増
  http://www.kanpoudonya.com/Product/55.html 威哥王
  http://www.kanpoudonya.com/Product/288.html 紅蜘蛛
  http://www.kanpoudonya.com/Product/393.html 花痴
  http://www.kanpoudonya.com/Product/350.html 三便宝
  http://www.kanpoudonya.com/Product/350.html 三便宝 販売
  http://www.kanpoudonya.com/Product/350.html 三便宝 激安
  http://www.kanpoudonya.com/Product/350.html 三便宝 販売店
  http://www.kanpoudonya.com/Product/43.html 紅蜘蛛 液体
  http://www.kanpoudonya.com/Product/43.html 紅蜘蛛 通販
  http://www.kanpoudonya.com/Product/43.html 紅蜘蛛 激安
  http://www.kanpoudonya.com/Product/43.html 紅蜘蛛 正規品
  http://www.kanpoudonya.com/Product/55.html 威哥王 通販
  http://www.kanpoudonya.com/Product/439.html 威哥王 激安
  http://www.kanpoudonya.com/Product/441.html 威哥王三鞭粒

 • #265

  Karangwa (lundi, 30 juillet 2012 02:44)

  I can'tbelieve how stupid you are. From the station in your text that 'these who create problems can't find their solutions' you 're contradicting yourself.If Rudasingwa et al cannot be part of the Rwanda's solutions how then are you asking your master (Kagame) to do it.Either you judge Kagame to be innocent in what all Rwandans are suffering or you are a headless chicken .

 • #264

  abahutu baribeshya (mardi, 29 mai 2012 14:02)

  Niko mwabahutu mwe, muhora muvuga abahutu bishwe si ingabruka zibyo bakoze!!!!! iyo mudatangira kwica abatutsi muba mufunzwe? kuki mutari mugihugu cyanyu mwagiye muhunze? abo bafunzwe se bafungiwe iki? abatutsi rero nabo ntibasinziriye..hari umugani uvuga ngo umuhutu agenda atareba inyuma,ubwo murisonanurira

 • #263

  Kalibata (mardi, 22 mai 2012 05:31)

  RNC igizwe nabantu bane gusa. Abo bagabo uko ari bane nibo bagize uruhare rukomeye kurusha abanyarwanda bose bagihumeka uyu munsi mu mahano yagwiriye urwanda. Ntakibi cyakorewe abanyarwanda abo bagawe batateguye kandi nta nicyo batakoze. (ibibi byose nibo-kwisonga). Bamaze rero kugira ibibazo Bishingiye kubusambo nubwikanyize hagati yabo nabagyenzi babo; kuko amabanga basangiye uwayamena wese biba bingana urupfu, nkuko nabo ubwabo bishe banicisha bagyenzi babo ndetse nabandi bakava mu gihugu aribo ubwabo bahunga. Ntibitangaje ko barimo gushuka abanyarwanda ngo babubakire ikyato bihishamo banikingira ikibaba ngo barebe ko bahunga ibyo bakurikiranweho ninkiko.
  LE LE LE ! Ngo habyara yarishwe? yishwe nande? yewe ga yewe. Ngo imbaga yabanyarwanda yarishwe. ubu nibo bafitiye imbabazi abo bishe? Hanyuma se nimumbwire, abo bagabo ko biyita abahanga-mwarimwabona uwica abizi ko arimo kwica; nkuko birirwa babyuvugira ubwabo, maze yarangiza akamenya gusabo imbabazi muri discour. Hariya niho basabira imbabazi-bishongora banirata kubanyarwanda? Mbona barihaye nogutera ubwoba rwose ubavuguruje aho ava akagera wese. Muzarebe ubuhanga bakoresheje uko ari bane - bandika ikyo bise RWANDA BRIEFING. ikyo bakyanditse ubwabo bonyine arko nakyo kitwa ishyaka. Maze baza gushuka abantu nibabisinye bahimbanye nabo ishyaka. maze haguhurutukira abahutu bari basanganywe ibibazo na bene wabo, abajenocidaire babarirwa ku ntoke-dore ko nabo batinya iby'ariya mabandi yinyenzi, maze bakurikira nkintama batazi iyo bajya.
  Nta RNC ihari, Hari amandi Anne ashaka kwikingira ikibaba ngo atarozwa ibo yakoze. ayo matsindwa ni Kayumba Nyamwasa uyu Wahoze mubyukuri ari nimero ya 2 Kuri Kagame igihe cyose. Rudasingwa, Mwene nyina Gahima; Aba bombi bakaba n'ibisambi bizwi nambere hose. Haza Karegyeya w'umwishi Kabuhariwe nubwo adakunze gushyirwa mu majwi kyane. Sinzi impanvu abavuga abandi batamuvuga; uyu ninuhanga kuko uwo murimo yawukoze igihe kirekire kurusha aba bose. Ikyo nababwira mukwiriye kwirinda bariya bantu kuko no hanze aho ngo ntioroshye, cyane cyane ubwo muri iyi minsi bamaze kubona ko abanyarwanda babatahuye. aba ngo nibo barwanya bagyenzi babo bakoranye ibyabereye murwa gasabo maze bakajya kuyobora abanyarwanda? Twirinde dushake impunduka rose irakenewe, ariko ntamuti uri muri ziriya nkora maraso.

 • #262

  Jennifer Fierberg, MSW (mardi, 15 mai 2012 15:25)


  Ngayo Nguko! Rudasi, icara zikurye rero? Love Jennifer ntagutanze? wonder niba ari ukubera gufuhira Winnie?
  ******************************************************

  There is no denying that Rwanda has undergone remarkable development since the end of the genocide in 1994 when the RPF took power and development and infrastructure have improved greatly in Kigali. Even some of President Kagame’s harshest critics will grant him that positive gain. But is development of infrastructure enough? Is having half of parliament being women enough to be considered gender equality? It is a well-known fact that parliament has no power and is only there to rubber stamp what they are told to do.

  As the day wrapped up and the motorcade was whisked off to the airport news began to surface of President Kagame being named in a class-action suit and having been considered served at William Penn University with a legal Summons. The following press release was published the next day:


  President Paul Kagame Served With Class Action Suit In Iowa


  May 14, 2012 – A coalition of social justice organizations descended upon William Penn University on Saturday, May 12, 2012 to protest the honoring of General Paul Kagame by inviting him to give the commencement speech and awarding him with a honorary doctorate in Human Letters. The Coalition notes that General Kagame’s thirty-year career dominated by war, invasion and iron-fisted dictatorship, cannot be something that William Penn would have admired. Honoring that career violates those broader Quaker principles that we deeply admire—simplicity, peace-making, integrity, community and equality.


  In addition to the protest, President Kagame was served with a law suit. The summons and complaint filed with charges against “President Paul Kagame et al.” were served at William Penn University’s campus during his commencement speech on May 12, 2012 in Oskaloosa, Iowa. Paul Kagame is the current president of the Republic of Rwanda.


  In this Case “4:12-cv-00191 – Habyarimana and Ntaryamira vs. Kagame et al., ” Paul Kagame is being sued on 8 counts of “Wrongful Death and Murder, Crimes Against Humanity, Violation of the Rights of Life, Liberty and Security of Person, Assault and Battery, Intentional Infliction and Emotional Distress, Violations of the Racketeer Influenced and Corrupt Organization Act, Torture, Conspiracy to Torture” for his criminal activities in Rwanda and the Congo. He is being sued in this civil case for $350 million by the wives of former Rwandan and Burundian presidents Habyarimana and Ntaryamira.


  Kagame’s co-defendants are William Penn University President Ann Fields (invited Kagame to speak, provided him with honorary degree, has business ties to Rwanda), former Rwandan ambassador Theogene Rudasingwa, and Pierre-Richard Prosper (American lawyer who defended Kagame in similar Oklahoma case, former prosecutor at the ICTR, and former government official, former advisor to Mitt Romney).


  As Dr. King presciently noted, “The arc of the moral universe is long, but it bends towards justice!”


  You can contact the legal team for the plaintiffs at the info below.


  Contact:

  International Humanitarian Law Institute

  Prof. Peter Erlinder, Director


  Here are the legal documents being used for the case:


  Here are the legal documents being used for the case:

  Summons

  http://kambale.com/pdf/kagame_case_iowa_summons_may11_2012.pdf


  Complaint/Case file

  http://kambale.com/pdf/kagame_case_iowa_complaint_may11_2012.pdf


  Letters sent to William Penn University President Ann Fields by the Africa Great Lakes Coalition

  http://congofriends.blogspot.com/2012/05/protesting-wpus-decision-to-honor.html


  Calls to Ann Fields Office when unreturned and Dr. Theogene Rudasingwa had “no comment” in reaction to this news.


  So, while President Kagame received a Doctorate Degree in Humane Letters he also received a Summons on account of his documented human rights violations.


  Which piece of paper holds more value to him now?

  Jennifer Fierberg, MSW

 • #261

  Gatwa Pontien (mardi, 15 mai 2012 14:50)

  Nyakubahwa Padiri,muraho murakoma se?Yewe urugamba rurashyushye. Iki gisubizo usubije Dr Rudasingwa cyari cyo,ariko nawe urarengereye aho uvuze ngo RNC ni indiri y'interahamwe cyangwa aba FPR bakarabye inkaba.Jye ndi i Rwanda,ariko numva imigabo n'imigambi ya RNC ihujujwe n'iya RDI,FDU-Inkingi(Nkiko na Victoire),Green Party,Imvura, Umwami,BEM Habyarimana.....yagira icyo ibyara kigamije kutubohora iki gitugu cya system ya Kagame.
  Ahubwo nkwisabire iki: Mu kiganiro wagiranye na Matabaro,wasoje usaba abo bagabo ko bava mu bugambo butaguhaye agaciro,bakagaragaza ubutwari nka INGABIRE ,BAKIREMAMO ITSINDA RY'ABANTU 5 CG 6 bakaza i Rwanda,naho abasigara iyo bagasigara bumvisha abao bazungu igikorwa cyatangiwe.Ese mubigezehe?
  Dore jye urutonde ntanga:1)Rukokoma nagaruke ubundi ndi kumuzira yaransize.Ntacyo apfa na Kagame,ariko naza bazakandana amajisho tu
  2)Twagiramungu Noel(uyu udakunze kuvuga ariko akunze kuvuga rimwe na rimwe
  3)Nshakira umugore w'umututsikazi n'undi mugabo w'umututsi
  ABAZASIGARA: 1) Padiri Nahimana na Fortunatus(leprophete)
  2)Dr Rudasingwa(radioitahuka)
  3)Abandi muziranye mwafatanya.
  Igihe ntarengwa bazaba bageze ino: Le 30/11/2012

 • #260

  Ikibasumba (dimanche, 13 mai 2012 11:54)

  Mwa padi uramubwiye niba atazi kumva azumvira ijeri. Ibisambo gusa byahunze kagome kubera ko abyimye kuri kolutani yo muri zayire none ngo bishaka kuturengera. Bazje kwirengera ent tout cas nje ntibazanshire mubanyarwanda barengeye abicanyi gusa. Iminsi yigisambo nimirongwine kuwamironwine nagumwe bakagita muri yombi. Inyenzi zisigaje nkitatu rero zibe zibizi.

 • #259

  kisasu (samedi, 12 mai 2012 02:37)

  Muzee Twagira F,reka bamotere kandi Kagame naguha uwo mwanya ntuzawange gusa uzibuke garanti yawo nkiyo yahaye makuza Bernard,naho abatazi uko zikinwa nibo basakuza jye mba SA,ariko niba uteganya kujyayo ni murwakwibarutse kandi mubagutoye narindimo,kandi wihanganire abagusebya bo turabazi.Inkotanyi zishe Werabe wowe uramuzi ari umuroda wabo bamuziza ko muziranye ho gatoya,amagambo aratambuka mubitangazamakuru ariko uwacu turamuzi,murindwe niyakare

 • #258

  THE EXPOSER YA KAGAME IRASINGIZA KU MUGARAGARO IBIKORWA BYA LE PROPHETE YA TWAGIRAMUNGU (vendredi, 11 mai 2012 22:19)


  Padiri NAHIMANA,

  Mw'izina rya TWAGIRAMUNGU ubereye umuvugizi, umaze iminsi usoza inyandiko zawe zituka RNC, winginga KAGAME ngo akore igikorwa kitazibagirana mu mateka, yunga Abanyarwanda.

  Ku bantu basobanukiwe ibya politike y'inda ikinwa muri iki gihe n'abo muri kumwe, icyo gikorwa "amateka atazibagirwa" nta kindi: ni ugusubiza Fawusitini TWAGIRAMUNGU umwanya wa Minisitiri w'Intebe.

  Nagira ngo nkubwire ko bishoboka ko ibitutsi umaze iminsi uhata bamwe mu bashinze RNC na RNC ubwayo bitangiye kubyarira umusaruro TWAGIRAMUNGU n'abandi mufatanije guhakwa kuri KAGAME.

  Niba inkuru nziza itarakugeraho, soma iyi nyandiko ya THE EXPOSER ya KAGAME iha impundu iya LE PROPHETE yawe ikorera TWAGIRAMUNGU:

  Kayumba and Mudacumura: Who is the “General”?
  http://www.theexposer.net/spip.php?article94

  N'ubundi, NKULIYINGOMA yari aherutse kwandika ko KAGAME atakagombye gukomeza guhendwa n'ibinyamakuru by'amahanga, ko LE PROPHETE ihendutse kandi ikora akazi neza.

 • #257

  umusika (vendredi, 11 mai 2012 00:58)

  mushaka iki kuri Rudasingwa mwo gahamba mwe?
  azabategeka nibereye aha.

 • #256

  Rwanda (jeudi, 10 mai 2012 20:33)

  Nemera ko Padiri afite ukuri, ariko afite n'uburakari bwinshi.Nemera ko Padiri ari umunyabwenge, ariko kuba twarakomeje kuvuga ko uru rubuga rutakagombye kureka inkuru zitukana zirunyuraho akicecekera byo ndabigaya. Ngaruke kuri Rudasingwa na Kayumba, nta uyobewe amabi bakoze; icyo dukwiriye kugenderaho, nuko habaho igihe cyo gukora icyaha (mwibutse ko ari padiri kandi iyo umukirisitu agiye mu ntebe ya penetensiya, ntabwo padiri amaubaza ngo icyo cyaha wagikoreye iki? ahubwo aramubwira ati Imana ikubabarire kandi ntuzongere gukora icyaha) na ba Rudasingwa nuko, bakoze ibyaha ariko igihe kirageze ngo tubababarire kandi tubabwire ngo ntimuzongere. Icyo nicyo cyonyine cyakiza u Rwanda, guhangana nta kamaro, nemera ko gusa kugirango abanyarwanda bari hanze babone igisubizo cy'ibibazo byabo ari uko basenyera umugozi umwe, ariko nibakomeza kwicamo ibice, ingaruka mbi zizakomeza kuba kubari imbere mu gihugu.
  Padiri we, urarakaye cyane, ariko humura. Gusa niba uri Padiri gabanya politiki, Rudasingwa ntacyo atwaye kuko byonyine kuba yarageze aho akemera ko politiki mbi yigeze gushyigikira atakiyishyigikiye, ubwo ni ubutwari. Mureke amoko, mushake icyagirira rubanda akamaro

 • #255

  Hkiza (jeudi, 10 mai 2012 19:43)

  Le MLR est né dans le cadre d’aider tous les rwandais à regarder devant eux et s’engager à construire une nouvelle communauté fondée sur la tolérance du débat politique contradictoire, le respect mutuel et le progrès démocratique afin de
  transformer le legs historique du désespoir, du chagrin, de honte, d’incompréhension et d’exclusion en héritage d’espoir, de joie, de concorde et d’inclusion dans la recherche du bonheur permanent et du bien-être indigène du peuple Rwandais. Même si les jalons de notre histoire reposent sur des fausses bases du servage, du colonialisme et du clientélisme, il faut reconnaître que les temps sont révolus et admettre sans vergogne que l’heure de la liberté et de la démocratie a sonnée Il est donc important que le peuple rwandais comprenne actuellement le sens du combat pour la liberté de chaque citoyen et de notre chère patrie où tout le monde doit s’épanouir sans exception ni favoritisme.
  http://mlrrwanda.unblog.fr/

 • #254

  Mujyanama B. (jeudi, 10 mai 2012 08:50)

  Nagatangaye impamvu aba bapadiri bareka ibitutsi nk'iby'abashumba b'imbwa bigahita ku rubuga rwabo, ni ukubera ko na bo ari ibirura byihinduye intama. Kurwanira Twagiramungu ntabwo bivuga kwikoma Kayumba na bagenzi be, nta bwo ari no gutukana kuko na shobuja Twagiramungu ntabikora.

 • #253

  Le prophete w'intore n'amajyogi oyeee (jeudi, 10 mai 2012 02:45)

  INTORE N"AMAJYOGI BYARAHAGURUTSE gaye...Aliko burya ibi byose bifite uko bizarangira; aba bose bafunge umunwa. Gutuka abantu gutya ntacyo bimaze na gato; Ntitwatutse inyenzi bukeya!!!!!!!!

 • #252

  kuri ruvunabataka (jeudi, 10 mai 2012 00:13)

  wowe uri icyitso n'imvugo yawe irabyerekana.ubabajwe nuko padiri avuga ko kayumba na rudasingwa baduhekuye!!! yooooo urambabaje rwose!!! ngo mwebwe ibyo mwakoreye abatutsi? wowe nande se? ngo mwabicaga urubozo buri munsi! yewe wintera agahinda. cyakora ku tameny amateka yi gihugu cyacu we Ni BIBI cyane cyane nka bantu nkawe muba mwaravutse ejo hashije mutamenye uburyo ingoma ya cyami yamaze 400ans mu Rda yadusize iheruheru, nta mukurambere numwe wo kubara inkuru!!! AGAHINDA KI NKOKO KAMENYWA NI NKIKE YATOREYEMO. sigaho rero . amaraso ya bahutu kayumba na Rudasingwa banyweye nibo bayazi kandi azabakurikirana.

 • #251

  Kanya (mercredi, 09 mai 2012 22:28)

  Le MLR est né dans le cadre d’aider tous les rwandais à regarder devant eux et s’engager à construire une nouvelle communauté fondée sur la tolérance du débat politique contradictoire, le respect mutuel et le progrès démocratique afin de
  transformer le legs historique du désespoir, du chagrin, de honte, d’incompréhension et d’exclusion en héritage d’espoir, de joie, de concorde et d’inclusion dans la recherche du bonheur permanent et du bien-être indigène du peuple Rwandais. Même si les jalons de notre histoire reposent sur des fausses bases du servage, du colonialisme et du clientélisme, il faut reconnaître que les temps sont révolus et admettre sans vergogne que l’heure de la liberté et de la démocratie a sonnée Il est donc important que le peuple rwandais comprenne actuellement le sens du combat pour la liberté de chaque citoyen et de notre chère patrie où tout le monde doit s’épanouir sans exception ni favoritisme.
  http://mlrrwanda.unblog.fr/

 • #250

  ruvunabataka (mercredi, 09 mai 2012 21:22)

  Ahh nahimana padiri gabanya ububukana kuko winjiye muli politike ....muli icyo kibuga il nya pas d'amis ou d'ennemis permanents .....ntawagutumye kutwibutsa ko Kayumba yishe abantu ,ese yavutse ari programme kwica abantu ?Ese yajyanywe mu buhungiro nande ,kuki mwiyibagiza akarengane ababyeyi bacu bakoreye abatutsi bakabangaza imyaka mirongo ine nyuma ya independence hagetseho no kwica hato nahato abari mu gihugu ....ubu se wumva ko Imana irengaya kuba yarabalibeye ariko kayumba icyo arwanira nuko bagomba double liberation ikorwa ikaba atari iyo kwigizayo gusa ababakandamizaga kandi hagomye niyakabili yo kubagilira imbabazi no kubahindura babereka aho inyungu zurwanda zili .....mureke kutwangiliza mwabapadiriu turababaye ubu se ntimubona ikibazo ingabire yaguyemo none murashaka kuzana ibitekerezo bitameshe ......mureke ba kayumba ntawabatumye ngo mutwibutse impfu za bene wacu kuko ntabo aribo twazize twaziza nationalisme de substitution twigiye buhumyi kubabiligi idushyira mu bibazo ....niba utazi kwandika ibya siyasa bwira abandi bakwandikira naho urubuga nkuru upfusha ubusa twafungura internet tugasanga wanditse ibintu bitameshe bi
  biratubabaza ...nagusaba ko niba uhanganyee na kayumba wazajya kuba umunyamuryango wa ibuka ukazaba ishami ryibuka impfu zabahutu .....uretse nta waguha umwanya mu baburanyi babili umwe aba yigiza nkana .....nawe Dr Rudasingwa ,uri umuganga ,urangije amasomo akazi muli political analysis sinzongera kumva usubizanya numuswa nka Padiri Nahimana ,jya numbwira mugusubilize haba ku maradiyo haba kumatelevision kuko nta bwenge ...mbabarira know your enemy ,know yourself your will fight hundred battles without loosing ...uyu mupadiri ntago ari umwanzi wawe ahubwo yitiranya abatutsi bose nkabanzi ,ntazi gutandukanya urururo namasaka ntago ugomba ugomba kumusubiza uzamundekere .Abantu nkaba turabafite muli twe batagira basic analysis urazi umuntu utazi politike ameze nkmbwa ishonje ishobora no kurya shebuja mwihorere .

  Padiri twese twahahamuwe na fpr kuko yatwiciye ariko twe twagiye kwa muganga kwiza indwara yo guhahamuka ,niba utarivuje ntugomba kwandika ndugu kuko uradutesha igihe .

 • #249

  NAHIMANA NI BUCYANA WA TWAGIRAMUNGU (1) (mercredi, 09 mai 2012 13:24)


  Padiri NAHIMANA ashyira mu nyandiko imvugo za TWAGIRAMUNGU n'agatsiko kanzinya k'Abahutu bakomoka i Cyangugu.Inyandiko zigenda zibambika ubusa.Ni aba CDR bashya.

  Hambere aha, Umushi BUCYANA yisihingiraga muri CDR,arwana ku butegetsi bwa HABYARIMANA, yibutsa ko ari we Muhutu w'imena anadi Bahutu bagomba kugarukira. None n'Umushi NAHIMANA yirirwa yisararanga muri LE PROPHETE-Umuhanuzi, yumvikanisha ko Umushi w'Umuhutu TWAGIRAMUNGU ari we Abahutu bose bagomba kujya inyuma.

  Barangiza bakivovota ngo bararwanya agatsiko k'Abatutsi b'Abasajya.

  Nyamara, Abahutu bahamagariraga kubajya inyuma buhumyi baberetse ko batazigera bemera ko agatsiko k'Abatutsi b'Abasajya gasimburwa n'agatsiko k'Abahutu b'Abashi mu kuzambya igihugu.

  NONE BARAMWARIRWA KURI RNC.

 • #248

  Abicanyi nka ba Rudasingwa bagomba kujya muri jail (mercredi, 09 mai 2012 13:10)

  Rudasingwa aho agomba kubarizwa ni muri gereza NOT muri politics.
  Kimwe na tutsi wishe i KIBEHO byumba,GAKURAZO ,,,,,

 • #247

  Abatutsi bibeshya ku bahutu babahanze (mercredi, 09 mai 2012 13:06)

  Abatutsi bibeshya ku bahutus bibera hanze bibwira ko UBWICANYI BWAKOZWE NA FPR yabo bwibagiranye.Hari abibwira ko umuhutu aziyunga na tutsi.....sha muribeshya.
  Imana ntizigera ibana na shitani.Ibi bishaka kuvuga ko ureste rhetoric n'ibigambo abantu birwamo ngo reconcialtion...ntakizakorwa.
  TUTSI AGOMBA KWICUZA akemera na buriya bwicanyi naho kwibwira ngo TUZIBAGIRWA NGO TWONGERE TUBANE BYO NI UKWIBESHYA.
  Dore ninabyo Kayumba na Rudasingwa aba bicanyi,these serial killers bari kuvuga kuko bazi ko ngo twibagiwe.
  MWATUBESHYE RIMWE i Arusha/Tanzania 1993.Ntimuzapfa mwongeye

 • #246

  Ak'abicanyi karashobotse! (mercredi, 09 mai 2012 12:15)

  Leprophete nimuyihindure ishyaka rya politiki abe ariyo twinjiramo tuyiyoboke, niyo ivugisha ukuri igakangara aba bicanyi bari barigize Indakoreka!

  Abicanyi bagahora basimburana ku butegetsi n'abandi bicanyi ,habure n'uwabatunga agatoki?

  Bapadiri bacu musonge mbele! Igitego muragitsinze mu izamu ry'agaco k'ABASOGOSI ! Bose ni bamwe, nyina ubabara ndamuzi, ni umwe.

 • #245

  Rudasingwa yataye umutwe kubera le prophet (mercredi, 09 mai 2012 10:30)

  Yewe,Rudasingwa yataye umutwe kubera le prophet isigaye imurusha abasomyi.
  Ngo mbere yibwiraga ko namara kugera hanze abahutus bose bazamujya inyuma none dore amaze kumirwa kabisa.Cyokora amaze kubona umuhutu w'igihone witwa NKIKO Nsengimana wa wundi wakundaga kurongora Ingabire Victoire.Yewe niba akaneye abahutu b'imbwa nka NKIKO NSENGIMNA abo bo azababona ariko ntacyo bazamumarira

 • #244

  Nsobanuze (mercredi, 09 mai 2012 09:50)

  Padiri kandi akaba n'umuvugizi wa TWAGIRAMUNGU YARANDITSE NGO:Nta rubanza naciriwe mu gihugu cyanjye ngo abe arirwo nahunze. ubwo ni ukuvugako ko uhunze ubucamanza burenganya bwa kagame wese yamusabira gusubizwa mu Rwanda !! Murashishoze mpunzi Nyarwanda!!!!!

 • #243

  mahoro (mercredi, 09 mai 2012 09:45)

  Nababwiyeko, urubyiruko arirwo tugomba gushyira imbere murananira.
  aze iminsi nkurikirana ishyaka bita M.L.R. Mouvement de Libération du Rwanda, kuri za site internet na facebook, nabonye ari abasore bafite ubushake, kandi bakeneye inkunga ya buri wese. bafite programme inogeye kandi
  itunganye mushobora kubona kuri site yabo mlrrwanda.unblog.fr njyewe ndabashyigikiye, kandi namwe ndabahamagarira kubashyigikira. Mureke abo bicanyi nibisambo, murebe ngo urwacu turarugira Paradiso.

 • #242

  Nkiko na Rudasingwa (mercredi, 09 mai 2012 09:21)

  Sha mujye mukorana kuko murahwanye.NKIKO ni igihutu cy'ikibwa.Aba bahutu bo Rudasingwa azabababona

 • #241

  KWIBESHYA BIBAHO(Rudasingwa,2011) (mercredi, 09 mai 2012 09:09)

  RUDASINGWA arasetsa cyane iyo avuga ngo KWIBESHYA BIBAHO.Kera twiga mu iseminari baratubwiraga mu kiratini ngo:ERARE HUMANUM EST,SED PERSEVERARE DIABOLICUM EST.Ibi bishaka kuvuga ngo:kwibeshya bibaho umuntu wese byamubaho ngo ariko guhora wibeshya byo ubushenzi.
  Na njye nti: NI GUTE UMUNTU YAHERA 1994 YIBESHYA AKAGEZA 2011 ACYIBESHYA? Ubwo koko uyu muntu aba ari muzima?
  Reka nemere ko Rudasingwa yibeshye.Kwibeshya rimwe ,kabiri byo nabyemera ariko kumbwira ko wavuye mu 1990 wibeshya ukagera 2012 ukibeshya byo nabona ko hari ibintu byinshi aribyo:
  1..ushobora kuba uri umuswa
  2...ushobora kuba urwaye mu mutwe
  3..ushobora kuba utari umuntu
  4..ushobora kuba utigira ku masomo yawe
  5..ushobora kuba UBESHYA
  6..ushobora kuba hari ibyo uhisha abandi
  8...ushobora kuba uri imbwa....
  BITYO UMUNTU NKAWE BYAGORANA NGO UZAKORE POLITIKI NEZA kuko uba utari muzima.
  Unyumve neza Rudasingwa we: Kuba waribeshye ni byo icyo ntashobora kukwemerera ni ukwibeshya imyaka 20 yose.
  UMUHUTU WUMVA IBYO WOWE UVUGA nuko nawe nyine ari umushenzi.Kuba umuhutu yarabeshywe ntabwo bitangaje ARIKO kugirango mujye muhora mumubeshya byo ntibishoboka.
  RUDASI,,,,bizakugora gukorana na hutus nutivanamo ubwo bubwa bwawe....

 • #240

  Ninshaka nzapfire hanze :urumva Rudasingwa we? (mercredi, 09 mai 2012 08:56)

  TWEBWE hutu nidishaka tuzapfire hanze;abana bacu bazatahuke kera tutakibaho naho ibyo kuza kumbwira ngo ninze nkuheke ndabirambiwe sha.
  Twarabahetse inyiturano mwaduhaye ni ukutubeshera mukaduta muri gereza.
  Bariya bantu bafunze si Rudasingwa wabigizemo uruhare>
  NONE yirwa atera imbabazi....ninde se waguha imbabazi?
  KEREKA UMUHUTU W'IKIBWA.Ababahutu bo uzapfa utababonye hano hanze sha.
  Abana ba njye barimo kwiga CHIMIE NUCLEAIRE.Uzaba wirebera nyuma ya 5yrs. Yewe no kuba SUICIDE BOMBERS tuzaba bo ariko nta muntu uzemera kongera guheka IMPYISI.

 • #239

  MUGUME MWICE ABAHUTU B'IMBERE:Rudasingwa (mercredi, 09 mai 2012 08:40)

  Sha Rudasingwa we....ni mukomeze mwice abo bahutus b'imbere mu Rwanda ariko mumenye ko IGIHE KIZAZA noneho MUZUMIRWA.
  Ubundi nta na RECONCILATION YAKAGOMBYE KUBA HAGATI YA HUTU NA TUTSI.U Rwanda nirushaka ruzabe nka SOMALIA cy Afganistan.

 • #238

  Impamvu Rudasingwa akunda ABAHUTUS (mercredi, 09 mai 2012 08:35)

  Ngo Rudasingwa yikundira abahutu:
  1...kubera ko ari naifs
  2....kuberako bashukika
  3...kuberako bibagirwa vuba
  4...kuberako bagira inda nini
  5...kuberako bakunda igitsina
  6...ibihutus bigira ubwoba cyane
  7...ibihutus nibitekereza neza
  8...ibihutus ngo bitekereza in the past no in the future
  9....ngo ibihutus bikunda kumva amagambo meza ariko ntibikora analyse neza
  10..ibihutu byibwirako byose bishoboka
  IBI NGO NIBYO RUDASINGWA yibwira mu gatwe ke gatoya.
  Sha Rudasi...niba utekereza gutya ntacyo uzageraho na mba?
  IBI BYOSE UTEKEREZA HANO NI HISTORY MY BRO...
  Le moment etant revolu.
  Ubu nta mushinyiko HUTU AKIGIRA.
  Nshobora kuza nkakubeshya tugakorana ariko mbere yo kugera i Kigali nabanza nkakwica.NTIMWIBWIRA NGO IBYO MWAKOREYE HUTUS NUKO MWABIKOZE NTITUBIZI.

 • #237

  Abahutu bakunda guheka impyisi:Rudasingwa (mercredi, 09 mai 2012 08:25)

  Ubundi birazwi ko abatutsi biyita IMPYISI.Ngo izi mpyisi kandi zigomba guhekwa 'abahutu.
  Dore scenario: umuhutu yahetse umututsi(IMPYISI)noneho abantu bakabwira umuhutu bati nyamara uriya mututsi azakurya.Umuhutu abaza ikibazo with a naivety kuko benshi mu bahutu ni naifs;yarabajije ngo"mbese gatutsi uzandya ko abantu bari kubivuga?Nuko Gatutsi abwira gahutu ngo iyo besnhi bavuze ibintu ujye wibaza.Ati nzakurya nkuko MONARCHY ZOSE ZABARIYE.
  Urugero: SENDASHONGA,LIZINDE,BIZIMUNGU,KANYARAGENGWE.... aba bahutu bahetse IMPYISI(FPR) igihe kinini cya gihe bari mu ishyamba.Aba bahutus nta kintu batakoreye ziriya MPYISI ngo zice KINANI;none se ntimwabonye ukuntu ziriya myisi bihehe zariye ba Sendashonga et al.
  Very recently,impyisi RUDASINGWA NA KAYUMBA NYAMWASA baraje basigaye babwira abahutus bari hanze ngo nibabaheke.Ariko ziriya nyanazimbwa abahutus bazihetse zikabarya ntizijya zihaga? None ngo zikeneye ko baziheka.
  DORE IKIGARAGARA:
  Q1.Umututsi ntacyo ashobora kwigezaho keretse abanje kurya imitsi ya muhutu:reba Rudasingwa ntazagira icyo ageraho hano hanze abahutus nibamuhunga.Mbese ko atabwira SEBARENZI n'abandi batutsi benewabo ngo bamufashe?Ni iki ashaka kuri hutus uretse kumusaba kumwikorera ngo abone uko agera i Kigali
  Q2.IBIHE BIHA IBINDI KANDI NGO IBIHE BIHORA BISIMBURANA
  Mwashutse umuhutu ,mumushyira mukandare;ubu noneho yarahumutse.MWITONDE

 • #236

  Ngire Inama Rudasingwa (mercredi, 09 mai 2012 07:12)

  Rudasingwa: hindura strategy wegere abahutus bakugire inama;naho gukoresha strtegy nka za zindi mwakoresheje mubeshya ba KANYARENGWE,LIZINDE,BIZIMUNGU....mubaha ibituba ngo babafashe muve mu ishyamba, ntdakurahiye ntibizoroha kweli.Abahutus b'ubu bararakaye.
  REKA NKUBAZE IKIBAZO:
  LIZINDE igihe bamurasa ko ntacyo wavuze,buriya ntabwo wari ubizi ra?cy nuko icyo gihe wari ku mugati wawe?
  KANYARENGWE SE WE MWAMWISHE MUTE?ko ntacyo se wavuze?
  Mbese ko utamagana KAYUMBA NYAMWASA kandi uzi ko ari a serial killer WISHE ABAHUTUS BENSHI
  Sha genda uri umuswa kabisa.
  Hanyuma se ya malistes wigeze y'abahutus wakoraga mu 1996 wayakoreraga iki?abo wayakoreye ubu barihehe?

 • #235

  Icyo Rudasingwa ashaka (mercredi, 09 mai 2012 07:00)

  Rudasingwa ni umutesi cyane.Ngo icyo ashaka nuko abanyrwanda bose(hutus) bamujya inyuma.Ngo niwe wenyine uzabageza mu Rwanda,ngo niwe wenyine wabishobora,ngo niwe wenyine utekereza neza.
  Sha Rudasingwa,hari icyo utazi sha! Umuhutu wo 1990 siwe muhutu w'ubu.Uribeshya cyane kabisa. Mwashoboye kurimanganya ba Kanyarengwe,ba Sendashonga n'izindi njiji hutus zabafashije murangije kugera i Kigali MURAZICA,none dore kwibasira izibereye hanze.Urarushwa n'ubusa sha.NTA MWICANYI UGOMBA KUJYA MURI POLITIKI.UMWANYA WAWE WAKAGOMBYE KUBA MURI GEREZA aho uzajya uririmba genocide wowe witeguriye warangiza ukayigereka ku bahutus.
  Ubu abahutus ntabwo ari naifs,nta bihubutsi bibarimo.Yewwe nidushaka tuzasubire ku butegetsi hashize imyaka 100.Ibi bishaka kuvuga ko indi generation ariyo izajyaho....ARIKO NTIDUSHAKA GUTEGEKWA N'ABASHENZI B'ABICANYI NKA MWE mu bunza amagambo.
  DORE STRATEGY YAWE :IRIMO UBUSWA BWINSHI CYANE:
  "Reka tubwire abahutus bose icyo bashaka kumva ,bityo bazatujya inyuma dufate ubutegetsi"
  "Reka tubwire abahutu ko Kagame ari mubi,abahutu ntibatekereza,bazahita batujya inyuma noneho nibagera i Kigali tubice bose duhite twishyiriraho ubutegetsi bwacu"
  "MANIPULER OPINION Z'ABAHUTU" maze batujye inyuma nkuko twabikoze kuri ba KANYARENGWE n'abandi"
  IKIBAZO:
  1/KUKI UTASHATSE KUJYA MU MASHYAKA ABAHUTUS BASHINZE ukaba warahisemo gushinga ishyaka ryawe
  2/Kuki abatutsi bose bari hanze batagushyigikiye? Kuki bakurwanya?
  3/kuki wumva ko abahutu ari wowe gusa ugomba kubavugira?HARI ABAHUTUS BAGUTUMYE SE?
  Umwanzuro: sha mwabicanyi mwe,ntimwibwireko hutu w'ubu atize amasomo.Hakuna mucezo kabisa.Iyo umuhutu abonye umututsi amubonamo UMUBESHYI.Tuzi ko ibyo uvuga ubeshya cyane.Ibyo uvuga ni ukubera ubushomeri bukumereye nabi naho ubundi iyo uba ufite umugati ntuba uri kuvuga ayo mteshwa. Abahutus bapfuye ureba none ubu nibwo wibutse se?
  INDA NINI ivanze n'ubuswa

  Urakoze wa gatutsi we
  KALIKUMUTIMA Laurent
  Sweden
  Europe

 • #234

  INDA NINI –Cyprien RUGAMBA (mercredi, 09 mai 2012 01:19)


  Padiri NAHIMANA,

  Aka karirimbo wagira ngo RUGAMBA yagahimbiye agatsiko k'Abahutu b'Abanyacyangugu ubereye umuvugizi:

  http://www.youtube.com/watch?v=w8a-3gIaElY

  INDA NINI –Cyprien RUGAMBA

  Inda nini muyime amayira, burya igira inama mbi...
  Inda nini irabeshyera, ntiyemera ibyo yazambije,
  Iyo isanze iri bufatwe, yivugira amatakirangoyi, ikabigereka ku bandi.

  Inda nini ni yo mujura, iyo ishaka ibiyijyamo, ntitinya aho rukaze, n'ijoro irariturira ngo itware iby’abandi.

  Inda nini muyime amayira, burya igira inama mbi, iguteranya n’inshuti, ukayitenguha, ukayita, ukaba umugaragu w’inda.

  Inda nini ntiyuzura, uko uiha ni ko yasama, uyihereza miliyoni, ikakwaka iya kabiri, wayibona iti « iya gatatu »…

  Inda nini irarenganya, ntitinya no kwambura…
  Inda nini irabeshya ngo ibyo igamije ni byiza, iti nimuhaguruke duharanire biriya, byaza ikitwarira...

  Inda nini ntiyimenya, ntitinyira imyaka, n'umusaza rukukuri iyo yimitse inda nini, ajya mu mva rugeretse...

  Inda nini muyime amayira, burya igira inama mbi...

  TWARABAMENYE.

 • #233

  GUTUKA RUDASINGWA UGASOZA UKUBITA INDA HASI (mercredi, 09 mai 2012 01:08)


  Padiri NAHIMANA,

  Sinakubwiye ko ibitutsi uvundereza kuri ba KAYUMBA, RUDASINGWA na RNC bigamije kwihakirwa kuri KAGAME?

  Dore nk'ukuntu usoza inyandiko y'ibitutsi byawe, usa n'uramya "nyagasani" KAGAME:

  "Umwanzuro: Hari icyo nasaba Kagame
  N'ubwo Perezida Paul Kagame atari Misekigoroye, aracyafite amahirwe (une large marge de manoeuvre) yo kuba yokoresha ubutegetsi afite mu nzira yo kurenganura Abanyarwanda no guhindura imibereho yabo ya buri munsi ikarushaho kuba myiza. Dore bimwe mu byo yakora bikagira agaciro gakomeye..."

  None se ibyo urega KAYUMBA, RUDASINGWA n'abandi ba RNC, "Nyagasani" wawe KAGAME yaba ntaho ahuriye na byo?

  Amaco y'inda weeeee....

 • #232

  SI RUDASINGWA WENYINE WEMEZA KO UKORERA KAGAME (mercredi, 09 mai 2012 00:59)


  Padiri NAHIMANA,

  Muri iyi nyandiko yawe (irambiranye), hari aho witotomba, muri aya magambo: "Iyi mitekerereze ya Rudasingwa uremye icyaha gishya cyitwa “Gukorera Kagame “akakigereka ku Banyarwanda bakeneye ibisobonauro ku bwicanyi bwa bamwe mu bashinze RNC, ni igikorwa cy’iterabwoba kitwibutsa byinshi!"

  Nkubeshyuze: si RUDASINGWA wenyine wemeza ko ukora utizigama ibyashimisha Kagame. Urugero naguha, ni aka gapande k'inyandiko NKULIYINGOMA (mufatanije gushyigikira TWAGIRAMUNGU)yahitishije kuri DHR tariki ya 26/4/2012, 22H38:

  "Iriya nyandiko ya padiri Tomasi Nahimana nayisomye ndangije nibaza niba Kagame atayitangaho amafranga aruta ayo aha ba bandi bamwogeza muri za Jeune Afrique n'ahandi. Simvuze ko padiri Tomasi Nahimana yashatse kurengera ubutegetsi bwa Kagame ariko n'uwashaka kuburengera yakwandika inyandiko nk'iriya."

  N'abo muri kumwe rero barabona neza ko ubukana bwawe ari amaco y'inda, ko mu by'ukuri ukora nk'igishegu ariko ugamije kwihakirwa ubwawe no guhakirwa TWAGIRAMUNGU kuri KAGAME.

  No kwikoma KAYUMBA, RUDASINGWA na RNC ni ugupiganwa na "The Exposer" ya KAGAME mu guhakwa.


 • #231

  MUHIRE (mercredi, 09 mai 2012 00:29)


  Padiri Nahimana,

  Tariki ya 28/3/2012, wakoresheje izina rihimbano rya Zelote MAHORO, ushishimura inyandiko wise: "PARIS/ IMYIGARAGAMBYO YA le 6 Mata NI SIMUSIGA : RNC na NKIKO BAGIYE KWIKURA MU KIBUGA IZUBA RIVA !"

  Warisararanze biratinda. Nk'aho ugira uti: "RNC nitaza mu myigaragambyo izaba yibujije amahirwe yo kuba ingirakamaro...Niba NKIKO adashaka gufantanya n’abandi kurwanya ikinyoma cya FPR, politiki ye irarwanya nde ?"

  Ntawe uyobewe icyo mwari mugamije, mwisihinga ngo itariki ya 6/4/2012 ni kamara ku Bahutu. Ikimwaro mwahakuye kandi na cyo kirazwi, wowe ubwawe, shobuja TWAGIRAMUNGU, n'abandi mufatanije kuvuyanga opozisiyo, nka NDAGIJIMANA SHOMWANA.

  Abanyarwanda (nako Abahutu) ubeshya ko uvugira baberetse ko nta cyizere babafitiye, none uranjirwa kuri KAYUMBA, wamuvaho ukamwarirwa kuri RUDASINGWA, utibagiwe kwanduranya ku bandi ba RNC.

  Ukunze gukangata ko wize amashuli menshi, bitakubuza kwivuguruza giswa. Wari wanditse ko, nibaramuka batitabiriye imyigaragambyo agatsiko kanyu kari katetseho umutwe, "RNC na NKIKO" bazaba bavuye "MU KIBUGA IZUBA RIVA ". Kandi ntibayijemo.

  None kuki rero ukomeje kurengwa n'urufuzi ku bantu bagombye kuba barivanye "mu kibuga izuba riva"?

  Ndabagira inama yo kwivuza.

 • #230

  Nahoze ndi umuseminari (mercredi, 09 mai 2012 00:21)

  Kagabo ati:"uwihaye Imana ugera ikirenge mu cya Yezu, ukaba ukina politiki kandi mu mavanjiri ya Yezu byanditswe ko yanze ko rubanda imwimika akamaganira kure ibitekerezo nk'ibyo ..."
  Bwana Kagabo, ndagusaba kongera ugasoma neza ivanjili. Niba ibyo wita "gukina politiki" ali byo, urasanga Yezu yarayikinnye. Ni kangahe yamagannye akarengane ? abakorera abandi imizigo, aliko bo badashobora no gukozaho imitwe y'intoki ? Abafarizayi n'imyitwalire yabo aho imvugo yabo idahuje n'ingiro ? n'ibindi ... None Padri Thoams si ako karengane ali kwamagana ? Ahubwo banza umenye neza ibyo wita politiki. Ese abarengana bagomba guceceka ngo ni ukugira ngo batavuga ko bali gukina politiki ?

 • #229

  Ukomeje guharabika abo Twagiramungu yagushumurije (mardi, 08 mai 2012 23:24)


  KURI PADIRI NAHIMANA THOMAS.

  Muvandimwe Padiri;

  Ugitangiza uru rubuga "Leprophete", ndi mu bantu bagushimye cyane.
  Ibitekerezo byari bikubiye mu nyandiko nyinshi zacagaho byaranyuraga kuko nabonaga ari ukuri kugamije kubaka. Nageze n'aho nibwira nti dore undi KAYIBANDA tubonye, kuko nawe yatangiranye inyandiko z'imvugururamatwara mu Kinyamateka.

  Style y'ibyo wandika nari maze kuyimenyera ku buryo n'igihe cyose wiyitaga andi mazina nka Zelote Mahoro (ku mpamvu ntashoboraga kumva neza ariko ubu nkaba maze kuzibona) namenyaga ko ari wowe nabwo nkabishima.

  Gusa , ngo Nyakibi ntirara bushyitsi, ukwezi gushize kwa Gatatu 2012, gusize KUKWAMBITSE UBUSA!!! Nta kindi cyabiguteye uretse kuba warateshutse ku nshingano zawe zo gukorera Imana n'abantu (abanyarwanda ku by'umwihariko), ukiyemeza gukorera umuntu umwe
  rukumbi: TWAGIRAMUNGU Faustin.

  Wari waradusezeranije ko Leprophete ije kutumurikira, kuduhanura no kuduha ijambo, none uku kwezi gushize siko wabigenje.
  Aho kutumurikira, watumurikiye MISEKIGOROYE Twagiramungu,
  aho kuduha ijambo uriha INYANGE MUZIRANENGE Twagiramungu,
  aho kuduhanura uduhanurira ko nyuma ya Kagame nta wundi ukwiye
  u Rwanda usibye BIGANZA BIGABA AMAHORO Twagiramungu!!!!!
  Koko urareba ugasanga uru rubuga wari waratuzaniye utararuhindanije?

  Guhinduranya amazina uko bukeye uko bwije ukandika wamamaza Twagiramungu witwaza ko ari uw'iwanyu Cyangugu, byakwatse amanota menshi rwose. Ikizere twari tugufitiye, nticyagabanutse gusa ahubwo cyarayoyotse!

  Guhinduranya amazina mu nyandiko nyinshi zituka zikanasebya abandi ba Leaders ba opposition batashoboye kumvikana na Twagiramungu ku buryo bwo kurwanya igitugu cya Kagame, twe twabibonyemo imikorere mibi yo gucamo ibice opposition.

  Inyandiko n'amatangazo byaciye ku rubuga rwawe bihamagarira abantu kwigaragambya i Paris le 06/04/2012 , wabikoranye ubuswa tutari tukuziho; ku buryo byatuma umuntu agusuzugura atabiramutse!
  Ngaho ikigamijwe nyamukuru k'imyigaragambyo mu ngingo zitabarika,
  ngaho gukangata no gukangisha, guharabika no gusiga ibyaha abo Twagiramungu yagushumurije,.... Ntakubeshye, abenshi twabibonyemo uburyo butaziguye bwo gukorera Kagame!!! Kugeza n'aho wihindura umunyabubasha bwo gutanga PERMIS z'abagomba gukora politiki muri opposition!!!

  Inzovu yabyaye agakwavu iti iyendere akabere urukozasoni!!!
  Iyi myigaragambyo watunekewe wabonye icyo yatanze ejobundi?
  Njye nkurikije ko le 06/04/2012 yari yahindutse programme bwite ngenderwaho y'ishyaka ryawe na Twagiramungu(agatsiko k'abanya Cyangugu), numvaga hari buze abantu bakubye kabiri ba bandi ba le 12/09/2011, aho twageraga ku 1500!!
  Niko, abantu batanagera ku 100 koko? Za nduru zose? Za mpuruza n'amatabaza? Kwa kwihanangiriza no gutega iminsi abatari ku ruhande rwa Twagiramungu?

  Isoni n'ikimwaro uvanye muri iyi myigararagambyo, bikubere isomo ridakuka ko guhindura LEPROPHETE igikoresho cya Twagiramungu na Ndagijimana Shomwana ari ikosa rikomeye.
  Icyo kimwaro nikikubere icyitegererezo nyacyo cy'uko abanyarwanda babona Shobuja Rukokoma na politiki ye!! Ntibakimushaka, baramurambiwe, barambiwe politiki ye ishingiye ku nda ye bwite!!! Barambiwe kumva buri gihe yishyira imbere nk'aho ari we KAAMARA!!
  Arashaje, ibitekerezo bye birashaje, amageza n'imigenzereze ye , amacenga n'amacabiranya bye muri politiki twabihaze kera!!
  Ukutitabira iriya gahunda ni ikimenyetso gikomeye abanyarwanda baberetse cyo kubabwira wowe na Twagira, ngo mucire birarura!

  Muvandimwe rero, sinarangiza ntakwibukije ko ubuhanga , ubwenge n'ubumenyi wari wateruranye uru rubuga Leprophete ,byose usa n'aho ubikubye na zeeru ubifureba ubuswa bwa Twagiramungu!
  Cyokora si wowe wa mbere bibayeho na Bikindi Simon byaramushyikiye ubwo yafataga inganzo ye akayishyira au service y'interahamwe!
  Ikindi kandi, ikabazo nibazaga muri iyi minsi ngira nti : " Ese Twagiramungu ni uwa Leprophete? , cyangwa Leprophete ni iya Twagiramungu?", nakiboneye igisubizo!!!

  Pasika nziza, unsuhurize RUKOKOS na SHOMWANA, uti nimusigeho!!!!

  BIZIMANA Valois

 • #228

  Mpongembino (mardi, 08 mai 2012 22:50)

  Padiri Thomas, rwose niba utarariye ku makotanyi, emera uvuganire abarengana, imfumbyi, abapfakazi, indushyi, aba Senyeli bishwe, abapadiri bishwe, ababikira, uvugire Kiliziya Gatolika bashaka kwaka izina ryayo ngo ihinduke iturufu rya Cyami nkuko Musenyeli Ngabo yabikoze.
  Jya wibuka ko mu ntebe ya Penetensiya habera ibanga ryo kwicuza.
  Niba aba bagabo bombi baremeye kwiyunga n' abo biciye, bakemera gushyira ahagarara ukuli kw'ibyabaye babihatiriwe na Kagame.
  Ubu babonye uruvugiro, kandi bo bemera kuva ibuzimu bajya i Buzima, kuko aribyo Imana idusaba.
  Nutitonda, ukumva akarimi karyoshye ka FPR, bakaguha ku makotanyi birirwa basesagura, bakubwira ko batakigukurikiranye, urarye uri menge, kuko intore bohereje kukwaka ubuzima, zituye hafi yiwawe cg se mu karere utuyemo.
  Niba utabyemera uzabaze uko Lizinde na Sendashonga bapfuye, kandi ntiwabarushije gukorera RPF!
  Korera Imana, usome Misa, wumve akababaro k' abantu benshi bahekuwe na RPF, were gushukwa nutwo duhumbi baguhuma mu maso.
  Ejo utazibona mu mugezi nka Uwilingiyimana, wibwira ngo Kagame mwabaye inshuti.
  Ujya uzirikana aho Padiri Munyakazi mwene wanyu w' i Bushi ari.
  Yishwe na nde? Yazize iki? Ko yari inyangamugayo.
  Utangiye kwibagirwa ibyo wavuze kuri RPF, none urayiramya nk' uramya Imana, igihe waryamaga hasi wambikwa ikamba ry' ubushumba.
  Sigaho, ukorere Imana yaguhisemo, wamagane ikibi cyose , niyo wakizira, wazaronka ubuzima buhoraho.
  Ntugahemuke nka Yuda Iscariot.
  Abahutu uvuga ko uvugira, urabaroha mu rwobo batazivanamo, kandi bari batangiye kubona inzira nziza.
  Nyamwanga kumva ntiyanze kubona.
  Imana ikweze Padiri wacu rwose, kuko tukigukunda.
  Bushenge rwa Mpngembino.

 • #227

  Gakino (mardi, 08 mai 2012 21:53)

  Wowe uratandukira cyane, urabura gusoma Misa ukirirwa mu bya politique?

 • #226

  Mirimo (mardi, 08 mai 2012 21:36)


  Umva padiri ntabwo yantumye, urubuga ni urwacu twese, dusangiye ijambo. Rwose Bwana Kagabo sinzi niba ubwawe wumva icyo urimo usaba. Politiki se ni iki? Kuvuga akarengane ni cyo wita politiki? None se ushyigikiye abanyamadini baruca bakarumira babona intama bashinzwe zirengana? Cyangwa se ushyigikiye abapadiri bamwe bakorera FPR kurusha kiliziya yabasize amavuta?

  Ariko ye! Abapadiri bafashe iya mbere bakajya ku Mulindi guhabwa imyitozo y'intambara, bakarwana bakica ntawe ubavuga, ... Ariko uvuze akarengane ka rubanda uwo arakora politiki.

  Umuturarwanda wese ahamagariwe gukangukira imiyoborere n'imigendekere myiza y'igihugu kuko niba yitorera abamuhagararira, afite n'uburenganzira bwo kubanenga cyangwa kunenga uburyo bakora.

  Ubonye ahubwo n'abandi bapadiri bakoraga nk'iyo uyu padiri Tomasi akora?
  Nyamara ari wowe urimo kurengana akakuvugira wamuha amanota.

  Ntacyo di, ubwo wadamaraye mu mafaranga no mu mitungo wigwijeho reka umwikorere ngo aravuze.Komeza wirire nushaka ugwe ivutu. Ubwo kandi hagize uvuga imirire yawe na we wavuga ko akoze politiki. Kuki??? Kuko avuze ukuri kandi benshi duhitamo kuguhakishwa.

 • #225

  Kuri Kagabo (mardi, 08 mai 2012 21:01)

  Niba udasoma funga kinwa! Padiri yasobanuye neza ibyo akora mu nyandiko yahitishije uyu munsi asubiza Kayumba ! Wayisomye ?

 • #224

  kagabo (mardi, 08 mai 2012 20:00)

  Amahoro bavandi, ni byiza rwose kwandika kuko bituma abatabizi tugira icyo tumenya aka wa mugani ngo "utigerera ibwami abeshywa byinshi." Gusa jye ntanze igitekerezo kigufi ngirango ngire icyo mbwira Padiri Thomas kugirango yumve impamvu buri wese yishyira aheza iyo agira icyo avuga. Nemeranya nawe ko aba bagabo wavuzeho rwose baduteje ibibazo by'urudaca, kuba rero uri kubanenga si ikosa n'uburenganzira, ariko nawe reka ngire icyo nkuvugaho kandi uzatwemerere ubishyire mu nyandiko tuyisome, gusa ntuzamere nka ya nyamaswa ntavuze irya abandi (izindi)bajya kuyirya ikishaririza. Icyo navuga ni iki : Wadusobanurira ute ukuntu waba uri uwihaye Imana ugera ikirenge mu cya Yezu, ukaba ukina politiki kandi mu mavanjiri ya Yezu byanditswe ko yanze ko rubanda imwimika akamaganira kure ibitekerezo nk'ibyo,none wowe ko utigisha ivanjiri ukaba uba muri politiki,ubona mu by'ukuli utavanga ibidahuye ? Rwose niba ari politiki wahisemo vanaho ipeti rya Padiri kuko urasebya abantu bavuga iby'Imana kuko ari abanyamahoro !!! Kuko ibyo niba umuganda utanga wo kubaka igihugu utagize icyo ugeraho mu mahoro ntekereza ko uzatanga umuganda wo kubikora ku nabi ukaba wishe itegeko rigusaba guha abakirisitu urugero rwo gukunda n'umwanzi wawe. Rwose Hitamo kimwe kuko urakorera abami 2 batandukanye, ntiwabishobora, fura agahu kamwe !! Uko uri bwiyumve n'iko naba bagabo wavuzeho bameze bicishije ababyeyi bacu, none baravuga, babwire weruye ngo babanze bakarabe !!! Nari kukubwira utuntu tw'ubwenge menye ko aka ka message uzakabona cyangwa niba wanyandikira kuri adresse yanjye ubonye. Gira amahoro

 • #223

  joe (mardi, 08 mai 2012 18:55)

  Kagoyire, woow! ntacyo narenzaho.... ubwo ufite scope...ariko bisa n'ukuri.... hari byinshi tutazi gusa tukirirwa twidoga tukaba twabigenderamo... icyaduha amahoro cyose jye nicyo nshaka.... naho ibindi n'ibyo kutworeka.

 • #222

  Muransekeje! (mardi, 08 mai 2012)

  Abanyarwanda muzajijuka ryari? Iyo groupe zagiye zisimburana ku butegetsi zagiye zisasira abantu nkuko byagiye bigenda mu Rwanda, umuti si uguciraguranira imanza ahubwo umuti nukwicarana bakabwizanya ukuri ubundi bakababarirana nkuko byagenze muri afurika y'epfo no mu Burundi.

 • #221

  aryoha asubiwemo (mardi, 08 mai 2012 17:56)  Kagoyire
  (mardi, 08 mai 2012 09:44)
  Bantu mwese mwanditse hano mwiciraguraho, nimuhumure. Ikibazo cyo mu Rwanda kiroroshye cyane. Ni equation igizwe na inconnus 2 2 gusa.

  Ku batabizi, ikibazo gihari ni iki: ABAHARANIRA MONARCHIE N'ABAHARANIRA REPUBULIKA

  Iyi midugararo, akaduruvayo, ubutiriganya, amacenga bijyanye n'umubabaro abanyarwanda bamazemo imyaka 22 byose bishingiye ku gushaka kugarura monarchie mu Rwanda ibya Repubulika bikarangira once for all. Abenshi muzayumva bayisize amavuta bayinogereje bayita ngo ni monarchie constitutionnelle ariko ni ingoma ya cyami igomba kugaruka umwami akongera akima, inka zigakamwa, agataramirwa, imvura ikongera ikagwa...Ngibi ibice 2 biri mu banyarwanda, kandi abenshi barimo kubigendamo batazi igihugu kirwana n'ikindi.

  Ikibazo kijya gutangira hari muri 1998 ubwo FPR na Kagame basabwaga kujya kuri AGENDA-II mu ntego nyirizina bari bariyemeje; iyo yari ugucyura umwami no gutangira process y'uko u Rwanda rwahindurwa une monarchie constitutionelle.

  Ibi Kagame yarabyanze, ndetse ahitamo gufata ubutegetsi akajya hejuru ya byose.

  IMPAMVU: Kagame yari amaze kumenya neza ko ubwicanyi bukomeye bwakozwe n'abasilikali yari ayoboye, guhanura President Habyarimana,...bizagera igihe bigakurikiranwa na ICTR(yari yarabiganiriye na Koffi Anan, Bill Clinton na Alison Desforge yumva aho byerekeza). Hari kandi amakuru yavugaga ko abafaransa bashaka gukurikirana uwahanuye indege ya Kinani yaguyemo n'abafaransa, ribyo byaje kuvamo Bruguiere report....

  Iyi niyo mpamvu yatume Kagame abona ko abasilikali bakuru benshi bashobora kubigenderamo ndetse na FPR igasenyuka burundu...Yahisemo rero gufata ubutegetsi ngo yikingire akingire n'abandi kuko ntawe uhangara umukuru w'igihugu. Ntabwo yari yizeye ko Umwami na system ye nibimara kujyaho bizabasha kubaha protection ikenewe ngo urukiko rwa ICTR rutabafunga (iyo niyo yari imyumvire y'icyo gihe)kuko rwari rumaze no kwagurirwa manda kugera muri 2004.

  Ibi rero aba-monarchistes ntabwo babyumvise kimwe, nibwo abitwa ba Sebarenzi n'abandi bahunze, ba Assiel Kabera,....baricwa, Bizimungu avanwaho. Bizimungu ntabwo yari ashyigikiye ko monarchi yagaruka (ntaho yari ahagaze) we icyo yashakaga bwari ubutegetsi, Kagame yamuvanyeho (ndetse ashakano kumwica, ariko barakomakoma)na groupe ye nayo irasenywa aribwo aba ba Lizinde bishwe, Sendashonga, ndetse n'abana b'abasilikari bebshi baricwa. Ni nabwo kandi ba Rukokoma , Rwigema n'abandi bahunze, MDR igasenywa...ariko mu by'ukuri nabo ntabwo bari bagasobanukirwa impamvu nyakuri y'ibirimo kuba, icyo bashakaga kwari ugutegeka gusa, ibyo bya monarchie bo bumvaga ko bitabareba (....ubugoryi n'inda nini...)

  Ni nabwo kandi Kagame yahise afata na decision yo gushaka amafaranga menshi ashoboka; nibwo intambara ya Congo yahinduye isura, ibyo gushaka FDRL bifatanywa no gushaka Gold, Diamond, Coltant n'imbaho.. kuko we yari azi neza ko nta butegetsi buramba budafite amafaranga kandi yari amaze kubona ko inzego za Leta zigira procedures na accountability ndede udakoramo igihe cyose ushatse...! Imyumvire ye yari iy'uko amafaranga agufasha gukora iyo ushaka cyose harimo no kugura abakomeye bo muri iyi isi.

  Abibaza rero ibya RNC, ukubaho kwayo ni umugambi wo kujya kuri AGENDA-II wapfubye muri 1998. Ndababwira nk'umuntu ubisobanukiwe neza ko uyu Ndahindurwa umunsi yitabye Imana, RNC izahita ubwayo yisenya kuko hari bimwe mu bibazo by'ingutu by'abanyarwanda bizahita biganirwaho na groups uko ari 3 (group Kagame+ Group Monarchiste na RNC irimo + group y'abahutu) kandi bikabonerwa umuti. Abahutu mupfa gusa kwemera ibintu 3: *Gutanga imbabazi mukarahira ko nta muntu wa RPF uzajyanwa mu bucamanza, *Kwemera ko habaye genocide y'abatutsi gusa, ubwicanyi bw'abahutu mukemera ko ari collateral deaths z'intambara, gusa muzemererwa namwe kuzajya mubibuka; *Kwemera gusaranganya (50%, 50%) ubutegetsi ibya nyamwinshi mukabyibagirwa...!

  Uyu mugambi kandi wari watekerejweho mbere, ba monarchiste bawutera utwatsi ngo ibi byose bigomba kubera muri monarchie constitutionelle, apana repubulika. Ninabo bakomeje kuzambya ibintu mu mayeli yo mu rwego rwo hejuru umuntu usanzwe adashobora gusobanukirwa, ni nabo kandi bazoreka u Rwanda mu yindi ntambara iri vuba aha niba nta gihindutse.

  Ese muri mwe mwese murimo kwiciraguraho hano, nide wigeze atekereza impamvu ki RNC itajya ihingutsa issue y'umwami Kigeli? Ese hari comment muheruka kubona kuri runo rubuga ivuga kuri Kigeli ? Kubera iki?

  So, banyarwanda, mwihanganirane, intambara iriho si iya Padre Thomas, Rukokoma na Rudasingwa, Kayumba Nyamwasa,...ni intambara y'mwijima n'urumuri !


  Kagoyire

 • #220

  Kweli (mardi, 08 mai 2012 17:18)

  Kagoyire we iruhikire ntawe uzongera kukwitiranya, urumuhutukazi maze ukunde wishime!!!!!!!!!!!!!!! Kdi rwose birakubereye. Maze rero ureke nabandi bishimire abo aribo. Ariko buriya njye kuva kera nakare umutegarugore bitaga ko asa n'abatutsi byamuteraga ishema!! Keretse kagoyire wikundira usura,n'ibikorwa by'abahutu!!!!!!!!! Rwandawe urambabaje, kubyara ukabyara n'umuntu nka Kagoyire!! Kandi buriya Kagoyire yabarize!! Yrangiza akabona ko abatari mubwoko bwe ari amashitani!! Kagoyire ukeneye agakiza. Nabo bake uvuga ko bari mu muryango wanyu sinzi uko bahageze!! Ikimbabaje gusa nuko bavuga ngo a baking dog never bit!!!!!!!!! By Muhutukazi!!!!!!!!!!!!!!!