Uko nabonye ikiganiro nagiranye na M.Matabaro: Intambara ni inzira y'IBIGWARI n'ABICANYI ! Padiri T.Nahimana.


Umugabo witwa Mariko Matabaro yarantumiye ngo duhurire kuri Radio Ijwi rya Rubanda maze tujye impaka ku ngingo zinyuranye. Ariko ingingo yahaga agaciro kuruta izindi ngo ni ukumbaza impamvu Uruba leprophete.fr rwaba rwaribasiye uwahoze ari Lieutenant Général Kayumba Nyamwasa. Ndifuza kugeza ku bakunzi b’urubuga leprophete.fr uko nabonye icyo kiganiro n’ibitekerezo cyanyunguye.


1. Mariko Matabaro ni muntu ki ?


Nk’uko abyivugira, Mariko Matabaro ni umugabo w’imyaka 38, ukomoka ahitwa Umutara muri iki gihe, akaba abarizwa mu gihugu cya Norvège. Yize amashuri yisumbuye mu bucungamari, yiga kaminuza mu Rwanda no mu mahanga. Akunze kwandika mu kinyamakuru gikorera ku murongo wa Interneti cyitwa Rwiza News.


Mu kuganira na we nabonye ko ari umusore ufite ikinyabupfura, udatinya kujya ahagaragara ngo avuge ibyo atekereza n’ibyo yemera. Iyi ngingo irakomeye kuko mbona ari ubutwari benshi badafite muri iki gihe, kubera ubwoba bwo kuba yenda Abanyarwanda barakanzwe cyane.


2.Ibitekerezo bye by’ingenzi


Mu by’ukuri, umuntu agerageje kuvangura ibyavuzwe,  ibitekerezo Mariko Matabaro yashakaga gutambutsa muri iki kiganiro ni 4 :


(1)Ko Kayumba Nyamwasa adakwiye gutungwa agatoki, n’ubwo yaba yaratsembye imbaga y’Abanyarwanda.


Mariko atangira impaka yemeza ko leprophete.fr yakoze ikosa ryo gutangaza inyandiko ivuga ngo « Uwahoze ari Liyetona jenerali Kayumba Nyamwasa.... ». Kuri we izo mpeta za gisilikari Leta y’u Rwanda yamwambuye, ngo ziracyafite agaciro !


Twagerageje kumusobanurira ko amapeti ya gisilikari atari diplôme ishobora kugira agaciro mu bihugu byinshi, ko iyo igihugu cyaguhaye ayo mapeti kiyakwambuye uba ubaye umusivili birangiye !


Matabaro we mu guhagarara ku gitekerezo cye yageze aho yivuguruza ubwo yerekanaga ko yumva Ubutegetsi bw'igihugu cy'u Rwanda bugira ijambo rikwiye guhabwa agaciro iyo buha Kayumba amapeti gusa. Ariko igihe ubwo butegetsi bunenze imikorere ya Kayumba, bugafata icyemezo cyo kumwambura amapeti bwamuhaye, Matabaro yemeza ko iryo jambo nta gaciro rigomba guhabwa !


Ibi twibajije niba ari ukwigiza nkana cyangwa se niba ari ya maso akunda atabona neza ! Matabaro se azabe yikundira Kayumba Nyamwasa ku buryo  yibagirwa na ka logique gasanzwe n’umuntu utarakandagiye mu ishuri ribanza yagira? Uwamwambitse amapeti ko ari na we wayamwambuye, urubanza ruri he ?


Ikindi cyantangaje cyane bikomeye ni ICYIZERE kidasanzwe uyu Matabaro afite mu bushobozi bwa Kayumba bwo kubohora u Rwanda n’Abanyarwanda ku ngoyi y’igitugu cya Kagame. Muri make Matabaro aragira ati :


*Kayumba ni WE WENYINE wamunga igisilikari cya FPR-Inkotanyi agihereye mu nda ,kuko ari we wacyubatse,  bityo agahirika ubutegetsi bw’igitugu bwa Paul Kagame ;


*Ngo Kayumba ni we Njangwe izi gufata imbeba (Kagame!?), bityo rero ibara ryayo ntacyo ritwaye !


*Ngo Kayumba niwe wamenya gukoresha imbunda agatera Kagame,akamutsinda, akamukura ku butegetsi.


*Muri make: Ni we MUKIZA Abanyarwanda bari barategereje, imyaka ishize ikaba isaga 18 !


Igitangaje kurushaho ni uko twabajije Nyakubahwa Matabaro Mariko niba ubutumwa ari kutugezaho yarabutekerewe na Kayumba Nyamwasa, mbese akaba ari nk'umuvugizi we ! Mu kudusubiza Matabaro yahakanye yivuye inyuma kuba intumwa ya Kayumba, atwemeza  ko atazi Nyamwasa, ko batarigera banavugana, habe no kuri telefone !Nyamara ibyo ntibibuza Matabaro gutangaza kuri radiyo ko gahunda ya Kayumba ari ukubohora u rwanda ku ngoyi y'ubutegetsi bw'igitugu ya Kagame.

 

Nyamara abumvise ibyo Nyamwasa na bagenzi be bakomeje kuvugira mu biganiro badahwema gukorana n’abantu banyuranye ,binyura kuri radio no mu bitangazamakuru, barakemanga ko GAHUNDA iriho atari ukubohoza Abanyarwanda bari ku ngoyi. Ibyo bavuga n'ibyo bakora byerekana ko Kayumba na bagenzi be bagamije kwikiza UMWANZI wabo personnel, baziranye, babyirukanye, basangiye byinshi, ibibi n’ibyiza; uwo mwanzi wabo akaba yitwa Paul Kagame. Ari nk’igitangaza kibaye , Perezida Kagame akitaba Imana uyu munsi, Kayumba na bagenzi be bakwitahukira i Rwanda BEMYE, ndabaza Matabaro niba yabakurikira ? Ese n'iyo Matabaro yabaherekeza, ibibazo by’Abanyarwanda bari ku ngoyi byaba bibonye igisubizo ?


Aha niho twahereye twanzura ko mu gusingiza UBUTWARI n’UBUBASHA butagira ingano bya Kayumba Nyamwasa , Matabaro yatwawe na ILLUSION we yita INZOZI, bityo akaba ari ibyiyumviro bye ashaka kudutsindagira ngo tubifateho ihame!  Na none ariko ntitwamurenganya cyane. Iyi ndwara yo kurota ku manywa, ikunze gufata abantu benshi baciye mu bikomeye nk’ibyo twanyuzemo. Mu by’ukuri ni ikimenyetso gikomeye cy’UKWIHEBA no KURAMBIRWA ubuhungiro kigaragara ku bavandimwe batari bake. Hari ABAHUTU bihebye kugeza ubwo bumva nta wundi wabatabara uretse wa wundi wabarasiraga kubamara; wa wundi wakoreshaga kajugujugu agatsemba abakecuru, impinja n’abagore batwite iyo za Ruhengeri na Gisenyi; wa wundi wayoboye abatangatanze abaturage nk’amatungo cyangwa inyamaswa z’ishyamba ,bakabinjiza mu BUVUMO bwa Nyakinama, hanyuma akaboherezamo amabombe n’ibyuka bihumanya, yarangiza agakinga umuryango w’ubuvumo akoresheje amabuye na Sima , akajya kuri télevisiyo z’amahanga kugira ngo abwire isi yose ko we atagenzwa no kurasa abaturage agamije kubagira imfungwa , ahubwo ko arasa agamije kubamasha ngo abicire kubamara! None ibihe byaramuhindutse, nawe yageze aho arahunga agamije gukiza amagara ye bwite…. Matabaro nawe uti ndaronse, dore UMUCUNGUZI, muramenye ntihakagira umutunga n’agatoki ! Ariko Abanyarwanda twaruha ye!


3. Ko nta yindi nzira ishoboka yo gukura abanyarwanda ku ngoyi ya FPR uretse intambara.


Matabaro uko namubonye ari muri ba Banyarwanda bashaka kwiha amahoro y’umutima bihisha inyuma y’ibisubizo bidashoboka! Nyuma bakaza kuvuga bati: none se ko bidashoboka tugire dute!


Kuvuga ngo imbunda nizo zonyine zahashya Kagame akava ku butegetsi, ni INZOZI nsa  n'ubunebwe mu gutekereza ! Matabaro arabivuga azi neza ko “intambara classique”, iyi yo kurundanya intwaro n’ingabo, ugahagurukira mu gihugu ugatera ikindi,idashoboka muri iki gihe ! Izo mbunda avuga ntazo afite, n’inshuti ye  Kayumba  ntazo itwereka !Ingabo ? Igihugu azahagurukiramo ?  Ese ubundi Matabaro abwiwe n’iki ko Kayumba ateganya kurwanya icyo gisilikari yubatse (RPF) kandi ateganya ko ari cyo na we yakubakiraho ubutegetsi bwe ageze mu gihugu ?


Abahoze mu ngabo zatsinzwe nta we uzi iyo bazimiriye! N’abo twumva ngo baba Kongo nta we uzi ibibazo bafite, icyakora twumva ko buri munsi abakomanda babo bitahira i Kigali, bagiye gufasha Kagame gushinja Inzirakarengane nka Victoire Ingabire! Abo se Nibo Matabaro atezeho umukiro ?


Niko se Matabaro, ubwo ntubona ko message yawe igamije guca intege abaturage bari mu Rwanda, bamaze kurambirwa ubuja bashowemo, nyamara bakaba barunguruka bakabona ibyabaye Libiya, Tunisia, Misiri…yenda bakaba batangiye kwibwira bati natwe twishyizemo akanyabugabo tugahaguruka, twakwibohoza: ibyo abandi bagezeho ,twe byatunanira bite? 


Kereka niba Matabaro yatwumvisha ukuntu Abanyarwanda bo atari abantu, bakaba ari udusimba dusuzuguritse cyane Kagame azakomeza guhonyora ubuziraherezo! Naho Kagame we n'Agatsiko ke bakaba ari indashyikirwa mu kugira intwaro za Kirimbuzi zirenze iza Mubaraki wa Misiri, iza Kadafi wa Libiya…! Icyo ni igitegekezo bwite cya Matabaro, l’avenir nous le dira!


Kuri iyi ngingo numva Abanyarwanda bakwiye guhindura imyumvire , kurema ejo hazaza h’igihugu cyabo ntibakomeze kubiharira Abasilikari b’Abicanyi bonyine ! BILAN y’ubutegetsi bw’abasilikari mu Rwanda twarayibonye : Gusogota Abatutsi b'inzirakarengane no kurimbura Abahutu ukagera n’ubwo utwika imirambo…. ! Ibyo bisubizo bya gisilikari twarabihaze, nibyo byadusenyeye igihugu, kikaba kiri uko kimeze ubu ! Igihe kirageze ngo Abasivili batekereze inzira y’amahoro, itagombye kongera kumena amaraso y’Abanyarwanda. Intambara ni inzira y’IBIGWARI n’ABICANYI.  Niba dushaka ko igihugu cyacu kiva mu mwiryane kikagira amahoro , umwe mu miti yakiza u Rwanda ni uyu nguyu : abasilikari bakwiye kuva muri politiki burundu, bakayirekera ABASIVILI nk’uko bigenda mu bihugu byose byateye imbere. Maze murebe ko Abanyarwanda batazicara hamwe,  bakajya impaka, nta mbunda zibasakuriza, bityo bakabona uko bakemura utwo dukimbirane twose twakomeje kuryanisha Benekanyarwanda.


4. Ko Abanyarwanda twese twagize uruhare mu bwicanyi bwabaye mu Rwanda ku buryo dukwiye kwicecekera ntihagire utunga undi agatoki.


Iki gitekerezo singitindaho, ntawe utabona ko ari cyo gikomeje guha Kagame ingufu kuko ubwe yivugira ko nta Opozisiyo y’Abicanyi ikwiye izina rya Opozisiyo ! Abicanyi bazumvikanisha bate ko bazinduwe no gukuraho undi mwicanyi ! Gukuraho Kagame ukimika Kayumba, ni Matabaro wenyine wakwemera ko hari icyiza byazanira Abanyarwanda !


Matabaro we, ugiye gutuma mvuga menshi : burya koko guhakwa igihe kirekire bisiga ibisigisigi mu mitwe y’Abantu ! Ubu koko urashaka gushuka Abanyarwanda ko nta cyo bo ubwabo bashobora kwigezaho, ngo kereka bose bemeye kongera kuba ba Kanyarengwe, bagashorera Kayumba (cyangwa akabashorera… !), ngo nibwo bazagera i SIYONI amahoro? Uratinyutse wemeza ko Abanyarwanda batarangajwe imbere n’abafite uburambe mu bwicanyi butsemba imbaga, ntaho bagera ? Urashaka kumvisha Abanyarwanda ko bo ubwabo byabananiye burundu kwisuganya ngo babe bakwibohoza ku ngoma y’igitugu n’AKARENGANE  ibarembeje  ? Hari umuntu w’inshuti yanjye ukunda kwivugira ngo « Sinakwanga guhakwa n’Umututsi ufite inka, ngo niruke inyuma y’uwazinyazwe ! ». Yenda arakabya muri iyi mvugo ye, ariko ntibuze ukuri. Nanjye ku giti cyanjye sinakwemera ko umuntu ambwira ngo mugurize amafaranga kugira ngo akunde ansengerere ! Dukwiye kwiyubaha, byatunanira tugapfa urw’abagabo !


Reka nsoze kuri iyi ngingo mbwira Matabaro nti: Abanyarwanda bose si abicanyi, nk'uko ashaka kubitwemeza! Ni byo koko bamwe mu Bahutu (harimo n'Abatutsi bake !) biyitaga Interahamwe nibo bakoze jenoside y’Abatutsi, babatsembera kubamara , mu gihugu hose, ngo bashaka gukemura batyo ikibazo cy'intambara ! Ku rundi ruhande, hari Inkotanyi zabaye Intagereranywa mu kurimbura Abahutu iyo za Kibeho, Byumba, Gisenyi, Ruhengeri, Bugesera…bambuka no muri Kongo , mbese aho banyuze hose basigaga bahanitse imirambo y’Abahutu ! Ntabwo ndi muri abo bicanyi. Icyaha ni gatozi. Abo bicanyi nibo bonyine Ubutabera bukwiye kubaza ibyo bakoze, abandi Banyarwanda tukikomereza urugendo. Niba Matabaro yumva ko gukingira ikibaba abicanyi, baba Abahutu cyangwa Abatutsi, ari yo nzira y'umukiro w’igihugu cyacu, njye siko mbibona, icyakora ntidukwiye kubipfa !


5. Ubwoba bw’uko leprophete.fr yaba igamije gushyigikira umunyapolitiki Faustin Twagiramungu.


Twagiramungu simutindaho. Ni umugabo uzi kwivugira. Gusa muri iyi minsi nabonye ko hari igice cy’abantu bavuga Ikinyarwanda bamwishyizemo, bikaba bigaragarira mu bitutsi bacisha muri Commentaires,ku rubuga rwacu ! Hari ibintu bitatu gusa nabivugaho :


(1)Gutukana si byiza kandi sibyo bituma igitekerezo cyawe cyumvikana. Uburenganzira bwo kuvuga icyo umuntu atekereza bugira aho bugarukira : GUTUKA abandi ni ICYAHA gihanwa n’amategeko . Niba abatukana batisubiyeho ,amaherezo bizaba ngombwa ko IBITUTSI bitongera guhita ku rubuga www.leprophete.fr. Byaba bibabaje niba Abanyarwanda bakomeje kugaragaza ko badashobora kwiyubaha, ngo batange ibitekerezo byubaka, badatukana. Abatukana bashobora no kwicana, kuko nta cyubahiro cya mugenzi wabo baba baranganwa.


(2)Niba hari abafite  ibyo bashinja F.Twagiramungu, ni uburenganzira bwabo. Ariko nibatinyuke bajye ahagaragara babivuge, bareke kuvugira mu mwobo no kwihisha inyuma y’amazina ya pseudonyme. Uko mbizi F.Twagiramungu nta ngabo afite, nta gereza afite azabashyiramo ! Mumutinyira iki niba ibyo muvuga ari ukuri ? Ariko  niba ari utuzimwe , udushyari n’inzango zidafite ishingiro dusanzwe tuzi mu banyarwanda, nimwicecekere , mureke kwibabariza umutima ku busa, ibyo sibyo bizahagarika F.Twagiramungu, ngo bimubuze gukora politiki . Ntasiba kubivuga.


(3) Abo bantu bafite ikibazo kuri F.Twagiramungu sinababonye mu matora ya Perezida wa repubulika yo muri 2003, kuko icyo gihe nari mu Rwanda kandi nkaba nari indorerezi y’amatora mu rwego rw’Igihugu(Komisiyo y’Abapiskopi gatolika y’Ubutabera n’Amahoro), no muri Cyangugu ku buryo bw’umwihariko !


Niba Abanyarwanda bari mu gihugu, Abahutu n’Abatutsi, barahaze amagara yabo bagatorera Twagiramungu kuba Umukuru w’igihugu, bazi neza ko bashobora kubizira, bifite icyo bishatse kuvuga. Kuba amajwi abaturage bamuhaye yaribwe, ntawe ukibijyaho impaka , na Kagame ubwe ntiyigeze abihakana.


Ntawe rero utabona ko abo bantu bishyize muri Twagiramungu, bavugira mu mfufu badashaka kujya ahabona, ari bamwe mu bari ku butegetsi muri iki gihe cyangwa ababuhozemo kera.

 

Abari ku butegetsi ubu batinyira F.Twagiramungu ko akiri Opposant, ko batarebye neza amaherezo yambambura ubutegetsi. Birumvikana.


Bamwe mu bahoze ku butegetsi bamufitiye ishyari . Yabaye Opposant, arwanya akarengane yabonaga icyo gihe. Gusa biragaragara ko abamwishyizemo kurusha abandi ari ba bandi bateshejwe gukora umurimo wabo bagasamarira mu nyungu zabo bwite, bakagira intege nke, bakabura ubushishozi, bakagwa mu mitego ya FPR, dore ko yo yari izi gucengera kugera no mu ngo z’Abaminisitiri no muri Q.G z’Abayobozi b'ingabo z'igihugu….Ng’uko uko Umukuru w’igihugu yarashwe nk’utagira abamurindira umutekano (Maneko zakoraga iki ? Garde présidentielle yari he ?), hanyuma abaturage b’inzirakarengane bagakererwa nk’amatungo, igihugu kigahomboka nk’ikitagira umuntu n’umwe ushyira mu gaciro wakiramira… ! Kagame n’Agatsiko ke baracyitoragurira, none dore aho bakigejeje ! Et alors ?


Ndasaba Abanyarwanda bahoze mu butegetsi bw’ihiguhu guceceka akanya gato, bakazirikana : nimwemere ibyatubayehoMWARATSINZWE, Abanyarwanda twese TWABIHOMBERAMO ! Ni ngombwa kwakira ayo mateka n'ubwo adateye ishema. Kwigiza nkana no gushakisha ba Nyirurutwerunini (Bouc-Emissaires) begekwaho ibyangiritse, ntacyo bihindura ku ngingo y’Urubanza. Ndetse ahubwo uko njye mbibona, ibihe byarahindutse. Nihagira abakomeza gushaka kogera uburimiro ku bandi, no kwiyerurutsa kandi bazi neza ukuri : aho byapfiriye hazashyirwa ku mugaragaro, maze turebe ko imizinga itavamo imyibano. Nimureke TWOROHERANE, umwanzi ni Umwe: ni Abagize AGATSIKO karenganya Abanyarwanda. Abakagize nabo bisubiyeho, bagaca ukubiri n'ingeso z' ubwicanyi , iterabwoba no kwikubira ibyiza by'igihugu, bakareka Abanyarwanda bakishyira bakizana, twese twabana neza mu mahoro mu Rwatubyaye. Niko mbitekereza.


Umwanzuro


Mariko Matabaro ndagushimira kuba warantumiye. Kujya impaka byungura ubwenge (Du choc des idées jaillit la lumière). Wakwemeye se tukazahura imbonankubone tukiganirira kurushaho ? Yenda hagira n’abandi basore bakwiyemeza kudusanga, impaka zubaka zikiyongera, amaherezo zikazatanga n’umusaruro! Imana igihe umugisha.


Padiri Thomas Nahimana.

 

 

Kanda hepfo aho wiyumvire:

 

(1) Ikiganiro cyabanje cyerekeye : la présomption d'innocence: hera ku isaha ya 30h50:

 

http://mixlr.com/ijwi-rya-rubanda/ijwi-rya-rubanda-kuva-kuwa-gatandatu-21042012-saa-0915-isaha-london-1015-isaha-kigali-2


 


(2) Ikiganiro mpaka cyakurikiye:

 

http://mixlr.com/ijwi-rya-rubanda/ijwi-rya-rubanda-kuva-ku-cyumweru-saa-1700-isaha-yi-london-1800-isaha-yi-kigali


 

Commentaires : 124
 • #124

  紅蜘蛛 (vendredi, 02 août 2013 09:34)

  巨人倍増:http://巨人倍増.kanpoudonya.com/
  ru486:http://ru486.kanpoudonya.com/
  威哥王:http://威哥王.kanpocom.com/
  紅蜘蛛:http://紅蜘蛛.kanpoucom.com/
  d10媚薬:http://d10媚薬.xxkanpo.com/
  d10催情剤:http://d10媚薬.xxkanpo.com/

  http://www.kanpoudonya.com/Product/55.html 威哥王
  http://www.kanpoudonya.com/Product/288.html 紅蜘蛛
  http://www.kanpoudonya.com/Product/393.html 花痴
  http://www.kanpoudonya.com/Product/350.html 三便宝
  http://www.kanpoudonya.com/Product/12.html 巨人倍増

  http://www.kanpoudonya.com/Product/12.html 巨人倍増
  http://www.kanpoudonya.com/Product/12.html 巨人倍増
  http://www.kanpoudonya.com/Product/12.html 巨人倍増
  http://www.kanpoudonya.com/Product/12.html 巨人倍増
  http://www.kanpoudonya.com/Product/12.html 巨人倍増

  http://www.kanpoudonya.com/Product/55.html 威哥王
  http://www.kanpoudonya.com/Product/55.html 威哥王
  http://www.kanpoudonya.com/Product/55.html 威哥王
  http://www.kanpoudonya.com/Product/55.html 威哥王
  http://www.kanpoudonya.com/Product/55.html 威哥王

  http://www.kanpoudonya.com/Product/288.html 紅蜘蛛
  http://www.kanpoudonya.com/Product/288.html 紅蜘蛛
  http://www.kanpoudonya.com/Product/288.html 紅蜘蛛
  http://www.kanpoudonya.com/Product/288.html 紅蜘蛛
  http://www.kanpoudonya.com/Product/288.html 紅蜘蛛

  http://www.kanpoudonya.com/Product/393.html 花痴
  http://www.kanpoudonya.com/Product/393.html 花痴
  http://www.kanpoudonya.com/Product/393.html 花痴
  http://www.kanpoudonya.com/Product/393.html 花痴
  http://www.kanpoudonya.com/Product/393.html 花痴

  http://www.kanpoudonya.com/Product/350.html 三便宝
  http://www.kanpoudonya.com/Product/350.html 三便宝
  http://www.kanpoudonya.com/Product/350.html 三便宝
  http://www.kanpoudonya.com/Product/350.html 三便宝
  http://www.kanpoudonya.com/Product/350.html 三便宝

  http://www.kanpoudonya.com/Energy.html 精力剤
  http://www.kanpoudonya.com/Charming-medicine.html 媚薬
  http://www.kanpoudonya.com/Product/37.html 福源春
  http://www.kanpoudonya.com/Product/41.html 五便宝
  http://www.kanpoudonya.com/Product/409.html ru486 販売
  http://www.kanpoudonya.com/Product/75.html 男宝
  http://www.kanpoudonya.com/Product/17.html 天天素
  http://www.kanpoudonya.com/Avoid-pregnanting.html 中絶薬
  http://www.kanpoudonya.com/Product/398.html 蟻力神
  http://www.kanpoudonya.com/Product/62.html 狼1号
  http://www.kanpoudonya.com/Product/62.html 狼一号
  http://www.kanpoudonya.com/Product/412.html 三體牛鞭
  http://www.kanpoudonya.com/Product/385.html 三体牛鞭
  http://www.kanpoudonya.com/Product/30.html VVK
  http://www.kanpoudonya.com/Product/225.html 小情人
  http://www.kanpoudonya.com/Product/37.html 福源春
  http://www.kanpoudonya.com/Product/28.html 三便宝
  http://www.kanpoudonya.com/Product/30.html Wenickman
  http://www.kanpoudonya.com/Charming-medicine.html 女性用媚薬
  http://www.kanpoudonya.com/Product/247.html 媚薬 カプセル
  http://www.kanpoudonya.com/Product/260.html 絶對高潮カプセル
  http://www.kanpoudonya.com/Product/43.html 紅蜘蛛 液体
  http://www.kanpoudonya.com/Product/265.html 西班牙蒼蝿水
  http://www.kanpoudonya.com/Product/66.html 催情
  http://www.kanpoudonya.com/list/19.html 殺精子剤
  http://www.kanpoudonya.com/Product/252.html 蒼蝿水
  http://www.kanpoudonya.com/Product/258.html 蒼蝿粉
  http://www.kanpoudonya.com/Product/368.html 韓国痩身1号
  http://www.kanpoudonya.com/Product/368.html 韓国痩身一号
  http://www.kanpoudonya.com/Product/451.html 終極痩身
  http://www.kanpoudonya.com/Product/232.html FLY D5
  http://www.kanpoudonya.com/Product/28.html 三便宝カプセル
  http://www.kanpoudonya.com/Avoid-pregnanting.html 避妊薬
  http://www.kanpoudonya.com/Product/15.html 中絶薬RU486
  http://www.kanpoudonya.com/Avoid-pregnanting.html 経口避妊薬
  http://www.kanpoudonya.com/Product/392.html 絶對高潮
  http://www.kanpoudonya.com/Product/12.html 巨人倍増
  http://www.kanpoudonya.com/Product/55.html 威哥王
  http://www.kanpoudonya.com/Product/288.html 紅蜘蛛
  http://www.kanpoudonya.com/Product/393.html 花痴
  http://www.kanpoudonya.com/Product/350.html 三便宝
  http://www.kanpoudonya.com/Product/350.html 三便宝 販売
  http://www.kanpoudonya.com/Product/350.html 三便宝 激安
  http://www.kanpoudonya.com/Product/350.html 三便宝 販売店
  http://www.kanpoudonya.com/Product/43.html 紅蜘蛛 液体
  http://www.kanpoudonya.com/Product/43.html 紅蜘蛛 通販
  http://www.kanpoudonya.com/Product/43.html 紅蜘蛛 激安
  http://www.kanpoudonya.com/Product/43.html 紅蜘蛛 正規品
  http://www.kanpoudonya.com/Product/55.html 威哥王 通販
  http://www.kanpoudonya.com/Product/439.html 威哥王 激安
  http://www.kanpoudonya.com/Product/441.html 威哥王三鞭粒

 • #123

  巨人倍増 (vendredi, 02 août 2013 09:31)

  威哥王:http://威哥王.kanpocom.com/
  巨人倍増:http://巨人倍増.kanpoudonya.com/
  紅蜘蛛:http://紅蜘蛛.kanpoucom.com/
  ru486:http://ru486.kanpoudonya.com/
  威哥王:http://www.威哥王通販.com/
  巨人倍増:http://www.巨人倍増.net/
  紅蜘蛛:http://www.紅蜘蛛通販.net/
  媚薬:http://www.女性用媚薬.com/
  d10媚薬:http://d10媚薬.xxkanpo.com/
  d10催情剤:http://d10媚薬.xxkanpo.com/

  花痴:http://www.花痴.net/
  紅蜘蛛:http://www.紅蜘蛛通販.com/
  威哥王:http://www.威哥王通販.net/
  三便宝:http://www.三便宝.com/
  三便宝:http://www.三便宝.net/
  狼一号:http://www.狼一号.com/
  狼1号:http://www.狼一号.com/
  d10媚薬:http://d10媚薬.xxkanpo.com/
  d10催情剤:http://d10媚薬.xxkanpo.com/
  威哥王:http://威哥王.kanpocom.com/
  威哥王:http://威哥王.kanpocom.com/
  威哥王:http://威哥王.kanpocom.com/
  巨人倍増:http://巨人倍増.kanpoudonya.com/
  巨人倍増:http://巨人倍増.kanpoudonya.com/
  巨人倍増:http://巨人倍増.kanpoudonya.com/


  威哥王:http://威哥王.kanpocom.com/
  巨人倍増:http://巨人倍増.kanpoudonya.com/
  紅蜘蛛:http://紅蜘蛛.kanpoucom.com/
  ru486:http://ru486.kanpoudonya.com/
  威哥王:http://www.威哥王通販.com/
  巨人倍増:http://www.巨人倍増.net/
  紅蜘蛛:http://www.紅蜘蛛通販.net/
  媚薬:http://www.女性用媚薬.com/
  d10媚薬:http://d10媚薬.xxkanpo.com/
  d10催情剤:http://d10媚薬.xxkanpo.com/

  花痴:http://www.花痴.net/
  紅蜘蛛:http://www.紅蜘蛛通販.com/
  威哥王:http://www.威哥王通販.net/
  三便宝:http://www.三便宝.com/
  三便宝:http://www.三便宝.net/
  狼一号:http://www.狼一号.com/
  狼1号:http://www.狼一号.com/
  d10媚薬:http://d10媚薬.xxkanpo.com/
  d10催情剤:http://d10媚薬.xxkanpo.com/
  紅蜘蛛:http://紅蜘蛛.kanpoucom.com/
  紅蜘蛛:http://紅蜘蛛.kanpoucom.com/
  紅蜘蛛:http://紅蜘蛛.kanpoucom.com/
  ru486:http://ru486.kanpoudonya.com/
  ru486:http://ru486.kanpoudonya.com/
  ru486:http://ru486.kanpoudonya.com/

 • #122

  d10媚薬 (vendredi, 02 août 2013 09:29)

  http://www.kanpocom.com/pro/qumei5mg.html 曲美 本物
  http://www.kanpocom.com/pro/Oil.html ビグレックス オイル
  http://www.kanpocom.com/pro/yilishen.html イーリーシン
  http://www.kanpocom.com/Pro/V26sx.html v26 ダイエット
  http://www.kanpocom.com/meiyao/cuiyin.html 催淫
  http://www.kanpocom.com/jingliji/shejing.html 漢方精力剤
  http://www.kanpocom.com/Pro/K-Yrunhuaji.html 性欲増強
  http://www.kanpocom.com/jianfei/hfjianfei.html 漢方ダイエット
  http://www.kanpocom.com/Pro/fuyuanchun5.html 福源春カプセル
  http://www.kanpocom.com/Pro/huachi.html ハナチ
  http://www.kanpocom.com/jingliji/精力剤
  http://www.kanpocom.com/jingliji/xingyuji.html Xing霸
  http://www.kanpocom.com/pro/superfatburning.html FAT BURNING
  http://www.kanpocom.com/Pro/hgshs.html 痩身一号
  http://www.kanpocom.com/Pro/hgshs.html 痩身1号
  http://www.kanpocom.com/pro/kingse-qidian.html 奇勝カプセル
  http://www.kanpocom.com/pro/spanische-flieged6.html SPANISCHE FLIEGE
  http://www.kanpocom.com/pro/aeigewan.html ウェイカワン
  http://www.kanpocom.com/pro/sex-drops5.html 小情人
  http://www.kanpocom.com/pro/yuxiut.html 御秀堂
  http://www.kanpocom.com/pro/xinqumei.html 曲美 ダイエット
  http://www.kanpocom.com/pro/qumei5mg.html 曲美 正規品
  http://www.kanpocom.com/pro/jugen.html 巨根カプセル
  http://www.kanpocom.com/Pro/V26sx.html V26
  http://www.kanpocom.com/pro/qumei.html 曲美
  http://www.kanpocom.com/meiyao/nxmeiyao.html 媚薬

  http://www.kanpocom.com/Pro/USA-Excitement.html 興奮剤
  http://www.kanpocom.com/Pro/pientze-huang.html 片仔廣
  http://www.kanpocom.com/meiyao/媚薬販売
  http://www.kanpocom.com/Pro/D10-meiyao.html D10 媚薬
  http://www.kanpocom.com/Pro/FLYD5yuan.html D5 原液
  http://www.kanpocom.com/Pro/INVERMA.html 蒼蝿粉
  http://www.kanpocom.com/pro/canyingshui5.html 西班牙蒼蝿水
  http://www.kanpocom.com/Pro/ANTKING.html 蟻王
  http://www.kanpocom.com/Pro/nanlu888.html 男露888
  http://www.kanpocom.com/Pro/langyihao.html 男1號
  http://www.kanpocom.com/Pro/xouzhentang.html 日本秀身堂
  http://www.kanpocom.com/Pro/hgshs.html 痩身1号
  http://www.kanpocom.com/Pro/kunchong-fen.html 西班牙昆虫粉
  http://www.kanpocom.com/pro/meirenbao.html 美人豹
  http://www.kanpocom.com/pro/MaxMan.html ペニス増大
  http://www.kanpocom.com/Pro/ANTKING.html アリ王
  http://www.kanpocom.com/Pro/ANTKING.html ANT KING
  http://www.kanpocom.com/Pro/ANTKING.html 媚薬蟻王
  http://www.kanpocom.com/pro/zhuangsantian.html 壮三天

  http://www.kanpocom.com/Pro/faguo.html Sex Slave
  http://www.kanpocom.com/Pro/SpanishFliegeD8.html SEX DROPS
  http://www.kanpocom.com/Pro/VigRx.html VigRx
  http://www.kanpocom.com/Pro/WENICKMAN.html Wenickman
  http://www.kanpocom.com/Pro/WENICKMAN.html WENICKMAN
  http://www.kanpocom.com/Pro/VVK-Wenickman.html VVK
  http://www.kanpocom.com/Pro/V26sx.html V26
  http://www.kanpocom.com/pro/satibo-capsules.html 三便宝 販売
  http://www.kanpocom.com/pro/satibo-capsules5.html 三便宝カプセル
  http://www.kanpocom.com/Pro/sex-drops5.html セックスドロップ

 • #121

  威哥王 (vendredi, 02 août 2013 09:27)

  漢方,漢方薬,精力剤,媚薬,ダイエット薬--漢方会社
  すべての取扱商品は専門家に検証、推奨され、100%正規品だと確保いたします。
  EMS(国際速達郵便)にて3日間に届く。商品到着100%保証!
  威哥王:http://威哥王.kanpocom.com/
  紅蜘蛛:http://紅蜘蛛.kanpoucom.com/
  巨人倍増:http://巨人倍増.kanpoudonya.com/
  ru486:http://ru486.kanpoudonya.com/
  d10媚薬:http://d10媚薬.xxkanpo.com/
  d10催情剤:http://d10媚薬.xxkanpo.com/
  http://www.kanpocom.com/pro/jurenbeiceng.html 巨人倍増
  http://www.kanpocom.com/Pro/huachi.html 花痴
  http://www.kanpocom.com/Pro/weigewang.html 威哥王
  http://www.kanpocom.com/pro/satibo-capsules.html 三便宝
  http://www.kanpocom.com/Pro/hong-zhi-zhu.html 紅蜘蛛
  http://www.kanpocom.com/jingliji/ 精力剤
  http://www.kanpocom.com/meiyao/nxmeiyao.html 媚薬
  http://www.kanpocom.com/zhongjue/ 中絶薬
  http://www.kanpocom.com/Pro/stlb.html 三體牛鞭
  http://www.kanpocom.com/Pro/stlb.html 三体牛鞭
  http://www.kanpocom.com/pro/beijing-ru486.html RU486
  http://www.kanpocom.com/pro/tiantiansu.html 天天素
  http://www.kanpocom.com/Pro/xiaokewan.html 消渇丸
  http://www.kanpocom.com/Pro/huazhiyu.html 花之欲
  http://www.kanpocom.com/Pro/langyihao.html 狼一号
  http://www.kanpocom.com/Pro/langyihao.html 狼1号
  http://www.kanpocom.com/pro/yueke.html 避妊薬
  http://www.kanpocom.com/pro/sex-drops5.html 小情人
  http://www.kanpocom.com/Pro/huazhiyu.html 花之欲
  http://www.kanpocom.com/pro/yilishen.html 蟻力神
  http://www.kanpocom.com/jianfei/hfjianfei.html 漢方ダイエット
  http://www.kanpocom.com/Pro/D10-meiyao.html D10 媚薬
  http://www.kanpocom.com/Pro/hgshs.html 韓国痩身一号
  http://www.kanpocom.com/Pro/hong-zhi-zhu.html 紅蜘蛛 通販
  http://www.kanpocom.com/jingliji/shejing.html 漢方精力剤
  http://www.kanpocom.com/Pro/hgshs.html 韓国痩身1号
  http://www.kanpocom.com/Pro/nanlu888.html 男露888
  http://www.kanpocom.com/Pro/Lidosprayer.html リドスプレー
  http://www.kanpocom.com/Pro/V26sx.html V26
  http://www.kanpocom.com/Pro/WENICKMAN.html Wenickman
  http://www.kanpocom.com/Pro/WENICKMAN.html WENICKMAN
  http://www.kanpocom.com/Pro/zbb.html くらはちほう
  http://www.kanpocom.com/pro/satibo-capsules.html さんべんぼう
  http://www.kanpocom.com/JingLiJi/boqi.html 勃起促進
  http://www.kanpocom.com/JingLiJi/bushen.html 滋養強壮
  http://www.kanpocom.com/Pro/hanshen.html 悍神
  http://www.kanpocom.com/Pro/xyls.html 新一粒神
  http://www.kanpocom.com/Pro/fuyuanchun5.html 福源春カプセル
  http://www.kanpocom.com/Pro/wodibo-capsules.html 五便宝
  http://www.kanpocom.com/JingLiJi/mengjing.html 精力増強剤
  http://www.kanpocom.com/Pro/FAT-BURNERS-3.html 超級脂肪燃焼弾
  http://www.kanpocom.com/Pro/zbb.html 蔵八宝
  http://www.kanpocom.com/Pro/Footsie.html 催情
  http://www.kanpocom.com/Pro/stlb.html 勃動力
  http://www.kanpocom.com/Pro/nanbao5.html 男宝
  http://www.kanpocom.com/Pro/mogenjinzhongcao.html 魔根
  http://www.kanpocom.com/Pro/juedui.html 絶對高潮
  http://www.kanpocom.com/Pro/zhongjishousheng.html 終極痩身
  http://www.kanpocom.com/Pro/xyls.html しんいちつぶしん

  http://www.kanpocom.com/meiyao/ 女性用媚薬
  http://www.kanpocom.com/pro/spanische-flieged5.html 催淫通販
  http://www.kanpocom.com/pro/canyingshui5.html 蒼蝿水
  http://www.kanpocom.com/Pro/juedui.html 絶對高潮カプセル
  http://www.kanpocom.com/pro/stlb.html 勃動力三體牛鞭
  http://www.kanpocom.com/pro/weige.html 三鞭粒
  http://www.kanpocom.com/jianfei/feiman.html ダイエット薬
  http://www.kanpocom.com/Pro/fuyuan-chun.html 媚薬 カプセル
  http://www.kanpocom.com/JingLiJi/zaoxie.html 早漏防止
  http://www.kanpocom.com/Pro/hong-zhi-zhu.html 紅蜘蛛 通販
  http://www.kanpocom.com/Pro/faguo.html 法国性奴
  http://www.kanpocom.com/Pro/nanbao5.html ナンパオ
  http://www.kanpocom.com/Pro/hong-zhi-zhu.html ベニクモ
  http://www.kanpocom.com/Pro/fuyuanchun5.html 福源春
  http://www.kanpocom.com/Pro/MaxWoman-Sex.html 催情剤
  http://www.kanpocom.com/pro/spanische-flieged5.html 催淫通販
  http://www.kanpocom.com/Pro/weigewang.html 威哥王
  http://www.kanpocom.com/Pro/weigewang.html 威哥王 販売
  http://www.kanpocom.com/Pro/hgshs.html 韓国痩身1号
  http://www.kanpocom.com/Pro/hgshs.html 韓国痩身一号
  http://www.kanpocom.com/Pro/VigRx.html VigRx
  http://www.kanpocom.com/pro/jurenbeiceng.html 巨人倍増 販売
  http://www.kanpocom.com/pro/jurenbeizeng.html キョジンバイゾウ
  http://www.kanpocom.com/pro/beijing-ru486.html RU486 販売
  http://www.kanpocom.com/pro/qumei5mg.html 曲美 通販
  http://www.kanpocom.com/Pro/VigRX-Oil.html ビグレックス
  http://www.kanpocom.com/Pro/K-Yrunhuaji.html 性欲増強通販
  http://www.kanpocom.com/pro/yueke.html 避妊薬
  http://www.kanpocom.com/pro/weigewang.html イカオウ
  http://www.kanpocom.com/pro/yueke.html 中絶薬
  http://www.kanpocom.com/pro/zsj.html 経口避妊薬

 • #120

  info (jeudi, 21 juin 2012 17:25)

  COMMUNIQUE
  Plainte au Procureur Fédéral Belge contre le Gouvernement Belge, Kagame Paul, le FPR et le gouvernement du Rwanda. Cette plainte demande la convocation de Kayumba Nyamwasa, Gahima Gerard, Rudasingwa Théogène, Twagiramungu Faustin, Karegeya, Musangamfura Sixbert, Furuma Alphonse et d’autres membres du gouvernement du FPR et cadres militaires, pour que ces gents puissent être entendus.

  Je porte à la connaissance du public qu’hier le 20 juin 2012, j’ai déposé une plainte au Procureur fédéral belge contre Kagame Paul, contre le FPR et contre le Gouvernement du Rwanda.
  La plainte a été déposée à la police locale qui a délivré le PV et à la Police Judiciaire fédérale Belge à Bruxelles. L’accusé de réception de la plainte a été signé par le Commissaire Judiciaire chargé du Groupe de Droit Humanitaire à police fédérale de Bruxelles, square Victoria Régina 1, 1210 Bruxelles.
  Voici quelques éléments qui font partie du contenu de la plainte :
  « Je porte plainte contre Kagame Paul et contre le FPR et le gouvernement qu’il (le FPR) dirige depuis 1994 pour avoir commis le génocide Hutu et lé génocide Tutsi en 1994 et après 1994 au Rwanda et au Congo.
  Je porte plainte contre Kagame Paul et contre le FPR et le gouvernement qu’il dirige depuis 1994 pour avoir commis lé génocide contre les Congolais.
  Pour le génocide Tutsi, certains Tutsis de l’armée du FPR ont tué d’autres Tutsis en 1994. D’autres tutsis du FPR ont participé à la planification et à l’exécution du génocide Tutsi. Par ordre du FPR, certains Tutsis ont empêché l’ONU de venir secourir les Tutsis.
  Je porte plainte contre l’Etat Belge qui a soutenu et financé l’Etat génocidaire Rwandais dirigé par le FPR depuis 1994.
  Je porte plainte contre le réseau du FPR en Belgique (Membres, lobby, agents de renseignement et autres). Je porte plainte contre les personnes qui ont aidé l’Etat Rwandais en Belgique depuis 1994 pour que la Belgique puisse continuer à soutenir l’Etat Rwandais génocidaire dans ses actions d’extermination des Rwandais et des Congolais.
  Pour les membres du gouvernement Rwandais dirigé par le FPR depuis 1994, les hauts cadres militaires, les organisations non gouvernementales et autres qui travaillent ou qui ont travaillé avec le gouvernement du Rwanda depuis 1994, je demande que tous soient convoqués et entendus.
  Pour Kayumba Nyamwasa, Gahima Gerard, Rudasingwa Théogène, Twagiramungu Faustin, Karegeya, Musangamfura Sixbert, Furuma Alphonse et d’autres membres du gouvernement du FPR et cadres militaires, je demande que ces personnes soient convoquées et interrogées.
  J’annexe à cette plainte, les témoignages pour les crimes commis par le FPR au Rwanda et au Congo ».
  Je demande un soutien à chaque citoyen Rwandais, Congolais, Belge et autre qui a la bonne volonté pour que cette plainte puisse donner des fruits dans le plus bref délai.
  Fait à Bruxelles, le 21/06/2012
  RUTAYISIRE Boniface
  Président de l’association des victimes TUBEHO TWESE, COMITE INTERNATIONALE POUR LES VICTIMES DE LA HAINE ETHNIQUE MASSACRES ET GENOCIDE et Président du Parti Politique Banyarwanda.

  Tel (32) 488250305 (Belgique)

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • #119

  mundebere (lundi, 30 avril 2012 00:44)

  #118
  NSHUBIJEHO MSG WAKUYEHO
  Muvandimwe wanditse inyandiko ifite nr 118 navuze hejuru mbanje kugushimira ubutwari wagize bwo guhangana n'izi ngirwa ba Padri kuko ibyo nanjye naboneye kuri uru rubuga biteye agahinda inyandiko zubaka nk'iyo nari nashyizeho mu cyumweru gishize ariko ntabwo binsha intege ahubwo nzakomeza nanjye guhangana nabo nkuko nawe ubikora, barazisiba naho izitukana ibiteye isoni zo barazireka nta kibazo, kera nari nziko aba Padri ari abantu batowe n'Imana kugirango bigishe abantu inkuru nziza urukundo no gushyira mu gaciro ariko byarantagaje kubona inkuru zitukana nkabo nta nimwe bavana kuri uru rubuga bwabo ariko inkuru zibabwiza ukuri zikosora amakosa bakora zirimo ubwangenge zibabwiza ukuri, zose bahita bazivanaho none nanshakaga kubaza bano pa pardi ibibabazo bikurikira.

  Ko birwa ba rega president kagame ko aragwa ni igitugu no kurenganya abanyarwanda bamwe bo mu bwoko bwa b'abahutu n'abandi (nubwo nemera ko bibaho kandi ari amakosa), bo ko batangiye kugira igitugu no kurenganya abababwiza ukuri kandi nta butegetsi bafite uwaramuka abubahaye byacura iki ko batangiye kurenganya no gufunga inyandiko zibabwiza ukuri ntacyo baricyo nta butegetsi bafite, ubwo butegetsi bifuza bo na Twagiramungu cg n'abandi bantu bab' abahezunguni batekerereza nkanbo bagegeze k'ubutegetsi n'ubwo bidashoboka uwabubaha byacura iki? n'icyi kintu kizima bageza ku banyarwanda, biraboneka ko ntacyo uretse kudusubiza nkaho twari hagati ya Avril na Juillet 94 mu icura burindi aho umwana arira nyina ntiyumve, iteka bacira abanyarwanda batameze nkabo mubyo batekereza urubanza kandi bagobye kwiheraho kuko nibo bafite ikibazo bikomeye nibo badakiranukiye Imana.

  Gusa nakomeza bwira bano ba Padri ko ibyo bibwira bidashoboka mu rwanda ko bishoboka ko abanyarwanda tubana dukundanye twubahana bishoboka nta kabuza, kuko ndibuka kera nkiri umwana nari umuhereza wa ba padri biyubashye kandi bihesha agaciro nka Nyiricyubahiro Mgr Jean Baptiste Gahamanyi cg Mgr Alexis Kagame cg Padri JB Yirwahandi, padri Kanyoni, padri charles n'abandi ba padri babanaga, bose bari abapadri barangwa n'urukundo bigisha buri gihe urukundo no kubahana uriko izi ngirwa ba padri zirangwa n'urwango inzika,ivanguramoko, kwisuzuguza, no gucamo ibice abana b'urwanda ntacyo bizabagezaho uretse kwikururira umuvumo.
  Nkaba nakomeza mbasaba nkuko Bibiliya ibivuga neza nuko ibya Kayizari ( ntabwo mvuga Général) babiha Kayizari iby' Imana bakabiha Imana, noneha bakigisha abanyarwanda urukundo nkuko abandi bagenzi babo babikoze mu bihe bikomeye nka Padri Everigiste Rukebesha cg Padri Uwimana Emmanuel uko babaye intumwa nziza z'Imana batitayeye ku moko cg uturere tw'intama z'Imana baragijwe bakagerageza gukiza abo bashinzwe kurinda Imana ikomeza ibahe icyubahiro n'imigisha myinshi bakwiriye. Kuko ndabizi ko izi girwa ba padri bahita bavuga cg bambaza ngo Nyiricyubahiro Rukebesha abahe cg Nyiricyubahiro Padri Chicago ninde wamwishe,kuri njyewe icyo ntabwo ari kibazo kuko uwabahemukiye wese kuberako bakoze akazi kabo, umunsi umwe azabibazwa byanze bikunze, nkuko n'izi ngirwa ba Padri nabo bazabazwa urwango babiba mu bana bu rwanda bakoresha ko ari intumwa z'imana, nkuko Habyalimana cg kagame imiborogo bateje mu bana b'urwanda nabo umunsi umwe bazabazwa kwisobanura, nubwo batabibazwa n'umwana w'umuntu bazabibazwa n'uwiteka hamwe namwe kuri wamunsi w'urubanza rw'imperuka nkuko Byumvuhore yabiririmbye cg Bibiliya ibivuga. Ngakomeza bwira aba biyise intumwa z'Imana ko bagerageza kwigisha urukundo aho kwigisha urwango amazi atararenga inkombe kandi nshimira uyu mugenzi wanjye nubwo ntamuzi, buri munsi basiba inyandiko ze ariko agakora uko ashoboye buri munsi akazisubizaho kugirango abanyarwanda bamenya ukuri bo gukomeza kwibeshya no kubeshywa kuri bano ba padri, urugero rwiza wa duhaye natwe tuzarukurikiza kugirango abanyarwanda bakomeze bamenya kuri ko umwanzi wacu atari umuhutu, umututsi cg umutwa ahubwo umwanzi wacu ari abantu bameze nkaba ba padri bigisha umwirarya muri bene kanyarwanda, kandi nkarangiza mvuga ko ntacyo mfa na Kiriziya gaturika ko ahubwo namaganira kure abanyatiku bashaka kuvuga mu izina rya kiriziya twase dukunda kandi twubaha, kandi nshaka kubamenyasha ko intambara mwatangiye mwe ba Padri, twe abavugisha ukuri twahagurikiya kuyirwana kandi byanze bikunze tuzayitsinda maze mugakorwa n'isoni kandi tuyitsindira mbere na mbere kuri uru rubuga mwifunguriye, ubwo ibindi bitekekerezo byubaka kandi bihuza banyarwanda byigisha urukundo bizagena bibageraho buri gihe mu minsi izaza.
  Nkaba narangiza nsaba bano ba Padri kugarukira Imana kandi niba batabishoboye nkaba mbamenyasha ko bigaragara ko bitandukanije n'Uwiteka hanyuma niba bifuza gukomeze kubeshya ko bari mu inzira igana kurimbuka bo n'abatekereza kimwe nabo. Mwese abasura uru rubuga mbifurije imigisha y'Imana kandi Imana ikomeze ibarinde kandi ibahe imigisha yayo. Mukomere

 • #118

  mundebere (lundi, 30 avril 2012 00:43)

  Nimurebe bano ba Padri batwigisha Democratie no kumenya kujya impaka ibyo bakora ntihagira umuntu numwe uzongera kubibeshyaho, umuntu urimo agira inama Bishop Rucyahana kandi we atabasha kwihanganira abamunenga. Reka nongere mbagezeho inyandiko yanjye y'ejo yakuye kuri runo rubuga kugirango abatarabashije kuyisoma babashe nabo kuba bayisoma maze twese tubashe kumenya imigambi mibisha yaba ba Padri barangwa n'ivangura mu bana bu rwanda.

 • #117

  Gatama (vendredi, 27 avril 2012 16:53)

  Musonera gicucu!!!

  None se ubabajwe niki wa muswa we ko aritwe twiyicanira waturetse mwa?? udufitiye impuhwe se bikaba bituma ubwejagura?? mwaratsinzwe izuba riva kandi ubu ntitugikoresha GATIMBA na RPG gusa kuko na BM twarazizanye. Mubanze rero mumare 30ans hanze hanyuma muzamenya icyo gukora.

 • #116

  Mbaga Tuzinde (jeudi, 26 avril 2012 18:01)

  Niko NAHAYO we, #115
  Urashaka kutubwira ko nka Ibingira agiye mu kindi guhugu yakomeza igarade afite ubu?
  Tubwire se ipeti afite ubu muli uwo mulyango mpuzamahanga wa gisilikare? Mbese uwo mulyango witwa akahe kazina ra?
  Uzabeshye abahinde kura ibyaho!!!

 • #115

  Musonera (jeudi, 26 avril 2012 15:58)

  Yewe uri Gatama koko ibyo uvuga ubukoreshwa n'agatama.Reka nkubwire umuntu wese wishe agomba kubihanirwa n'amategeko abigenga,yaba umuhutu cg umututsi bose ni abanyarwanda.
  FPR ubwo yateraga u Rwanda yatangiye nabi ubwo yicaga abaturage b'i Byumba;ibyo ndizera ko ubizi neza.
  Njye maze kubona ko yinjiye ari ukwica gusa kandi nta génocide yari yakaba ndareba ngasa Interahamwe ntazirenganya cyane kuko bakoze nkibyo Fpr yakoze icyinjira k'ubutaka bw'u Rwanda.Interahamwe zabakomwe mu nkokora, nahubundi iyo zitabatanga mwari mufite umugambi wo gutsemba abahutu bo mu gihugu hose.Urucira muka so rugahitana nyoko, nimureke ingeso mufite kuva kera kuva kubami yo kwica murebe ko mutazaba bazima.Mwatoje interahamwe kwica;mereke rero zibahekure izuba riva nimwe mwabibigishije kuko interahamwe zari ziyobowe n'umututsi KAJUGA Robert n'abandi batutsi benshi nzi bari mubuyobozi bukuru bw'interahamwe.None ngo ni abahutu bakoze génocide; Ganda gahutu waragowe ;abatutsi baricana barangiza ngo ni gahutu.Mwarekeyaho ko mutazabica ngo mubamare ko byabananiye mwatuje ko imigambi mibi yanyu ko ntacyo ibagezaho kizima.

 • #114

  Gatama (jeudi, 26 avril 2012 15:08)

  Wowe Musonera,

  Ndakumenyesha cyane ko ayo magambo uvuga utayavugishwa no gukunda rubanda ahubwo ni urutwe runini ufite!! niko sha !! Abo bantu 60 FPR uvuga ko yishe i cyangugu baruta 20 000 byaguye MIBILIZI,BUGARAMA,BUSHENGE n'ahandi bazira abo uvugira?? wibwira se ko hari umuntu uruta undi nkuko mwabyigishaga?? Jye ahubwo nuririra abahutu bapfuye ngo bishwe na FPR ndamugaya kuko adatekereza! none se igihe abatutsi bicwaga igihugu cyose mwunvaga bizarangiriraho??keretse niba mutanasoma BIBILIYA.
  Bazize ibyo bari cyangwa benewabo bari bamaze gukorera abandi kandi bashungera! zirya nyama baryaga se babonaga zavuye ku giti cyo mu ishyamba?? arararar!!! ariko uziko namwe mwamenye ko umuntu ava amaraso??mwunvaga mu mitwe yanyu rero muzajya muva congo mukica nabarokotse mukisubirirayo nta nkomyi!! muzapfa kugera ubwo muzunva ko umuntu ari nkundi bwana!!

 • #113

  Musonera (jeudi, 26 avril 2012 13:18)

  Wowe numéro 108 ndagirango ngusubize muri make nkubaza iki kibazo "Iyo ugiye mumurima wawe w'ibishyimbo ugasangamo urumamfu;(ibyatsi byica imyaka)icyo gihe uzafata icyemezo cyo kurandura urumamfu n'ibishyimbo? Abahutu yewe nabamwe mu batutsi bari barahungiye muri Congo uremeza ko kuri wowe bagombaga kwicwa.Izo mpunzi zagiye muri congo bahunze FPR aho yanyuraga yica abaturage,ingero zirahari ni nyinshyi cyane.Abasigaye mu Rwanda ngo ntakibazo bafite?Yewe icecekere ureke gusetsa imikara urimo uravuga ubogama kuko nanubu abanyarwanda baracyahunga Kagame.Mu Rwanda uravuga bakagufunga waceceka ngo uri icyitso cyabagiye hanze.
  Urakomeza uvuga ngo muri Cyangugu ngo nt'abantu FPR yishe;
  niko uri uwo mukahe karere njye nzi abasivili bagera kuri 60 FPR yivuganye;kandi ntantambara yari ihari;reka kwibeshya ubeshya rubanda FPR ni umuryango wo kwica gusa.

 • #112

  NAHAYO (jeudi, 26 avril 2012 13:07)

  KAYUMBA aracyari GENERAL, Impamvu n'iyi ayo mapeti ya gisilikare wumva yandikwa ku isi hose kuko burya hari umuryango mpuzamahanga wa gisilikare benshi ntibabizi ariko urahari, bivuga ko iyo uri capatain i kigali wajya no muri FRANCE ukaba captain, niyo mpamvu abavuye mu zatsinzwe, RWARAKABIJE, RUHASHYA, GATSINZI... bose bagifite ariya mapeti, hari uwitwa BIVUGABAGABO MARCEL uba TOULOUSE ni umusivili ariko ukora muri sosiyete ya SECURITY aracyitwa MAJOR. uti se kuki kuko KAYUMBA ari mu basilikare banize, amashuri ye afite aho ahurira n'amapeti ye. so ipeti ni TITRE si umurimbo cyangwa izina gusa.

 • #111

  mahano matabaro! (mercredi, 25 avril 2012 04:05)

  matabaro we uri mahano ahubwo, niba wishingikirije abicanyi ngo bazakugeza kuri democracy uragowe! ntawutaguseka rwose!

 • #110

  Kuri 111 (mardi, 24 avril 2012 22:01)

  Rwose kubigaragara uri intore kuvuga ko kayumba ari umwicanyi sukwanga abatutsi urwanda uvuga natwe tururimo twumve ibintu kimwe wambwira aho kayumba yigeze yemera ko we ubwe yishe none se umbabazi uvuga zive kubigaragara uri umuhezanguni wamoko ubwiyunge itonde wihubuka uza mumashuri yisumbuye aho twiga ubu nibwo uzamenya ubwiyunge uruta uzabubona kumyaka cumi nitanu nafuzwe amezi atatu nzi kuvuga ko ihahamuka ryateguwe mukigo nabyumvishe bitegurwa niga inyanza numwaka wa 2 ese uvuze ibyazi bikitwa ingengabitekezo nibwo bumwe nubwiyunge ndumva ziriya nama zawe zikocamye ibyiza wazigumanira pe imana ikurinde

 • #109

  Kuri 112 (mardi, 24 avril 2012 19:39)

  Uwasoma umutwe w'ibyo wanditse yagira ngo rwose ni ubutumwa...yewe nta kirimo ni imishishi rwose...UBWO RERO NGO BAGIRE NGO WIBITSEHO GUSESENGURA IBINTU,,,ashwiiii ahubwo nkubwize amanyakuri...Iyo KAGAME NA FPR ye bagira uburyo bwo kwirenza abayobozi ba leprophete baba barabikoze kera...ni kimwe na Ingabire...bari bazi ko mugahe gakwiye ibyabo bizaba byakemutse none bari kubanywesha amazi umucuri. Umuganda wabo barawukoze ahubwo ndabona warakererewe kubshya ko uri intore ngo bakwihere agatubutse nk'abandi bose. Hababaje ibyawe naho abo Bagarau b'Uhoraho ntacyo muzabatwara...urinzwe na yo ntahungabanywa n'akizinduye kose..

 • #108

  Reader (mardi, 24 avril 2012 19:34)

  Kuri Padiri Nahimana Thomas,

  Nkunze gusoma inyandiko zawe aho ugaragaza ko abicanyi batagombye kugira uruhare mu kubohoza abanyarwana, kandi ko umwicanyi kabombo atagomba gusimburwa n’undi mwicanyi kabombo mu kyobora u rwanda. Ndetse unavuga ko imbaraga za gisirikari zigomba kuva muri politiki y’u Rwanda, inzego z’ubutegetsi ndetse na politiki y’igihugu bikajya mu maboko y’abasivile; hanyuma igisilikari kikayoborwa n’abacivile nk’uko bigenda mu buhugu byose byatenye imbere muri demokarasi.

  Ibyo bitekerezo byawe ni byo kandi birumvikana ni byo byatumye ibihugu byateye imbere muri politiki n’ubukungu bigera aho byageze.

  Gusa mfite ikibazo n’amakenga kubyo uvug a iyo utangiye gusesengura amateka y’u Rwanda. Kuri wowe, abahutu barishe kandi n’abatutsi barishe, ndetse ugashyira ho n’abanyekongo. Ni byo ubwo bwicanyi bwarabaye kandi ababukoze bagomba kuburyozwa. Ariko mu gusesengura kwawe, utaruka akenshi ubwicanyi bwa Habyarimana, ari nabwo bwazanye genocide mu Rwanda. Iyo uvuga usa nugira habyarimana umwere, ndetse ukibagirwa umuvumo u Rwanda rufute w’ubwicanyi ko wahemberewe na Habyarimana n’ubutegetsi we.
  Niba utabizi reka mbigisobanurire: Habyarimana ni we musilikari mukuru wa mbere wa Repubulika y’u Rwanda.Ingabo z’igihugu zigira inshingano ya mbere yokurinda abaturage n’iby’abo mu gihugu; kuva habyara yakinjira mu gisikari yaranzwe no kwica abaturage, cyangwa guhagararira abicanyi bica abaturage b’igihugu ke. Byarabaye muri 1960,1961,1963,1967,1973,1991,1994. Muri iyi myako yose yari umuyobozi mukuru w’ingabo cyangwa se w’igihugu cyose. U Rwanda rwagushije ishyano ubwo Habyarimana na kagame bavukaga. Muri 1973, habyarimana yateje ubwicanyi kugira ngo abone uko ahirika ubutegetsi yitangirire inzira ye y’igitugu. Yishe abanyapolitiki b’I Gitarama, atavanye mo na Perezida Kayibanda. Abavuga ngo habyarimana yakwibukwa, kuki se yakwibuka kandi we ataributse Kayibanda? Urupfu yapfuye rwari rumukwiriye urebye uko yishe abandi, ushyizemo kayibanda n’umurwango we. Iyo rero ugiraHabyarimana umwere, ugashaka no kumuvugira, bigaragaza ko hari icyo ushaka guhisha kandi ujijutse, byose ubyumva neza.

  Ku kibazo cyo kwicwa kw’abahutu na FPR muri za Gikongoro, Ruhengeri Gisenyi no muri Congo, ni byo koko biteye agahinda ko abo bantu bishwe, ariko ntibyagombye kuba ikibazo nyamukuru. Kuko abahutu bagomba kumva ko igihe biyemeza ga kumara abatutsi, bari biyemeje no kwemera ingaruka z’ubwo bwicanyi. Nonese ushaka kuvuga ko abahutu bari kwica bikarangirira aho? Ibyo ntabyo uzabona mu isi. Si mu Rwanda gusa, ahantu hose habaye intambara ho kwica abanyagihugu biraba. N’ibyo bihugu byateye imbere tuvuga birabikora, iyo umusikari umwe apfuye muri Iraki, abanyameraiaka bamara abanya-iraki. Si byiza, ni yo mpamvu nta muntu wagombye gushoza ubwicanyi. Uti abahutu barishwe mu ntambara y’abacengenzi, none se ushaka kuvuga ko ingabo za kagame zari kureka abacengenzi bakaza bikica n’abarokotse genocide bari bamaze gukora? Ibyo nawe ntabyo wakora.
  Uti abahutu barishwe muri Congo, none se ushaka kuvuga ko abantu bahisemo kwifatanya no gukurikira interahamwe, ari bo nzirakarengane noneho abari basigaye mu Rwanda bicwaga n’abacengenzi bo Atari abere? Gufunga inkambi zo muri Congo cyari igikorwa kikwiye kugira ngo u Rwanda rugire umutekano. Kugeza ubu jye mbona ari cyo gikorwa kagame yakoze kiza.
  Cyakora icyo mvuga cyo ni uko abasirikari ba FPR barishe bagomba kubiryozwa. Abishe abacivile badafite intwaro bagomba guhanwa by’intagarugero. Ingero zirahari. Urugero naguha ni abishe abasenyeri n’abapadiri I kabgayi, bagomba guhanwa bya nyabyo wongeye ho kagame wayoboraga izo ngabo. Ariko abacivile bifatanyije n’iterahamwe bakanahungana na zo bakanga kwitandukanya nazo mu gihe cy’imyaka ibiri irenga, ntawe bagombye kubera umutwaro. Abacivire bahishe abacengenzi, bakicwa, abo si abacivile ni abasirikari, ntawe bagombye gutesha umwanya. Abacivile bishwe n’inkotanyi ku butaka bw’u Rwanda bagomba kurwozwa inkotanyi, kagame n’abasilikari be bagomba kubaryozwa.

  N’aho ubundi ibyo byo kuvuga ngo abahutu barishwe, utabashyize mu byiciro nta shingiro bifite. Abahutu basigaye mu Rwanda, inkotanyi zarahabazanze, abatarazirwanyije ntacyo babaye. Urugero naguha ni I cyangugu, nta muhutu wishwe n’inkotanyi mu ntambara nk’uko byabaye mu Rugengeri-Gisenyi. Impamvu ni uko abanyacyangugu batifatanyije n’abacengenzi.

 • #107

  bigwabishinze (mardi, 24 avril 2012 17:39)

  erega Nahimana numuhanga kubona rero uwajya impaka nawe akamutsimbura byafata ikindi kinyejana. nibyo koko abahanga turabafite kandi benshi cyane, ariko batazi kuvuga. erega kuvuga nabyo nimpano iva k umana. gusa nahimana azi kuvuga kandi azi ibyo avuga. njye nzamushaka tuganire kubulyo igihugu cyacu cyava mu gihirahiro.

 • #106

  Abanyanduga bo bite? (mardi, 24 avril 2012 17:33)

  FPR=Abatutsi FDU=Abakiga RDI=abashi Mwamenyera ishyaka ry'abahutu b'induga ngo mbe ariryo nyoboka?

 • #105

  Matabaro uri umugabo (mardi, 24 avril 2012 16:54)

  Mataboro, uri akagabo ndetse akira udutoki pe! Wasobanuriye umushi aranga akubana imbwa. Ariko uko watangiye niko washoje udahinduka.Ubwo nibwo bwenge mureke impapuru zisa n'impimbano zirirwa hano kuri urubuga zidafite agaciro.Imana ikumpere umugisha.

 • #104

  KANYARUBIRA2 (mardi, 24 avril 2012 16:10)

  FUD + RCN=IBIRAMBU niba nawe barakwitoraguroye nka feu Col
  Kanyarengwe courage.Aliko MUZUNVA ryalI?BAZIRONGE ZANGE ZIBE ISOGO¨¨

 • #103

  kayumba, Rukokoma bose ni ikitonderwa (mardi, 24 avril 2012 14:51)

  Umwanzuro.
  Abazi FPR bavugako hari abatutsi bayo babi kurusha kagame, iby'i Rwanda ni amayobera.jyewe mpanze amaso Uwiteka kuko mbona isi arigatebegatoki.
  padri ati Rukokoma yivugire, kukise mutareka na Kayumba akivugira(abicanyi n'abagambanyi sindikumwe nabo)

  Kayumba na Twagiramungu bose niba Faustin.
  Umwe ni umwicanyi ruharwa undi ni umugambanyi ruharwa.
  Uwa mbere akwiriye ubucamanza uwa kabiri ntakwiriye icyizere!

 • #102

  muhire gasarasi (mardi, 24 avril 2012 14:36)

  ubu mu Rwanda rwacu nta banyapolitiki mpabona ahubwo abagabo bahayobora nako baroha rwanda ni ama-GANGSTER kuko ubundi nta n'ishyaka riri ku butegetsi ahubwo ni UMURYANGO kandi tuzi neza ko, mafia zose zikorera mu miryango zikayoborwa n'aba gangsters badatinya guhotora no guhonyanga agateka ka muntu kandi kugirango ubinjiremo ugomba kurahira, wahirahira gato bakakwirahira niko bateye kandi batinya abaturage...ariko nibyo baradutesa ariko umunsi twabateye ntibazawuva. ndasaba umu-gangster mukuru kagame kugomorora umugezi yagomeye kandi ariwo urimo ubwiyunge bw'abanyarwanda, amahoro n'urukundo ndetse na demokarasi

 • #101

  Les exploits du divisionniste Twagiramungu aux FRD (mardi, 24 avril 2012 14:27)


  Forces de Résistance pour la Démocratie (FRD)

  Les Forces de Résistance pour la Démocratie sont nées avec la démission du Gouvernement du FPR de Faustin Twagiramungu et de certains de ses ministres. Les FRD vinrent le jour à l’initiative notamment de Sixbert Musangamfura et de Eugène Ndahayo. L’acte fondateur est intervenu le 26 mars 1996. En 1998, elles publient un document intitulé : « Appel à toutes les forces de changement pour sauver le Rwanda » qui est une sorte de projet de société de ce parti.

  Les têtes de proue des FRD étaient Faustin Twagiramungu, mais également l’ex-ministres Seth Sendashonga, l’ex-Directeur de cabinet Eugène Ndahayo, l’ex-Directeur du Trésor Eugène Ruberangeyo et l’ex-diplomate à Kinshasa Jean de Dieu Tulikumana. Le Président fut Eugène Ndahayo (France) alors que Jean de Dieu Tulikumana (Belgique) était Secrétaire Exécutif. Cela n’a pas fait longtemps et une divergence éclata entre Faustin Twagiramungu et Seth Sendashonga. Ce dernier fut tué à Naïrobi par des escadrons avec la main invisible du FPR. Le virus qui minait les FRD se développa. Jean Baptiste Mberabahizi, qui venait d’entrer lui aussi aux FRD, et Jean Baptiste Nkuliyingoma, claquent la porte. Ils vont rejoindre le Congrès Démocratique Africain (CDA) autour de James Gasana (Suisse), Dismas Nsengiyaremye (France) et Nkiko Nsengimana (Suisse).

  Faustin Twagiramungu ne tardera pas non plus à être en désaccord avec ses partenaires restants, dont le Président du Parti Eugène Ndahayo, et fut obligé de partir. Aujourd’hui, Eugène Ndahayo reste Président des FRD et Jean de Dieu Tulikumana, Secrétaire Exécutif.


  Source: http://www.musabyimana.net/lire/article/paysage-de-lopposition-politique-rwandaise/index.html

 • #100

  KANYARUBIRA (mardi, 24 avril 2012 13:18)

  LE PROPHETE YARAGUZWE NA KIGALI MUYITONDERE
  MUSHISHOZE KUBYO BANDIKA BARWANYA F D U NA R N C
  KUKI KIGALI BAYIHARABIKA NTIBIKOME

 • #99

  uyunawe ararambiranye (mardi, 24 avril 2012 12:53)

  kuri 88 ndagirango ikihutirwa suguhindura amazina ya zadiyosezi n'amaparuwasi biri murwanda. njewe ndiyumvira ntihenze igikenewe kurusha ibindi nuguhindura imitima.
  uwo mugabo musoni aratuvuna kandi nawe arbizi ico sico gikenewe.
  Bashumba ba kiliziya gaturika nimwemera ivyuwo mugabo muzitegure nuko tuzahindura amazina, nawe musoni urabanze uduhindurire impapuro zamavuko,diporome,.... ntuzabibare mumfaranga ntayo dufite kuko umushinga niwowe uwuzanye.mbega buriwese ico arose buzacya dukurikire aka nakumiro.

 • #98

  think#think (mardi, 24 avril 2012 12:03)

  Hari abagira bati:mushatse mwakwemera ibyo MATABARO avuga kuko nt'amagambo gusa azavanaho Kagame ngo izo ni inzozi kuko u Rwanda atari Syria ,misiri,Libya ,tunizia.
  Bati dukurikire Kayumba we uzamudukiza.

  Aha ndi ukubonamo ubuswa bwinshi no kwikunda bikabije ,erega abanyarwanda ibibazo byabajyanye imahanga ntabwo ari Kagame gusa!!!!abenshi bahunze akarengane kari muri system ya FPR
  Ntabwo Kagame abambari ba NYAMWASA bamwirengeje aribyo byatanga ituze ,Abahoze muri FPR aribo ba RNC bataha ariko rubanda n'ubundi yakomeza guhora ishyanga ,yewe hari nabari mugihugu bahunga kubwinshi ,ngirango GAHIMA muzi ibye .
  Intambara cyangwa gukuraho ubutegetsi kungufu byagisirikare ntabugizi bwanabi bukorerwa rubanda birenze ibyo.inzira yamahoro n'ibiganiro niyo ikwiye kujya imbere.

  Niba mwumva ko Kayumba yahabwa imbabazi kuki mwumva ko Kagame atahabwa imbabazi kuki mwumva ko Kambanda atahambwa imbabazi cyangwa Bagosora ,ibi rwose abantu bikorera Nahimana barata igihe cyabo cy'ubusa turi bakuru bihagije kandi twarambiwe politic y'amacenga ,nimukore politic ivugira rubanda itari iyagatsiko kagamije kurya ibyarubanda .

  Intambara hagati ya RNC ngo na Twagiramungu ,ibi rwose tureke kubyita intambara ,erega izi ni debats zatangiye hagati y'Abanyarwanda ,ese kuki mbona Nahimana ari gutitiza imbaga ?aravuga icyo atekereza abantu bagacika ururondogoro ngobya citse yaciye inka amabere ngo kuko avuze Nyamwasa ,ngo amuciriye urubanza ataraburana.
  Njye nk'umuntu wumva ibyo Nahimana avuga numva ari ibitekerezo bye kuko nti umunyarwanda nkabandi kandi ndumva ntarwego ahagarariye rufata ibyemezo ,ni ibitekerezobye ntakwiye kubizira .

  Ariko iyo abantu bihanukira bati tuvaneho Kagame niwe mubi ,yego zitukwamo nkuru ,ariko dushyize m'ukuri Kagame siwe wenyine wakoze amakosa .Kurwanya Kagame sibyo biza tuzanira amahoro tunyotewe ,ahubwo guharanira UKURI nibyo izadusanira igihugu .Kuko kubakira igihugu kuruhembe rw'umuheto ntacyo bimaze .twarabibonye KURUCUNSHU,twarabibonye IGITARAMA ,Twarabibonye 1973 twrabibonye 1994 intambara yo kwimika UKURI niyo nzima.
  Nimureke dushinyirize tumywe umuti usharira ariko uzatugeza kubumwe n'ubwiyunge ntamacenga .

 • #97

  Rubaga2009 (mardi, 24 avril 2012 12:03)

  Padiri mwana wa mama, ndagusaba gukoma urusyo ukoma n'ingasire. Ndi gukoresha mobile sindatinda nandika ariko nshaka gufatikanya points ebyiri zinyandiko yawe mucyo nakwita Kayumba VS Twagiramungu. Njye muri 1994 nari mfite 17ans nkaba nari ntuye i Kamembe. Ndakwemera cyane iyo ubwira abanyarwanda ko batagomba kujya inyuma ya Kayumba ngo babonye umukiza wo kubajyana i Siyoni. Ariko ntukibagirwe amateka ngo ureke gutanga urugero rwo kwibeshya F. Twagiramungu (sinamutuka ariko ndakubwiza ukuri) yakoze akorana n'inkotanyi kuva muri za 91. We ubwe ahagurutse akatubwira ati ''mwa bana mwe ntimuzibeshye ngo mujye inyuma y'abicanyi ngo mugiye kurwanya abandi''twamwumva kuko yaba avuga ibyo yakoze, ariko kwizera ko nawe ejo atakongera akicarana na Kayumba cg Kagame bagasinyana andi masezerano nkayo basinye muri 91 nta wabitwizeza. Ese kuki batamufunze agiye kwiyamamaza muri 2003 ntibanamubuze kongera kwihungira bamaze kumwiba amajwi? Kuki se Ingabire yagezeyo bagahita bamufunga? Ibyo hari icyo bisobanuye?

  Umwanzuro.
  Kayumba na Twagiramungu bose niba Faustin.
  Umwe ni umwicanyi ruharwa undi yibeshye kubicanyi kandi twaramwubahaga nk'inararibonye bidukoraho.
  Uwa mbere akwiriye ubucamanza uwa kabiri ntakwiriye icyizere!
  Mwirirwe

 • #96

  Dore uko biri (mardi, 24 avril 2012 11:44)

  UNAR=MRND=FPR=RNC=NAZI
  Mwumvise Kigeli yicuza cg ngo ahakane ubwicanyi ubwami bwabatutsi bakoze imyaka isaga 1000? Hehe? Ryari?

  Mwumvise ingoma yabungura bubitse u Rwanda yicuza uko yishe impirimbanyi zaharaniye repubulika nubwigenge? Hehe? Ryari?

  Mwigeze mwumva Kagame, Bazivamwo, Rucagu, Ibingira bicuza ubwicanyi bakoreye abanyarwanda, abanyekongo? Hehe? Ryari?

  Mwigeze mwumva hari umunazi wicujije kwica abayahudi? Hehe? Ryari?

  Gahima wakoze amalisiti yabicanyi yatubwira impamvu Kajuga Robert wari uyobeye interahamwe kwica abanyarwanda atari kuri Lisiti?

  Kayumba Nyamwasa wagiye guhi, Karegeya, Rudasingwa batububwira ukuntu batagiye ngo bafate Kajuga, cg bafate Kagame nkabicanyi bateguye kandi bagakora bakanakoresha jenosidi?

  Batubwira impamvu biruka kuri Kabuga basize Rujugiro we wemera ko yaguze imbunda agatanga nurumugi kugirango mukota yice adatekereje?

  Byose byaramenyekanye. Abo mvuze haruguru muri abanazi boherejwe kumara abanyafurika muhereye mu biyaga bigari ngo bivomere ubukungu dore ko bo nta nisarabwayi bigirira iwabo iyo.

  Mwarangiza ngo RNC, Marara yivugiye ko nta sasu yigeze arasa kuko Kagame yajya aharangije gufatwa. Bivuga ko niba Marara nabagenzi be barindaga kagame ntawigeze arasa cg ngo atere umuntu ifuni akandoya cg icyuma na kagame nawe ntabyo yakoze. Bivuze ko abanyarwanda bapfuye tugomba gushaka uwabishe kubandi batari kagame, batari twagiramungu kuko sibo barebanaga mu maso nabicwaga. Koko kwica umuntu agutakambira abo muri UNAR, MRND, CDR, FPR, RNC mwese muri ibivume muhunge cg mwicwe nimitima. Guhera uyu munsi ntimuzongera gusinzira cg kugira amahoro ukundi.

 • #95

  intambara yakuruwe na fpr (mardi, 24 avril 2012 11:15)

  ushyigikiye ko ibibazo by' urwanda bikemurwa n' intambara ajye yicara abanze atekereze icyo iyo twakururiwe na fpr yadukururiye. Ngewe nsanga inyungu z' abantu bake bari mu buhungiro zarakururiye urwanda ibyago bitagira ingano

 • #94

  Kayijuka (mardi, 24 avril 2012 10:25)

  Nyamara uwavuze ko hari agatsiko kiga ibyo kagomba gura hejuru y'abantu ngo bakomeze barangare ntiyabeshye...Abepiskopi mugiye kongera mugwe mu mutego nk'uwo mwaguyemo mu gukuraho IGIFARANSA NGO HIGISHWE ICYONGEREZA...Ubwo se muratubanira ...erega iyo mutabyemera ahubwo mugashimangira ko izo ndimi zombi ndetse ahubwo ko zakongerwa abantu bakamenya nyinshi byaba amahirwe y'umwana w'umunyarwanda...mwahamje ko...uwo mwari mwatumye...ngo muzacyiga kuko n'izindi zizwe...aho rero Mukotanyi yabatsinze icy'umutwe.NIMURANGARA ARABATSINDA ICY'AGATSINSINO...gusa nashimye ko Mgr Smaragde yagize at...NTAWE UKURAHO ICYO ATASHYIZEHO...Ibintu bikorwa mu bwenge ntibikorwa mu maranga-mutima adafashe. None iyo bavuze URUJIJO...mwagira ngo hari itandukanyiriza n'ijambo rikoreshwa,,Ingengabitekerzo ya Jenoside...imishibuka iragwira ariko uyu washibukanye icyuka.

 • #93

  Salima (mardi, 24 avril 2012 10:09)

  @#85,Padiri Nahimana yanditse ati "TWARATSINZWE TUBYEMERE,yasabye abahoze mu buyobozi ko batekereza kuriaya magambo.Uburyo ushyizeho interpretations zawe binyeretse ko utajya usoma ,ariya magambo yavuzwe na kayumba ubwo yahoberanaga n'abo yashakagaho ubufatanye,ndaza kohereza massage yose yauze ,naho ibyo kuvuga ko padiri ari gukora poltiki siko mbibona nk'umulayiki.Sinkunda politiki mais nkunda kujya muri debat zayo,none se ko mu barayiki habuze umuntu wema ngo avuge ukuri,Rukokoma akaba ari umulayiki ushoboye kwema mukaba mutwama abamutera courage,ubwo koko,urasanga ,utatubeshya?Erega Interahamwe zishe abatutsi zigombe zihanwe nizirangiza igihano zibe integre dans la societe,si abahutu bose bishe,ku rundi ruhande abasirkare b'inkotanyi bakoze ubwicanyi ku bahutu,uhereye kuri chef Kagame,KABAREBE,Kayumba....n'ababibafashijemo bahanwe nibarangiza igihano, babe integre maze tubane.ok

 • #92

  Musoni arigiza nkana (mardi, 24 avril 2012 10:00)

  Muri Kiliziya Gatolika ntibahindura amazina, keretse najya kubiganiraho na Roma kandi nayo ntiyamwemerera. Amadiyosezi ya kera ya za carthage, atakibaho kuko yahanaguwe n'idini ry'abayisilamu n'ubu aracyanditswe i Roma kandi hari ubwo bayagenera abepiskopi.Abize amateka ya Kiliziya musobanurire agatsiko uko bimeze yere guta igihe ngo ari mu biganiro. Wamugani wa Pilato aki icyo nanditse nacyanditse. Kugena diocèse babikorera i Roma. Musoni ashobora kuvanaho iminsi amakonji ya Kiliziya nk'uko bigeze kubikora ariko ibindi ubyihorere si urwego rwanyu. Yewe na Paruwasi ntazashobora kuzihindurira amazina. Tubibutse ko ibyo guhindura amazina byateye urujijo bamwe. Mperutse kuganira n'umunyeshuri wiga i Burayi, ambwira uko bizagenda kuko za diplome ze zanditseho aho yavukiye hatandukanye, ati aho ntibazagirango ndi umutekamutwe? Mushobora kujijisha mu mateka ariko Kiliziya yonyine niyo izasigarana ayo mazina kabone n'iyo mwahanagura ubukiristu mu Rwanda.

 • #91

  james musazi (mardi, 24 avril 2012 09:51)

  ahubwo bahindure n'u rwanda ndetse bace n'amazina yose yari azwi mbere ya 90!ariko wagorwa rwanda we!stade amahoro bahindure kuko yubatswe na habyara,urugwiro ruveho ndetse amazina yose bahindure bite ba kagame ,kayonga,rutaremara,tito ariko wee! bikindi abivuga!!!!! mumuseka ahaaaaaaaa

 • #90

  Kuri 90 (mardi, 24 avril 2012 09:33)

  Ku mugani wawe ese ...amazina niyo azatuma AMAHANO NA JENOSIDE BYAKOZWE N'INTAGONDWA Z'ABAHUTU BARI KUMWE N'ABATUTSI(1.10.1990-1.10.2000) BISIBANGANA.
  Aho si umutego bateze Kiriziya...bashumba muramenye..mwibona isha itamba ngo mute n'urwo mwari mwambaye...ntakuba NYAMUJYA IYO BIJYA...ubwo nmubikora munitege ko ejo nibihinduka muzumvira abazaba bariho muhindure ibyo babasaba. Mureke batobatobe ibyabo, nibuze mwe muadufasha kumenya aho tuva...

 • #89

  Kamali (mardi, 24 avril 2012 09:27)

  Iyo nkuru iri hepfo ivuga ibya Leta na Kiriziya nyikuye ku IGIHE.COM cyakora ndabona abayobozi b'igihugu barimo berekana ko ntacyo bakora...ese amazina atwaye iki...ko ntawe byari bibangamiye..none se ko Leta yaka amadeni ngo ihindure ibintu byayo uko ibishaka aho izanatanga amafranga yo kwandika ibishya...ko mbona no gufasha ibyo basabwamo gutanga uruhare rwabo, mbona barukwepa---

  Ese buriya batekereza amashuri, amavuriro n'ibigo nderabuzima Kiriziya Gatolika ifashamo Leta...aho kwiga uko banoza izo ngingo zombi ngo zitere imbere abana bose bige kimwe nta guhezwa...bavurwe nta busumbane...bashishikajwe n'amazina ya za Diyosezi n'amaparuwasi....ayo mazina ntacyo atawye tujye twemera ko IZINA ARI IRIKUJIJE...erega ubwo ahantu hose habereye akantu hazajya hahindurirwa izina...ibyo ni byo bita ...GUKORA UBUSA N'UMWANA WENDA UNDI.
  KWIGA UKO UBUSUMBANE BW'IMISHAHARA BWAVAHO, GUFASHA ABANA KWIGA KAMINUZA,KURWANYA INZARA BITARI UKUBESHYA AMAHANGA BYARATUNANAIYE NGO AMAZINA...YEWE UTAGERA INYANZA NTACYO BATAMUBESHYA.

 • #88

  LETA YA KIGALI IRANANIWE (mardi, 24 avril 2012)

  ESE KUGIRA IZINA RYIZA BIKURAHO IBYO WAKOZE

  LETA YA KIGALI NTIYUMVA UKUNTU KIRIZIYA GATOLIK IDAHIDURA AMAZINA Y'AMADIYOSEZI YAYO....HARAHAGAZWE

  Nk’uko andi madini yo mu Rwanda harimo n’iya Isilamu bagiye bahindura inyito, kiliziya Gatolika irasabwa na Leta guhindura inyito za Diyoseze zo mu Ntara nka Gikongoro na Butare n’izindi zicyitirirwa Perefegitura.

  Ibi Musenyeri Smaragde Mbonyintege siko abibona nk’uko yabitangarije abanyamakuru, aho yagize ati :"Birasaba ko twicara tukabiganiraho nka Kiliziya Gatolika ndetse tukabihererwa uburenganzira na Papa.”

  Avuga ko gukomezanya ayo mazina ya kera yumva ntacyo bitwaye, gusa ngo bazabiganiraho barebe ko byakwemerwa.

  Mu nama yahuje abahagarariye amadini atandukanye ndetse n’abayobozi muri guverinoma, baganiriye ku itegeko nimero 06/2012 ryo kuwa 17/02/2012 rigena imitunganyirize n’imikorere by’imiryango ishingiye ku idini.

  Itegeko nimero 20/200 ryo kuwa 20/07/2000 ryerekeye imiryango idaharanira inyungu ; iri tegeko ryavanyweho n’itegeko nimero 04/2012 ryo kuwa 17/02/2012 rigena imitunganyirize n’imikorere by’imiryango nyarwanda itari iya Leta. Minisitiri Musoni James w’Ubutegetsi bw’Igihugu yababwiye bimwe mu byo bagomba kubahiriza birimo kugira insengero zujuje ibyangombwa birimo kugira utwuma turinda inkuba ku nsengero zabo, kugira ubuhumekero buhagije ku bahasengera n’ubwiherero bufite isuku ihagije.

  Minisitiri Musoni avuga ko amakimbirane akunze kugaragara mu madini ashingiye ku kurwanira imyanya y’ubuyobozi n’imikoreshereze y’umutungo bigomba gucika.

  Yagize ati : “Muri iri tegeko mu gihe bigaragaye ko hari idini ryananiranye, harimo amacakubiri no gukorana n’abahungabanya umutekano w’igihugu, iryo dini rizajya riseswa n’inkiko.” Yavuze ko mu itegeko ryariho mbere ibi bitagaragaragamo.

  Impamvu yo guhindura inyito mu madiyoseze

  Nk’uko Minisitiri Musoni yabisobanuriye abanyamakuru, n’ubwo guhindura inyito za diyoseze bitarajya mu itegeko bigomba guhinduka kubera gahunda y’imiyoborere myiza twimakaza, hari itegeko ngenga rigena imitegekere y’igihugu n’inzego z’imitegekere y’igihugu ryashyizeho inyito nshya, aho icyahoze cyitwa “Perefegitura” cyahindutse “Intara”.

  Yagize ati " Mu rwego rwo guhuza imiyoborere mu nzira turimo amadini nayo arakangurirwa guhuza amazina y’intara cyangwa agashaka indi nyito idahuje.” Yavuze ko ibi bitera urujijo mu baturage ndetse no mu bakristo.

  Musoni yagize ati : “Nk’uko Diyoseze ya Nyundo, Kabgayi na Zaza bidateye urujijo, turifuza ko Diyoseze ya Kibungo na Butare n’izindi zigifite ayo mazina y’intara zahinduka kuko bitakijyanye n’igihe tugezemo. Ikindi ni uko nka Diyoseze ya Gikongoro ifite amateka atari meza ajyanye n’ubwicanyi bwahabereye.”

 • #87

  KALIMBA (mardi, 24 avril 2012 09:06)


  Kuri Haguma#74

  Nkunda umugabo ntacyo ampaye, nkangwa imbwa ntacyo intwaye!!!

  Umbaye kure mba nkubwiye nti " kora aha!!" (mu ntoki)

  Kugeza uyu munsi, mbona nta kindi kintu Twagiramungu yamarira abanyarwanda usibye kubereka ko afite ipfunwe n'ikimwaro bya politike yakoze, ahsigaye akaruca akarumira, byarimba gaceceka.

  Ikibazo gusa, ni uko Padiri Nahimana Thomas amwoshya. Wagirango kuri Padiri, Rukokoma ni wa mwana wa mukeba usanga arya amabyi ugakoma isazi!!!
  Ndabarahiye propagande zose amukorera atari ukumukunda ahubwo ari ukumuroha, ngo arusheho kwiyambika ubusa!!!

 • #86

  Padiri Thomas (mardi, 24 avril 2012 09:00)

  Rwanda : 18 ans après le génocide, la classe intellectuelle demande pardon au peuple.

  La classe intellectuelle rwandaise, composée essentiellement des enseignants à l'Université Nationale du Rwanda, a publiquement reconnu les méfaits commis par certains de ses anciens membres qui ont trempé dans le génocide de 1994 et a présenté des excuses officielles au peuple, dans une déclaration rendue publique lundi à Kigali.

  Durant le génocide, plusieurs professeurs et chercheurs de cette université ont été tués par leurs camarades qui assumaient pour la plupart des postes politiques importants au sein de l'administration du pays.

  Parmi les intellectuels qui sont nommément cités pour leur rôle dans le génocide, il y a notamment Léon Mugesera, historien récemment extradé du Canada vers le Rwanda, poursuivi notamment pour le discours incendiaire prononcé en 1992 et qui incitait au génocide.

  D'autres personnalités de la classe intellectuelle rwandaise cités pour avoir été la cheville ouvrière du génocide, il y a l'ancien président de la République durant le génocide, Théodore Sindukubwabo qui occupait à l'époque les fonctions de médecin et directeur de l'hôpital universitaire de Butare, ville estudiantine située à 130 km de Kigali dans le sud du Rwanda.

  Sur la liste des intellectuels rwandais accusés de génocide figure également Ferdinand Nahimana, historien qui fut parmi les fondateurs de la Radio Télévision Libre des Mille Collines (RTLM). Celle-ci était utilisée pour inciter le publique à commettre le génocide, à en croire la même source.

  "En tenant compte du rôle de premier plan joué par certains de nos camarades durant le génocide, nous demandons pardons peuple rwandais", a déclaré le porte-parole du corps professoral à l'Université Nationale du Rwanda dont les propos ont été rapportés par le communiqué.

  L'Université Nationale du Rwanda fondée en 1963 était la seule institution académique établie au Rwanda avant le génocide de 1994. • #85

  keba (mardi, 24 avril 2012 08:44)

  Murebe neza muri google" Tutsi colonization plan of Africa",murasanga kuri article ya 8,9,10,11,14, na 15, impamvu abanyarwanda muri gutukana kandi mwagomba kuba ubu ngubu mugeze hafi ya Kigali kubohoza igihugu cyanyu.
  Niba koko muriko murakora ngo mubohoze igihugu, ntabwo mwagomba kuba murimo muta igihe cyanyu kuri Twagiramungu. Mumenye kandi ko intego y'ibyitso bya FPR ari kubaycanishamo, kubatesha igihe kugira ntihagire icyo mwakora ngo mutahuke.

 • #84

  DREAM INITIATIVE (mardi, 24 avril 2012 08:41)

  Padiri ati : « INDWARA YO KUROTA KU MANYWA , IKUNZE GUFATA ABANTU BENSHI » Birenge ni wowe ubwirwa.

 • #83

  nyirizina (mardi, 24 avril 2012 07:42)

  kuri padiri nahimana,
  nakurikiye ikiganiro wagiranye na matabaro, jye simbitindaho buri wese afite uburengazira bwo kuvuga uko yumva ibintu runaka. ahubwo ndashaka kugira akantu gato nkubaza kuri iyi nkuru.uragira uti"....Uko mbizi F.Twagiramungu nta ngabo afite, nta gereza afite azabashyiramo ! Mumutinyira iki niba ibyo muvuga ari ukuri ? Ariko niba ari utuzimwe , udushyari n’inzango zidafite ishingiro dusanzwe tuzi mu banyarwanda, nimwicecekere , mureke kwibabariza umutima ku busa, ibyo sibyo bizahagarika F.Twagiramungu, ngo bimubuze gukora politiki . Ntasiba kubivuga." padi, iyi mvugo uyumva ute? aho ntiwaba uri umuvugizi wa twagiramungu muri rya shyaka rye kuko nawe yanze gutangaza bureau yose. gusa niba uri mu ishyaka ukagiramo inshingano emera nawe ko waba warataye umurongo w'ubusaserdoti. ngirango bikorwa mu gihe kiliziya ariyo itanze uruhushya ku mu padiri kubera impamvu runaka, sinzi niba rero urwo ruhushya rwaratanzwe. aha nkoze comment nkumuntu wumulayiki sindi padiri sinanabisobanukiwe cyane. ikindi uragira uti"....Ndasaba Abanyarwanda bahoze mu butegetsi bw’ihiguhu guceceka akanya gato, bakazirikana : nimwemere ibyatubayeho…MWARATSINZWE, Abanyarwanda twese TWABIHOMBERAMO ! Ni ngombwa kwakira ayo mateka n'ubwo adateye ishema. Kwigiza nkana no gushakisha ba Nyirurutwerunini (Bouc-Emissaires) begekwaho ibyangiritse, ntacyo bihindura ku ngingo y’Urubanza. Ndetse ahubwo uko njye mbibona, ibihe byarahindutse. Nihagira abakomeza gushaka kogera uburimiro ku bandi, no kwiyerurutsa kandi bazi neza ukuri : aho byapfiriye hazashyirwa ku mugaragaro, maze turebe ko imizinga itavamo imyibano. ...'uti ukuri kuzashyirwa ahagaragara imizinga ivemo imyibano. ndakeka ko ibi ubivuze ukibwira abayobozi ba kera. bishatse kuvuga ko hari ukuri kutazwi guhari wowe se cyangwa inshuti zawe zizi zidashaka ko kujya ahagaragara kutagira icyo kwangiza.ubwo bishatse kuvuga ngo hari ibyo mukinga abanyarwanda mudashaka ko bamenya mugihe ubutegetsi butarafatwa cyangwa mudashaka ko bazigera bamenya. ese mama koko indege ya habyara yaba yararashwe nabo mu ngabo za kera mukaba aribyo muduhisha.kuko ibya genocide byo turabizi kereka niba ari the planner wayo muduhisha. agatinze kazaza namenyo ya ruguru. gusa nagirango ibyo bihishwa ntanicyo byatumarira uwariwe wese wahemukiye abanyarwanda nibo bagomba kugira icyo bamugenera.nagirango nsoze mvuga ngo aho bigoreye cyane nuko ibyaha byakozwe n'abanyarwanda bigakorerwa abanyarwanda kandi bakaba bagomba kubana muri urwo rwanda kandi neza.bitandukanye n'ibyabaye mu zindi genocide zabayeho zemewe bivuze ko bisaba ubwitange bwa buri wese, buri wese akarya umutima amenyo kuko abarundi babivuga.icyo nzi cyo urwanda ni ruto kandi tugomba kurubanamo tukarwubaka.hagira utuka abahutu, hagira utuka abatutsi abakiga abanyenduga,..nta nakimwe bivuze nta nicyo bizatanga, tuzarubamo twese tu.

 • #82

  MUHAGURUKE (mardi, 24 avril 2012 07:19)

  IJWI RIHAMAGALIRA MUBUTAYU
  (mardi, 24 avril 2012 06:37)


  BANYARWANDA MWESE MUZE DUHAGURUKE NIYONKA KAGAME ATUJYE IMBERE DUKORE IMYIGARAGAMBYO IKOMEYE CYANE !!! TWUMVISHE ABAFRANSA KO NIBADATORA SARKOZY TUTALIBUBYEMERE !! NIBADATORA SARKOZY BARABA BARAFASHIJE INTERAHAMWE KUTWICA , TUNABABWIRE KO KAGAME ATALIWE HAWANUYE INDEGE YISHE ABAYOBOZI BABILI BIBIHU !!! MUHABURUKE BIRAKOMEYE !!! MUHAGURUKE TWIZILINGE MUMUKUNGUGU , MWISHWANYAGULIZEHO IMYENDA , MWISIGE AMASE NAMAGAGANGA YINKA ZO MUMUTARA AHO INTAMABARA YAHEREYE !!! ABAFARANSA BARAHITA BATORA SARKOZY !!
  MUHAGURUKE MWESE NA IBIKA IHAGURUKE TUJYE KUBWIRA ABANYAMERIKA KO SARKOZY AGOMBA GUTORWA , TUBWIRE NA BAN KIMOON WA LONI !!! AYIWEEEEE !!!! NADATORWA IBYINDEGE BIRADUKORAHO !!!! TUGIZE DUTE WE EEEEEEE !!!! UBANZA KOKO PERESIDA WACU ALI UMUTORORISTE

 • #81

  Ariko nanjye ndibaza! (mardi, 24 avril 2012 07:05)

  Murabona ingoma y'igitugu izarangizwa n'amasenegesho gusa? Nta n'igikorwa gikozwe na gato? Njye ndabona abavuga ngo bzabohoza igihugu nta ntambara ibaye bashobora kuba ari abagambanyi bo gukomeza kuturangaza gusa!! Reka twicecekere rero tureke Padiri Nahimana ayirwane wenyine ndabona atinya amaraso kurusha umwana wikebye! Yewana mureke dutuze Kagame yikorere muri projet yiteguriye ntawumuhagaze hejuru, ni impamvu akora icyo ashaka ntihagire umuvuga ni uko ntawamufashije muri conception yiriya project!

 • #80

  umujene!!! (mardi, 24 avril 2012 06:44)

  padiri we uransekeje cyane!muri afurika yacu uzihe bavuze bakavugaweeeeee!! maze perezida ati ndemeye ndahindutse mwabantu mwe.afrika intambara twarazemeye ntawundi muti muzabona rwose.cyeretse nyine ibyo bitangaza uvuga nibiba uwo paul agapfa hahahahah!!ndagusetse ariko aho ho,ubuse ibyo mwandika ngo abantu nibahaguruke bigaragambye bahirike ubutegetsi utekereza ko byo bitamena amaraso sha!!!?mwatuje ra.harumugabo wavuze ati kera naryaga ayanjye ntankomyi nubwo najyaga kukazi nihishe!!none ubu ati nutwo nikoreye ndaturya nabi nkajya kukazi nemye!!ati ubwose umutuzo nagize nuwuhe kugeza nanubu!!?gusa ashima Imana ko akiriho ari muzima rero mumenye ariho nabi ariko ariho sikimwe nuko wamushora muribyo bitambara n imyigaragambyo ngo abigwemo!!!

 • #79

  IJWI RIHAMAGALIRA MUBUTAYU (mardi, 24 avril 2012 06:37)

  BANYARWANDA MWESE MUZE DUHAGURUKE NIYONKA KAGAME ATUJYE IMBERE DUKORE IMYIGARAGAMBYO IKOMEYE CYANE !!! TWUMVISHE ABAFRANSA KO NIBADATORA SARKOZY TUTALIBUBYEMERE !! NIBADATORA SARKOZY BARABA BARAFASHIJE INTERAHAMWE KUTWICA , TUNABABWIRE KO KAGAME ATALIWE HAWANUYE INDEGE YISHE ABAYOBOZI BABILI BIBIHU !!! MUHABURUKE BIRAKOMEYE !!! MUHAGURUKE TWIZILINGE MUMUKUNGUGU , MWISHWANYAGULIZEHO IMYENDA , MWISIGE AMASE NAMAGAGANGA YINKA ZO MUMUTARA AHO INTAMABARA YAHEREYE !!! ABAFARANSA BARAHITA BATORA SARKOZY !!
  MUHAGURUKE MWESE NA IBIKA IHAGURUKE TUJYE KUBWIRA ABANYAMERIKA KO SARKOZY AGOMBA GUTORWA , TUBWIRE NA BAN KIMOON WA LONI !!! AYIWEEEEE !!!! NADATORWA IBYINDEGE BIRADUKORAHO !!!! TUGIZE DUTE WE EEEEEEE !!!! UBANZA KOKO PERESIDA WACU ALI UMUTORORISTE

 • #78

  Gahutu (mardi, 24 avril 2012 05:15)

  Padiri rwose bakureke,wujuje ibisabwa byose byo kuba intagondwa.Kuba ari uko witereye,abantu bakagombye kukureka ukiberaho utyo,ukazanasaza utyo nka mwene wanyu Twagiramungu utihanganira kuvugira ku mugaragaro nkuko umaze kubikora.Ok,courage,abanyarwanda tuguhanze amaso,icyo tutazakwemerera n'ukudushyushya uteka imitwe nk'iyi ngo wavuganye n'Igihe.com,......Igihe kizakubaza ibi urimo.

 • #77

  @(#20) (mardi, 24 avril 2012 05:06)


  Nyihanganira niterere mu mata nk'isazi kuko Padiri ntiyantumye ndetse sindi umuvugizi we!
  Uragira uti:
  "Uriya Matabaro ni Umututsi cg ni Umuhutu?"!!!
  Iri si ishyano ra!Ibi koko urashaka kubimenya ngo bikungure iki koko?
  Urongera uti:
  "ni kuki rimwe wandika ukoresheje I (Je) ubundi ukandika ukoresheje WE (nous)?"
  Niba wakurikiye ikiganiro (kuri radio),wumvise ko hari aho Musengimana Siméon(animateur) yunganiraga Padiri kubaza Matabaro!
  J'espère avoir éclairé ta lanterne!!!

 • #76

  rukaka (mardi, 24 avril 2012 05:03)


  uwo twagiramungu mwirirwa mudutsindagira arashaje n'ibitekerezo bye birashaje nafate ikiruhuko nagaswere nyina, politike ze twarazihaze zo gushaka kwigira umwere kubintu byose nkaho ari malayika, mboneyeho umwanya wo guhamgarira abahutu bagenzi bange kwitonda no kwemera ko igihe cyo kwisubiza ubutegetsi kitari cyagera kubera ko generation idafite amaraso mu ntoki itaraba mûr . iyo niyo izaturokora naho abo banyenduga wamugani nabo bashi ntacyo batugezaho twagiramungu nongere mwihanagirize mabere ya nyina

 • #75

  Ngusa (mardi, 24 avril 2012 04:59)

  Ba padiri bacu,mukomere mujye mbere,mwe kwita kubashizi bisoni.na Twagiramungu abyumve.Nategerezako abantu bamusingiza,maze abone akore politique bizaba bimuyobeye.Na Yesu baramututse baramukubita nkanswe Twagiramungu.Ibyo agomba kubirenza amaso.Icyo tuzi nuko hari abamukunda,bamushyigikiye.Erega ari mubantu bafite amabanga ahangije y'ingoma zose zahise ndetse niriho ubu abyumve ko atabura abamurwanya.Gusa nasabaga ko ibi bitutsi bikomeje kuri uru rubuga mutajya mubitambutsa,nta masomo tubona muri byo.