Impamvu 10 zinyereka ko Faustin Twagiramungu abishatse yafasha Abanyarwanda gusezererera ubutegetsi bw’Agatsiko mu buryo bwihuse. Aimable RUKUNDO


Umugabo witwa Zelote Mahoro amaze iminsi atugezaho ibitekerezo bye yise Amabanga 77 ya Politiki. Narabisomye byose nshishikaye. Amaze kutugezaho 75, hasigaye amabanga 2 gusa, nayo ndayategereje! Hari byinshi twumvikanaho hari n’ibyo twajyaho impaka. Kimwe mu byo nifuje kumwunganiraho ni aho avuga ko Umunyapolitiki wafasha abanyarwanda kwisuganya , bagahangana n’ubutegetsi bw’Agatsiko bukomeje gufata igihugu nk’akarima kabo bwite, abarirwa mu cyiciro cy’Abanyarwanda bafite imyaka 30-50 y’amavuko. Isesengura yakoze kuri icyo kibazo ni ryiza, ariko njye nsanga muri iki gihe turimo, dufite amahirwe y’uko Nyakubahwa Faustin Twagiramungu agihumeka, kuko njye mbona ko, UMULIDERI dukeneye ari we nta wundi ! Dore ingingo 10 mperaho mbyemeza :


1.Faustin Twagiramungu arajijutse, yarize


Ingaruka mbi zo kuyoborwa n’Inkandagirabitabo nka ba Fred IBINGIRA ntawe ukizishidikanyaho ! Umuntu akora ibyo yize : uwize kurasa gusa, nibyo akora ! Abanyarwanda bararashwe bihagije, bakeneye agahenge. Kuyobora igihugu mu nzira ya Demokarasi n’amajyambere bisaba rwose abategetsi bize amashuri, bajijutse bihagije. Mu buryo bwo kwikura mu isoni Kagame yabwiye umunyeshuri wo muri Kaminuza wari umubajije ibyo yize, ngo naYezu nta mashuri yize kandi nyamara akaba yarakoze ibitangaza! Ibi dukwiye kubifata nko gutebya: yezu yize ibyo igihe cye cyamwemereraga kwiga kandi nta wundi Yezu uzongera kubaho, ngo abe ari we dutegereje !Niba Kagame yarashakaga kwigereranya na Yezu byaba ari ishyano, twibuke ko Yezu yari umwana w'Imana. Birakenewe ko n'abanyapolitiki bo mu Rwanda bava mu bantu bize ari nacyo cyafashije ibindi bihugu gutera imbere bikava mu mwiryane w'urudaca .Tutagiye no mu bihugu by'i Bulayi, twafatira urugero kuri Tanzaniya yayobowe n'abize Kaminuza kuva yabona ubwigenge ! Mubona se iba mu kavuyo n'ubwicanyi nk'ibyokamye Urwanda ?


Icyakomeje kwica Abanyarwanda ni uko bose bumva ko politiki ari umwuga mubi ukwiranye n’abanyamatiku! Politiki twayihinduye “science” yihariwe n’ibisambo by’ingufu n’abicanyi kabuhariwe! Iyi myumvire igomba guhinduka. “Les intellectuels” Kagame adahwema gukubita agafuni bagomba gukanguka, bakajya imbere ya rubanda bakabereka inzira ibavana mu gicuku cy’urupfu ziriya Nkandagirabitabo zaturoshyemo.Politiki niyo shingiro ry’ubuzima bw’igihugu: ikwiye guharirwa abantu bajijutse kandi bakaba n’indakemwa mu mico no mu myifatire.


Faustin Twagiramungu arajijutse cyane mu byerekeye politiki yubaka . Kuki tutamuha rugari, tukamujya inyuma, akadufasha kwisuganya, maze tugahangana na bariya bicanyi ubutabera mpuzamahanga buriho bugera amajanja ?


2.Twagiramungu afite impano yo kumenya kuvuga abantu bakamutega amatwi batagombye kubihatirwa


Iyo Paul kagame ashatse kugira icyo abwira Abanyarwanda , polisi, local defense, abasilikari…bakwira mu ngo gufata abaturage ku ngufu ngo baze kumva uwo munyagitugu. Badashyizwe ho agahato, hajyayo mbarwa! Ubulideri bwa Kagame n’Agatsiko ke bushingiye ku gahato! Nyamara Twagiramungu ni Umulideri ugaragaza impano ye, nta we abihatiye. Iyo afashe ijambo njye numva ibintu binyiruka mu mubiri guhera mu maguru kugera mu musatsi! Ndanezerwa, ngaseka nkigaragura, ngashimishwa n’uko atavuga ubusa nka Kagame, ahubwo buri gihe yerekana ibyagirira rubanda akamaro! Azi kuvuga ibintu bikomeye, akajya ashyiramo n’urwenya rutuma umuntu aryohewe no kumutega amatwi. N’abamurwanya ntibabura kunezezwa no kumwumva ! Tumuhaye rugari, tukamushyigikira, iyi mpano afite ntiyagirira benshi akamaro ?


3.Mu masezerano ya Arusha, Twagiramungu ni we impande zose zari zashoboye kumvikanaho.


Twabishaka, tutabishaka, impano ya Twagiramungu yagaragaye kera ubwo impande zose(Leta y’Urwanda, FPR n’Abanyabulayi) bumvikanaga ku izina rye, ryandikwa mu masezerano, ko ari we ukwiye kuyobora Guverinoma yahuza abanyarwanda bose, intambara zigashira. Ku bwanjye AMASEZERANO YA ARUSHYA ntaraba karahanyuze, ARACYAFITE AGACIRO GAKOMEYE. Ubu se mugira ngo ashyizwe mu bikorwa, amahoro ntiyahinda mu Rwagasabo ? Ndasaba Abanyapolitiki bose b’Abanyarwanda kongera mugasoma ayo masezerano, maze mukareba niba nta kuntu abantu bayagarukaho, ingingo zitakijyanye n’igihe zikigwaho, maze agashyirwa mu bikorwa. Ni ukuri, ariya masezerano yaduha intangiriro yo kumenya uko twakubaka igihugu cy’amahoro, tutagombye gusubira mu ntambara z’urudaca. Faustin Twagiramungu yabidufashamo cyane.Twibuke ko agifite "audience" mu bategetsi bo mu bihugu by'abazungu: ntaho yakomanga ngo bange kumukingurira ! Ayo mahirwe koko dukomeze tuyapfushe ubusa ?


4.Yakoranye na Paul Kagame n’Agatsiko ke, arabazi neza.


Kuba Faustin Twagiramungu yaremeye gukora muri guverinoma ya mbere ya FPR(1994) ntiyabitewe no gukunda ubutegetsi cyangwa amafaranga! Yagiraga gusa ngo afatanye n’abandi kureba uburyo igihugu cyasanwa, Abanyarwanda barusimbutse bagahumurizwa, bakabaho mu mahoro. Nigeze kuganira na Twagiramungu ambwiye uko babagaho guhera mu kwezi kwa Nyakanga 1994 kugeza yeguye, ndumirwa: kumenya ko Minisitiri w’intebe yahembwaga amadorali 50 (mirongo itanu) gusa, byatumye mpindura imyumvire! (Twibuke akayabo k’amafaranga Perezida, abaminisitiri be n’abagize Inteko Nshingamategeko bihemba muri iki gihe , batitaye ku bukene bw’igihugu !)

Faustin Twagiramungu amaze kwamagana incuro nyinshi akarengane FPR yakomezaga gukorera Abenegihugu, yahisemo kwegura ku mugaragaro , agenda yamaganye “Ingoyi n’akandoyi..” byari byarasezerewe hamwe n’ingoma ya cyami, bikaba bigaruwe na FPR!


Abanyarwanda ntitukibagirwe vuba, icyo gihe Faustin Twagiramungu yagaragaje ubutwari budasanzwe n’ubushake bwo kuvugira rubanda! Na n’ubu iyo mpano ntaho yagiye.

Kuba azi neza ziriya Nkotanyi, akaba yarabonye amafuti yazo, akaba azi na menshi mu mabanga yazo, bimuha ububasha bwo kuzirwanya azi icyo akora. Mwakwemeye twese tukishyira hamwe, tukamutera inkunga akazidukiza?


5.Twagiramungu ntiyijanditse mu bwicanyi.


Benshi mu Banyarwanda bakunze kugaragara muri politiki y’Urwanda, ubu ntibakigaragara kuko bishoye mu bwicanyi bwa jenoside cyangwa se FPR ikaba yarabasize icyasha cyo kubagerekaho icyo cyaha , kandi yenda bataranagikoze. Faustin Twagiramungu we nta we umushinja buriya bwicanyi. Ibyo ni amahirwe. Bamushinja bate ubwicanyi kandi bizwi na bose ko na we yahigishwaga uruhindu akaba yaraniciwe abantu batagira ingano bo mu muryango we! FPR yabuze aho yabihera!


Icyo dukwiye kumvikanaho ni iki : Urwanda ntirukwiye gukomeza kuyoborwa n’abafite ibiganza bijejeta amaraso baba Abahutu, Abatwa n’Abatutsi ! Paul Kagame n’Agatsiko ke k’Abasogosi ntibakwiye gukomeza kugaragura Abanyarwanda turebera, ngo nibamara kutwicira abacu, dusubire inyuma tubabyinire, tubahe amashyi n’impundu, tubature amakoro…


Dukeneye Abanyapolitiki nka Faustin Twagiramungu batishe Abanyarwanda. Umwicanyi nashyikirizwe ubutabera, ikirura nikivanwe mu ntama. Guha abantu nka Twagiramungu rugari akatujya imbere byaba ikimenyetso ko Abanyarwanda twaciye akenge, tukaba dufashe gahunda yo kutazongera kwemera kuyoborwa na ba Rubebe bagamije kutwica urubozo.


6.Twagiramungu ntashinjwa kunyereza umutungo wa rubanda.


Ubutegetsi bw’Agatsiko k’Indobanure zaturutse Uganda katweretse ko umuco mubi wo KWIKUBIRA ibyiza byose by’igihugu ariyo ntandaro nyamukuru y’umwiryane wakunze kuranga Urwanda n’akarere kose k’ibiyaga bigari. Abantu bafite akageso ko gusahura ibya rubanda bakwiye kwigizwa kure ya politiki! Ndabera nawe nka Paul Kagame ugira atya agafata ahantu heza habaga “Gare routière”, akayirukana akahiyubakira inzu ye bwite! Ubundi mu mategeko (Regime de l’expropriation) inzu y’umuntu ku giti cye niyo ishobora gusenywa kugira ngo hubakwe igikorwa rusange ! Paul Kagame we yumva umutungo w'igihugu cyose ari uwe bwite, we n’Agaco ke k’Abambuzi ! Ibikorwa rusange (Intéret général) nta gaciro bifite mu maso ye, abirutisha umutungo we bwite! Ubujura nka buriya (kiriya kibanza ntiyakiguze, yagifashe ku ngufu !) tuzabwihanganira kugeza ryari ?Agaciro k’umunyapolitiki ukora nka Kagame ni akahe mu maso ya rubanda ?


Faustin Twagiramungu yahawe gucunga imitungo ya rubanda nyamara ntiyigeze arangwaho ako kageso ko kwitiranya ibye n’ibya rubanda! Yacunze ikigo cya STIR neza, agiteza imbere ndetse Perezida Habyarimana yabimuhereye ishimwe ku mugaragaro!Si benshi bahabwa bene iryo shimwe! Ubu ageze mu zabukuru simpamya ko aribwo yatekereza kwihindura Isiha Rusahuzi nka Paul Kagame. Biragaragara rwose ko Twagiramungu yadufasha guca ruhenu uriya muco wo KWIKUBIRA ibyiza by’igihugu, abafite akaboko karekarere bakabihanirwa, ibyiza by'igihugu bigasaranganywa bikagera kuri buri munyagihugu bityo n’intambara zigahagarara mu Banyarwanda!


7.Yabaye Kandida mu matora ya 2003 arayatsinda, Kagame yiba amajwi.


Ntabwo turibagirwa ukuntu Abanyarwanda b’ingeri zoze, Abatwa, Abatutsi n’Abahutu batishimiye ingoma y’Abidishyi ba Paul Kagame, bahagurutse maze bakitorera Faustin Twagiramungu muri 2003! Na Kagame ubwe azi uwari watsinze amatora! Icyo cyizere abaturage beretse Twagiramungu ntaho cyagiye! N’ubu agarutse akiyamamaza twamutora.


Ingorane ni uko Kagame atemera umukino wa Demokarasi. Twagiramungu ni we wenyine uhora atubwira ko abaturage ubwacu twifitemo ingufu zihagije zahirika kariya Gatsiko k’Abajura tubinyujije mu nzira ya Revolisiyo ya rubanda. Harabura iki ngo duhe Twagiramungu rugari, atujye imbere, iyo revolisiyo tuyikore, idukize aba bakoloni badufasheho ingwate ?


8.Twagiramungu afite ikipe n’ishyaka rikora.


Hari ibyo Twagiramungu ataravugira ku mugaragaro ngo twese tubimenye! Aho mariye gutahura ko afite ikipe igizwe n’abantu bajijutse, abafite ubunararibonye ndetse urubyiruko, nahise nsobanukirwe impamvu Twagiramungu atagikunda kuvuga ku maradiyo. Yari afite akazi ahugiyemo ko gutegura ikipe ye. Twamuherukaga atangaza ishyaka RDI Rwanda Rwiza hanyuma tugatangazwa n’uko nta matangazo agitanga! Oya,ntabwo Twagiramungu yasinziriye iby’agacurama , guceceka kwe si ubucucu, bijyanye na gahunda yihaye. Mu gihe Abanyarwanda benshi cyane bakomeje kwiyandikisha mu ishyaka rye RDI babinyujije kuri internet; Club RDI zarashinzwe mu Rwanda no hirya no hino mu bihugu birimo Abanyarwanda, Twagiramungu ategereje umwanya ukwiye( opportunité) kugira ngo atugaragarize ibimaze gukorwa n’uko urugamba ruzaba ruteye. Wabona ishyaka afite ryo gushakira ibisubizo ibibazo by’igihugu cyacu rigiriye benshi akamaro.


9.Ashyize imbere ko Abanyarwanda bakwicara bakaganira mu NAMA RUKOKOMA


Ikintu gikomeye Kagame yatwimye, ni ukugira ijambo mu gihugu cyacu! Twagiramungu we yabivuze kenshi kugera n’ubwo abihabwaho akabyiniriro: RUKOKOMA niyo ntangiriro ya Demokarasi. Abanyarwanda bakeneye Inama Rukokoma izavugirwamo uko igihugu cyacu cyakubakwa ku neza ya bose, kikarekera aho kuba umwihariko w’Agatsiko gashingiye ku bwoko cyangwa ku karere. Uwaha rugari Twagiramungu, yabuzwa n’iki kutwereka ko izina rya RUKOKOMA ari ryo muntu?


10.Yiteguye gusubira mu Rwanda agakorerayo politiki


Icyo nakunze mu bitekerezo bya Zelote Mahoro ni aho yerekanye ukuntu politiki yo kuri internet (poltique par télécommande) idahagije ngo isezerere ingoma y’Agatsiko k’Indobanure. Gukinira hanze y’ikibuga bishobora kwitwa gukora imyitozo ariko biba bitaraba umukino nyakuri! Kwitiranya imyitozo n’umukino ni ryo kosa benshi mu banyapolitiki bakorera hanze y’igihugu bakomeje kugwamo. Ikibuga ni mu Rwanda. Umunyapolitiki utiteguye kujya gukorera mu Rwanda arabeho !


Hashize iminsi 3 gusa nganiriye na Twagiramungu kuri icyo kibazo, ambwira rwose ko tubyumva kimwe: Yiteguye gutaha mu Rwanda, agakorerayo politiki. Yambwiye ko hari abandi banyapolitiki b’intwari bagerageje gukinira mu kibuga ariko Kagame akabogeraho uburimiro. Ngo abo ni nka Victoire Ingabire na Bernard Ntaganda. Yarambwiye ngo uburyo bwiza bwo gutabariza Victoire Ingabire ba Bernard Ntaganda si ukwicara hasi tukabaririra gusa, ngo ni ugutinyuka gukomeza gukora politiki kandi tukayikorera mu Rwanda, tugaragaza ububi bw’ingoma y’Agatsiko ari nako twerekana ibyiza dushaka kugeza kuri rubanda . Namwemereye ko nzamuherekeza mu Rwanda, musezeranya ko, n’ubwo njye ntazi cyane ibya politiki, nzajya nandika ibyo mbona! Wowe se ntabwo waza tugafatanya na Twagiramungu ku rugamba rwo gusezerera ubutegetsi bw’Agatsiko no kubaka Urwanda rwa Twese?


Reka nsoze ngira nti:


Niba wiyumvamo ko ukunda igihugu cyakubyaye ,


Ukaba udashyigikiye ubutegetsi bw’Agatsiko kayogoje Urwanda,


Ukaba wemera ko wowe ubwawe udashoboye kujya imbere ngo ube umulideri Abanyarwanda bagukurikire,


Ariko nanone ukaba wumva Faustin Twagiramungu atakujyamo,


Reka nkugire inama:


(1) Kudashyigikira Twagiramungu ni uburenganzira bwawe.


(2) Kurema urugamba ukarwanya Twagiramungu byo ni nko kwishimira gutsinda igitego mu izamu ry’ikipe yawe cyangwa se kwikora mu nda kuko waba wiyemeje guha icyanzu umwanzi w’Abanyarwanda kandi we akaba atazuyaza kwifashisha amacakubiri yanyu akabirenza mwembi (wowe na Twagiramungu).


(3) Nibura itoze kubahira Twagiramungu (respecter) ko we yiteguye kwigerekaho urusyo wowe udashoboye kwikorera: kuba UMULIDERI w’Abanyarwanda muri iki gihe si ikintu cyoroshye! Uwibwira ko ari ibya buri wese ni umutesi, injiji cyangwa umutekamutwe: Hitamo uwo wifuza gukorana na we.

 

 

Commentaires : 171
 • #171

  m (dimanche, 09 août 2015 14:56)

  reka jyenda turakomeye mu rwanda

 • #170

  Ntacyo TWAGIRAMUNGU ashobora kugira icyo avamo. (lundi, 14 mai 2012 02:13)

  Hari ikintu uy'umuntu wanditse iyi nkuru ndeba yamamaza TWAGIRAMUNGU, niba ari nawe ubwe yihangane,hari bwinshi yirengagije nkana. Uragira uti TWAGIRAMUNGU nta amaraso afite k'intoki. Ibi mbibonamo gushinyagura cg kwirenganzi ukuri kubw'inyungu ubifitemo. None se guhera 92 ashyigikira inkotanyi, ntabwo zicaga abanyarwanda icyo gihe binzirakarengane. Ntabwo zabagaga abagore batwite se? Zishe GAPYISI se ataziri inyuma? Yavuzi iki?

  Mperuka kubona vidéo y'uyu TWAGIRAMUNGU nyuma y'ubwicanyi bw'i KIBEHO, aho asobanurira abanyamakuru ko inkotanyi zibishe zirwanaho. Aha nabibutsa ko icyo gihe yari premier ministre wa gouvernement yari iriho.

  Ubwo rero sinzi icyo mwita kugira amaraso ku biganza. Mukomeze muti igihe ngo muramamaza uyu musanza usaziye ubusa. Ibyo atakoze imyaka yose yamaze arwanira ubutegetsi, nta nicyo ateze kuzageraho.

  Ariko se ubundi kuki adashyigikira madame INGABIRE niba koko ashaka impinduka mu Rwanda? Niki kiri muri programme ye atemera? Du moins, we yaratinyutse ajya mu Rwanda kubana n'abanyarwanda no gukinira politique sur terrain. Akwiye kureka gukomùeza gushushya urugamba ry'umunwa gusa, maze akamanuka akajya kuba mubyo abanyarwanda babayemo.

  Mureke kumuhimbira ibigwi ntabyo atigeze. Yabaye IKIRWARI, akwiye gufata atyo, akareka aba basore n'inkumi bagakosora ibi bibi yakoze. Twibuke ko umwana apfira mw'iterura, TWAGIRAMUNGU yatangiye nabi, na n'ubu ntakigaragaza ko azahinduka.

  Murakabaho

 • #169

  mwabyanga mwabyemera, (mardi, 30 août 2011 20:42)

  uyu mugabo(Twagiramungu F) arahangayikishije politiquement. Kandi nawe RUKOKOMA, gira icyo ubwira abanyarwanda benshi baguteze amaso à ne pas tarder Svp

 • #168

  BAZIVAMO (dimanche, 28 août 2011 19:49)

  KU MUVANDIMWE*141* (NZABANUMVA AKABAHUTU BAHAZE)

  KU BW'AMAGAMBO AKUVUYE MU KANWA URUMVA SATANI ATAGUTUYEMO YAMAZE KUGUTWARA BUNYAGO: KOMEZA AYO MAGAMBO YAWE NJYE NDABONA UFITE TUBIRI MUMUTWE WAWE KUKO NAWE SI WOWE. UMUNTU MUZIMA NTIYAVUGA AMAGAMBO NK'AYO. NIBWO BWA BUGOME BWUZUYE MU BATUTSI BUMWE BW'INDENGAKAMERE, MWICA ABANTU BAHAGAZE, YEWE URIGARAGAJE

  REKA NDEKERE AHA HATO NTAZA KUBA NKAWE UBUZE UBWENGE AHUBWO UGASEBANYA. KANDI NGO URUCIRA MUKA SO RUGATWARA NYOKO, IBYO BYOSE UVUZE UTAGABANIJE BIKUGIRIRWE.

  IBYO BYOSE UVUZE UTAGABANIJE BIKUGIRIRWE.

 • #167

  Mahoro (samedi, 27 août 2011 23:38)

  Izi ngingo icumi ndazisomye ariko ikibazo kibanyarwanda mbona ni kimwe gusa " Ni urukundo rw'igihugu cyabo " cyacu nako ...Ikintu kitwa guhangana tugamije kubogamira kumuntu uyu nuyu bitewe ninyungu izi nizi bikwiye gucika pe, tugomba kwihangana tukemera ukuri kandi tukakwemera duhagaze HAGATI tuhagaze kuruhande uru nuru ! Mumbabarire Bwana Twagiramunu yigeze kuvuga ngo abantu bagombye kujya bagira ubutwari bwo kwemera ibyabaye nibyo bakoze.....Abanywarwanda natwe tugomba kugira ubutwari ,kabone niyo byaba bivunane cg bimeze nkabimwe byo ukanda ikibyimba tukabyemera tukababara ariko ahambyimbye hagakira ! Abanyarwanda bagomba gusezerera fanatisme muri politique bagahagarara hagati rwose! Uyu muvandimwe utanze commentaire kuri izi ngingo icumi zishyigikira Twagiramungu yumva kuri we ashyigikiye Victoire Ingabire ni uburenganzira bawe budashyikirwa bwo kumushyigikira ariko ukumva ko nabandi nabo ari uburenganzira bwabo bwo kuvuga uko babyumva bagashyikira uwo bashaka ,Victoire ntawe utamukunda, ntanutazi ubutwari yagize hamwe nabariya bantu bafunganywe rwose ariko tugomba guhagarara hagati ibyo ujye ubyibuka ...Kuko ua nushaka gukoresha amagambo akomeresa cyangwa yo kurwanya umuntu ndetse ukagera naho ubogama ! Bwana Faustin Twagiramungu uretse ko yanabyize afite expérience ihagije muri politique y'u Rwanda,wabyemera utabyemera ni amateka nawe uretse kwirengagiza urabizi niba ukurikirana politiki yiwacu kuva nibura tubona ubwigenge....Hari umuntu wiwta General Kayumba Nyamwasa yigeze gusobanura neza uko ubuyobozi bwagiye busimburana nicyo abivugaho nuko yumva byagombye kugenda ariko bamubajije bati kuki wabaga iruhande rwa Président Kagame buri gihe ntugire icyo umubwira kandi uvuga ko yakoraga nabi yaravuze ati twaragerageje atanga urugero ati dutera muri Congo ntabwo twabyemeraga ariko Kagame arategeka Congo iraterwa....arakomeza ati hari nibindi byinshi twatinyukaga kumubwira ariko uri imbere ye ntacyo umubwira ntavuguruzwa ati niba mugirango ndabeshya hari umugabo wabaye Premier Ministre aba ahongaho mu Bubiligi witwa Faustin Twagiramungu muzamubaze niba ntabintu tutemeraga ariko igakorwa nibindi...Undi muntu yaranyibwiriye ngo uwaduha muri FPR abantu nkicumi nka Twagiramunu ntawakora kuri FPR ati uretseko yayaize ati ariko bimuri nomumaraso nimpamno ye ....Bwana Twagiramungu rero nubwo afite imvugo nziza ya politiki ni ibintu ashoboye kandi avugisha ukuri ntakindi dukeneye abavugisha ukuri ni umwe mubantu batarangwaho ibintu baba barahemukiyeho abanywarwanda uretse bimwe twavuze byo kubogama nkuwo duherutse kuganira akavuga ngo Twagiramungu yatanze igihugu....Ndamubwira nti hanyuma se yafunze stock yimbunda?Hanyuma se yatanze igihugu Kanyarengwe akora iki? Aho ni kera ejobundi aba officiers supérieurs bagiye muri FPR nibangahe ? Undi ni umunya politiki kandi yarahigwaga ashaka kwicwa ,umbeshye wambwira ko Twagiramunu iyo aza kwigaragaza i Kigali atari kwicwa kandi unsubize oui ou non !Twagiramungu ashobora kuyobora u Rwanda kandi azaruyobora neza afitiwe ikizere na benshi,muturere twose mumokoyose yabanyarwanda kandi afitiwe ikizere namahanga ! Abandi nabo bafite espériences zabo jye simbarwanya ariko ntitukagereranye tugamije kubogamira kumuntu ngo twitwaze ko birumvikana tuvuze nabi abandi, iyo ni politiki keya kandi bigomba gucika tukagira demokarasi yuzuye. Imana ibahe umugisha mwese.

 • #166

  kagame (samedi, 27 août 2011 19:56)

  ngaho niba ari itwari twagiramungu namanuke ajye gukinira ikigali nka victoire nibura.
  nareke kuvugisha umunwa kuko ntamuntu byananira kereka atari ivuzivuzi.

 • #165

  gumira (samedi, 27 août 2011 13:48)

  hahaha birasekeje kubona ukuntu muba mwashyushyeeeeeeew ngo muratanga ibitekerezo buubaka igihugu. puuuuuuu uretse gusa kwicara imbere y imashini no guta umwanya ngo murandika nta kindi mushoboye, dore ko aho muhabwa ay ubusa ngo ni uko muri impunzi, nuko mukishakira imirimo ngo mwumve ko hari icyo mumaze. mu byu ukuri u rwanda ruteye imbere peeeee, abana bariga, akazi karakorwa , ubukungu burazamuka mbese usibye kuvuga gusa, namwe muziko neza ko nta kindi mushoboye. ibyiza muze mu rwanda, dukore maze turebe ubwo butwari bwanyu. nimukomeze mwihe icyizere kiraza amasinde ko wenda hari uwabaha umwanya we

 • #164

  Muhozi (samedi, 27 août 2011 01:34)

  Numara gufatwa utakitwa president nzagusanga aho ufungiye ngucumite mu kibuno nkwibutsa ibyo wakoreye abanyarwanda bose. Shyushya akannyo nubwo katariho nzambara condomor kubera HIV yawe wateye na N.mongi

 • #163

  Samabwa (vendredi, 26 août 2011 22:37)

  kwamagana gakame!
  kumutera amagi,cyangwa urukweto?!!!

 • #162

  Respect (vendredi, 26 août 2011 17:16)

  Kuri @komera 160,

  Mbanje kugusuhuza no kugushimira byimazeyo kimwe n'abandi banyarwanda bose bakomeje kwitanga,batanga ibitekerezo ,aribyo bizavamo ingamba nyazo zokugeza iguhugu cyacu kuri Démocratie.

  Duhuje ibitekerezo ,ndetse n'imyumvire ariko dutandukaniye kuri Stratégies !!!
  Nb:(Mbanze nsobanurire ko muguhitamo kwanjye Umuleader Honorable Victoire Ingabire nkaba nabishishikariza abanyarwanda bose bashaka Changement,Ntagendeye kubinu by'amoko(nubwo nyemera kuburyo budasubirwaho ),uturere ,favoritisme ,igihagararo ,gore-gabo ,ubwiza cg icyenewabo).

  Rekangerageze kubanza gusubiza ibibazo byawe ,uti: Mandela ntiyakoze wenyine ?Ndabyemera niyakoze wenyine ,ariko yagiye imbere ,abandi bose bemera kumujyinyuma kubera cause barwaniraga ari imwe !jyewe nakongeraho ko iyo mobilisation yabantu benshi cyane harimo nabize baminuza kumurusha ,harimo abantu bigeri zose ,aribo batumye asohoka muri prison nyuma y'imyaka 27 ari icyamama ku isi yose .

  Uti: uwifuza kohaboneka abandibaleader ntagaya ubutwari bwa Ingabire ? aharero niho tugomba kwitondera cyane ,kuko ariho ,uwotwita ko duhanganye nawe adutegeye !!!Kuriwowe habayeho abaleader 1000 ,ntakibazo ? Aha ndagirango nkubwire ko muri Politique cg no mubindi byose bisaba responsabilite ,kugirango ibinu bibe cordonnes hagomba kubaho byangabikunda umuntu umwe uba kwisonga (1 roi,1president,1 leader,1 chef)utanga le mot d'ordre ,atari ibyo ahokujya imbere musubira inyuma ,mugacagagurana kakahava !ya cause mukayihindura la fin en soi !mukimikaza les égos bigacika !!Inzuki zagobwe kutubera Exemple abagize Opposition Twese (gutahiriza umugozi umwe).Nyamara uzarebe iyo mumutiba w'inzuki haramutse habayemo abami babiri bonyine uko bigenda ? nabasogokuru bacu babikujeho ngo "Ntabihanga bibiri munkono imwe".

  "Umwana w'umukobwa adutanze ku itabaro twe abahungu tugaramye! Ibintu bitabonekaga mu muco wa kinyarwanda! Nonese abandi duhere mu kumukomera amashyi "

  Ayamagambo yabwana Twagiramungu :Ushima! uyasesenguye neza wakumva icyo ashaka kuvuga ,kdi tumenye neza ko honorable Victoire ajyakugenda yabanje kuganira na bwana Twagiramungu " Hariho nindi conférence Bwana Twagiramungu yihanukiye ararikocora ngo "Honorable Victoire yagiye igihe kitageze "!!!!!!!!!!!!!!!!

  "Ku kubohora abanyarwanda cg kuyobora urwanda "?kurinjye ntatandukaniro !!Kuko kubohora Abanyarwanda ari ukubaha ubutegetsi bubakwiriye ,bukora mu izina ryabo .Kuyobora urwanda nabyo ni mission abaturage bagushinga mu izina ryabo !muri situation nkiyo mugihugu cyacu Ntakundi byagenda Kubohora abanyarwanda ni uguhatana kugirango ubone umwanya umurikiramo abaturarwanda programme nziza yapolitique d'opposition paka ugeze ku intsinzi .

  Bref :Honorable Victoire Ingabire ,ajyaguhaguruka iyoyakoreraga politike akazakuyikorera hano mu rwanda yaravuze ngo " yasabye abanyarwanda bose baba muri opposition gutahiriza umugozi umwe ,ababwirako équipe Polique ari kimwe na équipe de football ,ko we ajyiye imbere ,abandi bagomba k'occupant imyanya yose isigaye ,noneho équipe yose igatsinda ibitego !!!

  Ikindi tugomba kumenya ni uko ntacyo twageraho ,tutabifashijwemo na Communauté Internationale ?Or Communauté internationale yanga akavuye !ikunda kandi ishyigikira abantu bari Cordonnée ,barwanira cause y'ukuri ,batava ku izima !!!!!None ejo twabapresanse Honorable Victoire Comme notre Leader ,yewe naho ari muri prison bakomeje ,kumusura ,kumutabariza ,kuvisha isi yose akababaro ke !!!none ejo twongere tubwire ya même communauté ,ngo turashaka ko Rwagiramungu aba ariwe mushyira imbere ,nihacya kabiri twagiramungu akarwara cyagwa agasitara !Dushogoshorane Nkuriyingoma ,tubwire ya même communaute ngoooooooooooooooooooooooooooooooooooo

  Svp :Muri Politique habamo Priorité et stratégies ,ubu aho urugamba rugeze rwo kwibohoza ,Umuleader wa Opposition yose yaramenyekanye ,ni Honorable Victoire Ingabire ,abandi au nom de l'amour des rwandais et de notre cher pays sont prier de s'arranger derrière elle .

  Rekambe mpiniye aha !!Nubishaka twakomeza DEBAT !!
  Ngaho gira ibihe byiza ,twese hamwe tuzatsinda .

 • #161

  apuuuuu! (vendredi, 26 août 2011 10:19)

  Hakenewe ishyaka cyangwa umutwe wa politiki ukomeye naho gushingira ku muntu byo ntacyo byatugezaho. Twagiramungu se ninde wamurushije kugambanira igihugu? Twagiramungu ni ukuvuga gusa. Umuntu bamwiba amajwi ntanajurire hanyuma akaba ariwe ngo warwanira ubwigenge bw'abandi koko kandi atashoboye no kurwanira ubwe?

 • #160

  Komera (jeudi, 25 août 2011 22:43)

  kuri "Respect" 145§ 146 gerageza wemere ko kuba hari umuleader ku isonga bitabuza abandi kumukurikira!! Nonese ninde wakubwiye ko Mandera yakoze wenyine? Nonese uwifuza ko haboneka abandi baleaders yakubwiyeko agaya ubutwari bwa Ingabire? Yewe na Twagiramungu bashyize imbere ntahwema kurata ubutwari bwe mu conférences yose akora agira ati: "Umwana w'umukobwa adutanze ku itabaro twe abahungu tugaramye! Ibintu bitabonekaga mu muco wa kinyarwanda!" Nonese abandi duhere mu kumukomera amashyi ntakindi tumukorera? Wowe ushobora kuba wibwira ko icyo Ingabire agamije mbere na mbere ari ukuyobora Urwanda, none kubwawe tukaba turi kumushakira bakeba! Hoya, umutekereza utyo waba umushyize ku rugero rutamukwiye muri politiki(réduction)! Icyibanze ashyize imbere ni ukubohora abanyarwanda, yaba ari umukuru w'igihugu cyangwa atari we! Nguko uko njye mubona. Inkingi imwe ntiyubaka inzu, niyo mpamvu Ingabire akeneye abandi leaders ngo bafatanye urugamba. Urakoze kunyumva! Amahoro y'Imana ku banyarwanda bose!

 • #159

  Iyakaremye niyo ikamena (jeudi, 25 août 2011 17:28)


  Abantu turi hano mu Rwanda nitwe tuzi qualités z'umulideli ukenewe.
  Dore uwo dukeneye.

  Ni wowe waba umugore cyangwa umugabo, ba Kayumba, ba Twagiramungu, ba Rusesabagina , ba Habyarimana, n'abandi bo muri opposition bazashyira hamwe bakakwemeza maze ukaza hano mu rwanda ufite ubutumwa bw'abo bose bwo guhindura ibintu, kandi nabo bakakwizeza kuzaguherekeza no kugushyigikira muri byose.
  Ikibanza rero ni uko mwashyira hamwe mwese, mukaba muretse ibyo kuvuga ngo kanaka yaraduhemukiye, kandi muzi neza ko ntawahemukiye urwanda nka KAgame, n'ubu akirugaraguza agati.

  Gushyira hamwe nibibananira, turabasaba mureke kutumena umutwe, kuko umulideli wacu ni Yesu utuma turamuka, mu gihe Kagame aba yatubariye amasaha yo kubaho.

  Murabeho ( mbasezeyeho )kuko Nimudashyira hamwe vuba ntimuzadusanga.

 • #158

  Amani (jeudi, 25 août 2011 16:37)

  Ko utatubwiye imyaka ya Twagiramungu!!!!!!!!!!!!!ubonye uwo uvuga!!Rukokoma!!!!

 • #157

  Twizerimana (jeudi, 25 août 2011 15:05)

  Muvandimwe ugishyira ingufu zawe mukwizera ubwenge bwa munt gusa, ulibeshya pe. Ntabwo Urwanda ruzaramirwa ,'umuntu kungufu za muntu.Ntabwo ruteze kubona amahoro biturutse ku muntu kugiti cye.Urwanda ruzakira,rugire amahoro, aliko adaturutse ku muntu wilingiye undi.Ntabwo rero kanaka na kanaka utekereza bashobora kuzana amahoro mu Rwanda.Amahoro azaza,kandi ali hafi kuboneka.Ni amahoro azabonwa n'uwemera akisubiraho, akihana ingeso mbi afite z'inyangane zishingiye kucyo alicyo cyose kimuzitiye mu mutima we.Nta munyamafuti uzareba Urwanda rushya! Ahubwo, ihane,kandi wige no kubabalira uwo waba ufiteho amasinde. Nicyo Imana yonyine izaduha amahoro idusaba.Wikongera rero kutubeshya uniryarya ngo amahoro mu Rwanda azazanwa n'abanyapolitiki.Wowe, pfukama wiyambaze Imana,usabire Urwanda,Imana irushakire umuyobozi muzima ku mutima.Ese ikikubwira ko abo ushyira imbere kubera inyungu ugamije, Imana izabemerera kurugeramo ni iki?Uyobewe se ko Urwanda rushya ruzaturwamo n'abo Imana yasinyiye, bazaba balihannye amafuti abagenga?Niba utali ubizi,bimenyere aha.Ni akazi kawe niba utisubiyeho ngo wihane amafuti akugenga, agenga umutima wawe.

 • #156

  Niwe rwose! (jeudi, 25 août 2011 14:10)

  ndababwiza ukuri ,uwatangije urugamba ntahari(Victoire) ntawundi wamusimbura atari TWAGIRAMUNGU F. If not, you will always stay in hexile!

 • #155

  Durand (jeudi, 25 août 2011 13:20)

  Je salue le courage du peuple rwandais qui lutte pour le Droit des peuples à disposer d’eux- mêmes.

  Un ami m’a raconté calvaire du peuple rwandais et le silence assourdissant de la communauté internationale. J’en suis devenu compatissant. Vous êtes nombreux à aspirer à la justice. Allez-y et franchissez toutes les barrières. Ne vous inquiétez pas, votre meilleure arme sera votre capacité de résistance. Toute la communauté internationale vient à peine de prendre conscience du malheur qui est tombé sur vous de 1990 à aujourd'hui. Organisez-vous très vite comme vous l'avez commencé. Ne dispersez pas vos forces et surtout évitez tous les pièges tendus.

  On m’a dit qu’il vous manque un leader. Je vous rassure que vous avez plusieurs leaders parmi vous tant au Rwanda qu'à l’étranger. Soutenez des leaders qui sont tombes dans les griffes de l’ennemi du peuple rwandais et aidez-les à sortir de la prison. Il vous manque simplement une stratégie adaptée à la situation actuelle. Il faut trouver une immédiatement une bonne stratégie de coordonner vos activités. N’oubliez pas que vous avez un ennemi de taille. Le patrimoine de Paul Kagamé se chiffre dans plusieurs milliards de dollars. Sachez que si les noms des leaders pressentis tombent dans les oreilles de ce monstre, il n’hésitera pas à les écraser. La raison pour laquelle, il vous faut préserver et protéger vos leaders pressentis. Si vous pressentez telle ou telle personne comme un leader, cherchez par tous les moyens à le rencontrer et proposez- le à rencontrer d’autres leaders pressentis, surtout il faut le faire discrètement car on surveille vos mouvements et gestes. Les gens qui vous surveillent sont parmi vous ainsi que plusieurs lobbies. Ils sont vos amis quotidiens. Pour commencer il vous faut départager les rôles. Ne laissez pas accès tout le monde à vos leaders. Tout Rwandais aspire au changement mais la plupart d’entre vous, y compris les vrais leaders, se protègent. Le double visage de certains parmi vous est à l’origine de la méfiance des uns à l’égard des autres. Je suis sûr que vous avez un ennemi commun, mais que le régime de Kigali vous a divisés et fait tout pour vous diviser davantage. Il revient immédiatement à chacun de se questionner sur son comportement à l'égard du régime de Kigali. Plutôt que de vous diviser il faudrait trouver vite des solutions et vous demander à qui profite la division, et puis vous lever tous ensemble comme un seul homme. I have a dream that in few days you are free. Your destiny is near.

  Durand

 • #154

  Ntimukavange (jeudi, 25 août 2011 10:51)

  Ntimukavange ibya Kayumba na Twagiramungu,Kayumba nyine yarishe,Ariko yasaby,imbabazi,kandi ari près yo gufatanya naba Rusesa,Ingabire,FDLR,ark Twagiramungu we abo yicishije,nubu ntabyemera,kandi akaba arangajwe namacakububiri yanga gufatanya nabandi.TWAGIRAMUNGU,umugambanyi,umugambanyi,...,nta 2ème chance tumuhaye,ibye byararangiye.Ahubwo nyine Gén KABILIGI,aba he ko Arusha yamurekuye?aba he?KAYUMBA na KABIRIGI,Bakora équipe nziza.

 • #153

  INARARIBONYE (jeudi, 25 août 2011 09:58)


  Mureke mbabwire mwabahungu mwe namwe mwabakobwa b'urwanda:

  Twagiramungu nimutamuha amahirwe ya nyuma( dernière chance ). ngo akore mu nganzo. Abahutu n'abatutsi mwahunze kagame, muzahera hanze mba ndoga data.

  Ubu se yakoze amakosa arenze aya bariya basirikare ba FPR mwirirwa mushimashima? Batwikiye abantu muri za Grotes.

  Ubu se nimudashobora kwiyunga muri abanyepolitike, muzashobora koko kunga abanyarwanda mwateranyije ntacyo bapfaga.

 • #152

  Pasteur Ngaburirimbwa Ezechiel (mercredi, 24 août 2011 18:31)

  Twagiramungu n'inararibonye muri politicye ameze nka Etienne tchisekedi wo muri congo ariko mbona amafuti yakoreye abanyarwanda yarabaye menshi ,icyo twakora n'ukutamutuka ngo tumwandagaze hano kuri ururubuga nkuko nagiye mbisoma muri message nyinshi.Ndabona igikwiye yarakwiye kujya agira inama abakiri bato nibo bafite ibitecyerezo n'imyumvire mishya ijyanye n'ibihe kandi n'igihe isi igezemo.Byadufasha gusezerera bidatinze agatsiko gakomeje gukandamiza abanyarwanda.

  Murakoze Révérend Pasteur Ezechiel Ngaburirimbwa.

 • #151

  CAP MATABARO GERALD (mercredi, 24 août 2011 18:06)

  Bwana Twagiramungu Ugire ibintu bitatu bikuranga:Urumugambanyi-uri igisahiranda-uri n'indaya yo muri Politicye."kura amerwe mw'isaho"Aho kukujya inyuma najya inyuma yaGén Kayumba Nyamwasa nubwo yishe umugore wanjye n'abana banjye i Tingi tingi.Njye mbona ahubwo umunyacyangugu witwa Gén Kabirigi Gratien ahuye na Gén kayumba Nyamwasa bakora igisirikare cyakuraho agatsiko.

 • #150

  Ndumiwe (mercredi, 24 août 2011 16:39)

  Ndumiwe pe ibi nuguta ibitabapfu.ubu nururucucu ngo ni twagiramungu muragira muti rwatuyobora?ruzajye kuyobora ibiti namabuye bitumva cg ngo birebe.ariko mwibagiwe uburyo rwatanze igihugu?nibindi namwe muzi.ukuntu 2003 nari narutoye ngirango nuruntu ruzima.nabimenye nyuma.mùvugabandi mukure umwanda mubantu

 • #149

  IMPUNZI (mercredi, 24 août 2011 10:12)


  Njye ndumva twe abanyarwanda; twari dukwiye kureba kureba kure , Twagiramungu nibyo yakoreye igihugu cyancu amakosa menshi , ariko ndumva ko arukubera ko amayeri ya Kagame na gatsiko ke atari yayamenya icyo gihe , ubu rero yaraya menye , ndumva rero kubona twarababariye umuntu nka Nyamwasa tukaba ubu tumubona nku muvandimwe , ndumva ntakuntu tutababarira TWAGIRAMUNGU

 • #148

  KIGALI (mercredi, 24 août 2011 09:43)


  Twe Abanyarwanda turambiwe akarengane tugirirwa na kagame na gatsiko ke , ubonye ukuntu ya twiciye none akaba anatubuza kwibuka abacu yishe , iyo ushaka kubibuka akwitango ufite ingenga bitekerezo ya genocide .IBYO BIRATURYA CYANE KU MUTIMA .

  Ubu rero icyo dushaka nu muntu washobora kuba umu lideri wa aba Nyarwanda , njye ndumva kuba twarababariye abantu nka ba NYAMWASA sinumva impamvu tutababarira , umuntu wari warashutswe na kagame nka TWAGIRAMUNGU , niba abishoboye , mureke nawe tumubabarire amakosa yadukoreye , maze tumusabire ku MANA imuhe ubwenge no kureba kure ntazongere kugambanira igihugu cyacu ;

  Tumushyigikire atuyobore neza , kandi icyo mutazi nuko kagame arwanya umuntu wese wiyemeje kumuhagurukira , ubwo rero murumvako ashobona kutwibutsa ibibi bye kugirango tutamushyigikira , kandi nyamara twese tuzi ko aruko arati azi amayeri ya kagame na gatsiko ke , ubu rero yarayamenye twize yeko atazongera guhemukira aba nyarwanda ,

 • #147

  Rukeba (mercredi, 24 août 2011 00:11)

  Niko mwatema mwatema! Niko urutugu rwa Kagame murukuyeho mute ? Mbega akaga!

 • #146

  Respect (mardi, 23 août 2011 22:21)  suite :
  Nguwo umuleader tugomba kujya inyuma tutizigamye ,yavamumunyururu akaba Mandela wabanyarwanda twese !!!!yaramuka uwaguyemo akazibukwa nka Martin Luther King ,abandi bagakomeza urugendo , ajya kuza murwanda yaravuze ngo "Si jamais je tombe à la bataille ,enjambez mon corps et continuez le combat ".Intambara rero aracyayirwana zinzi impamvu mushaka umusimbura ,kandi akiri kurugamba ?

  Twige kureba kure no gushishoza ntiba tutabishoboye twemere tube abagaragu forever !!! Kwiheba ,gucika intege no kutareba kure Ngaho aho Kagame adukubitira ibiboko ,akatwica urubozo ,tukagongera ,tugatera imigeri ,tukarira ,tukaboroga ,tugacira ururenda ,tukubika ibitwe ,agahamba ,agataburura ,agashyira munzibutso ,akikomereza projet ye y'ubucuruzi ntawumuhagaze hejuru !!!!!

  Mbibarize utubazo : Umuleader Nerison Mandela yamaze imyaka ingahe muri Prison ,mbere yuko aba president w'Africa yepfo ? Ibyaha baribaramucuriye byibihimbano ni ibihe ? Ese Oposition mwambwira niba yarigeze imusimbuza muri iyo myaka yose yamaze muburoko ? Ese icyatumye bamufungura batumva batabona d'après vous ni iki ? Icyatumye se batamwica muri iyo myaka yose bamufunze d'après vous ni iki ,ese ni imbaraga nyishi cyane yabarushije ,ntamarozi bagira se cg ni uko abazungu bamukundaga cyane kurusha ukobakunda benewabo basangiye ibitekerezo n'uruhu ?

  Mugerageze gusubiza utwo tubazo !Nziko murasanga uko mwagoragoza kose ! "gusimbuza Intwari Honorable Victoire Ingabire ,présidente de l'opposition rwandaise ,icône de la démocratie , la seule gage de la paix et la réconciliation nationale ari uguhuzagurika no kongeragushaka gushora abanyarwanda mu icuraburindi !!!!!Kandi nzineza ko nuzabikora Kagame yiteguye kumufinansa yivuye inyuma ,kuko azi umusaruro plus tard FPR izavanamo .

  Ngo Imana Ifasha uwifashije :Imana ntabwo ari umuntu ngo ize ikwereke ,igusobanurire ,ikwereke ,yongere igusobanurire ,iwkereke ...... yo Iguha ibimenyetso ,kandi izi neza ko bisobanutse ,ubundi ahasigaye ugombagukoresha ubwenge yaguhaye !!!!Ex / Iyotubona ihurutura Kayumba Nyamwasa ,Karegeya ,rudasingwa ,musonera bakitandukanya na sekibi kumugaragaro ,bagasaba imbabazi ,bakemera gushigikira no kwamamaza Umuleader Honorable Victoire Ingabire Umuhoza ,bakemeza kumugaragaro ko Ntagenocide bigeze bahagarika ko ahubwo nabo babugizemo uruhare ,bakemeza ko imbande zombi zicanye!!!Kayumba waruyoboye ingabo akemeza ko ntarugamba batsinze ko ahubwo batsinzwe kuko batarwanaga nabajapani ,bakemeza kandi bagashyigikira byimazeyo ,ndetse bakazaba na temoin de Mapping repport ishinja KAgame n'ingabo ze genocide !!!!! Kandi ibyo byose bikaba kandi bikavugwa mugihe gito nkicyoguhumya "Umuleader Honorable Victoire Ingabire Umuhoza amaze gukandagiza ikirenge k'ubutaka bwurwatubyaye . Ngo abwirwa abumva !!!!!Ngaho nimugerageze mushakishe izongirwa abalidear nababwira iki !!!! THANKS ALL .

 • #145

  Respect (mardi, 23 août 2011 22:16)


  Ndashimira byimazeyo abakomeje gatanga ibitekerezo kuri iyi sujet!!!uburenganzira bwaburiwese bugomba kubahirizwa .

  Ariko iyonsomye comments zabamwe muritwe nzanga tugifite urugendo rurerure rwokwumva no gushyira mubikorwa "democratie "icyo aricyo ?

  Ikinu icyaricyo cyose cyatanya abanyarwanda tugomba kukirinda ,kuko ariho honyine Kagame ,yadushoboreye kugeza naho yigaruriye "urwanda rwose akaba azarugira akarima ke bwite ".

  Njyewe ntabwojya mumazimwe cg gushinja umuntu ibyo ntafitiye gihamya : si,, hari amavideo ya Twagiramungu :Ex nkaho avugako abiciwe ikibeho bose byari "Légitime défense "cg aho yivugira ngo "nubwo inyenzi inkotanyi zarimarima abatuye byumba na ruhengeri ,nyumazikahafata ntacyobyaba bitwaye !!!!!!Domage !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  Buryarero niho Politique ibera insobe ,igasobanurwa nabagerageza kurebakure bonyine ,batitaye kumarangamutima cg se kububabare bwabo !!!!! Kagame muzamwite uko mushaka "Hitler ,ikigoryi kitize ,mayibobo yokumuhanda ,umwicanyi n'ibindi byishi ,arikonjye mbona azikurebakure ? Muti gute ? Burya:bariya ba Pasteur Bizimungu ,Lizinde ,Kanyarengwe ,sendashonga,Rukokoma Twagiramungu n'abandi benshi,Kagame yarazi uko azabagenza nyumayokubakoresha amabi yose ashoboka abaho ,bamaze nokumuhesha ubutegetsi !!!!Habyarimana nawe kukoyarebaga kure "abwira Bikindi simoni ati bambwirire nyamuneka "nikoguhimba Nangabahutu" Kagame ayumvishije ati wamukenya yanahuye !!!!ati ariko aracurangira abahetsi biriya bicucu namaze kubyoza mubwonko kuburyo inzozi byirwa birota amanywa n'ijoro zitabyemerera kumva ukuri ? Ahubwo kagame abonako niba atavanyeho habyarimana ,igihe gishobora kuzagera ,uko iminsi yicuma ,akabayabasha kubikangura nubwo byari mwicuraburindi !!!!abikoza M7 ,Museveni ati akacu kanshobotse !!!!Ati ariko hari twamisiles ;sinzi nibaharicyo twatumarira !!!Kagame ati "Ngiyo solution yabyose .

  Burya rero benedata umuntu wese ashobora kwibeshya cg gushukwa !ariko gukomeza kwinangira umutima no gukomeza gutesha abanyarwanda igihe ,kubatoneka ibikomere ,nogukomeza kubateranya witwaza Kiga-Nduga ,noneho wongeyemo agashya ngo Cyangugu ? Nibyo bizatuma uzapfa ubutazibukwa !!!!!Nyamwanga kumva ntiyanze no kubona ?????

  Ngarutse gato kuri sujet :Kugeza ubu mumateka y'Urwanda ,Ntamuleader numwe ushobora kugereranwa na Honorable Victoire Ingabire Umuhoza !Kuko ibyo yakoze mu mezi 6 ,kandi yageze kunshingano ze !!FPR -Kagame ntibigeze babitinyuka ntarimwe mumyaka yose bamaze barwanisha ,amambombe na catiwusha ,bica cg bicisha abo bashaka kuzayobora !!!!!!!!Nyamara Umwana W'umukobwa ntiyatinye Imbunda bamutuga kumunwa ,ntiyatinye zamaneko za kagame ,,tiyatinye amarozi yazo ,ntiyatinye ibitutsi byabo ;ntiyatinye gukubitwa ,ntiyatinye kwandagazwa !ntiyatinye kuba igicibwa !!!!!Ntubwo Kagame na FPR badashobora kubivuga kumugaragaro ariko ubutwari bwe nokureba kure kwe barakwifuza bakabura uko bakubona ,ndetse barogreta kubabatarashoboye kubona Intwari nka Victoire Ingabire Muri 1990.


 • #144

  Basebya (mardi, 23 août 2011 20:57)

  Ariko nawe Rukundo koko wanditse utwemeza ko Twagiramungu ariwe ukwiriye kuyobora u Rwanda!
  Ntujya usoma iyi site ngo ubone ko hari abamusabiye ikiruhuko ahubwo ko icyo yasabwa nk'inararibonye ari ukugira inama abanyapolitiki! Yanyuze muri byinshi nibyo, ariko nkwibutse ko ariwe wahaye umwanya Kagame agikomeye kucyo wagarutseho ngo yari Minisitiri w'intebe mu y'agateganyo!
  Ariko sha,...urubuga mugiye kurugira urw'abashi n'imyiyamamarize yabo!
  Gukorana na Kagame se yakoze iki? Yashoboye iki? Ngo azi kuvuga,..ngo ashaka Rukokoma??? Ntibihagije,..Politiki igezweho kandi twemera hano iwacu, nta mwanya yayigiramo. Ni we wenyine??? Ngo Nkuliyingoma??' Naryo ni irindi zina rishyizwe ahagaragara!!!
  Ko wibagirwa na Habyarimana wa musilikare washotse Politiki? Wa musore utagira isano na génocide cga kuba yariyandaritse muri Politiki Dukuze, ese Nyamwasa na wa mu nyakibuye Sebarenzi.....have abakandinda bariho, bashoboye kutwereka icyo bashaka kugeraho twakwihitiramo!!! Ariko Rukokoma mube mumuretse......! Yashoje ikivi!!!

 • #143

  RUTONI (mardi, 23 août 2011 19:55)

  Mwenesebahinzi aho si BIKINDI wacitse gereza ariko nanjye ndigiza nkana Bose ni bamwe ni Gouvwrneri wamajyaruguru.Amacakubiri bayonka mumabere ya ba nyina.Sha ndumva Abatutsi uzi kubarondora neza ntabwo muzabakira ndabona bakomeye,mwiyegereze Abatwa mubone kurwanya abatutsi

 • #142

  julien (mardi, 23 août 2011 18:31)

  kuki OTAN irimo kurasa libya itarangiza hariya ikaza kurasa kagame. kuko kadafi ntabwo yishe abantu kurusha kagame. nize imudukize.

 • #141

  NZABANUMVA AKABAHUTU BAHAZE (mardi, 23 août 2011 16:22)

  Ese ko ndeba mwabuze umu leader, ngaho ngo Twagiramungu, ngaho ngo Nkuliyingoma, Ngaho ingabire, Ngaho Ntaganda! dore nawe ukuntu muba mwatondekanyije ibihutu bitagira ubwenge, ubu se kuki mudashyiramo Bazivamo cg Rucagu bose si abahutu bujuje ibyangombwa? Njyewe mbahitiyemo BAZIVAMO Kuko ndabona mwabuze ubayobora! Ariko rero we ntiyakwemera nubwo ari proposition yanjye, ari modere ntiyakwemera kubayobora ndabona muri intagondwa. Bye muragashira, Satani abijyanire. Murakicwa n'amavunja, murakarara rwantambi mwa ntumbi mwe.

 • #140

  KIMICANGA NGO BYE (mardi, 23 août 2011 14:20)

  Families in Kacyiru, Kimicanga areas to be expropriated
  By Bosco R. Asiimwe

  GASABO - Hundreds of families in Kimicanga and Kacyiru in Gasabo District, Kigali City are set to be expropriated to give way to the implementation of the City Master Plan.
  Willy Ndizeye, the Mayor of Gasabo told The New Times that valuation of property in Kacyiru is complete “and we are about to start the compensation process.”

  Ndizeye explained that the Kacyiru land, which is located behind the Ministry of Education, at a neighbourhood known as Kabagari, would accommodate the embassies of Kenya and the Democratic Republic of Congo.

  Close to 50 families in Kacyiru are will be affected.

  “Property valuers are currently evaluating property in Kimicanga. The exercise has just begun and we will know the cost of the expropriation (in Kimicanga) when the exercise is complete,” Ndizeye said.

  “The remuneration of the affected families will be carried out very soon,” he noted, adding that the funds would be provided by the Ministry of Finance through the Infrastructure ministry.

  Ndizeye explained that the district has about 22 settlement sites to relocate those to be affected by the expropriation exercise.

  “We prepared these sites to facilitate them,” he explained.

  Kimicanga, according to the master plan, is meant to accommodate both commercial and residential complexes.

  The move comes over a year after the expropriation exercise was halted in the city.

  In June last year, Kigali City authorities announced that it had suspended the expropriation exercise after it emerged that over 1,000 hectares of land acquired by various developers since 2008, was yet to be utilised.

  Normally, anyone who acquires land in the city has up to three years to develop it, failure to which may lead to forfeiture.

  By February this year, close to 400 hectares of land acquired was yet to be developed, with over 260 hectares owned by Rwanda Social Security Board (RSSB), formerly the Social Security Fund of Rwanda (SSFR).

  Other developers with undeveloped land are Real Contractors and Rwanda Development Bank (BRD).

  Ends


 • #139

  mwenenesebahinzi (mardi, 23 août 2011 14:09)

  Banyarubuga muraho. nkomeje gusoma coments nyinshi kubashyigikiye Rukokoma n'abatamusha. Nanjye kanongereho. Gutanga igitekerezo Kuriyi nyandiko ya Aimable kuburo abona Rukokoma n'uburenganzira bwa buri wese. Muri 1994 nari muto cyane ariko ndibuka amagambo menshi n'imyitwarire ye ko yagize uruhare mukugambanira bikomeye urwanda n'abanyarwanda. abantu nkawe , pasteur bizimungu, n'abandi nibo bahesheje Kagome ingufu n'igihugu. Abantu benshi bavuga ko rukokoma ari opportunist. None ninde utali ooprtuniste muri Iy'Isi y'Imana gusa opportunity or chances come to people who are always prepared. Kdi abantu barahinduka. niba abantu barababariye, Nyamwasa, Rusasingwa, Bizimungu, n'abandi sinumva ukuntu Rukokoma atababarirwa. Niba kdi ari amayeli ye Kagome akaba hari icyo yamwemereye abanyarda barareba ntituzatinda kubibona. Ndemerako twagiramungu yahabwa another chance but he must bear in mind that he betrayed the confidence of Rwanda and rwandese people when he salod our country to Kagome. If he is given another chance and misuse it for his own interest then we will consider him as number one enemy of Rwandese people and put him in the same basket with kagome.
  ntabwo nd'umuheza nguni mais nagira ngo mbwire abahutu ikintyu kimwe. Iyo habonetse umuntu ushaka guhuza abahutu ngo babashe kurwanya agatsiko k'indobanure Kagome ahita akoresha abambaribe bagatangira kubiba no kwibutsa ibyashize kdi ntacyo byungura bakagarura Kiga, nduga na buganza. Please bikindi afunzwe kuko yagerageje kubabwira kdi nubu ntimurumva. Umuntu agomba gushyirwa kumunzani nk'umuntu kugiti cye atari akarere niba hari umuk8iga, umunyenduga wahemutse ntibigomba kwitirirwa akarere cg ubwoko. mubimenye iyo n'intwaro ya sekibi Kagome. Ese muziko nta mututsi ugira akarere!!! umututsi n'umututsi yava mumajyepfo, amajyaruguru, uburasirazuba, cg uburengerazuba. in fact they go far all nilotic in cetral and horn of africa show their solidality and unity. niyo mpamvu abatutsi bo murda, abomuburundi, abanyankore ba Uganda, abaturukana, masai, na Jaluo wa Kenya, wanyamulenge wa Congo , and their brother from Ethiopia and Eltrea all work in hormoney and unity. There united in oder to realize their Hima empire in Cenral and eastern afraca but a small group of Bantu called Hutu in Rwanda can not work to gether to liberate itself while other are working for the bigger picture to rule all Bantu in AFRICA!!!
  sO MUVE MUBYA kIGA NA NDUGa,Ibyo kuvuga ko rukokoma ari umunyacyangugu, umunyenduga, Ingabire akaba umukiga etc.. n'umutego w'umwanzi. Abantu benshi baribeshye bakekako Kagome n'agatsiko ke ari abantu bagwa mumutego niba bashobora kwicuza bakerekana ko bamenye umwanzi nyawe w'igihugu ko atari umukiga cgumunyanguga, umuhutu cg umututsi ahubwo ko ari agatsiko akarikokose gashobora kwikubiora inbyiza by'igihugu mw'izina ry'akarere cg ubwoko ntampamvu yo kutabaha second chance. Kdi byaragaragaye ko n'abantu bavukana kuri mama umwe na papa umwe ubahaye ubutegetsi batabura limwenalimwe kwikubira ibi biduha kumenya ko umwanzi w'igihugu atari umukiga cg umunyenduga. If a person from nduga behave badly as an indiviadual we must not refer to all people from his region as bad. This is also the same if a person behave the same and his is from north or other place in Rwanda. Rukokoma niba yatanga umuganda mukubohoza urwanda yagize uruhare kuboha i will be the first top say RUKOKOMA OYEEEEE but If He going to be used by Kagome then I will be the first to stone him. He must also show where he stand on the emprisonment of Ingabire, Ntaganda, Mushayid, Ntakiritinka etc.. I am sure these people wil be ones of our heroes and heroine once we reach our second revolutions. Please mureke intore zitukane kuko aribyo zizi ariko abandi mutange ibitekerezo kuko nubwo hano murwanda tutavuga but we can read and write to those who can access internet. rememberthese: if you plan for a year you plant a seed, if you paln for ten ywears you plant a tree, but if you plan for 100 years you teach people. The young people need to taught history, where are our learned people!? our wise men, who can impact us who are youth with a good idealogy and philosophy which will help us to know who we are, where we are going and where we came from. Kagome has managed to tell intore who they are , where they are coming from and where they are going. If you can not go to front, you can provide water, food, or even kind support to those who are going there. the fight to liberate Rwanda if for everyone. let everyone come on board and each give his contibution. May God bless Rwanda and His people.

 • #138

  Nahayo (mardi, 23 août 2011 13:30)

  Twagiramungu aha buri gihe Kagame umwanya wo kudutsinda. Abazajya inyuma ya Twagiramungu bazabe babizi neza. Twagiramunu azongera yigurukire mwibonereho. Ariko se kuki mwumva ko nta wundi warushya Twagiramungu. Njye nsanga Ingabire Victoire Umuhoza arusha Twagiramungu ku mpande zose. Twagiramungu namara kumva ibanga rya demokarasi rigomba kugaragaza abari k'ubutegetsi n'abataburiho bagomba guhangana mu bitekerezo. Akemera ko adakwiye buri gihe kumva ariwe ukwiye kujya imbere. Nanjye nzamushyigikira. Rukundo we azansobanurire impamvu MRND, CDR na MDR ariyo mashyaka yasenywe. Twagiramungu atrarashoboraga kubibona mbere ya 94. Twagiramungu yaba umutoza mwiza ariko gukina ntabyo ashoboye. Ikibazo ni uko twumva twaba byose.

 • #137

  Dunia comment 135 (mardi, 23 août 2011 12:45)

  Dear Rukaragandekwe, I think your should change your language.We all know how important Rukokoma is for Rwanda.

  It is useless rero yo kumusebya.

 • #136

  Reka gugtukan, Rukara we? (mardi, 23 août 2011 12:39)

  Sha wakwitonze, ukareka gutukana. Nkeka ko Rukokoma agifite byinshi yamarira abanyarwanda. Niba mutavuga rumwe, nange nsivuga rumwe nawe kuko ntaranamubona ariko ni umwe mu banyarwanda babanyapolitique bakomeye kurusha abandi, kandi babigaragaje: ingero: Kuzana democracy mu Rwanda, guhangara Kagame akiyamamaza kandi azi ko ashobora kwicwa nkuko Kagame asanzwe yica.

  Rero, niba ushaka nawe uzakore ibyawe ariko muveho.

  ITONDE

 • #135

  Rukaragandekwe (mardi, 23 août 2011 12:20)

  Rukokoma est de nature en opposant/opposant eternel. Il est né et mourra opposant. La pire de choses qui peut lui arriver et de mourir opposant à lui-même(self destruction). C'est vrai que ce monsieur est est démagogue comédien mais son temps est révolu. Il est devenu en déchet politique. Qu'est-ce que ce con Mr représente? Qui représente-t-il? Kayibanda et le clan des ParmeHutu? Les Bashis de Nsibura...dis-moi. Il appartient au musée de la politicaille...son visage ne convient plus au Rwanda Rushya. Il a le look congolais---mais chez-nous ce mr n'a plus de crédibilité ni parmi les hutu, non plus parmis les bashi..je m'éviterai de mentionner les Tutsi kuko nta mututsi wakwemera gutegekwa na ruliya ruhara rugeze mu nnyo. Umurebeye kure wagirango yikoreye ikibuga cy'indege...Ndamuhamije Rukaragandekwe ya Sibo y'Intore ya Mutarataza ya Rugina rwa Cyaka, cyaka cya Marembo

 • #134

  Gatabazi (mardi, 23 août 2011 10:25)

  France-Turquoise proteste contre la visite de Paul Kagame à Paris
  http://www.jambonews.net/actualites/20110821-rwanda-france-turquoise-proteste-contre-la-visite-de-paul-kagame-a-paris/
  21. août | Par Jean Mitari |
  France-Turquoise, une association rassemblant des anciens militaires de l’Opération TURQUOISE au Rwanda (1994) a, par un communiqué posté sur son site, protesté contre la visite de Paul Kagame à Paris le 12 septembre prochain et considère qu’ en accueillant Paul Kagame, « la France brade son honneur et couvre un tissu de mensonges ».
  France-Turquoise est une association ayant pour objectif de » rassembler les militaires, anciens de l’Opération TURQUOISE au Rwanda, une opération française autorisée par l’ONU au travers de la Résolution 929 de juin 1994 et qui devait viser à « contribuer, de manière impartiale, à la sécurité et à la protection des personnes déplacées, des réfugiés et des civils en danger au Rwanda. »
  L’association a également pour objet de rassembler les militaires des précédentes interventions militaires de la France dans ce pays, ainsi que les anciens coopérants (civils et militaires) et les sympathisants (civils et militaires) qui voudront se joindre à eux, autour des objectifs , dont le principal est de « Défendre et promouvoir, par tous les moyens appropriés, la mémoire et l’honneur de l’armée française et des militaires français ayant servi au Rwanda et Participer par tous les moyens appropriés, à l’établissement ou au rétablissement de la vérité sur l’action de l’armée française et des militaires français au Rwanda « .
  L’annonce de la visite de Paul Kagame le 12 septembre prochain en France, a suscité un remou au sein de cette association pour la simple raison que, cet hôte n’a cessé d’accuser l’armée française d’avoir participé au génocide de 1994 au Rwanda. On comprend donc pourquoi, les militaires français dont en première ligne ceux de l’association France Turquoise soient consternés par cette visite annoncée. Dans un communiqué signé par son président en la personne du Général Jean-Claude Lafourcade, l’association France-Turquoise, affirme qu’elle « ne peut accepter, en l’absence de démenti ou de dénonciation formelle des très graves accusations portées, que l’honneur des soldats ayant servi la France au Rwanda soit bafoué par la visite de M. Kagame ».
  En effet, dans un document de plusieurs centaines de pages connu sous le nom de « rapport Mucyo » qui a été rendu public en août 2008, le Rwanda met directement en cause la France, tout en particulier l’armée française d’avoir pris part aux tueries des Tutsi en 1994 au Rwanda et cite nommément le nom de plusieurs personnalités politiques françaises dont François Mitterand, Dominique De Villepin, Edouard Balladur, Hubert Védrine et Alain Juppé. . La commission chargée de rédiger ce dit rapport, affirme qu’il lui a été rapporté « des cas de personnes ayant subi des traitements cruels, inhumains et dégradants de la part de militaires français ». Ainsi nous pouvons lire à la page 251 de ce rapport que, cette violence se caractérise par, « des actes de violence aggravée, telles que les largages dans la forêt ou en rase campagne depuis des hélicoptères, le fait d’attacher les membres des victimes pour ensuite les passer à tabac, les coups, des actes visant à terroriser, etc. ».

 • #133

  Juliette (mardi, 23 août 2011 10:17)

  Juliette.
  Wowe wanditse comment #113 niba ushaka kumenya imitsindire ya Twagiramungu muri 2003, uzashakishe bamwe mu bari aba vice mayors and mayors ba za districts ,aho wafata hose mu Rwanda . Rero uzabambarize impamvu l’homme fort de Kigari yabahamagaje mu nama yabereye muri auditorium i Butare du 15 au 30/1/200., ariko wa! Abenshi bagiye barunzemo amakoti ngo agiye kubahemba ngo baramutoresheje, nyamara we yari ababikiye ibanga , buri mu mayor se ntabwo yamubwiraga amajwi yabonye? muri buri murenge, abasirikari be se n’ubwo babaga bahagaze mu byumba by’amatora twebwe indeberezi ku ruhande rwa FPR ibipapuro byatoye Rukokoma twabikuragamo tukabiha abasirikari jye nari nzi ko nibura babitwika. Mugenzi ceceka car 2003 en realité byagaragaye ko Rukokoma afitiwe icyizere, kandi natwe twahishaga ibipapuro bya Twagiramungu, nta n’umwe wari ushyigikiye kagame, twabonagako baraturasaho ,zari nk’intare zishinyitse.
  Reka nigarukire kuri bariya ba mayors nab a vice mayor babo , inkubiri yakurikiyeho yari ukubeguza abenshi batwererwa ibyaha byo kunyereza umutungo, abandi ngo ntibazi inshingano zabo , n’uko...
  Kagame rero azi neza ko ashaka ko abantu bamukundisha abandi ku ngufu, ntazi ko urukundo rutingi ngwa , ahitamo kwiba amajwi maze si ukudukanyaga.
  Wiyibagijeko hari abagiye bajanisha amajwi yamutoye bakabona106 ku ijana ,nta kugerereranya Kagame n’undi wese qui exprimeraiit son intention de nous aider a sortir de cet enfer,yaba yaribye , yaba yarishe , yaba yarasambanye cyangwa se yaravuze amagambo aya n’aya ,nta munyarwanda nabonye wagejejeje hariya ,kuko n’ubwo tuvuga ngo n’abazungu bamuri inyuma, nawe ubwe niko yitereye, ni agasimba.
  Icyo narangiza nkubwira ni uko waba umuhutu. waba umututsi, waba padiri, waba what ever, ujya gukorana na Kagame agenda aziko ari umuntu muzima ntabwo aba aziko ariko bizagenda nyuma. uyu mu muntu kagame afite ukwe aremye.

 • #132

  Ndarambiwe (mardi, 23 août 2011 10:10)

  Iyi publicité gratuite ya Twagiramungu ndayirambiwe, mwashyizeho abashobora kugera ikirenge mu cya INGABIRE!

 • #131

  kaka (mardi, 23 août 2011 09:30)

  hi 129, hanyuma se niba habyara atarateguye genocide yaba yarahanutse mu kirere abanyarwanda bagapfa nkimonyo ?
  genocide ntabwo ari ikintu kivuga mu gitondo,

 • #130

  #120 (mardi, 23 août 2011 08:17)

  Ntago iby'uriya mutegarugori ari ubu leader nk'uko ubitugezaho. Ni ubupfayongo no kutamenya; kuko aho yamenyeye (atinze of course) yashatse gucaho nubwo atabashije kurenga Kanombe airport.

 • #129

  ‚Ikijumba (mardi, 23 août 2011 06:39)

  Twagiramungu yananiwe kuvuga ko gatabazi na gapyisi bishwe na fpr aho naho ahadusobanuriye tukahunva twamushima gusa ikindi ni uko yashoboye kwemeza ko leta ya habyarimana itateguye jenoside aho ndamushima kuri ubwo butwari

 • #128

  Twagiramungu and Kibeho (mardi, 23 août 2011 06:04)


  Dore imwe muri za websites zivuga kubyabereye i Kibeho. Icyo gihe Twagiramungu yari minisitiri w'intebe. Ari i Buruseli, umunyamakuru yamubajije uko abona ubwo bwicanyi, na we ngo ni interahamwe zishwe muri "self-defense". Ikibazo ni iki: niba nta makuru ahagije yari afite kuki atahisemo guceceka, akavuga ko nta info ihagije afite aho guhamya ko inzirakarengane zishwe zari interahamwe? Ni ubuhubutsi se cg se ni bwa buryo bwe bwo kwishakira umugati?

  Link ni iyi:

  http://www.pbase.com/kleine/cuthbertbrown_kibeho&page=all

 • #127

  Ukuri Nguko (mardi, 23 août 2011 03:54)

  IMPAMVU ntashyigikiye Twagiramungu:
  1. iyo umuntu agambanye igihugu, akageraho agambanira igihugu, akinjiza ba gashakabuhake twikuye twiyushye akuya kandi ari umugabo ukuze, aba ari umuntu wa nta mumaro, kabone nubwo yasaba mbabazi, kuko iyo azihawe, ntiyongera kugirirwa ikizere habe namba, aba umuturage usanzwe bikarangirira aho.
  2. Ntawe utazi ko yaba arimo kutugambanira na none nkuko yabitumenyereje, adutsinze ikindi gitego twaba tubaye ba nta bwenge.
  3. Arutwa na Ruzibiza, kuko Ruzibiza ni umugabo, yavuze yeruye ku buryo ibyo yatubwiye, nubwo yigendeye azatuma tumenya ibyabaye tubohoke, naho Rukokoma ni indyadya mbi itemera yeruye amakosa yayo.
  4.Ntiyakunga abanyarwanda, kuko nahangaha bigaragara ko aho kutwunga araduteranya cyane, kuko yahemukiye abatari bake.
  5.Yavugishije benshi atari ukubera ubutwari, ahubwo kuko azwi cyane kubyerekeye umusaraba twikureye yaduhekesheje.
  6. Yahemukiye Sebukwe Kayibanda.
  7. Mu gihe cy'amashyaka menshi, yadyanishije Kiga Nduga karadogera.
  8. Yagumye ku butegetsi, kandi abona byabaye i Kibeho, yerekana ko abishyigikiye.
  9.Politike yatumye azubara, YABAYE KAZUNGU NARARA, KUKO YABUZE AHO UMUPIRA UNYUZE, UBU UMUPIRA UFITWE NA KAGAKE, KAGAME ARAGIYE NGUWOOOOOO, KAYUMBA AMURI INYUMA,ARAWUMWAMBUYE, AHA PASS NZIZA INGABIRE, UMUPIRA KWA INGABIRE , INGABIRE KWA KAREGEYA , KAREGEYA KWA INGABIRE, INGABIRE KWA RWARA RW'UMUGARA, NGICYO KIRINJIYE, GOOOOOOOOO
  10. Amakosa ya Twagiramungu uwayarondora ntiyarangiza, reka nigre ku meza, dore Madamu Yakaranze , dore ko ari igitego mu bakobwa agahiga benshi, mbiswa mama we.

 • #126

  kambara (mardi, 23 août 2011 02:36)


  Nimero 120 na 121 batanze ibitekerezo byiza.
  Victoire Ingabire niwe leader w'abanyarwanda bashaka demokarasi. Abamwibagirwa bakajya kwamamaza abandi simbumva.

 • #125

  Rudende (mardi, 23 août 2011 02:19)

  Imyamara RUKOKOMA afite inararibonye muri politike !! Icyo ngewe mwisabira nukudatsimbarara kubyo mwita revolution ya 59. Impanvu n'uko icyo gihe abahutu bahamagariwe guhohotera ABATUTSI. Murazi ukuntu bameneshejwe mu gihugu cyabo, baricwa, batwikirwa amazu abandi mubacira INYAMATA abasigaye mubagira ABACAKARA mu gihugu cyabo aho ntaburanganzira bagira busesuye, mubabuza kwiga n'ibindi byinshi ntarondora ngo ndangize. Ariko mwibuka ya ndirimbo mwahimbye yo gutoteza ABATUTSI mu gihe kibyo mwita revolution? Ngewe ntacyo nakwangira RUKOKOMA ariko inzira izagorana n'ashyira imbere buriya bugizi bwanabi bwakorewe ABATUTSI muri 59. Ni mureke gushinyagirira ABATUTSI MUBIBUTSA IBYO MWAKOZE MULI 59.

 • #124

  Kampala (lundi, 22 août 2011 23:35)

  Nubwo gashyundu ari mubamubyinisha muzunga aramutse abyimeje imbere mugihugu, ariko:
  -sinemera ko ari leader kuko yagize uruhari rukomeye mukuduhekesha uyumusaraba kubwo ubushishozi buke yigirira. Kandi ubona atiteguye kuvuga ukuri ndetse no kwemera amakosa yose. Ndetse ibyambere yindege ndetse n'ibijyanye nayo, ntibimworohera ahantu hatandukanye hagaragaraga hafi gusa abantube n'abawamuryango batubwira bishoboka ko abantu bamarwa nabanzi babo kandi baratubwiraga ko gisunzu navaho impundu zizavuga. Hari imishibuka yamunize kuburyo yarangariye ibiri mumutego ntiyareba umutego ubwawo ningaruka kubanyarwanda nawe arimo.
  -Amaze kuvuga amagambo atandukanye ashobora kumujyana mu nkiko cyane cyane nk'iz'abatekinisiye tumenyereye
  -Nk'umuntu wariwiyamamaje ntagende ahunze officialy kuburyo bugaragara kugaruka kwe nubwo nziko yikuyemo ubwoba yabikora byafasha umulideri nyawe kugira icyo bifasha naho gashyundu we keretse kuba libre abazungu babigetse naho bamunyuza muryoya.

 • #123

  Ruvuganyi (lundi, 22 août 2011 23:30)

  Mwitonde cyane mwe mwandika mutukana mumenyeko atari umuco wa kinyarwanda, ubwo se iyo mutukanye bibungura iki? Waba uri impunzi cg se ukamirwa na leta ya kigali menyako byakubera byiza buri wese afite uburenganzira bwo kwishyira akizana mu gihugu cya Sekuru na sekuruza. Kubyuwo mugabo Twagiramungu Rukokoma ndabarahiye nivuye inyuma nta wundi wera wirabura ufite popularity nkiye kandi afite nubushobozi ( ubumenyi) muli byinshi. Njye nk'umututsi wakuriye hanze sinamumenye bihagije ibyo munziho nabibwiwe ahanini n'ababanye nawe kuva kera. Mushaka uwabayobora mukurwana mumena amaraso nkuko mubizobereyemo ibyo ubanza atabishobora ariko kubaka igihugu afatikanije na bose ibyo bavugako aribyo yiyemeje. RPF yohereje abantu ( young professionnels bo kumutera hejuru + abarakare b'abahutu bishe abantu 94 )kugirango atazagira icyo ageraho yaba gu treninga urubyiruko rwazamusimbura mubya politique haba no gutaha gusazira murwa Gihanga. Iyo niyo gahunda RPF imufiteho, birashoboka ko uyu Twagiramungu nagaruka i Rwanda ubutegetsi buriho buzihirika bityo indangu bahawe nuko bamuheza hanze. njye nakoreye RPF ikiri nzima nyuma irampemukira sinayirwanya kandi sinayishyigikiye. Ufite ikibazo azambaze. Ruvuganyi rwa Mukotanyi.

 • #122

  Ndorimana (lundi, 22 août 2011 23:17)

  Kuli #110, nkunganire,
  Iyo Congrès nanjye nari nyirimo. Kuli Faustin Twagiramungu, amafranga FPR yatanze si ay'uwo munsi gusa. Amafranga menshi yakoreshaga muli Parti, ni Twagiramungu wayazanaga, n'ubwo kumugaragaro Twagiramungu ntaho wabonaga yakura amafranga: nta kazi kandi yagiraga, imprimerie ye yari yarahombye kera, pharmacie ye yari yarahombye kera. Iyo niyo mitungo yonyine yari asigaranye. Aliko lero icyari kizwi ni uko iyo yashakaga amafranga yaranukaga akajya Nairobi, akakirwa n'abakobwa yabaga yateguriwe na FPR, bakamubyinira, ku mugoroba bakamwambarira ubusa; bwacya agatahana umuba w'amafranga. Ikindi cyari kizwi ni uko za agences za STIR i Nairobi n'i Mombasa ni ba Représentants ba FPR yari yarahayemo akazi.
  Abantu bose bafite inyota ya Demokrasi bakeneye kumenya le passé y'abashaka kubayobora. Bityo bagasubiza inyuma imisega irata kumoka no kurumana.