AMABANGA 77 : Inzira 6 zo guhangana n'ikibazo cy'Agatsiko kigaruriye Urwanda. Zelote Mahoro.

Kandi wasanga na Paul Kagame ashaka inzira y'Amahoro! Niba ariko bimeze, ngaho nagire ubutwari ayobore abenegihugu muri iyo nzira, tumwemere!

 

Naricaye ndatekereza, nsanga hariho inzira 6 gusa zo guhangana n’ikibazo cya kariya Gatsiko kigaruriye Urwanda guhera mu 1994 kugeza uyu munsi (2011). Inzira 3 za mbere ni izo kwirindwa kuko zidakemura ikibazo ahubwo zikaba zicyongerera ubukana ; zirahenze zikagerekaho no gufata igihe kirekire cyane. Ari nkanjye urangaje imbere y’Abarwanashyaka , nabagira inama yo kuzibukira izi nzira eshatu za mbere, ahubwo tukagerageza ziriya eshatu zindi, kuko byanze bikunze, imwe muri zo izatugeza ku ntego.


IBANGA RYA 53

 

Inzira yo kwituramira [1]


Hari Abanyarwanda benshi twaganiriye , bo bakambwira ko kariya Gatsiko dukwiye kukareka kakazisenya ubwako, biturutse ku mahari kazibyaramo , imbere muri ko. Abo bavandimwe bashingira igitekerezo cyabo ku kuri gusanzwe kuzi ko « nta gahora gahanze….Ntawe utura nk’umusozi….Imana ihora ihoze ».


Impamvu bashyira imbere ni ubwoba , bagatinya ko kariya gatsiko kakwica abaturage kakabamarira ku icumu baramutse batinyutse guhaguruka bakakarwanya !


Iyi nzira yo kwituramira ni yo benshi mu Banyarwanda basa n’abahisemo, atari uko bakunze uko babayeho ahubwo ari bya bindi by’amaburakindi, ngo kubabara biruta gupfa. Abafite uko babayeho bo baratobora bakabyerura bati « aho gupfa none napfa ejo ». Bene abo gushaka kubumvisha ko no « hakurya y’imva hari ubugingo » ntacyo bibabwira cyane : barakanzwe, babonye urupfu mu maso, barusimbutse hamana, ntibifuza kongera kurwigemurira ! Umuntu yabumva, ariko ataretse no kwibuka ijambo ry’umusizi wagize ati « Nanze kubaho ntariho ». Ahari uwabibutsa umugani wa kinyarwanda nabyo byabafasha, koko  ngo « wanga guha igihugu amaraso imbwa zikayanywera ubusa » !


Mu by’ukuri inzira yo kwituramira ni yo mbi cyane mu zindi zose kuko itiza umurindi umwanzi, ugasa n’umuha inkoni agukubitisha, ukamugabira inkota yo kukwahuranya. Kwituramira Agatsiko gaca ibintu, bigatera ingufu zo gukomeza kwikorera ibyo kishakiye byose birimo no kwica abaturage urubozo, kubafungira akamama, kubambura udusambu twabo, kubasenyera amazu, gukona abagabo ngo batabyara, guca abaturage amakoro y’ikirenga, imisoro ya hato na hato, gusahura umutungo w’igihugu uko babyumva, bakabaho mu murengwe mu gihe abarimu bahembwa urusenda kandi aribo bashinzwe gusigasira uburere bw’Urwanda rwejo, n’ibindi bibi byinshi. Kwituramira ni uguhitamo kuba umu collaborateur w’Agatsiko gategereje kuzabona umwanya ukwiye ngo nawe kakwambure ubuzima ! Agatsiko nta mpuhwe kagirira abantu, Bintu niyo Mana gasenga yonyine. Singiye guheka impyisi nyireba, njye nahisemo guhaguruka ngafatanya n’abandi kurwanya Agatsiko ntizigama ! Kandi tuzagatsinda, ni IHAME.


Ndabyumva kimwe n’Umusaza w’umuhindi witwa Mahatma Gandi , uzwi cyane mu byo guharanira amahoro , wigeze kuvuga ngo « Hagati y’Uwituramira n’Umurwanyi umena amaraso, nahitamo umurwanyi umena amaraso kuko we nibura aba yafashe icyemezo cyo kugira icyo akora ngo arwanye akarengane ».

 

IBANGA RYA 54


Inzira ya Coup d’Etat [2]


Hari Abanyarwanda bakomeje kwifuza ko ikibazo cy’Agatsiko cyakemurwa na Coup d’Etat. Ngo mu ngabo z’igihugu hakabonekamo abasilikari b’intwari bahitamo kudakomeza gushyigikira Paul Kagame n’Agatsiko ke , bakagira uruhare mu kubafatisha hakoreshejwe ingufu za gisilikari, batakwicwa bagashyikirizwa ubutabera. Hari ibindi bihugu byanyuze iyi nzira, umusilikari agakuraho ubutegetsi buriho, akayobora igihe gito, hanyuma akabusubiza abasivili mu gihe cyagenwe.


Iyi nzira nta cyizere twayigirira kubera ko :

 

(1)  Ngo mu Rwanda kudeta ntishoboka muri iki gihe: Paul Kagame ni we ubwe wabyivugiye ku mugaragaro ko mu gihe cya Perezida Habyarimana ari bwo kudeta yashobokaga, ko we adasobora gukorerwa coup d’Etat! Kagame kandi yavuze n’impamvu kudeta idashoboka muri iki gihe: ngo abakayikoze (abakuru b’Ingabo ze!), ngo ni imbwa z’imisega zitagize icyo zishoboye! None Kagame yaba avuga ukuri ? Njye ndetse ndatinya ko avuga ukuri ! Iyo aba atavuga ukuri, izo “mburamukoro “ zakamweretse ko hari icyo zishoboye koko !

 

(2)  Kudeta ntacyo yakemura ku bibazo by’Urwanda iramutse ikozwe na bamwe mu bagize Agatsiko. Icyo gihe havaho Kagame, agasimburwa na Kagame mushya , yenda akaza arusha uwambere ubugome! Byaba bimaze iki ko Agatsiko gasimburwa n’akandi ?


(3)  Na none umuturage yaba akomeje kugirwa indorerezi nk’aho gushaka umuti w’ibibazo by’igihugu bitamureba. Icyo gihe abitangiye gushaka “ingirwagisubizo” bafata imyaka itari mike yo kwihemba, umuturage agakomeza akiyicira isazi mu jisho !

 

Uko mbyumva :

 

Kudeta si igisubizo. Yaha abasikari indi myaka itari mike yo gukomeza kwigaragura mu bibazo by’igihugu ari nako bahembera izindi ntambara cyangwa jenoside! Ibibi birarutana, aho kugirango abicanyi bakomeze basimburwe n’abandi bicanyi mu buyobozi bw’igihugu, habaho intambara, abaturage tukayirwana, upfuye agapfa, urokotse akazabaho.

 

IBANGA RYA 55


Inzira y’Intambara [3]


Benshi mu Banyarwanda bibwira ko intambara ariyo yakemura bidasubirwaho ikibazo cya Paul Kagame n’Agatsiko ke. Ngo akaboko kafashe ubutegetsi ntikaburekura batagatemye ! Paul Kagame nawe ntahwema kubivuga, ngo afite ubutegetsi kuko yarwanye , ngo ubushaka nawe azafate intwaro…Ngo ingufu zafashe igihugu mu 1994 ntaho zagiye…n’ibindi bigambo byinshi byo kwishongora !


Muri iyi myaka impuha zakunze kuba nyinshi ko haba hari abiyemeje gushinga imitwe ya gisilikari ngo bafatanye na FDLR kurwanya Leta y’Agatsiko. Ubu benshi muri twe bakaba bahanze amaso abahoze bafite imyanya ikomeye mu gisirikari cya Kagame, bizeye ko aribo bazayobora urugamba rwo kutubohoza ku ngoyi y’Agatsiko. Ibyo rero bikaba bisaba ko bashinga umutwe wa gisilikari, ugahagurikira muri kimwe mu bihugu duturanye nka Kongo, Uganda cyangwa Tanzaniya, ugatera Urwanda !


Jye uko mbibona , ibi bihuha bigamije kurangaza Abanyarwanda gusa. Intambara nk’iyatangiye taliki ya 1 ukwakira 1990, ntishoboka kandi ntikwiye muri iki gihe kubera impamvu zikurikira :


(1) Nta gihugu mu byo duturanye gishobora gushyigikira inyeshyamba nk’uko Uganda yabikoze (base arrière) , kugeza zifashe ubutegetsi.


(2) Ibihugu duturanye byitinyira Kagame, ntibiba bishaka kwiteranya nawe ngo atajya kubitezamo umutekano muke no gusogota abanyagihugu babyo.


(3) Intambara itwara amafaranga menshi cyane abashaka kurwana badafite.


(4) Intambara izasubiza Kagame n’Agatsiko ishema ryo kumva ko bafite umwanzi barwana na we, bibahe n’uburyo « bwemewe n’amategeko » bwo kongera kurimbura Abanyarwanda bazitwa ko « bakorana n’umwanzi ».


(5) Ikibazo cy’Urwanda kizaba cyongeye gushyirwa mu maboko y’abasilikari kandi twabonye ukuntu abasilikari badakunze kumenya gutekereza ibisubizo bya politiki bihamye : kurasa gusa si wo muti !


(6) Abasilikari bivugwa ko bashaka kuyobora urugamba si indakemwa mu mico no mumyifatire : Bamwe muri bo bafite ibyaha bikomeye bakoreye Abanyarwanda, barashakishwa n’ubutabera mpuzamahanga. Abandi barasa n’abashaka kurwanira ishema ryabo gusa badashyize imbere inyungu zo kubohoza rubanda: barasa n’abashaka intambara yo kwihimura kuri Kagame kubera ibyo bapfa hagati yabo gusa, ariko si akababaro ka rubanda rugufi rurengana kabateye ishyaka ryo gufata intwaro. Sinshidikanya ko ibyo bapfa na Kagame nibashobora kubiganiraho, bazongera bakumvikana, bagakorana mu bwizerane kuko n'ubundi bafite amabanga akomeye basangiye asa n'ay'imandwa. Kagame nagire bwangu abatumeho, bicare babiganireho, bigorore, bagabane iminyago badacurana, amahane arangire. Niyo mpamvu nsanga ko kwiruka inyuma yabo byasa no guta irembo ugaca mu cyanzu ! Aho gushora abaturage mu ntambara nk'iyi ntibyaba ari ukubahemukira?


   Gusa njye ndareba ngasanga ko n'iyo ntambara bavuga ntayo bashaka, yewe nta n'iyo bashoboye ! Ntayo bashaka kuko nta nyungu na busa bayigiramo ! Gusenya igisilikari cyabakamiye kandi bateganya gukomeza kubakiraho ubutegetsi bw'Agatsiko gashya byabamarira iki ? Intambara ntayo bashoboye kubera iyi mpamvu: abananiwe kwikiza Kagame (ubwo wumva ari we wenyine mubi!) bari mu gihugu, bayobora ingabo, bafite ibikoresho, bazabishobora bate bari mu buhungiro, ntacyo bafite? Njye rero nkaba mbona basa n'abari muri gahunda yo kurangaza Abanyarwanda gusa no gukina n'ibyifuzo bya rubanda rwatagangajwe n'ubugome bw'Agatsiko; bagashimishwa no kwirirwa bivugira utugambo twiza gusa rubanda ikeneye kumva, ariko nta yindi gahunda ifitiye igihugu akamaro iri inyuma!Nzemera ko hari izindi ngufu zigamije icyiza bafite ari uko mbonye ibirenze ibyo batweretse kugeza ubu !

 

  Abafite ishyushyu ryo kubona "Abacunguzi", mugenze make mutazicuza. Ikiruta byose mukomeze mwihangane kandi mumenye iki ngiki: Umucunguzi wanyu, ni mwebwe ubwanyu . Nimudahaguruka ngo mwebwe ubwanyu murebe uko mwakwirwanaho, kababayeho, muzahera ku ngoyi!

 

Uko mbyemera: Inzira y’intambara si yo yakemura ikibazo cy’Urwanda ku buryo busubiza Abenegihugu ishema n’icyubahiro. Iragoye cyane, irahenze, irasenya, irica, igatesha muntu agaciro. Aho abashaka kuyihitamo si uko batazi ko hari izindi nzira « plus efficaces et plus humains » ?

 

IBANGA RYA 56


Inzira y’Impinduramitegekere itavusha andi maraso [56]


 Iyi nzira iramutse yemewe na Paul Kagame yarusha izindi zose gutanga umusaruro w’amahoro n’ubworoherane. Yaha Kagame n’Agatsiko ke amahirwe yo gusoza inshingano zabo mu cyubahiro kandi ntihazagire n’ubatunga agatoki ! Yanezeza Abanyarwanda bose, bakiruhutsa, bakaryama, bagasinzira. Yashyira igihugu cyacu mu nzira y’iterambere rirarambye kandi risangiwe n’Abenegihugu bose.


 Dore uko tubona ibice by’ingenzi by’iyo nzira.

 

(1) Paul Kagame yakomeza Manda ye ya kabiri kugera muri 2017, nk’uko biteganyijwe. Nyuma y’iyi manda ye ya kabiri, ntiyakongera kwiyamamaza nk’uko Itegekonshinga ribigena.

 

(2) Muri 2011-2012 : Amashyaka atavuga rumwe na Paul Kagame yahurira hamwe akarema urwego ruteye nka « Rassemblement des Partis d’Opposition », rugahabwa ubuyobozi buvugira amashyaka ya oposisiyo, rukanayahagararira mu mishyikirano.

 

(3) Muri 2012 : Paul Kagame yafungura Abanyapolitiki bose bafunze, abakatiwe bagahabwa imbabazi za Perezida wa repubulika. Abaturage bose bafunze badafite amadosiye n’abo bigaragara ko bafunze barengana na bo bafungurwa.

 

(4) Muri 2013 : Amashyaka menshi yafungurirwa agakorera mu bwisanzure, amategeko yayabangamiraga akavugururwa cyangwa agaseswa ; Amashyaka akorera mu buhungiro yajya gukorera mu gihugu, agahungura abaturage mu bya demokarasi, akabategurira kuzagira uruhare amatora yo mu mucyo usesuye.

 

(5)  Muri 2014 : Habaho ibiganiro birambuye hagati y’abayobozi b’amashyaka, bigasozwa no gusinya Amasezerano y'Ubwiyunge bw'Abanyarwanda ashobora no kugira ingingo zimwe na zimwe avoma muri yayandi yasinyiwe ARUSHA mu 1993 ; hagashyirwaho Guverinoma-nzibacyuho ihuriweho na FPR (+amashyaka ayishyigikiye) n’amashyaka atavuga rumwe na yo .

 

(6)  Muri 2015 : Habaho gahunda yo kuvugurura ingabo z’Igihugu; zigakurwa mu giturage zigatuzwa mu bigo byagisirikari; imyanya y’ubuyobozi bw’ingabo igasaranganywa hakurikijwe amoko (Hutu 50% ; Tutsi 50%) n’ubunyangamugayo.

 

(7) Muri 2016 : *Gutora Itegeko nshinga rishya zizagenga Repubulika ya 4.

 

                    *Gahunda yo gucyura impunzi zose zibishaka; abatahutse bakoroherezwa mu gusubira mu buzima bwo mu gihugu.

 

(8)  Muri 2017:


Ukwezi kwa Kanama: Itora rya Perezida wa Repubulika, mu bwisanzure buzira igitotsi.

 

Ukwezi kwa Nzeri: Itora ry’Abagize Inteko Ishinga amategeko

 

Ukwezi k’Ukwakira: Referendum ku Itegeko ridasanzwe rigena imbabazi zitanzwe n’Abanyarwanda bose, zigahabwa abenegihugu bose bakoze ibyaha bijyanye n’intambara na jenoside.

                                                                                  

Guhera mu kwezi kwa mutarama 2018, Leta nshya yatangira politiki ikakaye y’ububanyi n’amahanga igamije gusaba ibihugu by’amahanga guha agaciro ibyemezo byafashwe n’abenegihugu b’Urwanda (ibyemezo bya politiki n’iby’ inzego z’ubutabera) bijyanye n’imbabazi zahawe abari barakoze ibyaha bikomeye bijyanye n’intambara na jenoside mu Rwanda.Ahasigaye ikihatira gushyira mu bikorwa bya byemezo 12 byo kuzahura igihugu no gusubiza Abanyarwanda icyizere cyo kubana mu mahoro.


 Uko mbyiyumvamo :


Iyi nzira y’impinduramatwara itavusha andi maraso yemewe , ni umugisha w’Imana waba usesekaye ku Banyarwanda bose. Nta munyarwanda n’umwe utaba ayifitemo inyungu, na Paul Kagame n’Agatsiko ke baba babonye inzira yo kuva muri politiki amahoro, bakiberaho ntawe ubavuzaho induru.

 

Intege nke z’iyi nzira ni uko igombera ubushake bwiza bwa Paul Kagame kugira ngo ishoboke. Njye nizera ko Paul Kagame azi gushishoza cyane, akaba atayobewe ikimufitiye akamaro. Niyemera iyi nzira azaba akuye Urwanda ahaga. Abanyarwanda ntibazabura kubimushimira n’ Imana ntizibagirwa kubimuhembera. Nabyanga, hari izindi nzira ebyiri zisigaye, imwe muri zo izatugeza ku gisubizo, n’iyo byaba ngombwa gutamba ibitambo bitagira ingano!

 

Abanyarwanda barambiwe kuyoborwa nk’amatungo no guhora baragijwe imbunda nk’ibikoko. Barashaka kubaho mu mahoro, nta hagarikamutima rya buri gihe. Bakeneye kwishyira bakizana mu Rwababyaye ! Niba ari uko bimeze ushaka inka yabura ate kuryama nka zo?

 

Barwanashyaka, dore Isaha ngiyi iregereje, ngaho nidukenyere dukomeze.

 

Biracyaza…

 

Zelote Mahoro.

Commentaires : 105
 • #105

  coach outlet (mardi, 08 octobre 2013 03:41)

  http://www.newoutletonlinemall.com/ Coach Outlet Coach Outlet Online Coach Factory Outlet Online Coach Factory Outlet Coach Factory Online Coach Factory Store Coach Factory Coach Purses Outlet Online Coach Purses Outlet Coach Outlet USA Coach Outlet Online USA Coach Store Online Coach Store Outlet
  Gucci Shoes Outlet, http://www.guccishoesofactory.com/
  Monster Beats Outlet Online, http://www.mmonsterheadphones.net/
  North Face Outlet Online, http://www.northefaceoutletonline.net/
  Coach Factory Store, http://www.coachfactories.com/
  Michael Kors Outlet Online, http://www.mkoutletstate.com/
  Coach Outlet USA, http://www.outletonlineusa.com/
  Michael Kors Outlet, http://www.mkoutletcart.com/
  Michael Kors Outlet, http://www.clickmichaelkors.com/
  Coach Store Outlet, http://www.bags-storesonline2013.com/
  Coach Purses Outlet Online, http://www.bags-outletfactory.com/
  MCM Handbags Outlet, http://www.mcmworldwidelly.com/
  Michael Kors Purses, http://www.new-michaelkorspurses.com/
  North Clearance Outlet Online, http://www.north-clearances.com/
  Polo Ralph Outlet, http://www.laurenpoloralph.com/
  Coach Outlet Online, http://www.usacowy.com/
  Louis Vuitton Outlet, http://www.l-vusashop.com/
  Louis Vuitton Shoes Outlet, http://www.gucci-lvshoesfactory.com/

 • #104

  karimumvumva (mercredi, 03 août 2011 12:17)

  Dore igicucu #103 ngo hano kihafatira amasomo! ubwo se amasomo uvana kuri iyi site y'interasi ni irihe somo kweli? yo kukuyobya? ngaho toroma sinkubujije!

 • #103

  Ukombibona (lundi, 01 août 2011 18:08)

  Kuli #101,
  Njye uko mbibona ndasanga iki atari ikinyamakuru ntibindi bisanzwe tuboneraho amakuru ashyushye. Njye ndabona ko ibyandikwa hano ali nk'amasomo atangirwa mu ishuli,uretse ko mbona n'iyo habonetse amakuru ashyushe yatangwaho isomo kuli uru rubuga, bene iyi site bayashyiraho. Iyo umwarimu amaze gutanga isomo, atanga n'igihe kugira ngo abanyeshuli be bashobore kurizihanaho. Ntibwadutangaza lero tutagiye tubona amakuru acucikiranye kuli uru rubuga.

 • #102

  Nzozi (lundi, 01 août 2011 16:08)

  Niko se urashaka kuvuga ko Kagame yaterwa icyuhagiro atabanje gushikwa ngo ashyirwe muri Gacaca. Uwo waba ari umuco udahana.
  Naho ingabo, ubwo se iza Fdrl ko utazishakiye umwanya. Mbona buri murenge wajya ugira abana bawo umubare uyu n'uyu uri mu gisirikare, bakaba bazi ko boherjwe n'abaturage atari runaka.

 • #101

  Isomo (lundi, 01 août 2011 10:55)

  Kuri Editors,

  Musigaye mwarateshutse ku nshingano zo kuduha amakuru, reba nkubu nta nkuru nshyashya iriho, ubu se mubona tutari mu icuraburindi? mushakishe amakuru mashyashya ashyushye mu maguru mashya muyashyireho, bitihe se niba mwayabuze, muvuge ko inshingano twabahaye zibananiye, mwegure dushake abandi bashoboye, abashaka akazi ni benshi!!

  iyi mikorere mibi ntabwo tuyishimira na busa!

 • #100

  Amahoro (lundi, 01 août 2011 10:07)

  Yewe Zerote we! Umva rwose nkunda ukuri nkanga umugayo n'akarengane... Uri umuhanga pe! Nkwemereye Primus ikonje... Ni gute nabona your phone number?

 • #99

  Mageshi (lundi, 01 août 2011 09:55)

  None se abavuga ngo NZIZA na Ibingira gusa nibo bicanyi bonyine:ba Dan gapfizi,dan munyuza, col zigira,.....erega kuba shap muri RDF NI UKO UBA URI UMWICANYI.

 • #98

  Ntakubabarira abicanyi? (lundi, 01 août 2011 09:23)

  Uretse no kubabarira abicanyi ahubwo turabareka bakadutegeka kandi bagakomeza kutwica. Umwicanyi waruta Kagame yaba nde? Njye ahubwo namuboneye akazina ni Umubazi w'abanyarwanda? Byaba byiza yiswe umubazi w'abantu kuko yishe n'abatarabanyarwanda. Ngiryo izina rimukwiye nk'uko iwacu kumirenge habaha ababazi b'ihene, intama cyangwa se ingurube. Abanyarwanda bamwe iyo bageze kubutegetsi ababi baba abandi! Bamwe bitwa inyangarwanda, abanzi b'igihugu n'ibindi. Birababaje nyamara ni Ukuri.

 • #97

  KWEKWENKEKAGADI (lundi, 01 août 2011 08:10)

  Ariko kweli uru rubuga rwerekana aho ubwenge bwanyu bugera! Hano hari uwashishikaye ngo iriya nzira sinyemera irahana abahutu bakoze amarorerwa naho abatutsi bayakoze bigaramiye? Heeeeee! wagirango indoto zanyu zabaye impamo. Dore niba mwunva mwihaze nimujye mu mihanda cg se mutere maze muhure nicyo bita military science,naho ibigambo sibyo bifata igihugu cg bibohoza nkuko mwabimenyereye.

 • #96

  Mvunganyi (lundi, 01 août 2011 07:45)

  Kuli KABARE, nanjye nemeranyije nawe ko KAGAME PAUL yikuyeho bariya bantu bariye umwanda, ndavuga nka JACK NZIZA, IBINGIRA, n'uriya mwirasi MUSONI JAMES abaturage barushaho kumukunda dore ko bamwangira ko agiswe n'abantu bariye umwanda kandi babagome cyane. Njyewe ntacyo KAGAME yari antwaye, uretse kugumya kwikikiza abantu banzwe cyane.

 • #95

  KABARE (lundi, 01 août 2011 07:32)

  Kagame ka Rutagambwa!! Ubaye igihangange pe !!! ariko relo uzikize JACK NZIZA kuko aragumya kukwanduza n'ubugome bwe. Ibi nkubwiye uzabizirikane, kandi vuba cyane. Njyewe sindagura nderekwa. Komeza ube igihangange.

 • #94

  Vuguziga (lundi, 01 août 2011 04:17)

  Maman Domitilla:
  Maman Domitilla nawe, ukomoka i Murenge ho muri Zaire mu buhamya bwe, akimara gupfa akajyanwa mu ijuru, akaza kuzuka, akagaruka nyuma y,iminsi 4, yazanye ubutumwa bugaragara, kandi bwo kwitonderwa. Mu gice cya nyuma mu buhamya bwe aragira ati:

  Ibi mvuga nibyo nabwiwe ndi mu ijuru, nasabwe kutagira icyo nongeraho; nicyo nkuramo,kandi ko ngomba kubibwira abantu bose, bagahinduka inzira zikigendwa.

  Aho avuga ngo"anti-christ"ni umwe mu bategetsi Urwanda rufite,ukomeye cyane; utavuguruzwa ,bita Afandi Pc; nkurikije uko uyu mugabo twaganiriye yabinsobanuriye. Yemeza ko Anti-christ ari umuntu tubana. Inyamaswa iri ku gise avuga, ikanatera imbabazi ni ugutabariza abana b;abanyarwanda, aho bababwira ko bafite intsyo zizatsya amasaka bejeje, kandi ko azaborohereza guhunga, bakwanga akabamenesha cg se akabatoneka.

  Avuga ko anti-Christ ahabwa ububashya n;abantu bari kuri iyi si(aha yansobanuriye ko ari COMMUNAUTE INTRANTIONALE imutera inkunga, cyane cyane igihe yafashye bamwe ikabazirika amaboko, abandi ikabaha ibirwanishyo;abandi ni nka ba Museveni bamushyigikiye kimwe nabo bise ibyitso bamukorera, ariko ingaruka zabo bose ntizatinze kugaragara)

  Aravuga ko iyo nzoka isa namwe mwese,ikaba ifite amayeri menshyi(guhimbira inzira-karengane amakosa batigeze bakora, kandi amahanga yose akabyemera;akanakingira ikibaba abagizi ba nabi ngo batazajya kuburanishwa muri TIPR)

  Aho avuga ngo "Langi tatu": -Umweru: Uwo muntu azababeshya ngo azanye amahoro;ahagritse ubwicanyi,itsembatsemba n;itsembabwoko;ibintu byiza byinshyi(amazu=kubohoza)bose bamuyoboke,kandi anafashye benshyi,bati dore uwo twari dutegereje! -Umutuku: Niyo yazana amahoro ate, azaba yaramennye amaraso y,inzirakarengane nyinshyi, zitagira kirengera;kandi azakomeza kumena andi menshi y,abera(nawe se murebe amaraso y,abatutsi bari mu Rwanda bitwa ngo impamvu batapfuye ni uko bakoranaga n,interahamwe;amaraso y,aba Perezida 2 BOSE hamwe n,abafashya babo,inzirakarengane za Byumba; Kigali;Nyakinama(grotte);Nyamutera-Gitarama;Kibeho-Kinigi;Giciye n;ahandi; ntavuze imirambo yanamye mu mashyamba ya Zaire(Tingi-tingi;Ubundu;Masisi; KISANGANI_Mbandaka(wendji);mu makambi n,ahandi henshi ntarondoye...);ukubitereho amaraso y,Intama z,Imana :Abasenyeri 4 BOSE; abapadiri iryaguye; ababikira, abapasitoro n;izindi ntama z,Imana z,ubwoko bwose; ariko ngo abazaniye amahoro! UMUKARA: Ngo niyo yakora ibyiza ate abeshya,isi ikamuyoboka;ikamuramya; azaba mubi kurusha abayobozi bose bamubanjirije(abategetsi bose baranze Urwanda)

  -Guhambwa kwiyo nyamaswa igicye kimwe:Anti-CHRIST akora yihishe inyuma y;abantu kuko akiboshwe(aha yihishya inyuma y;abitwa abategetsi b;abahutu nka Pasteur Bizimungu n;abandi bameze nkawe, akikorera ibyo ashyatse, bikitirirwa bo, kimwe n;amahanga yamufashije gusoza umugambi we wo kwanga amasezerano ya Arusha ku mugaragaro.KANDI WARI UGAMIJE AMAHORO nyakuri. -Ntiyakora kumugaragaro:anariyo mpamvu asenya amashyaka yose ashyira mu gaciro;agatera ubwoba za Eglises zose anariko afunga abayobozi bayo, akanafunga akirukana za "ONG"; akanyereza bamwe mu bavugisha ukuri nk,abacamanza dont les Nkubito, Cyiza;Alype n;amashirahamwe arengera ikiremwa-muntu yose agatotezwa; kugira ngo adashira ahagaragara ibibi bikorwa n;ubutegetsi Ibyo byose ngo bizakomeza kugeza igihe Yezu azamushirira ahagaragara, natikosora ngo ahe abana b,Urwanda amahoro, kuko abababaye aribenshyi cyane, kandi uburakari bw;Imana buri hafi kwigaragaza.

  Inyanja itukura: Azakora ibimuguye neza ngo arambe ku ngoma; ariko amaherezo azatabwa mu muliro; ariyo nyanja yaka umuliro ajye kuba hamwe n,umuhanuzi w;ikinyoma.

  Naho mu gitabo cya AMOSI;inzara avuga , si inzara y,ibiryo, si inzara y,ibinyobwa, ahubwo ni inyota n,inzara byo kumenya ukuri ku byabaye mu Rwanda, bikajya ahagaragara, enquetes zigenga zigakorwa, abateguye umugambi mubishya bakamenyekana, bakajya ku karubanda;bagakanirwa urubakwiye; kuko Yezu ubwe yivugiye ngo "ibiboshwe ku isi; no mu ijuru bizaba biboshywe"kandi ukuri kuri hafi kugaragara. Nti mumbaze ngo hasigaye igihe kingana iki; kuko Imana ifite ingenga-bihe yayo n;ukuntu iyibara. Icyo nzi ni uko ukuri kuzamenyekana,kandi abanyarwanda bagakizwa, bakoroherana; bakababarirana; ariko bazi neza amavu n;amavuko yibyateye amahano yabahekuye. Ngibyo ibisobanuro nahawe n;inararibonye, kandi ushyishoza; akanashira mu kuri. Igihe kirageze rero ngo abana b;Urwanda baruhuke imiborogo; bature kandi batuze; ariko baze bibuka kubishyimira Imana yo yaboherereje ubwo butumwa ibucishije ku bajya bayo. Imana ishimwe iteka ryose. Amen • #93

  BYIGERO (lundi, 01 août 2011 03:07)

  à Kamari(#91)
  Iyi "solution" nayo si "garantie-tous risques à 100%"!!
  Ibuka ibigwi bya Abbé Augustin Diamacoune Senghor muri Casamance,cyangwa Père Jean-Bertrand Aristide muri Haïti!!!Uri bumbwire uti iwabo nta nyenzi n'interahamwe bahuye nazo!!!.
  Ahubwo njyewe nsanga umuntu ukomoka ku babyeyi bo mu moko yombi(hutu-tutsi),wakozwe munda n'interahamwe,inkotanyi nazo zaza ntizimurorere izuba ariwe wapfa guhanyanyaza!!! Iki gitekerezo cyanjemo aho mariye gusoma igitabo cya Jean Marie Vianney NDAGIJIMANA:
  "Paul Kagame a sacrifié les Tutsi" Sinirengagije ariko ko ushobora no kuba umututsi w'umwimerere ntibikubuze kurwanira ukuri n'inyungu rusange!!Ndatanga urugero rw' "ingengabitekerezo-politiki" ya Déo MUSHAYIDI nk'uko nakunze kuyisoma mu nyandiko nyinshi yagiye asohora(akaba ari nayo mpamvu Kagome akomeje kumugaraguza inkengeri amukatira icya burundu!!!).
  NISEGURE:
  Abarimanganya ngo ntamoko akiba mu Rwanda mumbabarire kuko nzi ko muzi ko namwe mubeshya, ahubwo muba mugirango musinzirize injiji mubone uko muzihonyora zidateye igeri.Ariko kuki mudafatira isomo ku Barundi?!!!!

 • #92

  BYIGERO (lundi, 01 août 2011 02:26)

  à(#90)
  Izina niryo muntu rwose uvuze ukuri kubisi.
  Niba u Rwanda twifuza ari urwo twese tungana imbere y'amategeko,nta mpamvu n'imwe mbona yo kutaryoza ABICANYI BOSE amaraso bamennye!!!.Ubu interahamwe zirimo guhanirwa ibyo zakoze(kandi birakwiye!). Ni gute Kagame n'agatsiko ke k'abicanyi baviramo aho? Ni ukubatinya se?None se amaraso bamennye yose ntatukura?
  Ibi nibyo bita "la politique de deux poids deux mesures" cyangwa wowe wise gushyigikira "impunity"!!!!
  Non,ça coûtera ce que ça coûtera...ça prendra le temps qu'il faudra,nitunamira umwuka uru rugamba rutarahigura,abo tubyaye bazarukomeza...,mais TOUS LES ASSASSINS devront répondre de leurs actes...Nibitaba ibyo,nongere mbisubiremo tuzaba twubakiye ku musenyi!!!
  Ibyo aribyo byose iki kibazo cy'imbabazi zahabwa abahekuye u Rwanda kizagomba kwemezwa n'abanyarwanda ubwabo mu matora ya "référendum" azira amacenga.Ahubwo Kagame niba areba kure yari akwiye gufatanya n'abamunenga, muri gahunda yo gutegura no gusana imitima y'abaturarwanda,kuko uwambere uzayungukiramo niwe ubwe!!!Ngaho rero Tom NDAHIRO namubwira iki!!!Nabwire shebuja ko n'ubwo tumukunda cyane namba,nta gahu ke dukeneye,icyo twifuza ni uko yisubiraho,agasubiza inkota mu rwubati,agaha umunyarwanda amahoro n'amahwemo,akabona agakomeza kwirira ibyo yamusahuye!!Ikibazo cyabyo nacyo kizigwa nyuma!!!

 • #91

  kamari (lundi, 01 août 2011 01:34)

  U Rwanda rukeneye gutegekwa n'umuntu utinya Imana byarushaho kuba byiza habonetse umupadiri warokotse ubwicanyi bwakorewe impunzi muli Congo n'ahandi cyangwa wahunze akamara imyaka irenga icumi nibura hanze nyuma ya 1994. Mu gihe kizaza dutegetswe n'umuntu udatinya Imana cyangwa utarabonye ubugome bw'abanyarwanda ku mpande zose twaba tugendesheje kuko ubwiyunge ntacyo bwaba bumubwiye, twakikomereza inzira zo kurenganya no kubeshya n'andi manyanga/amayeri tumaze kwigishwa n'iyi ngoma.

 • #90

  UKURI KUBISI (dimanche, 31 juillet 2011 23:56)

  Ibyo gutanga imbabazi kuli kariya gatsiko ka KAGAME kamaze abanyarwanda(abahutu, abatutsi n'abatwa) simbyemera na gato kandi ni bake mu banyarwanda babishyigigiye!!!! Dore impamvu :

  1. Ni kuki interahamwe, ba Bagosora kimwe n'abandi bari abategetsi ku bwa HABYARA bakurikiranyweho ibyaha bya genocide bamwe bakaba bagicirwa imanza ARUSHA n'abandi bagifunzwe baba barabihaniwe, none mukaba muvuga ngo KAGAME,NZIZA, MUNYUZA , n'izindi ntagondwa zigize kariya gatsiko k'ibinywamaraso bazahabwe imbabazi !!!!!!

  2.Njyewe nsanga iriya nzira ya 3 ya ZELOTE ntaho itandukaniye n'IPFOBYA RY'ITSEMBATSEMBA(ridatandukanye cyane na genocide)ry'Abahutu ryakozwe kandi rigikorwa n'aka gatsiko.

  3.Muli make, iriya nzira ya kane ya ZELOTE ishyigikiye ibyo twita "IMPUNITY", navuga muli aya magambo :"UMUHUTU WAKOZE AMARORERWA AHANWE, NAHO UMUTUTSI WAYAKOZE AHABWE IMBABAZI !!!!!!!!! Ibyo ntituzabyemera,niba bibabye bityo, muzareke ako gatsiko kazakomeze katwiyicire n'ubundi ntako tutapfuye !!!!

  4.Abanyarwanda twarababaye igihe kirekire, nta mbabazi tugomba guha uwo ari we wese wakoze amahano atwicira ababyeyi, abana , abavandimwe n'inshuti !!!!! Nta bicanyi tuzaha imbabazi ngo bakomeze kubana natwe muli sosiyeti nyarwanda, baba INTERAHAMWE, baba INYENZI_NKOTANYI , bose ni kimwe !!!!!!!NI ibinywamaraso, impyisi, Shitani zitagikwiye kwitwa abanyarwanda cg se ngo babana natwe !!!!!

 • #89

  Kanyamanza Elie (dimanche, 31 juillet 2011 23:32)

  Kabis naraye ku irondo,...Pawulo ntabwo ari gusinzira! Amerewe nabi n'abamuragurira bamumenyesheje ko iminsi y'igisambo ibaze!
  Ndabona mukomeje gushakisha ngo 2018,...mwamenyeshejwe ko ari vuba, iminsi noneho irabarirwa ku kiganza!,,,biri guca mu buryo, kandi umupango ni uwo nta kundi byagenda! Muve muri Hutu Tutsi...turashaka uzabasha kutwunga nta kindi, twaribeshye, ubu nibwo dukeneye kwitwa abanyarwanda nta moko, nta turere...! Uwariye amakotanyi: Dépite, umucamanza,...ntawe dusaba kutwunga, twe nk'abanyarwanda tuzabyikorera, mbabajwe n'abari hanze kuko bazatinyuka gukandagira iwacu byiose byanyuze mu buryo....ariko mutunde ngo constitution igena gutya,...Sindikubwabo turamwibuka, muturinde Rucagu n'abandi ntibazifuze gufata tumaze kwikubitira imfizi hasi,...ntimutuzaneho ubwami,....imyaka ibaye myinshi butazi urwana n'undi,...Turabuha nde?...nIZERE KO BIZIMUNGU NITUMUSABA KUMUHA KURUZAHURA NO KUTUGEZA KU MATORA IMYAKA IBIRI AZABASHA KUYIYOBORA! MUKOMERE,...MU MPERA Z'ICYUMWERU TURABAGEZAHO AMAHINDURA! KAGUTA TURI KUMWE, SI INYAMBO ICUMI ZIMUHUMA AMASO!

 • #88

  @ CELESTIN (dimanche, 31 juillet 2011 23:06)

  Celestin nanjye ndagushyigikiye! Abantu bashaka ibintu by'iminshyikirabo na kagame rwose ni bibagirwe ntamishyikirano na SATANI! ni mutegereza 2017 azaba yamaze abanyarwanda abo akeka bose ko bamurwanya yaba abari murwanda n'abari mumahanga! uzi abantu bamaze kurengana bazira ko baba baziranye na Kayumba Nyamwasa uko bangana??

  tugomba gukora deal yose ishoboka yamukuraho vuba enough is enough compatriot! aho gushyira abanyarwanda mumihanda ngo abatwike bose,tuzashaka ibyihuta. uzabaze abana b'inkotanyi bakoranye nawe barabizi ko ntamishikirano agira!! bazakubwira uko ajya kujya Arusha mumishyikirano yasize ababwiye.

  "kagame aziko democracy ye ari imbunda, so niba atekereza ko abo yishe baba babonye democracy rero, ngirango nawe birakwiye kandi biratunganye ko ahabwa democracy akarenganurwa.

  naho abobazungu ntimutekereze ko badukunda bararengera deal z'amabuye y'agaciro bakura congo banyuze kwa Kagame ntakindi. ndirango ahari ninayo mbamvu ubwongereza butanga iriya nkunga yose

  kagame yabivuze neza ati." ntimukeke ko intunga baduha ari iz'ubuntu" murumva icyo yashakaga kuvuga?? so nimutegereza impuhwe zivuye mubazungu rero muzarambirwa.

  wumve nkome.

 • #87

  daniel (dimanche, 31 juillet 2011 22:41)

  izi ngingo zose zifashwe kare zigakurikizwa akavaho agashyikirizwa ubutabera we nagatsiko ke numulyango we. zose ni nziza ariko mu maguru mashya .kuko arimo kwiba no kwica inzirakarengane. amasezerano ubu ibyayo byararangiye nukureba ubulyo yavaho hatamenetse andi maraso. abanyabwenge nzi neza ko bahari abakire bo gushyigikira nabo barahari gusa babura ubabwira uko gahunda izakorwa kugirango uyu muntu aveho adakomeje kumara abanyarwanda.inzira zose rero zashoboka kugirango afatwe aveho abanyarwanda barazishyigikiye.

 • #86

  Celestin uvuze ukuri (dimanche, 31 juillet 2011 22:27)

  Iritavuze umwe mwa Zelote we sinkurwanya ariko ;umuntu wese uzabona uburyo bwihuse bwo guhirika kagame n'agatsiko ke uwo turi kumwe,kuko nabo ntibicaye,bafite inkunga hirya no hino Abongereza ngabo , usa ngiyo ,abashinwa ngabo,ababiligi ngabo,...ariko kubera ko ariko bigomba kuzarangira tugomba kumurasa,byanze bikunze abatekereza indi nzira ntibishoboka ,kuko azi ikimutegereje gusanga abandi mu nkiko,ntabwo Kagame yagira ubwenge bwo gushikirana ndamuzi twarareranywe ,ahubwo isasu nirivuga niho azatangira kumva umukino uvuyeho atangire atekereze icyo gukora.

  Dore ibintu bigenda bihinduka uriya mwongereza wagize uruhare rwo guhuza Kagame na Museveni arataha avuze kubasirikare bahunze bashobora no kurasa igihe kigeze nabyo birimo impungenge gusa nka Afika yepfo ntabwo ikunda gukozwa amatiku yabanyaburaya ariko baduhekura abongereza nibabi,barebera Kagame yica abantu ntibamugire inama ngo abiveho,wagirango abanyarwanda twabaye ihene zabanyamahanga babagira igihe bashakiye!

 • #85

  ABACAMANZA BO MURWANDA BAZAFATWA NKIKI?IGIHE IMANA IZAGOBOTORA U RWANDA? (dimanche, 31 juillet 2011 22:01)

  Zamburagasani z'inyangarwanda zigirijeho nkana umupadiri zimikatira umwaka n'igice,ariko ukuntu uru rubanza gwaciwe mwabantu mwe nakarengane gusa gusa,mbese wagirango abapadiri haricyo bakosherejeho Kagame!nibajije akakanya anyweye amaraso yabasenyeri nabandi bihaye Imana none akaba agiye kwikuza uriya ,byanteye kuyoberwa aho urwanda rugana?

  Ikibazo kinyobera iriya leta y'ubujura nihirima hakajaho indi bariya bacamanza bazirusha bajya gushaka akazi muyindi leta?none se umucyo batojwe wo kurenganya uzaba warabavuyemo?ubwose mumico no mumyifatire bazabarwa nkinyanga mugayo?ubwo se bazerekana cv yabo ngo bafite experiences arubuhemu gusa gusa,njye abacamanza bo mu Rwanda mbafata nkabatagize icyo bamaze kuko bazarangizanya na leta ya Kagame!ubu se bahindura ingingo bate koko bararabasinziye bazi imbaga barenganyije uko ingana!

  Use koko barabacamanza bavuga ngwiki ubabajije définition y'umucamanza?Ariko nanone kugirango ube warize uyoborwe n'umuntu atarakandagiye mu ishuri nikibazo!!abona kwica ntacyo bivuze,guhohotera umuntu ntacyo bivuze mbese we nukwigira umwere muri Monde ye ngahorero Bikiramariya turakwambaje niwo watuwe urwanda rusabire ruve mu mwijima ruve mumaboko y'abagome,kandi abari mugihome ubabe hafi kuko bari gukoregwa ibyamfura mbi.

 • #84

  Celestin (dimanche, 31 juillet 2011 21:55)

  Mu kinyarwanda baca umugani ngo uwitonze akama ishashi,kuki ushaka guhubuka yenda niyo kamere yawe nta wabimenya. Iriya ngoma niba utekereza Amatora n amashyaka biragaragara aho wrekeza kandi umenye batafashe ubutegetsi biciye mu matora ntibanayemera.Kuvuga ko habayeho Coup d Etat ntacyo byahindura niba utabirimo wabirekeye ababitekereza ko nabo bananiwe nkawe?Ese gutangiza urugamba ubitinyira iki niba uvuga ko wanga ko amaraso azanyobwa n imbwa nari nziko nawe ufite ubutwari bwo guhagarara ukarwanya igitugu?Ese FPR ntiyafashe ubutegetsi iri kumwe na LIZINDE?Hari uwari uyobewe ibyo yakoreye Abatutsi se?Ngirango wabonye uko gashyiga yamugenje se?Fpr se ntiyari izi ibyo yakoze na Kanyarengwe? Uzatelefone Inyumba Aloysie!Inzira zose zakoreshwa mu kurwanya igitugu cya FPR njye ndazemera. Abasirikare barwanya FPR ubu ni uko babonye ukuri muli 94 nta wumvaga akarengane FPR ikorera abantu none ubu nabo byabagezeho,gucirwa imanza rero nabyo birashoboka ariko unamenye ko bahigwa bukware na shebuja kandi nabo ko bagomba kwitabara!Intambara uvuga ntabwo yarwanywe na bariya bo hejuru ubona gusa na Rujugiro yarwanye urugamba mu bundi buryo ubu rero mureke nawe ashake uburyo yakongera agarwaza mu bundi,witwumvisha ko muli 2017 tuzicuza shaka ibisubizo ijoro n umunsi. Kayibanda ibyo yakoze mwarabibonye?Habyarimana nawe ni uko,Kagame se igituma uvuga ko atazavaho ni iyihe?Kugutera ubwoba gusa?FPR yashutse abanyarwanda ifata ubutegetsi ubu bari kuyishuka bakazayibwambura reka tuyireke irangize kwihaganyura wowe icyo nagusaba ni ukutarambirwa,uzayibaze ifata Shyorongi bakayisubiza inyuma kubera amasezerano?Ntabwo abanyarwanda ari abahubuka ubu barareba kure kandi barashaka ibisubizo kandi igihe nikigera ubutegetsi buaikuraho mwumirwe.Mugire amahoro

 • #83

  Peacemaker 4 (dimanche, 31 juillet 2011 21:25)

  5. Ikindi nabonye abantu batindaho ni isaranganya ry'imyanya hashingiwe ku bwoko. Numva isaranganya rimeze ritya rigaragaza kutizerana gukomeye kandi aribyo dushaka guca. None se ko nta maragamuntu arimo ubwoko tukigira muzashingira ku isura. Aha rero haba akarengane gakomeye ndetse n'amayeri menshi kuko iyo mibare yanyu mwasanga abantu bahinduranya amoko kunyungo z'inda zabo cyangwa se iza politiki. Mu Rwanda twifuza abanyarwanda dushaka ko umuntu ajya ahabwa ibimukwiriye ndetse na reverse discrimination (discrimination positive) ntayo tuzaba dushaka.

  Reka ndangize mbabwira ko ubu buryo Zeloti yatanze bwanonosorwa bugashyirwamo ibibuze ibitari ngombwa bigakurwamo, noneho bukaba ishingiro ry'impinduramitekerereze abanyarwanda bashaka. Ni yo mpamvu nifuzaga ko abantu banyuranye batangaho umusanzu w'ibitekerezo: uwanjye wari uwo.

  HARAKABAHO U RWANDA N'ABANYARWANDA N'ABABARANGAJE IMBERE, HARAKABAHO INZIRA Z'AMAHO, UBWIMVIKANE N'IMBABAZI.

 • #82

  Comoro yasomye ku Nyange (dimanche, 31 juillet 2011 21:14)

  wowe comment "80"
  wagira go uri umwe mu bahawe kuri turiya tuzi tw'uburozi kuira ngo ufatanye na ziriya nkoramaraso kurimbura abadafite kubayoboka! muzagera ubwo mwikora mu nda murabeshya sha!

 • #81

  Peacemaker 3 (dimanche, 31 juillet 2011 21:08)

  Icya kabiri ni uko Paul KAGAME ashobora kwingira cyangwa se Imana ikamunngira umutima bitewe na gahunda zayo nziza kuri twe. Icyo gihe ya révolution muhora muvuga yabaho, idasaba ko Paul agenda (Dégager) ahubwo isaba ko yashyira mu bikorwa iyo gahunda. Niyo mpamvu izina ryahabwa iriya gahunda rigomba kuba risobanutse kandi rimeze nka slogan kugira ngo rubanda bashobore kurivuga mu gihe cya révolution.

  3. Iyi gahunda ni nziza kuko iha imbabazi Paul KAGAME na Théoneste BAGOSORA. Nimvuga aba bagabo wumve Interahamwe zose n'Inkotanyi zose kuko nibo batumye u Rwanda rucura imiborogo. Hatabaye imbabazi erega ntagishoboka, none se ko ndi imfubyi mbitewe n'aba bagabo none kubica cyangwa kubafunga bizatuma mbona urukundo rwa kibyeyi narinarabuze cyangwa bazazuka bongere bancire inshuro ndeke kongera ku burara. None se kugira abana b'aba bagabo imfubyi ubwo twe tuzaba tubaruse cyangwa bo ntibazasigara batwijunditse. Ubwo se nibaduhunga ikibazo cy'ubuhunzi kizaba kibonewe umuti. Gusa nifuza ko iyo référandum ku itegeko ry'imabazi yatorwa hatabayemo ingufu cyangwa kwiba amatora noneho abanyarwanda bababarira bikaba amahire. Ikindi muri iri tegeko hagombye kubamo ko ubabariwe atongera kujya muri politique cyangwa se kuba umukozi wa Leta cyokora akemererwa gukora muri private sector. Ikindi iri tegeko ryagaragaza neza ko umuntu uzishongora kandi yarababariwe agomba kubihanirwa.

  4. Cyokora iyi gahunda itanga na none igihe kirekire, muri 2018 ni kera cyane kuko abenshi basaza batabonye impinduramatwara batangije. Naho abavuga ko Paul KAGAME atariwe wayobora inzibacyuho ngo kuko atatowe mu buryo bwa demokarasi, nabyo byaba ari urwango rusanzwe gusa kuko atayiyoboye n'undi wayiyobora ntabwo yaba yaratowe n'abanyarwanda. Ahubwo byakwihutishwa izi gahunda zikubiye muri iyi ngingo zikaba zarangirana na 2014, ndetse hari n'ubushake no muri 2013 byose byaba byaciyemo.

 • #80

  kom (dimanche, 31 juillet 2011 21:08)

  niko se wa mugabo we ntazi ubwo burozi muvuga usibye gusara mumutwe no ,guta ubwenge mugira ,nko iyo mwajyaga gukora amashyano byagenda koko ubwo burozi buriya mwabushaka mukemeze neza ko bwabayeho? ariko ni ukubera iki mukunda ababeshya ngo nuko muhuje ubwoko cyangwa se nabandi bafite ibyo bapfuye nigihugu cyangwa na kagame ubwe,mwarangiza mukumviriza ibyo bababeshya? ubwo se wowe umunsi uzatahura ko bababeshye mwabyifatamo mute kandi musanzwe mujya murwo rwanda muvuma/niba utanajyayo ariko ntubuze mwene wanyu kandi ahari anatuje mumahoro.jye mbona mwarabuze aho mushakira nukuri .guhimba ikinyoma cyuburozi biteye isoni kubantu babigira intwaro.

 • #79

  Peacemaker 2 (dimanche, 31 juillet 2011 20:44)

  1. Ubu buryo butuma ntayandi maraso yakongera kumeneka. Abifuza bose intambara nzi neza ntashidikanya ko nta n'umwe uzajya ku rugamba cyangwa se ngo yohereze umwana cyangwa umuvandimwe we, ni nayo mpamvu wumva basaba ko aba généraux bahunze aribo bajya kurwana nk'aho intambara zose zikenera aba généraux kugira ngo zitangire.

  2. Ni uko iyi nzira ishyir imbere ubworoherane n'imbabazi. Ibi rero bituma iyi nzira ntashidikanya ko ari nayo Uhoraho ashyigikiye. Abafite impungenge ko Paul KAGAME atabyemera ndagira ngo mbabwire ko atarusha Imana amaboko.Kubera ko ubu buryo butarimo kugira nabi nagira ngo bumaze kunonosorwa hakurikijwe ibyifuzo by'abana b'u rwanda, hazasabwe ko abaturage bose bayigiramo uruhare mu buryo bukurikira: Icya mbere izahabwe izina(Urugero nka VISION RWANDA RUSHYA) noneho abanyarwanda basabwe kugira umunsi, icyumweru se basengera ko Umwuka w'Imana yahatira Paul KAGAME kwemera iyo nzira. Mbisubiremo Paul KAGAME ntarusha Imana amaboko. Aya masengesho nizeye ko Leta idashobora kuyakoma imbere kuko si ngombwa ko akorerwa mu ruhame, umuntu azajya yihina iwe maze abwire Imana akababaro ke, kandi izatwumva. Ikindi ni uko ubu buryo buzatuma abanyarwanda bumva ko aribo barebwa n'ikibazo bafite kandi n'Imana izabona noneho ko bababajwe n'icyo kibazo kandi ko bemera ko ariyo mugenga wa byose.Tuzasubizwa kubera ko iyi gahunda nta nahamwe iteganya kwica, guhana wihanukiye kandi nyuma y'impinduka tuzaba duhawe na Rurema nta muntu warengaho ngo yirate cyangwa se yigire kamara.

 • #78

  Peacemaker 1 (dimanche, 31 juillet 2011 20:21)

  Banyarwanda,
  Nshimishijwe cyane n'uko mwafashe umwanya mukagira icyo muvuga kuri iyi nzira ya kane yo kudufasha kugera k'u Rwanda ruzira imiborogo. Gusa njye ndagira ngo nsabe ba nyir'urubuga, cyangwa se uyu Zelote ndetse n'undi munyapolitiki wabishobora, hategurwa inyandiko (article) yihariye kuri ubu buryo kuko ngira ngo byagaragariye buri munyrwanda ko ubu buryo bwashyigikiwe cyane ndetse n'babunenze bagiye banengaho uduce tumwe ariko ntibanenze intego y'iyi gahunda. Reka mbabwire muri message ikurikira impamvu numva iyi ngingo yikwigwaho mu buryo bwihariye.

 • #77

  leon (dimanche, 31 juillet 2011 18:56)

  iyi ya nyuma nayo ni nziza ariko ndabona itwara igihe kinini, kandi kagame akomeje kwica no gusahura. none se kugeza 2017 utekereza abantu azaba amaze guhitana?imitungo azaba amaze kwambukana? oyaa iyi ni nziza ariko kuri kagame mbona urusoro arirwo rumukwiriye. ahubwo tujye twibaza aba general birirwa bavugwa mu maradio baba he?bakora iki?ese koko nabageneral?naho babuze. gusa imwe ya cou d eta niyo nziza noneho bakabusubiza aba sevile amahoro agasagamba mu rwa gasabo.

 • #76

  KOM ET MUNTU 75,74 (dimanche, 31 juillet 2011 17:02)

  Nubundi ikibabaje n'inda zanyu naho umubabaro wandi ntacyo ubabwiye,mwishima iyo Umwami wanyu yavushije amaraso gusa,mwari mwahimbawe ngo ingogo iragarama muhita mukorwa n'ikimwaro igihe mwamanukanye uburozi n'amasasu bakabubatera mumaso,nababwiriki mwe abambari ,cyakora ngo ntamurozi ubura umukarabya koko namwe mushigikire abarozi!!!!!murwanya Zelote kuko avuga ukuri ejo muzaba muri kwisubiraho narindi muvugira Kagame ndabasetse!muzi ngo mufite inshuti niyo mwakwigira ibibondo yabasya!ese mumushinga wo kugirira nabi abanyagihugu mwe mushinzwe iyihe myanya ra?murutwa n'uwamuhunze akavugisha ukuri koko ntazigera yicuza agira ati:iyo mbimenya.

 • #75

  kom (dimanche, 31 juillet 2011 16:35)

  Zerotte ni igipinga cyumupadri cyangwa abatutsi nabahutu batavuga rumwe nta kindi uyu ntakabacire umwanda,nta nicyo amaze cyangwa bagiraho inama mubyo yandika aha usibye kubacamo amoko gusa,ubu turangajwe imbere nabafite ibitekerezo bizima.

 • #74

  muntu (dimanche, 31 juillet 2011 15:16)

  Reka nkubwire Zelote Mahoro, ibibazo uvuga by'agatsiko nkurikije n'andi magambo menshi wanditse ikigaragara nawe uramutse ufashe ubutegetsi waba mubi kurusha abo unenga.Nta n'ikindi gituma uvuga ibyo uretse kubabazwa n'uko hari abatutsi bategeka kandi ku bwawe bakagombye kuba barapfuye bagashira.Agatsiko uvuga jye ntako mbona impamvu ukita agatsiko ni uko utarimo uwagutamika waruca ukarumira amagambo yawe agaragaza ko inda n'ubuhutu byagutanze imbere.Reka Kagame tumutege amaso arangize mandat ye nadashaka kurekura ubutegetsi azabe aribwo tumugaya wenda na biriya byo kumurwanya bibe byabaho kuko hazaba hari impamvu, narekura ubutegetsi nawe uzaze wiyamamaze ureke kugumya kumokera hanze y'igihugu ukangurira abanyarwanda kurwanya ubutegetsi kandi utatinyuka no gusunutsa izuru mu Rwanda wirirwa ushuka abana b'u Rwanda ubaroha gusa. Mujye muba serious.

 • #73

  kakuma (dimanche, 31 juillet 2011 14:37)


  Hali n'umuturage wagiye kurega ikinyamakuru"Ishema" ngo mu rukiko kubera ko cyasebeje Perezida wa Republika!
  Uyu muturage niba ali umukristu yarakwiye no kurega abantu bose birirea bavuga nabi Imana batibagiye n'umwana wayo Yezu Kristu wadupfiriye ku musaraba. Akwiye kwibutswa ko abantu bagenda nka Nyomberi naho Imana igahoraho. Guta igihe lero ngo urarega abavuze Kagame ntabwo uba witeganyiriza kuko uba wiruka ku muyaga kandi utawufata.Murebe iyo nkuru kuli iyo website bita Igihe ya FPR.

 • #72

  Akarengane (dimanche, 31 juillet 2011 14:07)

  Mbabajwe n'ibyo mbonye ku rubuga www.igihe.com aho bavuga ngo Padiri Emile Nsengiyumva yakatiwe amezi 18 y'igifungo, hiyongereyeho amafranga ibihumbi ijana y'u Rwanda.

  Padiri Emile Nsengiyumva yarenganye. None se ko yavuze ibyo Kiliziya yemera ku bijyanye no kuringaniza urubyaro, ikibi cyarimo yavuze ku giti cye ni ikihe? None se kuvuga ko abantu basenyewe bagahutazwa yabeshye, siko byagenze? Dore ni ibi biri gutuma abantu bahaguruka bakaza kurwanya iyi Leta ya Kagame. N'abacamanza nta mategeko bakigenderaho.

 • #71

  Karugarama (dimanche, 31 juillet 2011 12:49)

  Nsubize Kamasa#63; uti kuki Kayumba atavuga amabanga afite! ayo mabanga urunva ari ayahe? ese wasomye Rwanda Briefing cyangwa uri mubatunva icyongereza wenda tukaba twazabasaba ko bagisobanura muzindi ndimi?

  Njye ndabona Kayumba ibyo yavuze bihagije, ahubwo wavuga uti wowe uri gukora iki kurubu, kugirango ibintu bibashe guhinduka, uretse kuvuga gusa!!
  Kayumba akeneye amaboko yanjye nawe, kimwe n'abandi banya politike bose biyemeje kutubohora ingoyi ya Sekibi Kagame, nka Ingabire, Mushaidi, Ntaganda, Rusesabagina, Rudasingwa, Nkiko,... Rukokoma we ubanza yaraheze na RDI ye, abatuye mububiligi mwazatubwira niba akibaho!!!!

 • #70

  Nyabwishongwezi (dimanche, 31 juillet 2011 12:17)

  Komera NGANDA 3 WE
  FPR umuryango wabajura
  waharaniye cyera kurimbura u rwanda
  amaboko yacu azasahura u rwanda we
  genda fpr uhemukiye u rwanda
  na ho ubundi ntakundi bagenda,nta mbabazi abakoze ibyaha nibahanwe nyuma nibwo u rwanda n'abanyarwanda amahoro azasagamba!! naho ibindi ni inzozi

 • #69

  Gakwisi (dimanche, 31 juillet 2011 11:29)

  Kuli 64 na 66:

  Muli kuvuga ibintu by'ukuli rwose. Abahutu bati tuli benshi tuzatsinda - iyo si democratie. Abatutsi bati niba ali ibyo tuzatsindisha intwaro kuko tutabona ubwo bwinshi. Murabona aho ikibazo kili? ntan'umwe utekereza democratie y'ibitekerezo, nta muhutu uvuga ati uyu mututsi mbona yayobora igihugu neza, nta mututsi uvuga ati uyu muhutu mbona yayobora igihugu neza, ahubwo umwe yizeye ubwinshi bwe, undi yizeye intwaro ze. Ibi kuzageza ryali ???!!!!

  Kuli 65:

  Igitekerezo cyawe ndagishyigikiye n'ubwo kugishyira mu bikorwa bitoroshye. Aliko mbona hajyaho commission permanente (byanashoboka ikitwa ministere) igomba gukurikirana abicanyi bose iyo bava bakagera (baba abahutu cg abatutsi). Aba bagomba gukurikiranwa ubuzima bwabo bwose bagahanwa kandi ntibyabuza igihugu gukomeza kubaho kuko ntabwo abicanyi ali bo bakigize.

 • #68

  Kanyarutoki (dimanche, 31 juillet 2011 09:58)

  Ubucamanza mu nziro yo gushigikira ihonyorwa:
  Padiri Emile Nsengiyumva yakatiwe igifungo cy’amezi cumi n’umunani
  Yanditswe kuya 31-07-2011 - Saa 07:55' na Ruzindana RUGASA
  Nyuma yo guzuzuma rugasanga Padiri Emile Nsengiyumva ahamwa n’icyaha cyo kwangisha abaturage gahunda za leta, Urukiko Rukuru mu rugereko rwa Rwamagana rwakatiye uwo mupadiri igihano cyo gufungwa amezi 18, ni ukuvuga umwaka n’amezi atandatu.

  Mu guca uru rubanza, Urukiko rwashingiye ku ngingo y’163 yo mu gitabo cy’amategeko ahana y’u Rwanda maze rutegeka ko Padiri Emile Nsengiyumva w’imyaka 45 y’amavuko, wayoboraga Paruwasi ya Karenge mu Karere ka Rwamagana ahanishwa icyo gihano ndetse agatanga n’amagarama angana n’amafaranga ibihumbi ijana y’u Rwanda.

  Uyu mupadiri yashinjwaga kwitwaza umwanya afite nk’uwihaye Imana akangisha abaturage gahunda za Leta kandi ngo zigamije kuzamura imibereho yabo, nk’uko Sunday Times dukesha iyi nkuru yabitangaje.

  Muri Mata uyu mwaka nibwo Padiri Emile Nsengiyumva yatawe muri yombi nyuma y’aho byavugwaga ko yashishikarije abaturage kwanga gahunda za Leta zirimo kuboneza urubyaro, ndetse no guca amazu ya Nyakatsi.

  Ubushinjacyaha bwavugaga ko mu misa yasomeye muri Paruwasi ya Karenge na Santarali ya Nyakigarama ku itariki ya 19 na 25 Ukuboza 2010, Padiri Emile Nsengiyumva yahamagariye abaturage kurwanya no kwigomeka kuri gahunda za leta zo kuboneza urubyaro no kurwanya Nyakatsi.

  Nyuma y’uru rubanza, abaturage bo mu mirenge ya Nzige ndetse na Rubona bituranye n’Umurenge wa Karenge Padiri yasomeyemo misa batangaje ko badatunguwe n’igihano uyu mupadiri yahawe kuko byagaragaraga ko adindiza iterambere ry’igihugu.

  Uwitwa Habiyakare Jean yagize ati : “Rwose twatunguwe no kubona imyitwarire y’uyu mupadiri ubwo yatangiraga kugomesha abantu ndetse abasaba kutitabira gahunda za leta ; yasebeje izina ry’uyu mwanya afite muri sosiyete”.

  Twizeyimana Jean Bosco na Twizeyimana Donat batuye mu Murenge wa Karenge bo batangaje ko uyu mupadiri yabatutse ndetse akabatera ubwoba kuko bari bubahirije gahunga leta yabasabye.

  Bagize bati : “Twahagaritswe guhabwa isakaramentu ry’Ukarisitiya kuko twubahirije ibyo leta yadusabaga gukora. Uyu mupadiri kandi ntiyashoboraga kutwemerera kuvugana cyangwa gukorana n’abantu batari Abagatolika bagenzi bacu, mbese byari biteye ubwoba”.

  Nyamara ariko Umuyobozi w’Akarere ka Rwamagana, Uwimana Néhémie avuga ko abayobozi b’amadini n’amatorero bakwiye gufata iya mbere mu gukangurira abaturage gushyira mu bikorwa gahunda za leta aho ziva zikagera.

  Gusa, ubwo uru rubanza rwaburanishwaga mu mizi, Padiri Nsengiyumva yabwiye abacamanza ko atigeze arwanya gahunda za leta, ahubwo icyo yanenze ari uko icibwa rya Nyakatsi ryashyirwaga mu bikorwa hakabamo abaturage bamwe bahutazwa, naho kuri gahunda yo kuboneza urubyaro, yavuze ko atabirwanyije ahubwo yemera uburyo bwa kamere kuko na Kiliziya Gatolika akoreramo umurimo w’Imana ari cyo yemera.

 • #67

  BYIGERO (dimanche, 31 juillet 2011 08:18)

  Comment(#65)
  Ndemeranywa nawe 100%.
  Ahubwo abicanyi bose (interahamwe+inkotanyi)bakwiye gufatira amasomo ku manza zirimo gucirwa Intore za Hitler,iza Pol Pote,iza Milosevic...zicaga zibwira ko n'Iyo mu ijuru itazazihangara!!!!
  Muntu wese ukunda Urwanda n'abanyarwanda,ugomba gukora ibishoboka byose,"utunyungu"twawe bwite(intérêts personnels) ukaba udufashije hasi,ugaharanira ko ziriya nkoramaraso zose ziryozwa ibyo zakoze(nta kureba indeshyo cyangwa igihagararo kuko nta mwicanyi mwiza ubaho!).Nibitaba ibyo tuzaba twubakiye ku musenyi maze serwakira niza,izongere yararike ibyo tuzaba twagokeye!!

 • #66

  BYIGERO (dimanche, 31 juillet 2011 08:02)

  Nunganire Ukuri(#64)
  Nibyo koko ikibazo Nyamwinshi/Nyamucye ni ingutu!!Ariko niba mu minsi yashize abambere baracyitwaje ngo barimbure aba kabiri,none nabo bakaba bacyitwaza ngo bakomeze baragize umunyarwanda imbunda,biraterwa n'uko muri rusange tutaracengerwa n'impumeko ya "demokarasi",cyangwa "culture démocratique(nabuze uko mbyita!!).Noneho agatsiko ka bamwe (bacye)bagakomeza gukandamiza abaturage bakoresheje iterabwoba ry'ubundi bwoko:"Nimutadushyigikira kandi ari twe tubarinze(kubera duhuje ubwoko),bariya bandi nibafata ubutegetsi bazatumara!!!"MRND&CDR niyo manyanga yakoresheje ishora abahutu gutsemba abatutsi,none FPR na Kagame niyo bitwaza bahonyora abahutu ngo baba barimo gutegura genocide ya kabiri!!!
  Ubu se tuzagume muri urwoooo??Oya njye ndabyanze rwose!
  Ahubwo turabura umuntu muzima(udafite amaraso ku biganza),abanyarwanda twese twibonamo.Uyu agomba kuba yatowe n'abaturage kandi mu matora adafifitse nk'ayo twamenyerejwe kugeza ubu.Ariko se aramutse ari umuhutu,abatutsi ntibavuga ngo "yimitswe" na bene wabo?
  Njye nsaba Imana ngo azabe ari umututsi.Uko nzarwanya Intore zishyira abahutu bose mu gatebo kamwe zibita Interahamwe,ni nako nemera ko abatutsi bose atari ba RUTABAYIRU(iri zina ngo ryaba risobanura RWICABAHUTU) nka Kagome!!!Mbahe se urugero:"Notre Mandela" alias Déo MUSHAYIDI(n'ubwo Kagome amahejeje mu gihome),hari n'abandi kandi!!!Urwanda si urwa Gahutu,si urwa Gatutsi si urwa Gatwa,NI URWACU TWESE kandi ntawe urukunda kurusha undi!!.
  Mugire amahoro.

 • #65

  Nsubize wowe #32 (dimanche, 31 juillet 2011 06:47)

  Muvandimwe, ibyo mvuga ni byo, wabyanga cg wabyemera tuzaharanira ko abicanyi (interahamwe+inkotanyi)bahanwa kugera tubigezeho...Nibiba ngombwa ubuzima bwacu bwose buzabe ari iyo ntambara gusa ! Bagomba kwishyura iyo Facture, nta mwicanyi ukwiye imbabazi muri iyi si !

  Ubanza impamvu uvuga kuriya ahari waba utarabonye aho abagabo basimburanwa ku mugore ari 10, ubanza utarabonye aho umuntu ahonda uruhinja ku rukuta cg aho umuntu yambika ibyo bitaga ngo ni jacket (bakataga na bayonet mu imbamvu hafi y'impyiko bagashyiramo amaboko ngo ngaho genda tukwambitse ijacket), ubanza utarigeze ubona aho abasirikare 2 bashorera abagabo 100 babaziritse agapfunyika k'ibuye cg se umusenyi ku mabya...Ibi nabibayemo... wowe ibyo uvuga by'imbabazi jya ubyiyongorera wicecekere, twe abasigaye twapfuye duhagaze turimo kurwana ngo turebe ko twaba abantu....! ubutabera ni kimwe muri byo !

  Ese ye ukeka ko umwicanyi areka kukwica kuko umuhaye imbabazi? Menya ko ntawakwirinda kugwa, icyangombwa ni uguharanira kongera kubyuka ugahaguruka.

  Muvandimwe ibyo mvuga nibyo kuko ubu gahunda igeze kure. Ese ye niba wibuka nko muri 1995 waba warigeze utekereza interahamwe zishoborko kwemera ko zishe, izindi zigashinjanya, watekerezaga ko bariya bicanyi b'inkotanyi bashoboraga gukorerwa mandat d'arret? ubu bamwe bakaba babayeho mu bwoba ukaba ureba bitangiye kwicana ubwabo no kwicamo ibice....???

  Gira impagarike, nta joro ridacya !

 • #64

  Ukuri (dimanche, 31 juillet 2011 04:49)

  Zelote we,

  Ibintu ubivuze neza. Iriya nzira y'amahoro ndabona itomoye ariko se ikibazo cya Nyamwinshi ihoza ku nkeke Nyamuke mu matora ko cyo ntacyo wakivuzeho? Kandi ari cyo kinini wirengagiza kitwajwe haba jenoside yakorewe Abatutsi. Abahutu bakomeje kumva ko ubwinshi bwabo buzabakiza. Abatutsi nabo bumva bazarengerwa n'imbunda nkuko ariko bimaze kugaragara.

 • #63

  kamasa (dimanche, 31 juillet 2011 04:45)


  Kuki Kayumba Nyamwasa akomeje kubika amabanga ya Kagame
  azayavuga ryari ko nyirubwite akomeje gutekereza kumwirenza.
  Ese yanga kuyavuga ngo bitamukoraho kandi byatuma abanyarwanda babaye bamwizera? ngo na Rukokoma yanze kwnadika igitabo kubyo azi kandi yisaziye. Ngo uhishira umurozi akakumaraho urubyaro...

 • #62

  herve Roger (dimanche, 31 juillet 2011 03:04)

  maze iminsi ndebera mudirishya ibihita.aliko ubwo nyirirugo nabonye ntawe aheza mpisemo kuza muruganiriro.kuva aho menyeye uru rugo,niyunguye byinshi kandi ngenda menya byinshi.kubwanjye mbona uru rubuga narugereranya n akayunguruzo.harabavandimwe bazanye ibibuye binini ntibyahita,harabagerageza guhitisha ibiciye munsi,aliko bikanga.kubagera muruganiriro,maze kubonako abenshi bashaka impinduka.ikibazo nibaza?
  1.ninde mubona wazana impindura matwara ibereye amabara yose atuye u rwanda?

 • #61

  Rusatsi (dimanche, 31 juillet 2011 00:15)

  Kuvaho kwa Kagame ni ihulizo:
  -uwazana intambara Kagame yayirwana kuko afite abasilikare n'ibikoresho. Keretse gusa intambara itangiye noneho abasilikare bakamuhinduka.
  -azahindura constitution yongere yiyamaze kandi byaragaye ko ntawamutsinda mu matora kuko afite ukuntu yihaliye ayakoresha.
  -Imyigaragambyo y'abaturage nk'iy'abarabu muyibagirwe kuko muzi ibyababaho.

  Igihe cyose abasilikare bacyili kuli cote ya Kagame azategeka kugeza ashaje.

 • #60

  NSUBIZE YEGO # 52 (samedi, 30 juillet 2011 22:45)

  Imana Iracyabaho. Ikibazo nuko Tugirango Imana ni MUBYARA WACU cg ni UMUNTU nkatwe.
  Ni Inyambabazi - Itinda kurakara nkatwe - KANDI: URABIKORAAAAA UKIBWRA KO MPANYE NAWE....ITI: ARIKO UMUNSI UMWE NZABCISHA IMBERE YAWE UBIREBESHE AMASO YAWE nibwo uzasobanukirwa nuko ndi IMANA ntari UMUNTU.

  Humura rero, wibabara kandi Ihangane, Kuko ABIHANGANYE BAZARANGWA IGIHUGU KIZA kitari kimwe mwumva cyo muri 2020.

  Buriwese agomba kuzuza IGIKOMBE CYE: cyaba Icy'Umujinya akazwuconshomera wenyine cg cyaba ick'Ibyiza AKAZANEZEZA NABYO.

  REKA BURIWESE RERO YUZUZE IBYE.

  Nongere nti: IMANA IRABYITEGEREZA IBIRIKUBA IKANAHA N'AMAHIRWE ABABIKORA NGO AHO BAKWIGARURA, ARIKO SI UMUNYAGITUGU NK'ABO BOSE WUMVA ITWAZA INEZA.
  YIZERE GUSA.

 • #59

  Kanyamanza Elie (samedi, 30 juillet 2011 22:38)

  Zelote...Komera kandi ukomeze utekereze neza, wandike ugeza ku bantu uko ubibona! Benshi bari kwandika, baremeza ko nta mahindura Kagame ashobora kugiramo uruhare. We n'abambari be niko bimeze! Maze kubaza umwe mu byegera bye, ambwira ko bahora bari maso, uwakopfora wese ngo arashaka ubutegetsi biherewe kandi bakabukomeza hakoze iturufu génocide ko batamwihanganira, kabone naho yaba yaratangiye intambara kuwa mbere ukwakira 1990!
  Bamwe baragerageje, kandi bose barananiwe! Uwa nyuma washatse kubinyuza kuri rubanda ni uyu mugore uryamye haiya mu buroko! Mwibuke ko aba Far, Interahamwe, FDR, n'abandi bagerageje bikabananira!
  Na Seabarenzi wabirose mu nzozi akabirotorera abari bugufi ye muzi uko byagenze!
  Ubu nta cyizere muri za oppositions zikorera hanze, nta kizere muri abo basangiye na Kagame umugati ngo niba Nyamwasa, ba Karegeya....! Kagame nka Mayibobo azabashwa n'izindi za Mayibobo, kandi igihe kiregereje,...ahubwo bizagenda bite ngo haboneke ukiyobora?
  Ndabamenyesha ko nta muyobozi uvuye hanze dutegereje, uzashyira ibintu ari mu Rwanda imbere, kandi n'uzarangiza ikibazo cya Kagame nubwo azamwivugana nta ntege zo kukiyobora yifitiye! Byaje...none Museveni ntitwakoranye umuganda??? Mutegereze ni vuba kabisa! Ikinanda cy'ibika rya Kagame kiri hafi kuvuga!

 • #58

  mulisa (samedi, 30 juillet 2011 21:01)

  dusobanukirwe umutwe wiyi nkuru kuba zelote yawushyizeho photo ya GANDHI agira ati kanda wasanga KAGAME nawe akeneye inzira ya mahoro ni ICYIFUZO zelote ntayobewe nkabandi benshi ko KAGAME atabikozwa. ariko nanone ntibibujije abakukunzi ba mahoro nanjye ndimo kwemera ko ibyo zelote yavuze byose mbyemera yewe no kugeza ku mbabazi rusange ndisobanura ubundi ubucamanza nibwo bugomba kubanza ariko mutekereze mwese biriya byose zelote yandiste iriya ngengabihe ikubahirizwa byose bigashyirwa mu bikorwa urwanda rwaba koko urwa mata nubuki inyungu irimo iraruta kure ubucamanza bwaca imanza hagasigaraho ibibazo. hali abavuze ngo yibagiwe abatwa ababivuze bose batekereze bampe uyu munsi umutwa umwe gusa uri mu ngabo zigihugu abahutu nubwo ari mbarwa twavuga ko bahagarariwe yewe bafite namapeti ya general hari gaporal ubu yitwa privet wu mutwa waba uzi ? biriya

  ahubwo byaduha gufasha abavandimwe bacu babatwa. ibyo


  yavuze kuli ba KAYUMBA nibyo kuko twese tuziko hari amabanga badashaka kuvuga ikibabaje nuko twese tuzi neza
  ko bayafite badashaka kuyavuga bamenye ko igihe cyose batazemera gutobora ngo bavuge abanyarwanda benshi bakeneye impinduka ntibazabizera. kunva kugeza uyu munsi GAHIMA akoresha ijambo KWIHORERA KWINGABO ZA FPR BIRABABAJE BITEYE NURUJIJO NIMPUNGENGE abaturage nib afata iyambere bo ubwabo inkunga yabo izaba itagikenewe NYAMWASA WENYINE ASHASTE AKA KANYA YAHINDURA AMATEKA YU RWANDA NI MYUNVIRE YA BANYARWANDA BOSE. AMAHANGA YOSE YASOBANUKIRWA NUKULI IBYABAYE MU RWANDA BYOSE BISHINGIYE KU BINYOMA AMENYE KO BULI MUNSI WOSE UCAHO NTACYO AKOZE ARI UMUNSI URWANDA RURUSHAHO KU MANUNGA MU MANGA KAGAME YISE MTEREMKO UBWE. jye mbona ayo mabanga na MUSEVENI AYARIMO AKABA ARINAYO MPANVU KAGAME AZIKO KAYUMBA ATABAVAMO KUBERA MUSEVENI NKUBU URUZINDUKO RWE NTAKINDI ARUKOREYE NUKUGIRANGO AFASHE KAGAME MURUZINDUKO RWE AZAGIRIRA MU BUFARANSA YEREKE ABAFARANSA KO AKIRI UMUNTU UKOMEYE MU KARERE BONGERE BABAREKE ANKETI ZIKOMEZE ZIBIKWE NANGWA ZINAHINDURWE IKINDI CYAMUJYANYE NUKUNAMIRA RWIGEMA KUKO NTAYOBEWE KO BATINYE KUJYA KWAKIRA UMUDARI WE WUBTWALI. JYE NIBARIZE ABATAVUGA RUMWE NA KAGAME BATUYE IYO ZA BURAYA UBU HARABURIKI NGO BATANGIRE BAFATE AMA PANCARTE BAJYE I PARIS KWIGARAGAMBYA BO BARADUSABA KUBIKORA HANO KIGALI BO TUTABABONA NAHO BARI .

 • #57

  Mojyongo (samedi, 30 juillet 2011)

  Hari aho wibagiye ho gato.Ntabwo twakwemera ko abatutsi bagera hafi 15 % by'abatuye u Rwanda bahagararirwa kuri 50% b'igisirikare kimwe n'Abahutu bagera kuri 85 %.Ubo se mu zindi service z'igihuga hajyamo abahe batutsi ko waba ubamariye mu gisirikar?

  Ntanubwo twakwemera ko Abatwa bakomeza kwibagirana. Wabageneye kangahe ku ijana mu gisirikare?

 • #56

  Ndasohoza (samedi, 30 juillet 2011 19:24)

  A revolution is not like an apple which falls when it is ripe,but we must make it happen.Kagame must be removed,he cant leave the power himself instead be forced.